NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 3. august 2016

Til TV2 nyhetskanalen

Av Norvald Aasen.

Terroraksjonen i Tyskland den 22/7 ble fulgt av deres kanal og deres kontakter her hjemme og i Tyskland. Deres journalistikk synes jeg har mange feil og mulige ondskapsfulle vinklinger.

Dere går nesten gode for at terroraksjonen er utført av tyskere eller det dere kaller "høyreekstreme" og nazister. Det virker som dere velger å servere seerne deres ønsketenkning?

Videre så intervjuer dere en frilance journalist som er i Tyskland og som heter Svarstad. Det han fortalte på en dårlig linje var bare bruddstykker å få ut av, og det kunne jo være like greit for undertegnede var hans uttalelser lite å bygge på.

Han kunne fortelle at det ikke var usannsynlig at det var "høyreekstreme" og nazister som stod bak ugjerningen, da det, som han uttalte, var 350 nazister i den tyske byen.

For seerne var dermed terroristen plassert ideologisk og politisk!

At TV2 gjør seg bruk av en person som har så lite og fare med som denne mannen forundrer meg ikke. Denne kanalens nyhetsreportasjer har fått meg til oftest å forbigå det dere farer med. Dere har deres maskotter som tydeligvis teller mer for dere enn hva den vanlige og selvtenkende seer gjør.

Men jeg håper dere kan gjøre denne Svarstad oppmerksom på at "høyreekstreme" og nazister ikke hører sammen! Nazismen er en sosialistisk politisk retning og kan derfor ikke høre til på høyresiden.

Dette er noe trolig både dere i TV2 og Svarstad vet inderlig vel, men som dere bruker uredelig for å skjerme ventresiden fra nazismen, den ventresiden der trolig flesteparten av nåtidens journalister hører hjemme.

Det er bare å merke seg hva det røde i naziflagget symboliserte, nemlig sosialismen, og i tillegg merke seg navnet på det som kalles nazismen.

Hvis dere i TV2 vil tilby selvtenkende mennesker nyheter burde dere legge vekt på mer redelighet, men deres kanal er kanskje for de enfoldige og hjernevaskede masser?

I dag må media svelge den svære kamelen og fortelle at terroristen i terroraksjonen 22/7 var en "tysk-iraner", det å kunne bruke ordet "tysk" var nok med på å slippe å svelge kamelen mothårs. Men sannheten er at mannen nok var iraner eller innvandrer.

Fra hjemlige forhold vet vi også at media bruker samme uttrykksform når de skal glatte over innvandrerkriminalitet, da også brukes uttrykk som "norsk- ditt eller datt". Det skal vel høres litt bedre ut og hindre journalister i å miste nattesøvnen?

Norvald Aasen, 6983 Kvammen