Muslim Demographics

Av Odd S. Beverfjord.

Videoen "Muslim Demographics", som ligger på Youtube og er blitt sett av 16 millioner, er tidligere postet i kommentarfeltet på SC. Det kan være nyttig å ta en titt på den igjen idet mye har endret seg siden den ble lagt ut på Youtube for en del år siden.

Det er mange som betviler statistikken videoen legger til grunn for beregningene, som for eksempel i en kommentarartikkel på BBC’s nettside.

BBC’s artikkel hevder at videoen formidler feilaktig info og antyder at statistikken og de fremtidsutsiktene den fremlegger må tas med en klype salt. Gjerne det. Men det bør også BBC-artikkelen hvor det blir forsøkt å gjendrive videoens info og fremtidsutsikter. For eksempel påstår artikkelen at Frankrike ikke fører statistikk over religionstilhørighet (mao. franske myndigheter har ingen oversikt over hvor mange muslimer som finnes i landet).  Heller ikke blir videoens hovedbudskap (thesis) imøtegått.

Typisk for denne artikkelforfatteren og PC institusjonen BBC, multikulturistenes og globalistenes propaganda-apparat i UK, så gripes det ikke fatt i hovedsaken i videoens budskap, nemlig at Europas hvite befolkning er på vei mot undergangen og dermed også verdensdelens kultur og den kristne sivilisasjon i Europa. Med en fødselsrate på 1,3 barn pr familie er det kun et spørsmål om tid når islam og muslimer har overtatt Europa og den hvite befolkning er blitt en minoritet under islamsk herredømme med undertrykkelse og tyranni. 

Siden Norge fikk abortloven er over 600 tusen barn blitt drept før fødselen. Vi kunne altså ha vært minst 600 tusen flere etniske nordmenn i Norge i dag. I hele den vestige verden drepes det ufødte, hvite barn i tusentall hver eneste dag. I andre vestlige land går abortindustrien for full maskin.  Dette verdenshistioriens største folkemord har pågått i mange tiår. Som man sår får man høste.  Den vestlige sivilisasjon kan snart være historie.

En verden er i endring


Transkripsjon:

Den globale kulturen våre barn arver vil bli vesentlig annerledes enn hva den er i dag.  I denne videoen vil du få se en rapport om verdens demografiske endring.

Ifølge forskningen må det være en fruktbarhet på 2,11 barn per familie for at en kultur skal opprettholdes i mer enn 25 år. Med en mindre fødselsrate enn dette vil en kultur gå til grunne.

Historisk sett har en kultur aldri overlevd en fruktbarhetsrate på 1.9 barn per familie. Med en fruktbarhetsrate på 1.3 barn per familie er det umulig å reversere tilbakegangen. Fordi det vil ta 80-100 år å korrigere den, og det er ingen økonomisk modell som kan opprettholde en kultur over en så lang periode.

Med andre ord, hvis to foreldrepar har ett barn hver, så er det bare halvparten så mange barn som det er foreldre. Hvis disse barna får ett barn, er det fire ganger så mange besteforeldre som det er barnebarn. Hvis det blir født bare en million babyer i 2006, så er det vanskelig å ha bare to millioner voksne til å arbeide for oss.

Etter som befolkningen krymper, så forsvinner også kulturen.

For 2007 var fødselsraten i Frankrike på 1,8 barn per familie; England 1,6; Hellas 1,3; Tyskland 1,3; Italia 1,2; Spania 1,1. I hele EU med sine 31 land, er fruktbarheten kun 1,38 barn per familie.

Historisk forskning sier oss at disse tallene er umulig å reversere. Det er bare spørsmål om år når Europa, slik vi kjenner det, vil opphøre å eksistere. Likevel avtar ikke befolkningstilveksten i Europa.

Hvorfor?

Svaret er innvandring - islamsk innvandring.

Av hele befolkningsveksten i Europa siden 1990, er 90 prosent islamsk innvandring:

I Frankrike er det av etniske franskmenn 1.8 barn per familie; muslimer 8.1 barn per familie.  I Sør-Frankrike, som er en av de regioner i verden hvor det har vært flest kirker i forhold til befolkningen, er det nå flere moskeer enn kirker. Tretti prosent av barn i alderen 20 år og yngre, er muslimer. I de største byene som Nice, Marseille og Paris, har tallet økt til 45 prosent. Innen år 2027, vil en av fem franskmenn være muslim.

