"Venstre-diktaturet" strammer grepet

Av Dan Odfjell. 
 
Det er oss alminnelige skattebetalere som betaler gildet til vår egen politiske undertrykkelse og påfølgende frustrasjon. Kort og forenklet søker jeg her å forklare hvorfor, samt vår eneste måte til å bli kvitt den økende «topp-down-arrogansen» på, som best eksemplifiseres ved Anniken Huitfeldt( Ap) som sa: «Multikultur, skal befolkningen ha, enten den vil eller ikke». Og Stortingsvalget nylig gikk som det gjorde, nettopp grunnet de ensidig propaganderende riksmediene, kontrollert av de ytterst få, som selvsagt ikke representerer noe befolkningsflertall.
 
Dette betyr 1):Staten må slutte å finansiere riksmediene. Ellers blir vi til den siste Sovjet-republikk - noe på folkemunne Norge tidligere ofte ble omtalt som. Samt 2): Partiene må basere seg på direkte medlems- og velgerstøtte og kun på egen finansiering, helt uavhengig av Staten. Om folket ønsker kommunisme, flott, la kommunismen bære seg selv frem. Det samme gjelder selvsagt andre ideologier, kristne, globalister, klima-fantaster, islamister etc; alle ihuga velger-grupper som ønsker å forfekte «sin» gode sak. Heretter må alle gjøre det selv med egen innsats og finansiering, samt å nominere sine dyktigste stortingsrepresentanter; dagens er mest rene statister. 
 
Alle politiske retninger må finansiere seg selv. Ikke som nå, at Staten gjennom skattlegging «bærer ved til bålet» for allslags ideologier og forskrudde formål. For i et sant demokrati må Staten som sådan forholde seg nøytral, ikke som nå i stats- «formynderiet-Norge» - det bærer udemokratisk helt galt av sted. Og nettopp derfor er vi skremmende på vei til å bli et stats-diktatur; et riksmedia-diktatur, for 
å si det forenklet. Den som påminnet meg dette, var partilederen i partiet Demokratene, Geir Ugland Jacobsen, under overskriften på Resett 7/9/21: «Spillet om sannheten». Det er nå «usannhet» det gjelder, som Staten tillater å regjere. For se, Staten er dirigert av til dels skjulte krefter som «rotter» seg sammen. Nemlig for egen makt og privilegier, samt ingen forandring, tusen takk, vi har det helt utmerket...
 
Disse «bakroms-maktene» viste sitt sanne ansikt etter folkeavstemningene om EU for år tilbake. Meget enkelt, de underkjente, ja, de saboterte folkets Nei til EU. De omgikk «Nei-votumet»; de fleste kan best nå omtales under fellesbeskrivelsen globalistene, udemokratiske på tvers av nær alle politiske skillelinjer. Men to partier bærer hovedansvaret for denne utforkjøringen, Arbeiderpartiet og Høyre, i tandem bak lukkede dører. Så det blir vår utfordring, hvordan skal vi kunne løse oss fra jerngrepet og en grunnlovs-stridig og uærlig «knute» i en skremmende, økende og løgn-basert verden truet av krig? Så vil noen kanskje si, uærlig spill gjelder til dels i alle land. Det enkle svaret: andre land får ta vare på seg selv, deres ansvar. Ei  heller har vi ansvar for en falsk «FN markedsført utopisk rettferdig en-verden», et politisk globalist-falsum.
 
På norsk-typisk skrytende maner pretenderer våre styresmakter at vi er en humanitær og intellektuell stormakt. De enfoldige kan falle for slikt tøv og dessverre er der mange som ser NRK-Dagsnytt fra godstolen. Og folk er trette og døsige gjerne etter en lang dag på jobb og en middag. De vil helst ikke lytte til problemer, og NRK er dem «behjelpelig» med en overfladisk fremstilling, implisitt, at det meste i Norge er bra, og uansett, mye bedre enn i den øvrige del av verden - den misunner oss... Med andre ord, alt er relativt, så slapp av, vårt system og demokrati er i verdensklasse. Bare at det er ren løgn. Og Norge er for alle?, slik den lille boken med denne tittelen, skrevet av Magnhild Ullsvik Hansteen, spurte i 1987. Hun satte et kritisk søkelys på innvandringspolitikk, medier og pressgrupper. Hun etterlyste en bred og åpen debatt med alle sider belyst og alle opplysninger lagt frem.
 
Nå 35 år senere kan vi konkludere at hennes forhåpninger gjort til skamme, at fedrelandet er stygt truet. Men se folket forstår det ikke. De forstår ikke engang hvordan det står til hos broderfolket, i Sverige. For makten som rår, tillater oss ikke bred og åpen debatt, den tildekker og fordummer og gjør oss underlagt fremmede folk og internasjonale organisasjoner. Vi var en etnisk minoritet i verden, nå er vi i ferd med å bli en minoritet i eget land. Det har det aldri vært søkt folkets aksept for. Og partiene kaller seg demokratiske? Hele vårt valgsystem er bevisst skjevt lagt an, og den generøse partistøtten må avvikles straks, samt, selvsagt, velgerne må få kumulere, ikke tvinges til stemme på basis av ferdigtrykte lister... Hva slags demokrati er da det? Og hadde partistøtten vært ett og samme moderate beløp uansett partiets størrelse, hadde iallfall terrenget flatet ut. Nå drepes små og nye partier og selve samfunns-dynamikken likeså.
 
Staten finansierer aviser, partier og organisasjoner og påstår det hjelper demokratiet, men det er stikk motsatt: demokratiet drepes. Systemet favoriserer karriere-politikere samt de store partiene til uforholdsmessig makt ved å dirigere samfunns-retningen via "kompromiss-hestehandel på bakrommet". Og Stortinget blir et sandpåstrøings-organ. Dette kombinert med at NRK bevisst neglisjerer småpartier...demokratisk? Nei, direkte skamfullt er hele dette falske systemet. 
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

Kommentarer