Til Olav Døvik, nrk Dagsnytt

Fra Norvald Aasen.

I anledning terroraksjonen i Tyskland den 22. 07 2016 kom du med endel uttalelser som jeg tillater meg å kommentere, og å be deg beklage i det mediet som du nyttet.

Når det var usikkert hvem som stod bak, så mente du det ikke skulle utelukkes at det var "høyreekstreme" i Tyskland, og spesielt ikke når vi tenkte over datoen dette skjedde på, den 22.07. At mannen skulle ha ropt at han var tysker tok dere tydeligvis for godt fisk og at dette styrket deres teori. Så lettvint er det altså å være journalist og ha sitt virke i media?

Fra hjemlige forhold vet vi inderlig vel at når mediafolk forteller oss om "nordmenn" i ulike sammenhenger, så betyr det slett ikke at vedkommende er nordmann, men like gjerne er utlending eller innvandrer.

I morgentimene i dag har så media måtte svelge den bitre pillen og fortelle at det ikke var en tysker eller "høyreekstrem" som stod bak ugjerningen. Men litt kan jo glattes over ved å kalle mannen "tysk-iraner". Altså på et folkelig språk iraner eller innvandrer!

Mange av oss som betaler lønningene til mediafolkene gjennom lisenspenger ser stadig mer på hjemlig media som uredelig. Noe av vår mistillit til dere kunne du være med på å rette opp ved å beklage offentlig/gjennom nrk at du sendte feilaktig eller missvisende opplysninger ut til publikum.

Norvald Aasen, 6983 Kvammen