Han avvæpnet maktene og myndighetene

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenbart til skue, idet han viste seg som seierherre over dem på korset." (Kol 2,15)

Da Jesus døde på korset, seiret han for alltid over djevelen og hele hans hær.

Jesus sa på veien opp til korset: "Nå skal denne verdens fyrste kastes ut." (Joh. 12,31). Djevelens makt skulle tas fra ham.

Dette er fullført av Jesus.

Han stiller hele ondskapens åndehær frem i deres nederlag ved å vise seg som seierherre over dem på korset.

Det er altså et eneste sted i tilværelsen der Satan og hele hans hær er våpenløse og maktesløse! Det er i Jesu Kristi fullbrakte verk på korset. Derfor kan Satan og ondskapens åndehær ikke utrette noe mot dem som er væpnet med Guds ord.

Utenom Jesu frelsesverk hersker Satan og hans hær over menneskene. Derfor kaller Guds ord djevelen for denne verdens gud. [2 Kor 4,4] Han er i sannhet ikke gud men kalles så fordi han har makt i de vantros sinn. Han dominerer hele menneskeheten med sin innflytelse utenom Guds troende menighet.

Men på Golgata er han kastet ut! Overfor evangeliet er han maktesløs!

Derfor seirer vi over djevelen med Guds ord og den rustning vi har fått i evangeliet!

Overfor Jesus er Satan og hele hans hær våpenløse og avmektige!

Det skal vi regne med!

Kommentarer