NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 10. oktober 2021

Jubelårets hemmeligheter

Av Spikeren. 

"Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke skjelne, og høre, men ikke skjønne." (Luk 8,10). 

Jubelåret er det store høytidsår, som ifølge forskriftene i 3 Mos 25 skulle feires hvert femtiende år. Når syv sabbatsår var gått til ende, skulle jubelåret på forsoningsdagen dvs. den 10. dagen i den syvende måned ved basunstøt forkynnes i hele landet. Dette år skulle jorden hvile. Intet skulle såes, og det som vokste opp av spillkornet skulle ikke høstes. Fra åkeren skulle man bare hente det som trengtes til husbehov.

Hver arvebesittelse eller slektseiendom, hva enten den var solgt eller pantsatt, skulle da gå tilbake til sin opprinnelige eier eller dennes arvinger, og alle treller skulle frigis. Sitt navn har jubelåret av det hebraiske jobel, bukkehorn, og den lyd som frembringes ved å blåse i dette.

Jubelåret handler altså om at alt vender tilbake til slik det var før, og det gjelder både på det åndelige og fysiske plan. I følge Skriften må det nemlig skje en åndelig tilbakevending, før den fysiske tilbakevendingen kan finne sted. Den åndelige tilbakevendingen trigger med andre ord den fysiske, slik at man vender tilbake til det man en gang forlot.

De fleste kjenner til historien om Mark Twain, som i 1867 skrev om hvor øde og forlatt Israel var. Mange mener Mark Twain er "den fremmede" som omtales i 5Mos 29,22. Bare noen få vers etter dette finner vi den aller første profetien om jødenes tilbakevending til sitt eget land:

5 Mos 30,1-3 "Når alle disse ting kommer over deg, både velsignelsen og forbannelsen som jeg har lagt fram for deg, og du tar det til hjertet ute blant alle folkeslagene som Herren din Gud har drevet deg bort til, og du så vender om til Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og adlyder ham i alt det jeg byr deg i dag, både du og dine barn, da skal Herren din Gud vende din lagnad og være barmhjertig mot deg. Igjen skal Herren din Gud samle deg fra alle de folk han har spredt deg iblant."

Hosea 3,5 sier "Siden skal israelittene vende om og søke Herren sin Gud, og David, sin konge; og skjelvende skal de komme til Herren og hans gode gaver, i de siste dager." Det må med andre ord være den Messias de forlot for 2000 år siden, da de ble spredt ut i all verden.

Så kan vi spørre: Har noe slikt skjedd i virkeligheten? Svaret er JA!

I det nittende århundre skjedde det nemlig en åndelig vekkelse blant jøder i utlendighet slik at de begynte å ta imot Jesus, og det begynte i Storbritania. Det samme landet som skulle spille en sentral rolle i jødenes fysiske tilbakevending til Israel, måtte altså først spille en rolle i den åndelige vekkelsen. For det var bare etter at den åndelige vekkelsen fant sted at den fysiske tilbakevendingen kunne begynne. Begge disse hendelsene fant sted i den samme byen: London. Samtidig ble det fokusert på en helt spesiell begivenhet som vi kan lese om i Apostlenes gjerninger, kapitel 2.

I det første århundre fant det nemlig sted en samling av Messias-troende jøder; disipler, apostler og ledere i Jerusalem. Det var fra denne samlingen at troens dør ble åpnet, slik at Evangeliet kunne gå ut til alle verdens nasjoner. Denne samlingen endret faktisk hele verdenshistorien.

Nesten 2000 år senere finner det sted en lignende samling av troende jøder i London. De kom fra nasjonene; lærere, ledere og emissærer. De ba sammen og annonserte sin identitet. Der ble de enige om sin hensikt og misjon og kom fram til en resolusjon. Forsamlingen etablerte den første allianse av Messias-troende jøder siden apostlene og disiplene samlet seg i Jerusalem 2000 år tilbake.

En av talerne på møtet i 1867 minnet deltakerne på deres gamle opprinnelse. Han sa dette: "For lenge siden var det et møte hvor jøder fra alle nasjoner samlet seg, og Herren utøste sin Ånd over dem. Det var den første jøde-kristne allianse. Rådet som samlet seg i Jerusalem i begynnelsen av vår tidsregning resulterte i at troen gikk ut fra Israel til nasjonene. Fra jøder til hedninger.

Rådet som nå samlet seg i London skulle representere det motsatte: Nemlig begynnelsen på troens tilbakevending til Israel og jødenes gjenforening med sin Messias. 

Så på samme måte som en liten gruppe jøder forandret verdenshistorien for 2000 år siden, skulle en liten gruppe jøder i London nå forandre verdenshistorien igjen. Jødenes tilbakevending til Israel og restaureringen av landet var nært forestående, akkurat som de gamle profetiene hadde forutsagt tusener av år tidligere.

Samlingen som nå fant sted i London skjedde i 1867, altså samme året da Mark Twain beskrev Israel som øde og forlatt. 1867 markerte starten på jødenes tilbakevending, og det skjedde i det første jubelåret etter 2000 år i landflyktighet.

For å være mer nøyaktig fant London samlingen sted i mai, 1867. Det var samme måned som den romerske hæren i sin tid startet ødeleggelsen av Israel. Så i den samme måneden som ødeleggelsen i sin tid startet, begynte altså restaureringen 2000 år senere. 

