Olaug Bollestad ny KrF-leder?

Av Dan Odfjell. 
 
Mange i kommentarfeltene på nettet stiller seg tvilende. Jeg kjenner henne ikke personlig. Men med et annet «pretenderende leder-alternativ» hadde det betydd slutten på partiet. For Bollestad synes et godt menneske som - særs viktig - ikke gjør seg til med for mange ord. Hun har i tillegg en rimelig fartstid bak seg. Jeg ønsker henne derfor lykke til, men formaner: behold du din stil som skiller seg klart fra partiets tidligere hyklerske ledere, uten å nevne navn. For jeg har den tro at enkel ærlighet varer lengst. Og, dersom kristendom i det hele tatt skal kunne fremmes politisk, eksisterer der ikke lenger noe annet alternativ for KrF-ledere enn enkel uredd bibelsk sannhet - og nær ingen politiske kompromisser - kun dissens mot all denne tidens uforstand på Stortinget. KrF kan ikke lenger menge seg.  Kontrasten må frem. 
 
Jeg har en drøm, at Bollestad er konservativ og klok nok til å legge til rette for en fusjon med Partiet de kristne for deres bedre program. For sosialist-kursen har nå vist seg et dårlig endelikt seg henførende. Så overlat den svulstige sosialistiske linjen til den delen av Stortinget som nå ødelegger fedrelandet til det nær ugjenkjennelige - ved egoistisk å fremme egne karrierer og seg selv. Dette gjelder neppe Bollestad, og det kler henne godt; en oppofrelse for partiet håper og tror jeg. For det motsatte ville uvegerlig fort ført til tapt tillit, om enn det kanskje ville tatt litt lengre tid... Det som imidlertid ikke lenger kan skjules er et alvorlig internt tillitsbrudd oppstått grunnet våre mange kappekledde biskoper. Som synes å ha mistet sin retningssans og sitt kompass, i en svulstig tidsånd, og klart på den jordiske maktens side.
 
Jeg benytter anledningen til å foreslå at biskopene fratas ansvaret for menighetene. Disse må alle fristilles til valg av egne tillitsmenn og -kvinner for å kunne blomstre. Ikke lenger knuges politisk ovenfra. Ikke minst når vi ser hvor overordentlig politisk den norske kirken dessverre er blitt. Fra boken jeg anmeldte tidligere i år, «La de tidligste kristne få komme til orde» fremkom godt hemmeligheten mht menigheters frittstående betydning og, ved eksempelets makt, deres evne å omvende store deler av Romerriket til Jesu ord. Innenfor menigheter fremmes det kristne fellesskapet langt bedre, ja, på en måte som DNK overhodet ikke kan konkurrere med - når deres kirker står nær tomme. Det er enkel sannhet som de neppe liker å erkjenne i sin over-opphøyet het. Hvorfra makten misbrukes. 
 
Noe som samtidig minner meg om presten Ludvig Nessa, biskopenes motsatte, som upolitisk fremmer det rene kristne budskapet enkelt og ærlig hver eneste uke via Kirken.com. Så lytt til Nessa og opplev oppriktighet og sann fred i sinnet. Hør selv og, meget viktig, hjelp de gamle ved å koble dem opp til disse velsignede prekener. Mange vil bli evig takknemlige for å kunne lytte til og se en god prest i sin egen stue eller fra sin sykeseng. At Nessa er abort-motstander plager de færreste kristne, bortsett da fra mange politiske biskoper i aftensolen. 
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer