NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 31. august 2016

Islamering i NRK

Av Torstein

Jeg fulgte pressekonferansen politiet i Sør-Varanger holdt i Kirkenes om drapene begått i byen denne helga.

En alvorlig hendelse i en liten provinsby lengst nordøst i landet.

Uttalelsene som ble gitt, fremsto som ganske uklare; det ble ikke spesifisert hvem ofrene for skytinga var, kun alder på ofrene og ingenting om etnisitet, annet enn at de var "innflyttere".

Dessverre ble oppmerksomheten straks rettet mot NRK Finnmarks reporter, som bar en solid grønn hijab på hodet (grønn er Jihads farge) og anstrengte seg under pressekonferansen for å komme synlig med i kamera med denne når hun overleverte mikrofonen til deltakerne i panelet.

Dette er første gang jeg ser en NRK ansatt bære hijab i tjeneste, og jeg spør meg om dette er avklart med NRKs ledelse lokalt og sentralt? For meg virker det helt uakseptabelt at mine innbetalte lisenspenger skal gå til islamisering av NRK, og vurderer å avslutte "medlemsskapet" omgående om dette fortsetter.

Når det gjelder Kirkenes, er de jo ganske godt russifisert der oppe allerede med russiske gateskilter overalt i sentrum, men at de har tatt steget mot islamisering av byen også, hadde jeg ikke ventet. Kan det være AP PK som ligger bak?

Jeg legger ved en liten mail korrespondanse som jeg hadde med NRK's mann i Kirkenes:

----------------
"NRK lyver for folk hver dag, nok av saker de er felt for i presseetisk råd ved Edvard Kokkvold, men du har vel fast jobb og god lønn og driter i om nrk islamiseres.
mvh Torstein"

29. august 2016 kl. 13.43 skrev Rune Berg <rune.berg@nrk.no>:

"Hei.

Den angivelige hijabkledde muslimen du har sett på TV var vår reporter i Kirkenes. Hun hadde lue på fordi det er kaldt i dag. Når det gjelder dine argumenter om snikislamisering så velger jeg å overse dem.

Vennlig hilsen
Rune Berg
Vaktsjef
NRK Finnmark"
----------------

Vi legger også ved Dagbladets artikkel fra 5 november, 2013, "NRK skal gjennomgå retningslinjene rundt bruk av hijab og kors", hvor det står: - Det er naturlig at vi tar en diskusjon om det internt.

I og med at vi nå ser en NRK reporter med hijab, regner vi med at det også er lov å bruke både kors og kippah i NRK - eller? Hva sier isåfall HEF til dette?

Mvh Torstein


tirsdag 30. august 2016

Geert Wilders: Close All Mosques In The Netherlands

Breitbart (tipset av SC's eminente reporter W.Kirkehøyden)

Leader of Netherlands’ most popular party Geert Wilders has proposed a closure of all Mosques in the country and a total ban on the Koran ahead of the 2017 general election.

Leader of the populist Party for Freedom (PVV) Geert Wilders has proposed the most radical anti-Islamisation platform for any party in European politics. Wilders, whose PVV are currently top of all major polls in the Netherlands, has declared that the new platform for the party ahead of the general elections in 2017 will include the plan to close all Mosques in the country and place a ban on the Islamic holy book, the Koran.

Wilders claims that the move is to counter the Islamisation he sees ongoing in the country reports Belgian paper Demorgen.

The PVV platform for the 2017 election was released by Wilders first via his Twitter account and carried the theme of “de-Islamisation.”  The PVV states that it would like to see not only a closure of all the mosques in the country and a ban on the Koran but also a ban on the Islamic headscarf for women in any public setting. Asylum seekers were also mentioned by the document which wants to repeal all temporary residency permits for all asylum seekers and close all asylum centres in the country.

Like many countries in Europe the Netherlands has had an issue with it’s citizens who have gone off to fight for the Islamic State in Syria and Iraq returning home. The PVV is clear on its position regarding these current or former Islamic State fighters saying that any ISIS members will not be allowed to return to the Netherlands.

The new platform makes a sharp increase in pressure from the party against Islamisation. During the last parliamentary campaign the PVV proposed to allow up to a thousand asylum seekers into the country per year. The ongoing migrant crisis and multiple acts of terror in European cities over the past few months has influenced the opinion of Wilders and the party who are known as one of the toughest on Islamism in Europe.

Breitbart

mandag 29. august 2016

Muslim Demographics

Av Odd S. Beverfjord.

Videoen "Muslim Demographics", som ligger på Youtube og er blitt sett av 16 millioner, er tidligere postet i kommentarfeltet på SC. Det kan være nyttig å ta en titt på den igjen idet mye har endret seg siden den ble lagt ut på Youtube for en del år siden.

Det er mange som betviler statistikken videoen legger til grunn for beregningene, som for eksempel i en kommentarartikkel på BBC’s nettside.

BBC’s artikkel hevder at videoen formidler feilaktig info og antyder at statistikken og de fremtidsutsiktene den fremlegger må tas med en klype salt. Gjerne det. Men det bør også BBC-artikkelen hvor det blir forsøkt å gjendrive videoens info og fremtidsutsikter. For eksempel påstår artikkelen at Frankrike ikke fører statistikk over religionstilhørighet (mao. franske myndigheter har ingen oversikt over hvor mange muslimer som finnes i landet).  Heller ikke blir videoens hovedbudskap (thesis) imøtegått.

Typisk for denne artikkelforfatteren og PC institusjonen BBC, multikulturistenes og globalistenes propaganda-apparat i UK, så gripes det ikke fatt i hovedsaken i videoens budskap, nemlig at Europas hvite befolkning er på vei mot undergangen og dermed også verdensdelens kultur og den kristne sivilisasjon i Europa. Med en fødselsrate på 1,3 barn pr familie er det kun et spørsmål om tid når islam og muslimer har overtatt Europa og den hvite befolkning er blitt en minoritet under islamsk herredømme med undertrykkelse og tyranni. 

Siden Norge fikk abortloven er over 600 tusen barn blitt drept før fødselen. Vi kunne altså ha vært minst 600 tusen flere etniske nordmenn i Norge i dag. I hele den vestige verden drepes det ufødte, hvite barn i tusentall hver eneste dag. I andre vestlige land går abortindustrien for full maskin.  Dette verdenshistioriens største folkemord har pågått i mange tiår. Som man sår får man høste.  Den vestlige sivilisasjon kan snart være historie.

En verden er i endring


Transkripsjon:

Den globale kulturen våre barn arver vil bli vesentlig annerledes enn hva den er i dag.  I denne videoen vil du få se en rapport om verdens demografiske endring.

Ifølge forskningen må det være en fruktbarhet på 2,11 barn per familie for at en kultur skal opprettholdes i mer enn 25 år. Med en mindre fødselsrate enn dette vil en kultur gå til grunne.

Historisk sett har en kultur aldri overlevd en fruktbarhetsrate på 1.9 barn per familie. Med en fruktbarhetsrate på 1.3 barn per familie er det umulig å reversere tilbakegangen. Fordi det vil ta 80-100 år å korrigere den, og det er ingen økonomisk modell som kan opprettholde en kultur over en så lang periode.

Med andre ord, hvis to foreldrepar har ett barn hver, så er det bare halvparten så mange barn som det er foreldre. Hvis disse barna får ett barn, er det fire ganger så mange besteforeldre som det er barnebarn. Hvis det blir født bare en million babyer i 2006, så er det vanskelig å ha bare to millioner voksne til å arbeide for oss.

Etter som befolkningen krymper, så forsvinner også kulturen.

For 2007 var fødselsraten i Frankrike på 1,8 barn per familie; England 1,6; Hellas 1,3; Tyskland 1,3; Italia 1,2; Spania 1,1. I hele EU med sine 31 land, er fruktbarheten kun 1,38 barn per familie.

Historisk forskning sier oss at disse tallene er umulig å reversere. Det er bare spørsmål om år når Europa, slik vi kjenner det, vil opphøre å eksistere. Likevel avtar ikke befolkningstilveksten i Europa.

Hvorfor?

Svaret er innvandring - islamsk innvandring.

Av hele befolkningsveksten i Europa siden 1990, er 90 prosent islamsk innvandring:

I Frankrike er det av etniske franskmenn 1.8 barn per familie; muslimer 8.1 barn per familie.  I Sør-Frankrike, som er en av de regioner i verden hvor det har vært flest kirker i forhold til befolkningen, er det nå flere moskeer enn kirker. Tretti prosent av barn i alderen 20 år og yngre, er muslimer. I de største byene som Nice, Marseille og Paris, har tallet økt til 45 prosent. Innen år 2027, vil en av fem franskmenn være muslim.

Om 39 år vil Frankrike være en islamsk republikk.

I løpet av de siste 30 årene (1978-2008) økte den muslimske befolkningen i Storbritannia fra 82 tusen til 2,5 millioner. En økning på over 3000 prosent. Der er over tusen moskeer, mange av dem er tidligere kirker.

I Nederland er 50 prosent av alle nyfødte muslimer, og om bare 15 år vil halvparten av befolkningen i Nederland være muslimer.
 
I Russland er det over 23 millioner muslimer – en av fem russere. Om noen få år vil 40 prosent av hele den russiske hær være islamsk.

Per i dag er 25 prosent av befolkningen i Belgia muslimer, og 50 prosent av alle nyfødte er muslimer. Regjeringen i Belgia har uttalt at i 2025 vil en tredjedel av alle fødte europeiske barn bli født i muslimske familier. Det er (i 2008) bare 17 år unna.

Den tyske regjeringen, som var den første til å snakke om dette offentlig, har nylig utgitt en erklæring som lyder:

"Tilbakegangen i [den tyske] befolkningen kan ikke lenger stoppes. Den nedadgående spiralen kan ikke lenger reverseres. . . [Tyskland] vil være en muslimsk stat innen år 2050." (–Germany Federal Statistics Office)

Muammar al-Gaddafi i Libya har sagt,

"Det er tegn på at Allah vil gi seieren til islam i Europa uten sverd, uten våpen, uten erobring. Vi trenger ikke terrorister, vi trenger ikke drapsbombere, de over 50 millioner muslimer [i Europa] vil gjøre det om til i et muslimsk kontinent i løpet av noen tiår."

Det er nå 52 millioner muslimer i Europa. Den tyske regjeringen sier at tallet er ventet å doble, til 104 millioner, i løpet av de neste 20 år. 

(.....)

For Canada og USA forteller tallene en lignende historie. Akkurat nå er Canadas fruktbarhetsrate 1.6, nesten et helt poeng under det som kreves for å opprettholde en kultur. Og islam er nå den raskest voksende religion.

Mellom 2001 og 2006 økte Canada befolkning med 1,6 millioner. 1.2 av dem ved [hovedsakelig muslimsk] innvandring. I USA er fruktbarheten blant amerikanske borgere 1.6 barn per familie. Med tilstrømningen av latinamerikanere øker den til 2,11 – det minimum som kreves for å opprettholde en kultur. I 1970 var det 100.000 muslimer i Amerika. I dag [2008] er det over 9 millioner.

Verden er i endring.

Det er på tide å våkne!

Den verden som vi lever i er ikke den verden som våre barn og barnebarn kommer til å oppleve.

Den katolske kirke har nylig fremlagt en rapport som sier at islam har gått forbi deres medlemstall. Noen studier viser at med islams nåværende vekst, vil islam om fem til syv år være den dominerende religionen i verden.

Som kristen ber vi deg om å delta i arbeidet med den verden som er i endring.

Dette er en oppfordring til handling.

Video slutt.

Den kristne organisasjonen Campus Crucade for Christ hadde i begynnelen en eksplosjonsartet vekst. Da organisasjonens grunnlegger, Bill Bright i et intervju ble spurt om hva som var hemmeligheten med det store veksten, svarte Bill Bright: ”Preach the Gospel!” – ”Forkynn evangeliet!”

”Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham  du har utsendt, Jesus Kristus.” Joh 17:3

Alle på SC, som har lært å kjenne den evige Gud og evangeliet om Jesus Kristus, og ved troen har fått Den Hellige Ånd som innsegl på at de er Guds barn, og som å ønsker å bidra til å stoppe utviklingen, oppfordres herved til å forkynne evangeliet om Jesus Kristus til alle som de av Guds nåde makter å nå.

”Meg er gitt all makt i himmel og på jord; gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å gi akt på alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” Matt 28:18-20

Odd S. Beverfjord


søndag 28. august 2016

I Din hånd er mine tider

Av Eivind Flå (Evangelisten)

Salme 31,16: «I Din hånd er mine tider.»

Salme 90,12: «Lær oss derfor å telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte.»

Ef 5,16: «… så dere kjøper den lagelige tid, for dagene er onde.»

Alt hva Herren har gitt oss, hører Ham til. Han som har skapt vårt liv, er også Livets Herre! Livets dypeste mening finner vi derfor i å leve i et nært og fortrolig samfunn med Ham.

«Om livets korthet», heter en av den berømte Senecas epistler. Vår tilmålte tid her på jord er kort og flyktig. Job minner oss om livets forgjengelighet og våre «få levedager … fulle av uro» (Job 14,1). Det er ille at «ting tar tid». Verre oppleves det kanskje at «ting går tapt». Jesus minner oss i Matt 16,9 om de jordiske skatter, hvor «møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler». Det eneste som ikke går til grunne er Herren og Hans ord. I Salme 119,89 sies det: «Til evig tid, Herre, står Ditt ord fast i himmelen.»

Her i Norge sier vi at tiden går. I møte med Afrika har jeg ofte hørt at tiden kommer. Begge deler er vel feil. For tiden selv foreligger ikke i noen tid. Men Jesus som har skapt tiden, er historiens Herre. Derfor forholder det seg slik at våre tider er i Hans hånd. Og i ham er det at «vi lever og beveger oss og er til». Han har gitt oss en tilmålt tid til å søke Ham og Guds elskede sønns rike.

Det er blitt sagt at «øyeblikket er evighetens port». Søren Kierkegaard (1813-55) minner oss i sine bøker om viktigheten av å leve her og nå, ikke i fortiden eller fremtiden. Samtidig beskriver han den grufulle angst som griper det mennesket som fornekter evigheten, og bare fastholder det timelige og det synlige. Det er nemlig ikke nødvendigvis sant at du skal få en dag i morgen. Derfor lyder det: «I dag, om dere hører Hans røst, da forherd ikke deres hjerter» (Hebr 3,15). Nådens tid er i dag! «Jeg vet intet om i morgen, kanskje best for meg det er! Men jeg kjenner Han som vet det, det er Han som har meg kjær!»

En av Portugals største poeter, Fernando Pessoa (1888-1935), har sagt det slik: «Tiden! Det forgangne! Det jeg var og aldri mer skal være! Det jeg eide og aldri mer skal eie! De døde! De døde som elsket meg i min barndom. Sjelen fryser når jeg tenker på dem, og jeg føler meg forvist fra alle hjerter, alene i min egen natt, og jeg gråter som en tigger foran de tause stengte dører.» Jeg synes Pessoa gir en sterk skildring om livet. Men Bibelen har mer å si om saken. Hos Herren er det ingen forandring eller skiftende skygge (Jak 1,17). Herrens trone består fra slekt til slekt (Salme 102,13).

Det var Benjamin Franklin som formulerte den forferdelige påstanden: «Tid er penger!» Det er sant at Herren kaller oss til å utnytte tiden, men ikke for å samle oss mest mulig gull og gods, eller nå toppen på karrierestigen, men til å leve et liv til Hans ære. Jesus er selv vår rikdom. I ham er vi gjort rike på alt (1 Kor 1,5). Og når vi opplever sjelens mørke natt og taushetens stengte dører, da skal vi vite at det også da er sant hva Jesus sier i Joh 10,9: «Jeg er døren. Hvis noen går inn gjennom Meg, skal han bli frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne beite.»

Da Jesus døde på Golgata kors, da han tok både vår synd og straff på seg, kjøpte han også fri vår tid. Vi er kjøpt fri til å bruke hvert øyeblikk i tjeneste for ham. For i Herrens hånd er mine tider! Det skrekkelige ordet «tidsfordriv» står ikke i Bibelen. Men derimot er det sant hva vi synger: «Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet, hver dag er på ny en nåde som stiger fra himlen ned».

Eivind Flå

lørdag 27. august 2016

Frykt eller terror

Av Norvald Aasen.

Til Audun Lysbakken, SV.

Kopi til Sylvi Listhaug.

"Det er gode tider for dem som spiller på frykt. Det er gode tider for Donald Trump og Sylvi Listhaug", ser jeg du uttaler under politikerfestivalen i Arendal.

Men det er også gode tider for dem som har sine femtekolonner i Europa slik at de kan skape frykt gjennom grufulle terrorhandlinger! Ikke bare har vi gode grunner til å frykte terrorens håndverkere, men også deres femtekolonner rundt oss.

Når en har sittet i statsrådsstolen har en vel også kunnet ordne offentlig pengestøtte til jentegrupper som trener forsvar mot de samme mennesker som man har ønsket inn i landet?
 
Og så er det utrolig gode tider i Norge for aktørene i historiens største landssvik! I enkelte miljøer har dessuten  landssvikere nådd til topps i samfunnet.

Les historien "Derfor måtte Lysbakken trekke seg." Regelbruddene i selvforsvarssaken førte til at Audun Lysbakken (SV) måtte gå av som statsråd. Her ser du tidslinja som avslører pengerotet.

Norvald Aasen, 6983 Kvammen


fredag 26. august 2016

Norske Politikere som spiller Pokemon Go bør vite dette!

The Corbett Report

Hvis Erna (Statsministeren vår), pluss andre av våre topp politikere, løper etter Pokemon's på sine reiser rundt om i den vide verden, da må de følgelig ha Pokemon app'en installert på sine mobiltelefoner. I så fall bør de være klar over følgende:

Firstly, the app requires an excessive amount of permissions on a user’s device, including the ability to read your contacts, find accounts on your device, and access your camera. The app even requires full access to a user’s Google account, which it can then use to read your emails, send emails from your account, browse your Google Drive documents and photos, etc. But apparently that’s just “a mistake” and will be “corrected soon.”

Secondly, the game’s privacy policy contains such gems as: “We may disclose any information about you (or your authorized child) that is in our possession or control to government or law enforcement officials or private parties.” What could go wrong?

But wait, it gets worse!

The maker of the app? Niantic Labs. Never heard of them? That’s because until last year they were an internal start-up of none other than Google, the NSA-linked Big Brother company.

Even now Google remains one of Niantic’s major backers. Niantic was founded by John Hanke, who also founded Keyhole, Inc., the mapping company which was created with seed money from In-Q-Tel, the CIA’s venture capital arm, and which was eventually rolled into Google Maps.

So yes, the Pokémon game currently taking the internet by storm (and scooping up all their data, including activities, movements and communications) was created by a CIA-linked businessman who gestated his company at Google.

Feeling safe yet?

As it turns out, the big, bad Big Brother Spies of the NSA and the DHS and the CIA don’t really need their Patriot Act powers, after all. All the powers-that-shouldn’t-be need to do is create a fun, shiny trinket for the people to play with and they will literally pay for their own surveillance.

Welcome to the “Matrix Economy,” where people pay to spy on themselves…and have fun doing it!

Huxley would be proud.


torsdag 25. august 2016

Spørsmål til Likestillingsombudet (LDO)

Av Odd S. Beverfjord.

Nedenfor er spørsmål om ytringsfrihet vedr. likestilling, diskriminering, rasisme, m.m. som jeg sendte til likdestillingsombudet (LDO) for lenge siden. Jeg har ikke mottatt svar og velger å tolke uteblivelsen av de etterspurte retningslinjer derhen at svaret er JA på de spørsmålene som kan besvares med Ja eller Nei, og at vi følgelig kan uttrykke vår mening og si hva vi vil om alt det som spørsmålene berører. Jeg velger videre å anta at LDO ikke vet hvordan avgjør man hvorvidt en gruppe som hevder seg krenket, faktisk er krenket (66). I den nye politistaten er det er kanskje opp til politiet og ikke domstolen å avgjøre hva som er krenkende.

- - -
Ombudet er sikkert kjent med at muslimer reagerer med å drepe uskyldige mennesker og brenne ambassader og begå andre terrorhandlinger når deres religion eller religionsstifter eller koranen kritiseres eller karikeres. Ombudet har sikkert også notert seg at kristne ikke reagerer på samme måte når bibelen eller kristendom eller kristne forsamlinger kritiseres eller fornærmes. Dette er selvsagt fordi kristne er mer siviliserte mennesker enn muslimer.

På grunn av hensynet til mulsimers usiviliserte opptreden og terrorvirksomhet har vi fått et nytt atferdskodex og -norm som begrenser ytringsfriheten. Det kan imidlertid ofte være vanskelig å vite for allmennheten når og hvor den nye normen overtredes og hva man kan gjøre for å overholde den. Det vil derfor være oppklarende å få nedenstående spørsmål* besvart (ref. Forvaltningsloven, kap. III, § 11, første avsnitt, første punktum; og fjerde avsnitt, første punktum).

1) Kan essayet, DAUGHTERS OF BABYLON av Alan Morrison (se vedlegg) trykkes og utgis offentlig?
2) Kan man karikere Kristus Jesus? http://www.biblegateway.com/pa... ?
3) Kan bibelkritikken fortsette?
4) Kan NRK fortsatt drive med blasfemi og hån av kristendommen og fornærme og krenke troende kristne?’
5) Kan Saramagos ”evangelium” om Jesus Kristus trykkes og duskuteres? Ref. http://www.publishersweekly.co...
6) Kan religionsvitenskapen drive kritisk forskning i New Born Christians og det amerikanske høyre?
7) Kan sangen ”Fader Abraham” synges og fremføres offentligt? Ref. https://online.ntnu.no/wiki/on...
8) Kan alle versene i Norges nasjonalsang, ”Ja, vi elsker dete landet”, inkludert verset med ordene ”Olav på det landet malte korset med sitt blod”, synges offentlig?
9) Kan Bellmans ”Gubben Noah” tillates i drikkelag?
10) Kan man understreke alvoret i sin argumentasjon og gi sine ord ytterligere vekt ved å påkalle Dejevelens (Fandens) og Satans navn ved å bruke ord som Faen”, ”Fa’n”, ”Fa’en i helvetet” og lignende når det kan overhøres av troende kristne?
11) Kan norsk TV brenne bibler?
12) Kan historisk-kritiske programmer om kristendom vises på NRK?
13) Kan filmen Life of Brian fortsatt vises offentligt?

14) Kan historisk-kritiske programmer om ”profeten” Muhammed og islam vises på NRK?
15) Kan sannheten om islam og dens historie publiseres offentlig?
16) Vil det være brudd på Strl §135a å bruke uttykket “Ved profetens skjegg!”?
17) Kan man i TV og medier viderebringe oppfordringer til mord på tegnere og forfattere?
18) Kan Disneys Aladdin fortsat distribueres?
19) Kan den kritiske utforskning av koranens historiske tilblivelse fortsatt drives ved universitetene?
20) Kan koranen avbildes i norske medier?
21) Kan Oehlenschlägers Aladdin settes opp på et norsk teater?
22) Kan en norsk filmprodusent lage film om Muhammeds liv?
23) Kan kulturdepartementet bevilge støtte til islamkritiske filmprosjekter?
24) Kan kulturdepartementet bevilge støtte til kristendomskritiske filmprosjekter?
25) Kan journalister undersøke forskjellen mellom tale og handling hos imamer og andre muslimske geistlige?
26) Kan journalister undersøke forskjellen mellom tale og handling hos biskoper og prester i Den norkse kirke?

27) Kan kvinneundertrykkelse i islam kritiseres?
28) Kan den islamske Sharia-loven kritiseres?
29) Kan muslimske menigheter i Norge indføre egne regeler for ytringsfrihet som kun gjelder for menighetens medlemmer?
30) Kan tegneserien Iznogood fortsatt trykkes og utgis?
31) Bør kristne, ateister og demokrater i arabiske (muslimske) land tie i respekt for islam?
32) Kan det foretas sosiologiske undersøkelser av de forskellige muslimske grupper og deres ideologiske orientering?
33) Kan malerier som tematiserer islamiske og andre religiøse emner henges opp i kunstgallerier og museer?
34) Kan navn på tegnere og forfattere som omfattes av dødsdommer i form av fatwaer publiceres?
35) Kan selve fatwaene som er nevnt i spm. 34 publiceres?
36) Kan den osmanske beleiringen av Wien omtales?
37) Kan slaget ved Poitiers (oktober 732) omtales?
38) Kan bakgrunnen for Korstogene, som var islamsk undertrykkelse og folkemord, omtales?
39) Kan den historiske person Muhammed (islams grunnlegger) omtales i negative eller kritiske termer?
40) Kan bilder (kunstneriske oppfatninger) av den historiske person Muhammed oppbevares privat, dersom man unngår offentliggørelse?
41) Kan Ibn Warraqs Hvorfor jeg ikke er muslim fortsatt utgis?
42) Kan Salman Rushdies Sataniske vers fortsatt trykkes og utgis?

43) Hvilke religioner er omfattet i forbudet mot religionskritikk?
44) Kan man karikere Jehovas Vidner, Smiths Venner, mormonerne og Scientologikirken?
45) Er politiske ideologier av religiøs støpning omfattet av forbudet i Strl § 135a?
46) Kan man karikere politiske ideologier av religiøs støpning som, a) nazismen? b) kommunismen? c) sosialismen?
47) Kan man karikere ideologier med religiøs hengivelse som, a) evolusjonismen? b) darwinismen? c) humaismen (jfr. Det Humanistiske Manifest)?
48) Er antisemittiske karikaturer fra arabisk presse også omfattet av det nye politisk korrekte atferdskodeks?
49) Har religioner med organisert nettverk av boykott og trusler og terrorvirksomhet (jihad) større krav på respekt enn andre religioner og trossamfunn?
50) Er det visse medier som har større frihet til å karikere religioner og livssyn end andre? I så fall, hvilke medier og hvilke religioner og hvilke livssyn er det tillat å karikere?
51) Kan en religions ledere forby gudsbilder i konkurrerende religioner? Kan slike gudsbilder destrueres?
52) Har større religioner/trossamfunn krav på mere respekt enn mindre religioner/trossamfunn?
53) Har satanister krav på like stor respekt for sin tro og religionsutøvelse som muslimer?
54) Omfatter respekten for tro og livssyn kun religioner, eller omfatter den også kulturer og andre verdensanskuelser? I så fall, hvordan defineres ”kultur”?
55) Hvordan avgjør man hvilken blant en religions mange talsmenn som har autoritet og rett til å bli krenket?
56) Omfattes krænkelsen av enkeltpersoner og deres overbevisninger også av det politisk korrekte atferdskodekset, eller angår den kun grupper og deres tro/livssyn?
57) Vil religionskritikk bli fjernet i fremtidige utgaver av religionshistoriske tidsskrifter?
58) Kan intern kritikk blant en religions eller trossamfunns forskjellige strømninger aksepteres? Kan f.eks. den norske folkekirken angripe Pinsebevegelsen og vice versa?
59) Kan ateister og agnostikere krenkes?
60) Kan satanister krenkes gjennom kritikk av deres religiøse tro?
61) Kan norske dagligvarekjeder selge jødekaker dersom muslimer blir krenket?

62) Kan Mahomet (om muslimers religiøse fanatisme) av Voltaire settes opp og spilles på norske teatre?
63) Kan menneskerettsorganisasjoner fortsatt publisere sine årlige oversikter over menneskerettighetsovertredelser i muslimske land?
64) Kan Open Doors (Åpne Dører) fortsatt publisere sine årlige oversikter over muslimske land som forfølger, fengsler, torturer, myrder og halshugger kristne?
65) Vil LDO og UD holde befolkningen løpende oppdatert med en liste over boikottrusler fra kilder omtalt i spm. 31 som man kan innrette sine utsagn etter?

66) Hvordan avgjør man hvorvidt en gruppe som hevder seg krenket, faktisk er krenket?

67) Kan Charles Darwins teser om den hvite rases overlegenhet fritt trykkes og distribueres?
68) Er man å betrakte som rasist dersom man bekjenner seg til evolusjonsteorien og darwinismen?
69) Er det mulig å være evolusjonist og darwinist uten å være rasist?
70) Skal det fortsatt være tillatt å undervise i evolusjonslæren og darwinismen i grunnskolen?

Mvh
Odd S. Beverfjord

* de fleste av disse ble opprinnelig publisert i Weekendavisen

onsdag 24. august 2016

Saken Om Sensur - (SOS)

Av Lillemor.

Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin; de vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker. (Matt 7,6)

Først: Jeg ønsker å klargjøre følgende: YTRINGSFRIHET mener jeg bør være beskyttet av staten. Man skal altså kunne si hva man vil uten å bli straffeforfulgt. Dog mener jeg at ikke alle ytringer passer overalt, og at man i private rom selv bør kunne bestemme hva som er «innafor», uten at ytringsfriheten blir krenket av den grunn.

Jeg har kommet med eksempler før, men for de som ikke har lest, har jeg et par her: Hjemme i mitt hus er det ikke lov å banne. Jeg syns ikke ytringsfriheten tar skade av det. På samme måte mener jeg ytringsfriheten ikke blir truet av at en Prideparade ikke får gå av stabelen midt mellom førsteklassingene i 17. mai-toget.

Så: Jeg bruker uttrykket «heckler». Her er definisjonen til wikipedia: A heckler is a person who harasses and tries to disconcert others with questions, challenges, or gibes. Hecklers are often known to shout disparaging comments at a performance or event, or to interrupt set-piece speeches, with the intent of disturbing performers and/or participants.

Den siste tiden har vi opplevd at alle de store avisene har måttet stenge sine debattfelt. Alle som ikke er enige med avisene i deres vinkling (eller mangel på sådan) av «nyhetene», har skreket høyt om at de er redde for å bli motsagt; at de gjør det for å kneble dissens. Kanskje er det slik, men det kan jo også være at alle de ynkelige bortforklaringene deres var sanne. 
Det er fullt mulig å drepe ytringsfriheten uten å måtte hisse på seg folket ved å begrense den ved lov. Eller i det minste påføre den alvorlig sykdom for å sette den ut av effekt. 
Hvordan? Vel, min fantasi er svært begrenset, dessverre (jeg strikker best etter oppskrifter, og jeg sliter med å endre krydderblandinger i middager jeg vet funker). Men man kunne jo tenke seg et par måter, i alle fall:

1) Man har makt og penger og ønsker å beholde det.

Så lenge man har penger, kan man kjøpe seg det man trenger. I USA, f.eks., blir svarte betalt for å skape opptøyer (noen selger seg altså for en pris, mens bermen bare henger med når de blir pumpet opp av glødende appeller og adrenalin), og man bør kanskje ikke bli forundret om man skulle finne ut at «den arabiske våren» og «revolusjonen» i Ukraina også var betalt av bakmenn som ønsket forandring.

På hjemlig plan, kan man forestille seg at noen ønsker enkelte ytringer kneblet. Dette går jo ikke når folk bare kan skrive hva de vil på internett, selvsagt, og spesielt ikke hvis dette er sider mange folk leser og treffes. Man kan da tenke seg at man betaler noen for å sørge for å stenge hele debatten i stedet. Alt man trenger å gjøre, er å drukne hele feltet i vulgariteter og plattheter. For å sammenligne det med det som skjer i USA nå, ifm valgmøtene til Republikanerne, blir det som å drepe budskapet ved å plassere en gjeng betalte «hecklers» med roperter foran taleren for å drukne budskapet.

2) Man er oppriktig politisk engasjert.

Man er villig til å ofre tid og sjel for å stoppe spredning av ubehagelige idéer. Det blir jo det samme som forrige punkt, egentlig, bare at man her gjør det samme uten at noen betaler en for det.

Man kan tenke seg at hvis noen ønsket å begrense ytringsfriheten, ville man starte med de største plattformene. Når så disse har fått orden på problemet (les: begrenset muligheten til fri ytring), kan man vie seg til de mindre.

Der finnes sikkert flere måter man kan gjøre det på, men hvis man leker litt med denne tanken, vil man etter hvert bli nedstemt. I alle fall jeg. For:

De som har penger og ressurser nok, vil alltid kunne holde et debattfelt åpent. Noen (f.eks. VG, DB, NA) velger å gjøre det enklere for seg selv og sine moderatorer ved å kreve en registrering eller fullt navn, eller flytte debattene til FB. Andre igjen slipper ingen kommentarer gjennom før de er lest og godkjent av moderatorer (f.eks. HRS og Document).

Resultatet er forstemmende. Å flagge sine meninger under fullt navn er ikke alltid mulig i Norge i 2016 hvis man ønsker et sosialt liv, kontakt med familien sin, eller en betalt jobb, så ofte vil det være uaktuelt å delta i slike debatter.

Hvis man velger den andre måten, å slippe gjennom kun «godkjente» kommentarer, vil det kreve at noen sitter tilgjengelig hele tiden og leser gjennom disse. En debatt vil på den måten blir svært lite dynamisk, og det krever en enorm mengde ressurser.

Hva skal man så gjøre hvis man bare er en vanlig person med en personlig blogg og plutselig finner seg selv under angrep fra slike krefter (eller kreftsvulster?)?

I realiteten har man vel kun to valg: Man kan la dem holde på og la sitt navn bli knyttet opp mot disse «ytringene», eller man kan finne seg en annen hobby.

Lillemor


tirsdag 23. august 2016

Normoppløsning og lovverket

Av Odd S. Beverfjord.

I en video på YouTube argumenterte en imam for flerkoneri. Han mente vestlige samfunn måtte gi muslimer tillatelse til å ha flere koner. Hans grunngivende argumentasjon var at muslinske menn var så kåte at de ikke maktet å holde seksualdriften tilbake den tiden kona hadde sin månedlige periode eller når hun var gravid i siste fase. Dersom muslimer fikk ha flere koner så ville risikoen for at muslimske ektemenn gikk av sted og voldtok dhimmijenter, mens kona hadde menstruasjon eller var gravid, bli betydelig redusert, mente den muslimske religiøse lærde.

Men imamen hadde også noen gode prinsippielle poeng.

Ser man bort fra den islamske straffelovgivningen, samt islams og muslimers kvinnesyn og menneskeforakt forøvrig, så har det vestlige sekulære samfunn ingen rasjonelle argumenter å stille opp med for å bestride muslimske innvandreres krav om å tillate polygami.

Så vidt jeg husker ble konkubinatloven i Norge opphevet i 1970 eller der omkring. Da var det fritt frem for å ha samleier i hytt og pine og få så mange barn utenom ekteskap man ønsket, forutsatt at mannen ikke var gift med alle kvinnene på en gang, eller omvendt. Etter dette ble kvinner som fikk barn uten å være gift med barnefaren premiert med alle slags sosiale stønader og gratis utdannelse. I tillegg måtte faren betale for barnet. Han kunne også bli en (betalende) anonym sædgiver, om barnemoren ønsket det. Om moren ønsker det, kan hun også la en lege slakte barnet før det blir født, og kaste det blodige og maltraktete liket av barnet i en søppelkontainer på et sykhus, uten hensyn til barnefarens ønsker. Barnefedre er kun å betrakte som et eregert fallos og sædgiver, et vegeterende vesen uten sjel og uten følelser utover kjønnsorganet. Alt i samsvar med vestlige, sekulære  ”verdier”. Verden er vakker.

I de avkristnede vestlige land er det tillatt å ha så mange samleiepartnere man ønsker, forutsatt at man er gift med kun èn av dem. Det er også tillatt å ha så mange uregistrerte serie-samliv (ekteskap og/eller samboerskap) man orker så langt økonomien tillater det. Det er heller ikke grense for hvor mange barn man kan ha uten å være gift med faren/moren. Alt er tillatt. Man kan ha barn med så mange man ønsker, forutsatt at man ikke er gift med alle man har barn med samtidig. Man kan kun være gift med en av gangen. Det er fullt tillatt og fullt ut akseptert å bo sammen (samboerskap) for å ha størst mulig glede av hverandres kjønnsorgan. Noen kaller det å ”gifte” seg av kjærlighet. For ateister og sekularister sitter kjærligheten i kjønnsorganet og i rectum. I disse sekulære ”ekteskap” og ”kjærlighetsforhold” behøver hverken mannen eller kvinnen å si til sin samleiepartner tre ganger at nå vil jeg skilles, slik som i den islamske verden. Det er bare å gå når som helst man finner det for godt. Uten dikkedarier og formaliteter. Hvordan barna opplever det er det ingen av partene som bryr seg om. Den ytterste egoisme. Samfunnsetiske verdier er begrepet som ikke finnes i de ateistiske sekularisters vokabular.

Resultatet av normoppløsningen er vanskjøttede og misbrukte barn, stigende ungdomskriminaliet, narko,- og alkoholmisbruk, selvmord, depresjon og fattigdom.

Men det har ingen hensikt å si det til den lovgivende forsamlingen. Det står også skrevet (Ordsp 9:8; 23:9): ”Vis ikke spotteren til rette, forat han ikke skal hate dig. Vis den vise til rette, så skal han elske dig.” ”Tal ikke for dårens ører, for han forakter forstandige ord.”

De sekulære våpen som ateistene og sekularistene har brukt for å rydde kristendommen av veien og legge landet åpent for islamisering, vil de nå bruke for å stoppe islamiseringen. Dårskapen og idiotien kjenner ingen grenser. Ateistene har ingen rasjonelle argumenter mot islamisering. De har ingen verdier å stille opp med. Men det evner de ikke å forstå.

Som man sår får man høste. Ateistene har avskaffet de kristne verdier og således har de lagt veien åpen for islamisering. Nå høster de sine frukter. De bør være umåtelig glade og fryde seg. For de har fått det som de ønsker.

Registrert flerkoneri vil snart bli tillatt. Men aldri så galt at det ikke er godt for noe. Det vil sikre barn retten til å vite hvem som er deres biologiske foreldre. I hvert fall er det å håpe. Det vil bidra til å lære ateister og sekularister hva som er ansvar. Kanksje det også vil få dem til å begynne å tenke – med de få funksjonelle hjernecellene de har.

Forvaltning av loven

Når mennesker mangler gudsfrykt så forkaster de kilden som gir visdom til å skille mellom rett og galt. Dersom samfunnet skal bygges ved lover så må kunnskap og visdom være byggestenene. Kunnskapen er materialet og visdommen anviser hvordan materialet skal brukes. Og visdom kommer fra Gud.

Uten en normgivende standard er det ikke mulig å skille mellom begrepene ondt og godt. Man blir som en antropolog som iakttar kannibalisme som noe faglig interessant, uten å ta stilling til om det er riktig eller galt å drepe og spise andre mennesker. Eller som en lege som ser sin pasient kun som et interessant studieobjekt og behandler pasienten uten tanke på det etiske forholdet mellom lege og pasient. En ting er å skille mellom person og sak, en annen ting er å skille person fra sak.

Lovens utgangspunkt er dens intensjon som lovgiveren har innvevd i loven/regelverket, ut fra den standarden lovgiveren har forholdt seg til ved utferdigelsen av loven. For å kunne skille mellom  rett galt er det altså ikke nok å kjenne lovens bokstav, man må først og fremst kjenne lovens intensjon, i.e. loven ”ånd”. En moralsk og etisk normgivende standard beskriver lovens ånd. Det er her motivasjon kommer inn i bildet. Motivasjon er bestemt av personlig karakter og egenskaper.

Hva slags ånd som er innvevd i lovens utforming er bestemt av lovgiverens motivasjon, d.v.s. det han/hun ønsker å oppnå ved loven eller regelverket. Et ondt menneske vil ha andre motiver enn et godt menneske, noe som igjen vil bli utslagsgivende for lovteksten, og dermed den holdning som skapes eller endres. Vi kan altså få en ond lov eller en god lov, alt etter lovgiverens intensjon. En ond lov bryter ned, en god lov bygger opp.

Lovens intensjon

Lovverket har til hensikt å regulere forholdet mellom menneskene i det samfunn loven er virksom. Den skal beskytte og bevare. Norges Lover er en normgivende standard som de fleste borgerne er enige om å innrette seg etter, hvor Grunnloven skisserer premissene.

Lovverket er således ment å tjene menneskene ved å sette rammene for hvordan vi skal innrette vårt liv i forhold til hverandre. Dersom hver og en skulle lage sitt eget lovverk etter sitt eget personlige behov, da ville vi få et samfunn som bestod av vedvarende og stadige konflikter. Således er loven ikke til for å tjene seg selv, men for å tjene menneskene ved å legge et grunnlag for økonomisk-, sosial- og følelsesmessig trygghet. Loven (lovgiveren) har altså en intensjon. Denne intensjonen er å skape trygghet. Den utøvende makt skal beskytte moralske mennesker mot kriminalitet. Dette kan man kalle “lovens ånd”.

Lovens intensjon er beskrevet med lovens bokstav. Slik består loven av to hoveddeler, ånd og bokstav, hvor bokstaven er underlagt lovgiverens intensjon eller hensikt. Eller sagt på en annen måte: lovens ånd står over lovens bokstav. Dette bør være den grunnleggende læresetning ved utferdigelsen av en lov og et derav utarbeidet regelverk/forskrift. Lovens utgangspunkt er den samme som kjærlighetens utgangspunkt - beskytte og bevare.

Skjulte motiver i lovutkastene bør avsløres. Det bør bli grunnlovsfestet at paragraf 1 i hver enkelt lov skal inneholde lovgiverens/lovens intensjon og målsetting, slik som f.eks. Lov om sosiale tjenester har. På den måten kan det hindres at lovtekstens forfatter og lovgiveren skjuler et ondt motiv med et tilsynelatende godt. Dette gjelder særlig abortloven, barneloven, partnerskapsloven og andre lover som på lignende måte griper dypt inn i forholdet mellom mennesker og virker holdningsskapende for etikk og moral.

Etter en tid bør loven evalueres for å vurdere om den har vært oppbyggende eller nedbrytende. Har den skapt større trygghet? Har den oppfylt sin hensikt i samsvar med målsettingen? Har den bevart menneskeverdet?

La oss ta for oss abortloven og ekteskapsloven. På hvilken måte har disse vært med på bygge opp omkring menneskeverdet. Har de skapt større sosial trygghet? Har de bidratt til trofasthet og uselviskhet og derigjennom bidratt til færre skilsmisser og trygghet for barna?

Jeg lar spørsmålene stå til besvarelse på SC.

Odd S. Beverfjord

mandag 22. august 2016

Bilene brenner i Sverige

Av Amund Garfors.

Ja, skal man le eller gråte? Er Sverige blitt det nye Libanon? Jeg hører på nyhetene at det natt til onsdag brant over 30 biler forskjellige steder i landet. Bare i Norrkøping brant det 19 biler!  Natta før ble over 15 biler flammenes rov, der svenskene nå for fullt begynner å merke at de har fått besøk av et spøkelse. Et farlig spøkelse som de neppe hadde forestilt seg skulle innta landet. Men slik går det når man kobler ut sunn fornuft og tror man skal redde verden…

Fra begynnelsen av Juli har det brent over 70 biler i landet. Og dette tallet ser ut til å bare øke dag for dag. For bilbrannene i Malmø og andre steder er ikke noe nytt. Det fortsetter bare med uforminsket styrke, mens politikerne sitter musestille og er i villrede om hva de skal gjøre. Der myndighetene ikke forstår hva som har gått galt i ”folkhemmet” til Olof Palme. Han som startet denne galskapen. Og som nå begynner å slå ut i full blomst.

Tja, hvor lenge skal skylappene brukes for å dekke over det stygge synet? Der framveksten av den radikale jihad og parallellsamfunn med ungdomsgjenger som driver grov kriminalitet får lov til å vokse? Det er heller ingen hemmelighet at i Malmø er svensk lov koblet ut og erstattet av jungelens lov. Og der både politi, ambulanser og brannbiler blir angrepet når de skal gjøre jobben sin. Var det ikke dette som en del politikere her i Norge begynte å kalle for berikelse?

Og hva gjør vi her på berget når disse tilstandene med bilbranner starter opp også i vårt land?  Jo, vi har for lengst begynt å forstå tegninga, der mange av oss har innsett at dette vil smitte også til Norge. Men hva hjelper det, når politikerne nekter å innse fakta? Og der de ikke enda begriper at dette er noe de ikke kan snakke seg bort fra? Der brannstifting, bensin, våpen, håndgranater, stikkvåpen og kniver ikke vil forsvinne fra gatebildet, før de innser at vi snart er i krig!

Fikk med meg NRK-kveldsnytt før jeg gikk til køys. Der kunne vi se russiske fly som bombet Aleppo fra sine nye baser i Iran. Det mens desperate mennesker prøvde å komme seg i sikkerhet og ut av ruinene, vekk fra flammene og røyken i dette vanviddet i Aleppo.

Deretter fikk vi se en del desperate mennesker i Malmø som forsøkte å redde bilene sine mens flammene sto til værs. Likheten med Aleppo og Malmø var bare helt slående. Ja, man fikk bare vondt i hele kroppen.

Våknet av en vond drøm etter en times søvn. Der jeg så både Norge og Sverige i flammer og et mareritt jeg seint vil glemme. Slik blir det bare når multikultur blir viktigere enn kirkegang. Det begynner vi nok alle nå å erfare. For når man kaster Gud på dør, da flytter nemlig en viss kar inn.   Noe som både Sverige og Norge vil få god kjennskap til i årene framover.

NARVIK, 17.08.2016. Amund Garfors

søndag 21. august 2016

Guds Dom!

Av Odd S. Beverfjord.

Vi har akseptert at det er forskjell på rett og galt. Dermed har vi akseptert en normgivende standard og straff for ikke å oppfylle de krav denne standarden setter. Dermed har vi også påberopt oss evne til å dømme mellom rett og galt. Dermed er vi ansvarlig for Gud, for det er han som har gitt oss evnen til å skille og dømme mellom rett og galt. Det er ikke noe vi har funnet på selv. Perverterer vi definisjonen av rett og galt, godt og ondt ved å gjøre ondt til godt og godt til ondt, så bryter vi Guds lov.

Dermed er vi skyldig og vil bli dømt. Vi kan ikke unngå dommen. Like lite som vi kan unngå å bli bøtelagt for fartsoverskridelse dersom vi kjører for fort og blir tatt, selv om vi ikke liker bestemmelsene. Og vi kan ikke ønske bort trafikkloven, politiet og domstolen for å slippe straffen. Disse lar seg ikke fjerne ved å tro dem vekk. Slik lar heller ikke Gud seg fjerne ved å la være å tro at han eksisterer, eller skape vår egen gud.

Når vi har pervertert Guds lov og setter vår egen høyere enn hans, da har vi gjort oss selv til gud. Vi har brutt budet som sier, ”Du skal ikke ha andre Guder foruten meg.” (2Mos 20:3) Dermed er vi skyldig til straff.

I Bibelen finner vi to Testamenter, det gamle og det nye. Ordet testament kommer av det latinske ordet testamentum, som betyr vitneserklæring. Det latinske verbet testari betyr å vitne eller erklære. Et testament er det samme som en avtale eller pakt hvor en viljeserklæring blir stadfestet.

I Den Gamle Pakt, som er en fysisk pakt, måtte den moralske og etiske avtalen mellom Gud og skapningen bli formalisert ved å underskrive fysisk på ”vedtektenes (lovens) håndskrift” (”skyldbrevet”;  Kol 2:14 NB 1930) også av den andre part, mennesket, ved en legal, juridisk prosedyre når noen skulle dømmes for overtredelser. Det ble krevd av den anklagede at han (eller hun) skulle bekjenne sin overtredelse og underskrive sin tilståelse (4Mos 5:22; 5Mos 27:16-26), for således å erklære sin konsens til anklagen ifølge ”skyldbrevet som gikk oss imot”. Dette ble gjort idet den anklagede erklærte seg skyldig ifølge tiltalen. Der var ingen vei utenom enn å innrømme det begåtte lovbrudd, særlig ikke når den skyldige var blitt grepet ”flagrante delicto”.

I åttende kapitel i sitt evangelium beskriver apostelen Johannes en hendelse hvor en kvinne var blitt grepet i hor og blitt anklaget. Hun var skyldig til dødsstraff, som var døden ved steining ifølge Moseloven. (Denne avstraffelsen var sjelden blitt praktisert siden hebreernes fangenskap i Babylon, og under romersk herredømme var jødene dessuten fratatt retten til å idømme og eksekvere dødsstraff.)

De skriftlærde og fariseerne, som var påtalemakten og førte vitnene, brakte kvinnen til Jesus og ville at han skulle være dommer i saken. De sa: Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?

Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. For på denne tiden hadde den romerske okkupasjonsmakten fratatt jødene myndighet til å ilegge dødsstraff. Dersom Jesus frikjente en kvinne som hadde drevet hor, så ville han bryte Guds Lov som han var kommet for å oppfylle. Og Gud har sagt at den som synder skal dø. (Esek 18:4 Se, alle sjeler hører meg til, både farens sjel og sønnens sjel. De tilhører meg. Den som synder, skal dø.) Og dersom Jesus idømte kvinnen dødsstraff så ville fariseerne kunne anklage ham overfor de romerske myndigheter og få ham dømt.

Johannes sier at da Jesus hadde hørt anklagen mot kvinnen, bøyde han seg ned og skrev med fingeren på jorden. I 2Mos 31:18 står det at da Herren hadde talt ut med Moses på Sinai berg, gav Herren (Yahweh) ham vitnesbyrdets to tavler, skrevet med Guds ('Elohiym) finger.

Med dette indikerte Jesus at han var den som ga Moses loven. Jesus indikerer også i Joh 8:58 at han var den som talte til Moses på fjellet Horeb, (2Mos 3:14) idet han sa til jødene: ”Før Abraham var, JEG ER”. (Vanligvis når en arameisk taler ønsket å referere til seg selv, ville han bare si ena (jeg). Men når han talte om den Allmektige ble uttrykket Ehyeh Asher Ehyeh (jeg er den jeg er) til ena-na (jeg er). Hayah betyder "existerte" eller "var" på hebreisk; ehyeh er futurum, første person entall. Ehyeh asher ehyeh oversettes vanligvis til ”Jeg er den jeg er”, selv om det bokstavelig kan oversettes til "Jeg skal være den jeg skal være". Ordet ”jeg er” i Joh 8:58 er på arameisk ena-nathy. Dette sammensatte ord det samme som ena-na.  Ena-nathy brukes kun fem ganger i det arameiske NT. I fire av disse er ena-nathy knyttet til ordet "(der) hvor"; "hvor jeg er (el. ”dit hvor jeg går”) kan du ikke komme". I Joh 8:58, "før Abraham, JEG ER", er ena-nathy (JEG ER) ikke koblet til et annet ord, men blir brukt her på samme måte som i Joh 18:5-6 og som i Mos 3:14. Dette viser sammenhengen mellom Ena-Na og YHWH (Yahweh). Ordene kan stå som en selvstendig setning, uten et verb, substantiv, adjektiv, osv: "Jesus sa, JEG ER" (Joh 8:58); "Vær ikke redd, JEG ER" (Joh 6:26); "si til Israels sønner JEG ER (Ehyeh Asher Ehyeh) har sendt deg" (2Mos 3:14). De brukes som et personlig pronomen, et navn – Guds navn.)

Da fariseerne kom med kvinnen som var grepet i hor bøyde Jesus seg ned og skrev på jorden med fingeren uten å svare aktoratet. Han skrev opp anklagen mot kvinnen som hadde begått hor og forbrutt seg mot budet som sier, ”Du skal ikke drive hor” (2Mos 20:14). Dette gjorde Jesus i samsvar med det som står skrevet i 4Mos 5:23, de forskriftene som fastsetter rettsprosedyren for slike lovbrudd. Jesus skrev kvinnens navn og deretter anklagen og aktors (fariseernes) påstand, som var døden ifølge loven.

Evangelisten Johannes skriver ikke noen detaljer omkring denne rettsprosessen, det var kjent for hans lesere på den tiden. Men ut fra det Bibelen lærer oss om frelse og gjenløsning, kan vi slutte at Jesus, i stedet for å la kvinnen erklære straffeskyld ved å skrive sitt navn under anklagen, skrev sitt eget navn på kvinnens vegne. Han ”byttet ut” hennes navn med sitt eget, Guds Sønns navn. Ved dette indikerte at han tok hennes skyld på seg ved å opptre som hennes gjenløser.

Ut fra det som står skrevet i Johannes-evangeliet kan det se ut som aktoratet (fariseerne) ikke godtok dette. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem: ”Den av dere som er uten synd, la ham kaste den første stein på henne!” Ved å si dette anket Jesus til den som var fullkommen nok til å dømme i denne saken, Gud. Da begynte anklagerne å forlate ”rettslokalet”. Og mens de gikk bort bøyde Jesus seg ned igjen og skrev på jorden.

Heller ikke nå sier Johannes noe om hva Jesus skrev. Men ut fra kjennskap til praksisen med en gjenløser for anklagede og straffedømte, kan vi slutte at han skrev det hebraiske (arameiske) ordet for ”tetelestai” (betalt). For Jesus visste at han skulle gjenløse alle mennesker på Golgatas kors som et soningsoffer for menneskenes synder. (Det er ikke usannsynlig Jesus skrev det greske ordet, ”tetelestai', for å indikere overfor fariseerne at han ikke opptrådte bare som kvinnens dommer og forsvarer, men også som hennes gjenløser, og at det var dette som fikk fariseerne til å rygge tilbake, idet de ville være kjent med den gresk/romerske rettspraksisen og den gammeltestamentlige ordningen med en gjenløser og således forstå hva Jesus mente.)

Alt ble gjort juridisk korrekt. Påtalemakten og vitnene hadde forlatt ”rettssalen”, og det ville da være imot loven å fortsette saken (5Mos 19:15). Saken ble avsluttet og Jesus ble alene tilbake med kvinnen som stod der. Da rettet han seg opp og sa til henne: ”Kvinne, hvor er disse anklagerne dine? Har ingen fordømt deg?” Hun svarte: ”Ingen, herre!” Og Jesus sa at heller ikke han fordømte henne, og sendte kvinnen hjem med det råd at hun ikke mer måtte begå utroskap og hor. Han sa: ”Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!” (Joh 8:11)

I saken mot kvinnen som hadde drevet hor stod Jesus frem som Lovgiver (2Mos 24:12; 3Mos 18:4) og Dommer (Jes 33:22; Jak 4:12), Advokat (1Joh 2:1) og Gjenløser (Jes 1:27; 44:22), uten å forsvare synden.

Han oppfylte loven etter Den Gamle Pakt. For det står skrevet: ”Du skal ikke bøye retten. Du skal ikke gjøre forskjell på folk.” (5Mos 16:19) og ”Dere skal ikke gjøre forskjell på folk når dere dømmer. Den minste som den største skal dere høre på. Dere skal ikke være redde for noen, for dommen hører Gud til. Men om noen sak er for vanskelig for dere, skal dere føre den fram for meg. Så vil jeg høre på den.” (5Mos 1:17)

Jesus frikjente ikke kvinnen. Han frikjente henne ikke fordi hun var kvinne og ”den svake part”. For Gud gjør ikke forskjell på folk. ”Dere skal ikke gjøre urett i dommen. Du skal ikke holde med noen fordi han er ringe, og ikke gi noen rett fordi han er mektig. Du skal dømme din neste med rettferdighet.” (3Mos 19:15)

Alle er like for loven. Og Jesus gjorde Faderens vilje. Han var ikke kommet for å gjøre sin egen vilje, men for å gjøre hans vilje som hadde sendt ham. (Joh 4:34; 6:38)

Ingen blir frikjent fra skyld fordi de er fattige, rike, svake, mektige, berømt, glemt, snille, gode, hjelpsomme, eller for noen som helst annen kvalitet, egenskap, stilling, posisjon eller sosial satus. Det er kun når straffen for våre misgjerninger er sonet at vi blir tilgitt og dermed rettferdiggjort. For alle har syndet og står uten ære for Gud (Rom 3:23). Jesus frikjente kvinnen fordi han selv gjenløste hennes skyldbrev ved selv å ta straffen på seg idet ”han [skulle bære] våre synder på sitt legeme opp på korset” (1Pet 2:24).

Odd S. Beverfjord

lørdag 20. august 2016

Fransk illusjonsmakeri

Av Jan Hårstad.

Forbudet mot Burkinin.

Med sine 5 millioner muslimske innbyggere har jo lenge glupe folk i Frankrike forstått at et aggresivt militant islam truet samfunnets stabilitet. Men når man har kommet med tiltak som skulle reparere denne situasjonen, har dette vært av symbol-karakter, en kamp mot symptomer og ikke årsaker.

Det ga seg utslag i 2010 at man forbød niqab og burka i offentlige rom. Vel er det slik at mange muslimer demonstrer sin tilhørighet til islam ved å ikle seg disse plaggene, men dette endrer ingenting av tenkeviset inni burkaen. Forbudt eller ikke.

Nå er det allerede valgkampfeber i et Frankrike i en atmosfære av ekstrem polarisering. De ymse partiene ønsker å vise at de har muskler for å etablere det trygge samfunn, men tiltakene har fremdeles symptom-karakter.

Det er Burkini-krigen det nå handler om. Borgermesteren i Cannes innførte forbud, tre andre populære badesteder fulgte etter og på Sisco i Korsika kom det til regelrette sammenstøt mellom burkinimuslimer og lokalbefolkningen.

Den franske staten rykker da inn og støtter tendensen av Burkiniforbud og statsminister Manuel Valls sier:

"Burkini er slett ikke noen ny fashion innen svømmeklær. Det er heller et uttrykk for et politisk prosjekt, mot-samfunnet, som igjen baserer seg på undertrykkelse (enslavement) av kvinner. "

Alle inngrep for å stoppe radikalisering og islamisering av Frankrike har karakter av å reparere symptomer. Og faktisk er det slik at de som vil ha religionen Islam satt i sentrum for undersøkelse og debatt, fremdeles blir hundset med og forvist til de "islamofobes" søppelhaug.

I Norge er det slik at våre mediale/politiske elite tror ikke at de europeiske problemer, ja heller ikke svenske problemer a la Rinkeby og Malmø kommer til landet, for vi er særegent snille og arbeider for oppussing av Groruddalen. Alt er det mulig å finne på for å motta fremmedkrigere fra Lislebygata med varme, sosialomsorg og integrering. Den norske godheten redder Norge, så kom ikke i Frankrike eller Norge og snakk om Islam. Godhet frelser verden.

Så lenge dette tenkeviset rår, symtombehandling og "integrering", vil Europa bare gli lenger og lenger ned mot avgrunnen.

Tyrkerne utgjør det lengste muslimske samfunnet i Tyskland og da skulle de etter boka vært "integrerte" for mange år siden. Tall fra slutten av mai 2015 viste at av de 820 fremmedkrigere landet hadde, var 25% av de de tyske Islamsk Stat-krigerne av tyrkisk-tysk bakgrunn.

Politisjefen i Tyskland, Rainer Wendt, har kommet med en fersk bok som heter "Deutschland in Gefahr" som naturligvis beskjeftiger seg med the real things i landet. Allerede nå tyder det på at dette er en bok man ikke skal snakke om for den raserer mytene om det harmoniske globaliserte multikulturelle samfunnet som media opprettholder.

Det eneste som er interessant er hvor lenge denne absurde og komiske krigen mot symptomer kan fortsette. Høyst sannsynlig må Køln-katedralen og Nortre Dame brenne før den blir avskaffet som behandlingsmåte.

Faktisk hadde Marx helt rett når han skrev: De herskende tankene er den herskende klasses tanker. Alas.

Jan Hårstad

fredag 19. august 2016

The Police's New Anti-Trolling 'Twitter Squad'

Tipset av Kirkehøyden.

Breitbart.

This is a Toxic Misuse of Taxpayers’ Money.

London’s Metropolitan Police is planning to spunk £1.7 million setting up a new “Twitter squad” to combat trolling on social media. On top of this, the Home Office has put nearly £500,000 into setting up an Online Hate Crime Hub.

Gosh, what could possibly go wrong?

OK, I’ll tell you:

The police are good at lots of things: high-speed chases; bashing down doors; saying “You’re nicked, son.” But expecting a rozzer to have the intellectual wherewithal to differentiate between idle social media banter and serious crime is as futile as expecting Joey Essex to solve Fermat’s Last Theorem. We saw this in the ludicrous case of Paul Chambers, who shared the following Tweet with friends: "Robin Hood airport is closed. You’ve got a week and a bit to get your shit together, otherwise I’m blowing the airport sky high!!" Actual members of the actual police – alright, so they were the famously corrupt and stupid South Yorkshire Police (Rotherham; Hillsborough; Cliff Richard), but they are, still, technically a police force – decided that this constituted a genuine threat worthy of prosecution. And, amazingly, the Crown Prosecution Service agreed.

Almost everything that is wrong with policing in Britain can be traced to the Crown Prosecution Service and the skewed values promulgated by its feminazi Director of Public Prosecutions Alison Saunders. Whether it’s harassing scores of journalists or pursuing elderly celebrities for alleged “historic sex crimes” or bringing rape cases against young men on the flimsiest of evidence, the CPS appears to be engaged in some bizarre politically correct vendetta which has nothing to do with any rational definition of fairness or justice or responsible use of public money. Can we really trust these zealots to take a sensible view on internet trolling?

Read more on Breitbart.


torsdag 18. august 2016

En Hedersmann av de få

Av Amund Garfors.

Nylig gikk politiinspektør Thomas Utne Pettersen ut med et meget bra avisinnlegg i Haugesunds Avis. Der han tok bladet fra munnen og fortalte i klare og tydelige ord, sannheten om det som politikere og samfunnstopper prøver å holde skjult for folket. Nemlig den berettigede fremmedfrykt som flere og flere føler i dag. Der vi ser landet vårt forandre seg til noe skremmende og fremmed. Og som vi aldri har fått være med på å bestemme om det er et slikt samfunn vi vil ha. At folk flest er skeptisk til å få sitt land fylt opp med flyktninger og asylanter fra Midt-Østen og Afrika, det er aldeles ikke utslag av noe kynisme, slik noen påstår. Men derimot kun et rop om at vi vil ha landet vårt i fred for en kommende katastrofe. Og som også er på vei mot oss.

For en behøver ikke være framtidsforsker for å se at dette eksperimentet kommer til å ende med katastrofe i et lite land som Norge. Der det vil koste både blod om mye penger!  Og en kan jo spørre seg hvor høy denne prisen skal være for at vi her i Norge skal være den ”gode samaritan” mot noen få tusen lykkejegere? For det finnes mange titalls millioner av andre mennesker her i verden som er i nød. Og som sikkert kunne tenkt seg et nytt liv i Norge. Men det eneste vi oppnår er å ødelegge vårt eget land. Der vi kommer til å føle utryggheten og angsten. Ja, der vi skal gå og se oss over skuldra til en hver tid. Og da tenker jeg mest på våre kvinner som går en meget usikker og farlig tid i møte. Det er nemlig nok å se til Tyskland. Hvor seksuelle overgrep har nådd epidemiske proporsjoner etter Angela Merkels vanvidd ved å åpne grensene for millioner av migranter fra Afrika, Asia og Midt-Østen.

Det som forundrer meg og gjør meg redd, det er at det er noen som prøver seg på ”å ta” denne politimannen, i stedet for å ta opp det problemet som alle tydelig kan se skjer i samfunnet. Men som likevel skal feies under teppet. Vi ser også liten debatt på TV og radio. Der også de største avisene prøver å tone dette ned, og heller slipper til såkalte ”samfunnsvitere” som får lov å komme med  eder og galle mot denne politiinspektøren. Selv om de ser at dette landet står på kanten av stupet. Kun for å bli tatt inn i varmen og å være inkluderende.

Hvorfor tør ikke disse bedreviterne å snakke om gjengvoldtektene, jenter som blir dratt inn i hus og gruppevoldtatt som er ”kultur” i disse kretsene?  Eller de burde for skams skyld heller snakke om alle eldre som blir slått ned og ranet i sine egne leiligheter og som ikke tør gå utfor døra.  De burde snakket om norske banker som blir lurt og svindlet i 100 millioners klassen. Om den norske stat som blir bedratt for milliarder i skatter og avgiftsunndragelser fra utenlandsk mafia som opererer i Norge.  Ja, virkeligheten overgår nemlig fantasien i dette landet. Der politikerne sitter musestille og tror at dette skal gå seg til. Ja, der alt skal bli så bra så bra, bare vi får dem til å integrere seg.  Denne mantra man nå har hørt i 40 år, mens alt bare blir verre.

Og så tyter Erna Solberg og andre fantaster, som aldri får nok av denne ”berikelsen” - om at vi må respektere de fremmede, be dem  hjem på kaffe og te,  lære dem mer å kjenne og vise en større villighet til å leve side om side med dem.. Og det, selv om døtrene blir voldtatt på asyl- og flyktninginstituttets alter…

Nei, sier jeg! Vi skal aldeles ikke være tvunget til å ta imot fødselsoverskuddet fra dysfunksjonelle land som  kommer til å ruinere oss. Ja, gjøre Norge om til nok et utrykt sted på denne kloden. Derfor takker jeg Thomas Utne Pettersen ved politistasjonen i Haugesund for hans ærlige og opprikte skriv. Og som burde vært pensum for alle som jobber innafor ”godhetsindustrien”!

NARVIK, 16.08.2016  Amund Garfors

onsdag 17. august 2016

Norway Grants My Ass!

Norway Grants

In the period 2009-14, the Norway Grants support 61 programmes in 13 countries in Europe. The Norway Grants are available to the 13 EU member countries that joined in 2004, 2007 and 2013.

Under the Norway Grants, Norway has set aside €804 million for the current funding period. The decision-making body for the grant scheme is the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Norway also provides 95% of the funding (€993.5 million) to the EEA Grants.

Areas of support

The Norway Grants support green industry innovation in eight of the beneficiary countries. This is a new business development programme, primarily targeting small and medium-sized enterprises. Another notable feature of the Norway Grants is the support to promotion of decent work and tripartite dialogue in 12 countries. The Global Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue supports measures such as structures for social dialogue, health safety and environment, anti-discrimination and gender equality in the work place.

In the funding period 2009-2014, the Norway Grants support these programme areas:

Carbon capture and storage
Carbon capture and storage
Green industry innovation
Green industry innovation
Decent work and tripartite dialogue
Global fund for decent work and tripartite dialogue
Research and scholarship
Research
Scholarship
Human and social development
Capacity-building and institutional cooperation with Norwegian public institutions, local and regional authorities
Cross-border cooperation
Public health initiatives
Mainstreaming gender equality and promoting work-life balance
Justice and home affairs
Domestic and gender-based violence
Schengen cooperation and combating cross-border and organised crime
Judicial capacity-building and cooperation
Correctional services, including non-custodial sanctions

Close to 250 people turned out in the old town square in Warsaw in May 2011 to 'Walk the Grants'. The Norwegian Embassy in Warsaw invited representatives from all funded projects to participate in the Nordic walking event, celebrating the achievements of the more than 400 projects and funds implemented in Poland.tirsdag 16. august 2016

Volds og narkobyen Oslo

Av Amund Garfors.

De av oss som så Dagsrevyen på NRK sist lørdag fikk bare bekreftet det jeg lenge har sagt. Og det er at den byen er fortapt for oss nordmenn! TV-teamet fra NRK skal ha all takk og ros for at de i det hele tatt tok sjansen å filme og undersøke hvordan utviklingen på Grønland og Tøyen nå er kommet fullstendig ute av kontroll. Der folk er nødt til å ferdes hver enste dag. Og der disse utenlandske ungdomsgjengene omtrent herjer fritt og kan gjøre et opphold på en T-banestasjon eller oppe på gata til en risikosport i særklasse. Der unge utenlandske gjenger selger narkotika og dop i massevis.  Og bærer kniver og stikkvåpen for å knuse ansiktet til slike de ikke liker. Ja, som bare prøver å finne ut hva som foregår.

Og vi fikk også se den smilende Byrådsleder Raymond Johansen. Nei, her var det ikke mye bekymring å spore. Han var heller stolt av den raskt økende tilstrømningen av innvandrere til Oslo. Der folkemengden øker grunnet en befolkningsdrevet og lovprist import av fremmede som bare gjør den byen enda utryggere og farlig i framtida.  Hvor lenge skal disse politikerne som Raymond Johansen og hans likemenn bare feie disse store problemene med den økte kriminaliteten under teppet? Hvor lenge tror de at de bare kan late som ingenting? Hvor naiv er det lov å bli for en politiker? Før de blir sparket ut av både rådhus og regjeringer i dette forskrudde landet?

Sannheten er kun farlig for dem som lever løgnen. Og det er våre politikere og PK-folket.  For dem handler det mest om å skjule for oss vanlige borgere i dette engang så fredelige og trygge landet. Ja, denne gedigne løgnen de serverer oss hver eneste dag. For den tror vi ikke lenger på!  Og sjøl har de alt å tape ved å la folket få vite hva som egentlig foregår i kongeriket. For da vil de avsløre seg sjøl, og der spillet vil være over. Nei, livet er ikke enkelt for slike hyklere som selger ut både sitt fedreland og sitt folk. Og det bare for å få flotte skattefrie og prestisjefulle jobber i FN-systemet eller i Brussel.

Og det eneste som kan gi dem samvittigheten tilbake er å la sannheten komme til utrykk. Men dessverre, de ser heller  at Oslo går til grunne i vold, narkotika og raseopptøyer. Der de foretrekker livsløgna.

Og hvem husker ikke Politimester Willy Haugli som på 80-tallet forsøkte å rydde opp i all kriminaliteten i den byen? Men der dette ikke tåltes av politikere som heller ville la galskapen fortsette. Og der hedersmannen Haugli ble sparket og sendt nordover… 

Hylekoret eier ikke skam! I stedet for å rydde opp og ta debattene, så går de heller til frontalangrep eller utestenger varslerne.  Det eneste håp jeg nå ser for Oslo, det er at Raymond Johansen setter seg på flyet til Singapore. Deretter møter han myndighetene og får seg et kurs i hvordan en by/land gjøres totalt fri for kriminalitet og narkotika. Jeg ønsker Johansen god tur. Og håper han får noen lærerike dager i Singapore!

NARVIK, 15.08.2016.  Amund Garfors

søndag 14. august 2016

Muhammed vs Jesus

25 Reasons why Muhammad was a False Prophet!


Takk til Torvald Stenersen.


lørdag 13. august 2016

Kill and be killed - Natos islamister

Av Jan Hårstad.

At det offisielle Norge er et utrolig land av naivitet og ønsketenkning er noe de fleste vet. Uansett hva som skjer i verden, fortsetter den infantile virkelighetsoppfatningen som før.

Det mest slitsomme med å blande seg inn i islamdebatt i Norge, er at det propper opp debattanter som åpent erkjenner har de aldri har bladd i en Koran eller skaffet seg en bok om islams erobringskriger. Og åpenbart er stolte av sin grenseløse uvitenhet. Dette er noe som bare kan finne sted i Norge: å gjøre stas på sin egen uvitenhet.

Nå var det slik at Donald Trump snakket om Islamsk Stat på tv og begynte å hevde at Hillary Clinton hadde bygget terrororganisasjonen rundt 2006. Da gikk strømmen. Det spiller naturligvis en stor rolle i USA at Pentagon-CIA har hatt det mest intime samarbeid med det globale Jihad helt siden krigen i Afghanistan 1979.

Kranglingen mellom USA og det globale Jihad handler i stort om HVOR DE SKAL SAMARBEIDE OG HVOR DE SKAL KRIGE. Ambassaden i Baku (Aserbadsjan) har vært møtestedet for disse forhandlingene. Les bøkene til Sybil Edmonds.

Her skriver da den fremragende Christina Lin på Asia Times 15 juni at de militante islamske statene i Gulfen, anført av SaudiArabia, velter milliarder av dollar inn i SørøstAsia. Her bygges moskeer styrt av Wahhabister og koranskoler settes opp, madrassas. Det dreier seg om statene Thailand, Myanmar, Indonesia og Malaysia.

Et viktig poeng med dette er at finansiører av denne wahhabiseringen av SørøstAsia er stater som fra 4 mai 2016 ble medlemmer av Nato: Bahrein, Qatar og Kuwait - og flere ligger på hjul.

Når det gjelder finansieringen av islamistisk -terroristisk krigføring i den fem år lange Syriakrigen fram til dagens velutstyrte Jihadister i Aleppo, er det ingen hemmelighet at de nye Nato-statene har stått for dette samt Tyrkia (Nato) og SaudiArabia.(USA/England alliert) Uten trillioner av petro-dollar fra de nye Nato-statene hadde denne krigen ikke vart et år engang. Men den vil fortsette lenge enda.

Av alle tenketanker i USA som alltid har stått nærest Pentagon er Rand Corporation den viktigste. Denne har nå nylig offentliggjort et strategidokument om USA/Natos krig mot Kina som ifølge Rand bør finne sted rundt 2020 før Kina har fått utviklet ytterligere kvalitetsvåpen.

Andre lekasjer fra tenkningen om hvordan knuse Kina, går ut på at det aller svakeste punktet for Kina er den islamske provinsen Xinjiang hvor det allerede går hett for seg, men hvor Kina stopper all info om terrorismen der.

Det sier seg selv at når selve topporganisasjonen for den muslimske verden også har begynt å snakke om et Muslim Kalifat - Den islamske Konferansen- ønsker de at all verdens muslimer blir inkorporert i den nye Islamske verdensmakten. Dette inkluderer muslimene i Russland og Kina selvsagt.

Her sammenfaller da USA/Natos krigsplanlegging med ønskene til de muslimske Kalifatbyggerne. Sett fra Pentagon/Natos synspunkt er det strålende at det bygges Koranskoler/Madrassas i Asia hvis ungdom senere kan settes inn i "frigjøringen" av Xinjiang.

Forklaringen på hvorfor Taliban og Islamsk Stat - ja også Hamas - kan drive på med offring av selvmordsbombere i tusentall, skyldes at de militante organisasjonene - også i Europa - sluser inn småbarn i Madrassas / Koran skoler for hjernevask i "kill and be killed" som det står i Koranen. Selv i Østerrike er det rundt 150 koranskoler drevet av de militante.

Når Aftenposten idag 11 august 2016 på autorativ plass skriver at "Islam Nets jihad er et sunnhetstegn" tyder alt på at dette skjønner de heller ikke noe som helst av.

"Man skal ikke overdrive betydningen av jihaderklæringen. I praksis skal Islam Nets åndelige krig ut kjempes ved å skrive kronikker."

En må være godt betalt journalist i Aftenposten eller Klassekampen for å skrive noe så dustete.

Islam Net betrakter seg som den norske avdelingen av det globale Jihad, et "søsterparti" for Islamsk Stat og Qaida.

Oppgaven består i å bygge Koranskoler fra barnehagenivå, utdanne ungdom i skriftene til Hassan al-Banna, Sayyed Qutb og Osama bin Laden, utdanne den samme ungdommen i paramilitære kampsporter og teknikkene for asymetrisk krigføring som du kan studere på utallige nettsider, samt samle inn penger for transport av Jihadister til krigssonene.

Det offisielle Norge hater virkeligheten. Det er det verste de vet. Og de tror de løser det "norske problemet" med å avskaffe Norge ved å legge det under EUs finanspolitikk, Nato og Pentagon.

Våre offisielle vet ikke hvordan de skal få avskaffet Norge fort nok og lager naturligvis provinsielle fantasier om miljøet rundt Islam Net og.

Vi befinner også stadig i en prosess av hvordan gjøre det norske folk til medlemmer av en Nato/EU Koranskole for hjernevask. Kill and be killed for Nato.

Jan Hårstad