Etterlyser flere akademikere

Av Kirkehøyden. 

Den 4 oktober 2021 har Erling Marthinsen en artikkel på document.no med tittelen "Etterlyser flere akademikere som tør å være upopulære".

Når det kommer til historie, statsvitenskap, sosiologi, real-, ikke naturfag/ fagstudier, og hvis "akademikerne"  er under en viss alder, så har de ikke kunnskap å bidra med. Bare venstrevridd propaganda og løgner. En ser det særlig i Midtøsten, hvor de er sammen med pressen er del av muslimske terrororganisasjoners propaganda arm. Kunnskap skyr de, som pesten. Råd: Les Document og bli informert.

En pensjonert historielektor hadde en kronikk på Vårt Lands   debattforum. Han tok utviklingen  fra oppløsningen av det Ottomanske rike i detalj, jeg kjenner historien. Han fikk bare angrep og sjikane fra "akademikere," med flotte titler. Intet om hvor han tok feil, heller ikke hva som var sann historie. For det vil undergrave alle løgnene deres. 

Det eneste jeg har merket meg er at etter denne kanadiske forskeren besøkte Norge i 2015  OS2015: Jacques Gauthier - YouTube har det vært stille fra våre liksom Midtøsten forskere. Han brukte 20 år for å se på hvert eneste dokument, fra Balfour dekl. og oppløsningen av Ottoman.

Her en morsom anekdote, siden alt de gjerne har er nazi -,  rasist og fobikortet mot dem som utfordrer dem. Først - jeg stilte spørsmål til en kjent "akademiker," om noe han sto for i sin ungdom. Han "merket sinne hos meg," en annen teknikk, de har. 

En høyskolelektor skrev kronikk i Aftenposten, om Marthas engler, og klarte å trekke nazikortet. Redaktør Aamås, så ikke noe problem, de har alle fått liksom utdannelse.

Kirkehøyden

Kommentarer