Men Bibelen hadde rett

Av Spikeren. 

Etter å ha lest Jacob Holm-Lupo's omtale av boken "Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen" av høgskolelektor i pedagogikk, Kjartan Belseth, og dosent i religionsvitenskap, Geir Winje, ble jeg så opprørt, frustrert og lei meg at jeg sa høyt: "De spytter deg rett i ansiktet, Gud!"

Når to akademikerne klarer å lire av seg noe så useriøst som dette, da vitner det ikke bare om grov inkompetanse, det grenser faktisk opp mot ren idioti når de får seg til å skrive følgende:

"I dag er det mange som synes at fortellingene i Bibelen er kloke og fine, selv om mye av det som står der kanskje ikke er helt sant. Andre synes at alt som står i Bibelen er så gammeldags at det bare er dumt å lese i den boka." - Og dette vil de altså indoktrinere våre barn med!

I det følgende vil jeg forsøke å dra frem bare noen promille av de usigelige skattene som ligger og venter på oss i Bibelen. For som det står i Jes 45,3 "Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer, gjemt på hemmelige steder, for at du skal vite at jeg er Herren, Israels Gud, som har kalt deg ved navn."

Visste du at Bibelen faktisk er den bok som har vist seg å være mest troverdig her i denne verden? Den har til alle tider stått seg imot absolutt alle former for angrep, alt fra grasrotplan og opp til de høyeste akademiske sfærer. Og den står seg fremdeles, faktisk enda sterkere i dag, takket være nye beviser som bekrefter Bibelens troverdighet fremfor hva man tidligere mente seg å vite.

Mange har idag gjerne mer tro på Nostradamus enn på Bibelen. I så tilfelle kan jeg fortelle følgende:

Av de påståtte 946 spådommer som tilskrives Nostradamus, er det bare ca 70 som anses å ha hatt noen form for oppfyllelse. Det munner ut til å bli mindre enn 7% suksessrate. Mange anses å være falsknerier av tolken hans, inkludert prediksjon av sin egen død. Andre spådommer ble komponert etter hendelsene som de synes er utformet for å referere.

I Bibelen finnes det 735 forutsigelser om framtiden. I tillegg finner du 456 vers som varsler om en kommende Messias. Muligheten for at bare 20 av disse profetiene kan bli oppfylt i en mann (Jesus) er 1 av 100 millioner. Pr. idag, er 80% av Bibelens profetier oppfylt ned til minste detalj. Det vil si at 590 av 735 profetier allerede har gått i oppfyllelse. Bare 20%, eller 145 profetier, gjenstår i dag å bli oppfylt.
 
Så mens Nostradamus altså opererer med en suksessrate på mindre enn 7%, opererer Bibelen med en suksessrate på 100% inntil dags dato. Dessuten ser vi klare tegn på at de resterende 145 profetiene som ennå ikke er oppfylt blir sterkere og sterkere for hver dag som går.

Mange har gjerne mer tro på George Orwells bok "1984" (som ble skrevet for ca 60 år siden), enn på Bibelen (som lå ferdig for 2000 år siden). I så fall kan jeg si at Bibelen faktisk gir en mye mer detaljrik beskrivelse om hva som vil skje i fremtiden, enn hva George Orwell noen gang kunne drømt om. Studerer du f.eks. Danielsboken og Johannes Åpenbaring, vil du finne enorme mengder med informasjon, som beskriver fremtiden med bl.a. tidstabeller som har vist seg å stemme NØYAKTIG med historiens gang, De som seriøst går inn og undersøker Bibelens profetier blir aldri den samme igjen, for de SER at dette som de nå studerer viser seg å være 100% korrekt - på tross av hva vitenskapen og "folk flest" har ment og sagt.

Videre eksempeler på at Bibelen hadde rett er Sodoma og Gomora, og byene rundt, som arkeologer og historikere lenge benektet hadde eksistert. Men leirtavler fra Ebla forteller om Sodoma og Gomora, og navngir til og med byene rundt. Man har til og med funnet diverse gjenstander fra Sodoma og Gomora.

