NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 8. august 2016

Intoleranse og dommedagsprofetier

Av Amund Garfors.

Ser i Fremover fredag 29.Juli at denne blodsosialisten og SV-er, Per Henrik Mørk, karakteriserer mine advarsler om terrorens komme til Europa som dommedagsprofetier og intoleranse. Og det mens han roser og takker den unge AUF-jenta Sandra Tønne for hennes skriv som sto i Fremover onsdag 27.Juli. Samtidig med mitt innlegg om samme tema. Men det var lite superlativer til undertegnede. Der Mørk ikke levner meg særlig mye ære…

Nei, jeg ser ikke mye håp med snillister og naivister som Mørk og Tønne ved roret. Slike som dem vil aldri redde Norge. Hadde de fått styre, da ville nok fort europeerne fått bøye sin nakke. Der de sikkert ville gått inn for fritt leide for alle som banket på og ville inn. Det være seg jihadister, kriminelle og terrorister. Nei dessverre, slike som disse to er ikke i stand til å se at Europa dolker seg selv i ryggen med sin egen humanisne og snillisme. Og som trolig vil bli vår skjebne og endelikt…

Ja, det forundrer meg stort hvordan disse to og tusenvis av andre får seg til å leve i sin naive verden. Der de nekter å se realitetene slik de er. Og der de heller ikke ser ut til å klare å se at praktisk talt alle konflikter i denne verden og i menneskehetens historie, skyldes på en eller annen måte etniske/religiøse årsaker. Og at det alltid er dette som er grunnen til polariseringen i samfunnet.

Så kan en spørre, hvorfor klarer ikke dagens uansvarlige politikere som gambler med vår framtid, heller ikke å se at de samme naturlovene som trer inn alle andre steder på denne jordskorpa? Og som naturligvis virker på samme måte her som vi bor. Ja, at de konfliktene vi ser hos oss i Europa, er IMPORTERTE konflikter?  Som vi har betalt et hundretalls milliarder for å få på plass.

Ja, jeg vil påstå at våre politikere i Europa  med Angela Merkel og Jean-Claude Juncker i spissen, nemlig har lagt opp til dette. Da det hele er planlagt, ønsket og villet. Og derfor blir min oppgave å fortelle dette som Mørk betegner som dommedagsprofetier, til folk som ønsker lytte til meg. Der min eneste oppgave er å rope et varsku.  At ikke flere enn meg ser det åpenbare som er på vei, det er nesten uforståelig.

Bortforklaringer, bagatellisering, anklager og skittkasting mot oss som advarer, det hjelper kun terroristene til å nå sine mål. Dessverre framstår dagens europeere, inkludert Tønne og Mørk som svake og feige og uvillige til å stå opp mot en fiende som allerede er på plass midt iblant oss. Dette er helt klart og veldig forutsigbart. Ja, som vil gi oss mer død, terror, lidelse, smerte, sorg og elendighet.

Jo, vi håper alle på fred og idyll i Europa, Men det hjelper ikke å lure seg sjøl og feie virkeligheten under teppet. Da vil vi høste slik vi sår, der konflikter og fiendeskap står i kø. Fordi vi ikke tør si det åpenbare som alle ser er på vei.

Spørsmålet er simpelthen; hvor mange mennesker må dø før noen vitterlig sier at nok er nok? For den gamle katolske presten der i kirka i Normandie, han var ikke den siste som fikk hodet sitt skåret av.  Der jeg bare vil minne om at man kan ikke forandre islam. Men, man kan og bør forby denne ideologi, forkledd som religion, her i den vestlige verden. Ellers må man dessverre ta de fatale og grusomme konsekvensene!

Vi bør også si adjø for alltid til den naivitet som Sandra Tønne og hennes altfor mange like viser. Der også hun tror at dette skal ”gå seg til” – med at islam og muslimer kan integreres her i vestlige land.

For det er og blir dessverre en illusjon av dimensjoner. Derimot må folk generelt sett bo der de hører hjemme. Ellers ber man om trøbbel. Fordi den islamske tro er helt uforenelig med vestlig kultur, tro og livsstil.

NARVIK,, 31.07.2016  Amund Garfors