Mindre enn 30 dager senere satte et skip med bl.a. Mark Twain ombord kursen fra New York til det lovede land. Bare 2 dager senere trådte the Ottoman Land Code i kraft fordi osmanerne var i store økonomiske vanskeligheter, noe som igjen førte til at jødene kunne kjøpe landet sitt tilbake.

Mindre enn 5 måneder etter det igjen ble Jerusalem gravd fram igjen, etter å ha ligget nedtråkket og forlatt i mer enn 1500 år. Så kom de første skolene som skulle lære jødene å dyrke jorden. Deretter de første bosetningene, så tilbakevendingen av jødene i eksil.

Da landet ble frigitt i 1917 og løftet om et jødisk hjemland ble gitt, skjedde det i det femtiende Jubelåret etter samlingen i 1867. Og da Jerusalem ble gjenvunnet til det jødiske folk under seksdagerskrigen i 1967, skjedde det i det hundrede Jubelåret etter samlingen i 1867. Det er nok derfor det i dag mases så mye om at Israel må trekke seg tilbake til grensene før 1967. Verden - inkludert Norge - klarer nemlig ikke tanken på at Jerusalem igjen ligger på jødiske hender.

Vi sa tidligere at samlingen i 1867 fant sted i mai måned, men vi nevnte ikke dagen. Samlingen fant nemlig sted 14 mai. Altså den samme dagen som Israel ble gjenopprettet - eller skal vi si gjenfødt?

Så skal vi nevne et par andre interessante hendelser til slutt:

Da Jerusalem ble ødelagt i år 70, endret det ikke bare jødenes historie, men også kristendommens historie. For inntil da hadde alt vært sentrert i Jerusalem. Det var nemlig i Jerusalem selve Moderkirken og dens ledere befant seg. Men da Jerusalem ble ødelagt, ble troen kuttet av fra dens jødiske lederskap og dens åndelige fedre. Så slutten på Jerusalem ble også slutten av en tidsepoke med jødiske disipler. Men i Jubelåret 1967 ble alt reversert. Jerusalem ble vunnet tilbake til det jødiske folk. Det førte til en massiv tilbakevending av jøder tilbake til Israel som verden ikke har sett maken til siden de ble jaget ut av landet for 2000 år siden. 

Hopper vi så raskt fram til det hundre-og-femtiende Jubelåret etter samlingen i 1867, kommer vi til 2017, da President Trump kunngjorde beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad i Det hvite hus onsdag kveld 6. desember, kl. 19:00 norsk tid. Vi kunne sagt mye om akkurat denne hendelsen og Trumps rolle i bibelsk perspektiv, men det blir altfor mye å komme inn på her. Jeg vil likevel tro at alle klart og tydelig ser hvordan de bibelske profetiene og Guds tidsplan blir oppfylt med pinlig nøyaktighet, rett foran øynene våre i dag. Vi skal likevel helt kort til slutt nevne et annet aspekt når det gjelder Jubelåret.

Som vi tidligere har sagt, handler Jubelåret om at alt vender tilbake til slik det var før. - Jøde først, så greker. Men Jubelårets prinsipper gjelder ikke bare for Israel - det gjelder også for resten av verden.

Da jødene ble jaget ut av landet sitt i det første århundre, førte det til at kristendommen først kom til det gamle Romerriket, for deretter å spre seg ut til hele den Vestlige verden. Dette førte til en helt enorm framgang og utvikling. Se gjerne artikkelen fra The Herland Report som vi hadde forrige mandag. 

Men hvis Jubelåret førte til en tilbakevending og restaurering av Israel slik det var før, må det nødvendigvis bety at det vil skje en lignende tilbakevending av den tidligere verden slik den var før. Det forklarer i så fall alt dette uvirkelige som vi er vitne til i dag, hvor den Vestlige verden er snudd fullstendig på hode, bare i løpet av ett års tid. For er det ikke nettopp det som skjer i dag? - Israel vender tilbake til Gud, mens den Vestlige verden vender tilbake til hedendom. Her tror jeg ikke vi behøver å komme med noen eksempler, for vi ser det med våre egne øyne, dag for dag. 

Samtidig tror jeg de fleste både føler og forstår at det som skjer i dag ikke er normal, rasjonell menneskelig adferd. Her er det sterkere krefter som herjer. Det er onde, demoniske åndskrefter vi her har med å gjøre. Krefter vi ikke rår over. Krefter som vi leser om i Ef 6,12 "For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet."

Nådetiden er nå i ferd med å ta slutt, folkens. Så hvis du er en av dem som ennå ikke har tatt imot Guds frelse i Jesus Kristus - Messias, da  må du gjøre det i dag - NÅ, ellers vil du gå en fryktelig skjebne i møte - en skjebne du vil komme til å angre på i all evighet!

Alt som er skrevet her i denne artikkelen er harde fakta som du selv kan søke deg fram til og kontrollere. Det beviser utover en hver tvil at Bibelen ikke er en bok av myter, som mange gjerne hevder i dag. Bibelen er Guds eget ord til oss. "Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta." (1 Tim 4,9).

Spikeren