Hettittene
1 Mosebok nevner et folkeslag kalt Hettitter, men man fant ingen andre kilder som nevnte noe om dette folkeslaget. Dermed ble det konkludert at Bibelen ikke var korrekt på dette punktet. Det er ganske vanlig at arkeologer slår bein under historikernes påstander. Nettopp dette skjedde når man oppdaget den enorme hovedstaden som Hettittene hadde grunnlagt i Hattusa i Tyrkia. Dermed var Bibelens gjengivelse bekreftet.

Skriftspråket
Mange historikere nektet for at Moses var forfatter av Loven og Mosebøkene. Skriftspråket var ikke utviklet på denne tiden i følge historikerne. Men når arkeologene fant Hammurabiś lover, som var skrevet flere hundre år før Moses levde, måtte historikerne frem med "viskelæret" og skrive om sine tykke bøker. Hummarabi var forøvrig konge i Babylon.

Sargon
Profeten Jesaja beskriver en assyrisk konge ved navn Sargon. I følge Jesajas bok førte denne kongen Ashdod i fangenskap. Ingen andre kilder dokumenterer en konge ved navn Sargon, og dermed antok historikerne at bibelen tok feil. Senere fant man kong Sargons palass i Irak, og på en av veggene fant man historien om at kong Ashdod ble tatt til fange. Dermed ble bibelens troverdighet på nytt bekreftet.

Belsassar
Daniels bok beskriver fallet til Babylons siste konge. Dette var kongen som så "skriften på veggen", bokstavelig talt. Sekulære kilder fortalte at Nabonidus var Babylons siste konge, men senere fant arkeologene leirtavler som fortalte hvordan kong Nabonidus innsatte Belsassar som medregent. Dermed ble bibelen bekreftet enda en gang.

Pilatus
Det nye testamente forteller at Pilatus var romersk guvernør i Judea, og at han dømte Jesus til døden ved korsfestelse. Hans lederrolle var ikke dokumentert i sekulære kilder, men i 1961 fant man en inskripsjon som bekreftet bibelens påstand.

Noen få uttalelser fra vitenskapelig hold:

Nelson Glueck:(4 June 1900–1971) was an American rabbi, academic and archaeologist.

Han sier følgende: "Det kan ubetinget slås fast at arkeologiske oppdagelser aldri har motsagt en bibelsk referanse. Det har blitt gjort en masse arkeologiske funn som bekrefter klart eller i nøyaktige detaljer historiske utsagn i Bibelen."

William F. Albright:  (May 24, 1891 – September 19, 1971) was an American archaeologist, biblical scholar, philologist, and expert on ceramics.

Han sier dette: "Oppdagelse etter oppdagelse har etablert nøyaktigheten av utallige detaljer og har gitt økt respekt til Bibelens verdi som en historisk kilde."

Sir William Ramsay: (1852–1916) was a Scottish chemist who discovered the noble gases and received the Nobel Prize in Chemistry in 1904.

Sier dette: "Lukas er en førsteklasses historiker; ikke bare er hans fakta-utsagn troverdige […] denne forfatteren burde bli plassert sammen med de aller største historikerne. Lukas' historie er i særklasse når det gjelder dens troverdighet."

Arkeologi

Arkeologi kan ikke direkte bevise Bibelens inspirasjon, men den kan bekrefte dens troverdighet som et historisk dokument (indirekte bevise dens inspirasjon). Tusenvis av funn støtter det Bibelen sier, mens ikke ett udiskutert funn motsier den.

Et par små eksempler:

1. Arkeologer har bekreftet hundrevis av detaljer i Lukas evangeliet og Apostlenes gjerninger. Selv detaljer som hvilken vei vinden blåser, hvor dypt vannet er en viss avstand fra land, hvilke sykdommer som fantes på en viss øy, navnene på lokale ledere osv, osv.

2. Lukas refererer til Filippi som en “del” eller et “distrikt” av Makedonia. Det ble lenge hevdet at Lukas brukte det greske ordet på en gal måte, at ordet ikke betyr “distrikt”. Arkeologiske utgravninger har imidlertid vist at dette ordet faktisk ble brukt til å beskrive distrikter.

Manuskripter

Det er flere tekstbevis for Jesu liv, død og oppstandelse enn for noen annen hendelse i oldtiden. NT er i bedre forfatning enn Shakespeares 37 skuespill som ble skrevet på 1600-tallet, etter at boktrykkerkunsten ble oppfunnet. Med de 36289 sitatene av 7 kirkefedre fra det andre til det fjerde århundre, kan vi rekonstruere hele NT unntatt 11 vers. 

Det finnes faktisk flere manuskripter, eldre manuskripter, bedre kopierte manuskripter og manuskripter skrevet av flere mennesker som var nærmere hendelsene, enn for noen annen del av oldtidens historie.

Bare deler av Tacitus Årbøker er bevart. Men kun i ett enkelt håndskrift fra det niende århundre. Likevel har de fleste ingen problemer med å tro på de grusomme historiene om keiser Tiberius og Caligula.

I dag er bibelen rettesnor for mennesker som ønsker å leve etter Guds ord. Til tross for dette så kjenner de fleste kristne ikke til bakgrunnen for bibelens overlevering fram til i dag. En står da uten vitenskapelige argumenter når mennesker setter bibelens troverdighet i tvil.

Er du klar over at:

 • Det finnes 98 håndskrevne papyrus fragmenter av Det Nye Testamentet.
 • Den eldste (Papyrus nr.52) er fra år 125 og dermed bare 30 år etter Johannes ev ble
 • skrevet.
 • Det er mer enn 300 håndskrevne pergament manuskripter bevart.
 • Den eldste komplette bibel er Codex Sinaiticus fra ca. år 325 e. Kr.
 • Det finnes mer enn 2500 håndskrevne minuskel manuskripter fra 900-1700 e. Kr.
 • Mer enn 2200 håndskrevne greske lektier er bevart.
 • Mer enn 90 gammellatinske oversettelser er bevart.
 • Mer enn 10.000 latinske vulgata manuskripter.
 • I tilegg til dette: Hundrevis av syriske, koptiske, gotiske og andre tidlige
 • oversettelser.

De gamle kirkefedrene siterte NT mer enn 500.000 ganger i sine skrifter. Slik at om vi ikke hadde hatt noen av de nevnte håndskriftene ville man alikevel kunne rekonstruere hele Det Nye Testamentet bare utifra kirkefedrenes sitater. Kilde: http://www.eyewitness.no/Teologi/detnye.htm

SEGLET FRA KONG HISKIA

Fra utgravninger i Israel:the Ophel excavations: Seglet til kong Hezekiah i Juda er funnet.

Inntrykket på leiren har en inskripsjon i gammel hebraisk skrift som kan oversettes til: "tilhører Hiskia [sønn av] Ahas, Juda konge." Den har en tovinget sol, med vinger vendt nedover, flankert av to ankh-symboler som symboliserer livet. Ophel -utgravningene ble utført ved foten av den sørlige veggen av Tempelhøyden.  Her kan du se Youtube video av dette.

---

Gjennomgående genundersøkelse avslører nye fasetter av evolusjonen

"Ved analyse av strekkodene på 100 000 arter fant forskerne et tegn som viser at nesten alle dyrene dukket opp omtrent samtidig som mennesker."

- Denne konklusjonen er veldig overraskende, og jeg kjempet mot den så hardt jeg kunne, sier Thaler til AFP. Les mer om dette her: Gene survey reveals new facets of evolution.

---

Slutten på lang alder radiometrisk datering

Steiner og fossiler kommer ikke med datoer stemplet på dem. Faktisk kommer selve begrepet "berglag" som representerer lange aldre ikke fra steinlagene selv. Det konseptet begynte med den franske naturforskeren Georges Cuvier fra det attende århundre, skjøt fart med Charles Lyell, og det har vært på moten siden. Dette til tross for at det forårsaker flere problemer med å tolke berglag enn det løser. I dag vet vi gjennom laboratorieeksperimenter og naturkatastrofer (for eksempel utbruddet av Mt. St. Helens) at større lagdeling av steinlag kan skje katastrofalt på kort tid.

Note:
Når det gjelder tidsrammen - (200 000 - 250 000 år) - er det basert på den genetiske klokken som brukes for mutasjonshastigheter. På slutten av 1990 -tallet satte en genetisk klokke basert på faktiske observerte mutasjonsrater ‘Mitochondrial Eve’ - alle menneskers mor, for rundt 6000 år siden. Evolusjonistene endret imidlertid klokken fordi de ikke likte det resultatet. En annen klokke ble utviklet basert på antagelsen om at aper utviklet seg til mennesker. Endrer man klokken på denne forutsetningen (som ikke er bevist, bruk litt sirkulært resonnement) og presto-du får det ofte brukte tallet 200-250 kya.