Om 39 år vil Frankrike være en islamsk republikk.

I løpet av de siste 30 årene (1978-2008) økte den muslimske befolkningen i Storbritannia fra 82 tusen til 2,5 millioner. En økning på over 3000 prosent. Der er over tusen moskeer, mange av dem er tidligere kirker.

I Nederland er 50 prosent av alle nyfødte muslimer, og om bare 15 år vil halvparten av befolkningen i Nederland være muslimer.
 
I Russland er det over 23 millioner muslimer – en av fem russere. Om noen få år vil 40 prosent av hele den russiske hær være islamsk.

Per i dag er 25 prosent av befolkningen i Belgia muslimer, og 50 prosent av alle nyfødte er muslimer. Regjeringen i Belgia har uttalt at i 2025 vil en tredjedel av alle fødte europeiske barn bli født i muslimske familier. Det er (i 2008) bare 17 år unna.

Den tyske regjeringen, som var den første til å snakke om dette offentlig, har nylig utgitt en erklæring som lyder:

"Tilbakegangen i [den tyske] befolkningen kan ikke lenger stoppes. Den nedadgående spiralen kan ikke lenger reverseres. . . [Tyskland] vil være en muslimsk stat innen år 2050." (–Germany Federal Statistics Office)

Muammar al-Gaddafi i Libya har sagt,

"Det er tegn på at Allah vil gi seieren til islam i Europa uten sverd, uten våpen, uten erobring. Vi trenger ikke terrorister, vi trenger ikke drapsbombere, de over 50 millioner muslimer [i Europa] vil gjøre det om til i et muslimsk kontinent i løpet av noen tiår."

Det er nå 52 millioner muslimer i Europa. Den tyske regjeringen sier at tallet er ventet å doble, til 104 millioner, i løpet av de neste 20 år. 

(.....)

For Canada og USA forteller tallene en lignende historie. Akkurat nå er Canadas fruktbarhetsrate 1.6, nesten et helt poeng under det som kreves for å opprettholde en kultur. Og islam er nå den raskest voksende religion.

Mellom 2001 og 2006 økte Canada befolkning med 1,6 millioner. 1.2 av dem ved [hovedsakelig muslimsk] innvandring. I USA er fruktbarheten blant amerikanske borgere 1.6 barn per familie. Med tilstrømningen av latinamerikanere øker den til 2,11 – det minimum som kreves for å opprettholde en kultur. I 1970 var det 100.000 muslimer i Amerika. I dag [2008] er det over 9 millioner.

Verden er i endring.

Det er på tide å våkne!

Den verden som vi lever i er ikke den verden som våre barn og barnebarn kommer til å oppleve.

Den katolske kirke har nylig fremlagt en rapport som sier at islam har gått forbi deres medlemstall. Noen studier viser at med islams nåværende vekst, vil islam om fem til syv år være den dominerende religionen i verden.

Som kristen ber vi deg om å delta i arbeidet med den verden som er i endring.

Dette er en oppfordring til handling.

Video slutt.

Den kristne organisasjonen Campus Crucade for Christ hadde i begynnelen en eksplosjonsartet vekst. Da organisasjonens grunnlegger, Bill Bright i et intervju ble spurt om hva som var hemmeligheten med det store veksten, svarte Bill Bright: ”Preach the Gospel!” – ”Forkynn evangeliet!”

”Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham  du har utsendt, Jesus Kristus.” Joh 17:3

Alle på SC, som har lært å kjenne den evige Gud og evangeliet om Jesus Kristus, og ved troen har fått Den Hellige Ånd som innsegl på at de er Guds barn, og som å ønsker å bidra til å stoppe utviklingen, oppfordres herved til å forkynne evangeliet om Jesus Kristus til alle som de av Guds nåde makter å nå.

”Meg er gitt all makt i himmel og på jord; gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å gi akt på alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” Matt 28:18-20

Odd S. Beverfjord