 • Etna - brøt ut for 2100 år siden, men steiner ble datert for 25 millioner år siden.
 • Sunset Crater, Northern Arizona - brøt ut i 1065 e.Kr., men steiner var datert 200 000 år gamle.
 • Lavastrømninger ved fjellet Ngaurhoe, New Zealand - brøt ut i 1949, 1954, men bergarter er 275 000 år gamle.
 • Hualalai basalt, Hawaii brøt ut for 200 år siden, men steiner var datert 1,4 til 22 millioner år gamle.
 • Etna basalt, Sicilia, brøt ut i 1971, men steiner var datert 140 000 til 350 000 år gamle.
 • Mount St. Helens brøt ut i 1980, men steiner ble datert opp til 2,8 millioner år gamle.


---

Eksempler på moderne vitenskap i Bibelen.

For 2800 år siden, antyder Profeten Jesaja at jorden er rund. Dette finner du i Jes 40,22, hvor det står følgende: "He sits enthroned above the CIRCLE of the earth". 

Grunnen til at jeg siterer den engelske bibelen er fordi våre norske bibler har en litt dårlig oversettelse. I norske bibler finner vi uttrykk som "jordens rand" eller "jordens krets". Orginalordet på hebraisk er "chuwg", som betyr sirkel eller omkrets. Den første som mente at jorden er rund, var Isidor fra Sevilla. Han var biskop på 600 tallet (dvs 1000 år før Galileo Galilei) og kjente tydeligvis til hva som stod i Bibelen.

Også i Ordspråkene finner vi en antydning om at jorden er rund. I Ordspråkene 8,27 står det følgende: "Jeg var der da han grunnfestet himmelen og risset opp himmelranden over dypet." Ordet "himmelranden" er også her oversatt fra det hebraiske ordet "chuwg", som betyr sirkel, omkrets.

Det samme ordet "chuwg" er også brukt om "himmelranden" som vi finner i Job 22,14 "Han er skjult av skyer og kan ikke se der han vandrer ved himmelranden." 

---

Også Jesus gir oss klare beviser på at jorden er rund i Luk 17,34-36 "Jeg sier dere: Den natten skal det ligge to i samme seng; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. To kvinner skal male på samme kvern; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. To menn skal være ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake."

Det at det vil være både natt og dag når Menneskesønnen åpenbarer seg viser helt klart at jorden er rund.

---

Allerede for 3000 år siden fortalte Salomos Ordspråk 17,22 oss følgende: "Glede i hjertet gir god helse, mismot tærer på marg og ben." Sammenhengen mellom fysisk og mental helse fant imidlertid ikke menneskene ut av før i moderne tid. 

---

For 3000 år siden lærer Salme 102,26-27 at universet er som et klesplagg som eldes. Med andre ord er universet og alt som er i det i ferd med å slites ut. Alt blir stadig dårligere og mindre ryddig. Kosmos er sakte men sikkert i ferd med å bli til kaos. Dette stemmer helt overens med Termodynamikkens andre lov som sier at ethvert ikke-styrt system før eller siden vil gå fra orden til kaos.

---

I 1Mosebok, som ble skrevet for 3300 år siden, setter Gud aldersgrensen for mennesket til å være 120 år. Her står det slik: 1Mos 6,3 Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene; for de er bare svake skapninger. Deres levetid skal være 120 år.» 

---

Og for hele 4000 år siden gir Job 26,7 oss et tydelig svar på Jordklodens faktiske tilstand i universet. Her står det nemlig slik: "Han (Gud) henger jorden på intet", eller som det står i en annen oversettelse; "Han henger jorden fast i tomheten". Ikke værst av en bok skrevet 4000 år før den moderne vitenskap i det hele tatt oppstod.

---

Store astronomiske spørsmål ble engang stilt Job, som levde for mer enn 4000 år siden. Det var Gud selv som spurte: "Kan du knytte syvstjernens bånd? eller kan du løse Orions lenker? Kan du føre Dyrekretsens stjernebilder fram i rette tid? Og bjørnen med dens unger - kan du styre deres gang?" (Job 38, 31-32).

Pleiadene, eller syvstjernen, kan vi se i stjernebildet Tyren. At pleiadene er «bundet sammen» slik Bibelen beskriver, er på grunn av nåtidens teknikk og stjernekikkerter en observerbar astronornisk realitet. Men det er like sikkert at ingen på denne kloden kunne ha visst det på den tiden Jobs bok ble skrevet, med mindre Gud hadde åpenbart det.

---

Før Storflommen, står det i 1 Mos 1,29 "Og Gud sa: Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere."  Med andre ord et vegetariansk kosthold. Vitenskapen erkjenner idag at menneskene opprinnelig var vegetarianere. Hvordan kunne forfatteren kjenne til dette, uten Guddommelig inspirasjon?

Jordens kjerne er varm

Job 28,5 "Jorden gir korn til brød, men dypt nede blir den snudd om med ild."

Vannsyklusen

Vannsyklusen, også kjent som den hydrologiske syklusen, er et velkjent fenomen. Det viser seg at Bibelen nevner dette mer enn én gang. 

Forkynneren 1,7 lyder slik: "Alle elver renner ut i havet, men havet blir ikke fullt; dit elvene før har rent, fortsetter de å renne."

Vann endrer tilstand

Amos 9,6 nevner det i en passasje: "Han som kaller på vannet i havet og øser det ut over jorden." Også Job 36.27-28 nevner dette: "Han trekker vanndråper opp til seg. De blir til regn, til en Guds kilde som strømmer fra skyene og faller på mange mennesker." Og Salme 135,7 sier det slik: "Han lar skyer stige opp fra jordens ende, skaper lyn, lar regnet falle og sender vinden fra dens opplagsrom."

Syndfloden og Noas Ark

I alle kulturer kan vi lese om en verdensomspennende oversvømmelse, og vi har tonnevis av vitenskapelig forskning som bekrefter at det virkelig har skjedd. Arken ville dessuten ha fungert perfekt med de målene Gud gav Noa. Ifølge 1. Mosebok 6,13-22 var Guds instruksjon til Noa som følger: "Arken skal være tre hundre alen lang, femti alen bred og tretti alen høy." Moderne båtbyggere strevde lenge med å få de store skipene til å flyte. Det var ikke før de begynte å anvende de bibelske proporsjonene de fikk det til å fungere.

Ikke alle stjerner er støpt i samme form

Bibelen nevner at lysstyrken og størrelsen på stjernene varierer. 1 Kor 15,41 sier det slik: "Sol, måne og stjerner gir forskjellig skinn. Ja, én stjerne skiller seg fra en annen i glans." Bibelen sier dessuten at himmelslegemer ikke varer evig. Matteus 24:35 sier: "Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå."

Universet består av usynlige partikler

Hebr 11,3 sier det slik: "I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige."

Solen sluttet faktisk å bevege seg

Fordi det skjedde en formørkelse. Josva 10:12 lyder slik: #Det var den gangen Josva ropte til Herren, da Herren gav amorittene i Israels-sønnenes vold. Han sa mens israelittene hørte på: «Sol, stå stille i Gibeon, måne, stans i Ajjalons dal!» Dette var mest sannsynlig en formørkelse, som forskere har vært i stand til å datere tilbake til 30. oktober 1207 f.Kr.

God hygiene er virkelig viktig

Pandemien har gjort at vi alle har blitt profesjonelle til å desinfisere våre hender og klær for å unngå spredning av bakterier, men Bibelen nevnte viktigheten av dette for veldig lenge siden. Selv om ekte karantene utviklet seg senere i historien, anbefalte Bibelen å "isolere offeret i syv dager", og hvis personen ikke blir bedre, "isolere ham eller henne i ytterligere sju dager" (3. Mosebok 13: 1-5).

---

Små barn trenger melk - det vil si enkel, sann og sunn lærdom om Jesus. Ikke en masse politisk korrekte halvsannheter om alle verdens religioner som disse såkalte "ekspertene" indoktrinerer dem med. Lær barna å elske det gode og hate det onde. En fin start er dette som vi selv lærte da vi var små:

Kjære Gud jeg har det godt.
Takk for alt som jeg har fått.
Du er god, du holder av meg.
Kjære Gud, gå aldri fra meg.
Pass på liten og på stor.
Gud bevare far og mor -
og alle barn på jord.
Amen!

Spikeren

Kommentarer