NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 25. august 2016

Spørsmål til Likestillingsombudet (LDO)

Av Odd S. Beverfjord.

Nedenfor er spørsmål om ytringsfrihet vedr. likestilling, diskriminering, rasisme, m.m. som jeg sendte til likdestillingsombudet (LDO) for lenge siden. Jeg har ikke mottatt svar og velger å tolke uteblivelsen av de etterspurte retningslinjer derhen at svaret er JA på de spørsmålene som kan besvares med Ja eller Nei, og at vi følgelig kan uttrykke vår mening og si hva vi vil om alt det som spørsmålene berører. Jeg velger videre å anta at LDO ikke vet hvordan avgjør man hvorvidt en gruppe som hevder seg krenket, faktisk er krenket (66). I den nye politistaten er det er kanskje opp til politiet og ikke domstolen å avgjøre hva som er krenkende.

- - -
Ombudet er sikkert kjent med at muslimer reagerer med å drepe uskyldige mennesker og brenne ambassader og begå andre terrorhandlinger når deres religion eller religionsstifter eller koranen kritiseres eller karikeres. Ombudet har sikkert også notert seg at kristne ikke reagerer på samme måte når bibelen eller kristendom eller kristne forsamlinger kritiseres eller fornærmes. Dette er selvsagt fordi kristne er mer siviliserte mennesker enn muslimer.

På grunn av hensynet til mulsimers usiviliserte opptreden og terrorvirksomhet har vi fått et nytt atferdskodex og -norm som begrenser ytringsfriheten. Det kan imidlertid ofte være vanskelig å vite for allmennheten når og hvor den nye normen overtredes og hva man kan gjøre for å overholde den. Det vil derfor være oppklarende å få nedenstående spørsmål* besvart (ref. Forvaltningsloven, kap. III, § 11, første avsnitt, første punktum; og fjerde avsnitt, første punktum).

1) Kan essayet, DAUGHTERS OF BABYLON av Alan Morrison (se vedlegg) trykkes og utgis offentlig?
2) Kan man karikere Kristus Jesus? http://www.biblegateway.com/pa... ?
3) Kan bibelkritikken fortsette?
4) Kan NRK fortsatt drive med blasfemi og hån av kristendommen og fornærme og krenke troende kristne?’
5) Kan Saramagos ”evangelium” om Jesus Kristus trykkes og duskuteres? Ref. http://www.publishersweekly.co...
6) Kan religionsvitenskapen drive kritisk forskning i New Born Christians og det amerikanske høyre?
7) Kan sangen ”Fader Abraham” synges og fremføres offentligt? Ref. https://online.ntnu.no/wiki/on...
8) Kan alle versene i Norges nasjonalsang, ”Ja, vi elsker dete landet”, inkludert verset med ordene ”Olav på det landet malte korset med sitt blod”, synges offentlig?
9) Kan Bellmans ”Gubben Noah” tillates i drikkelag?
10) Kan man understreke alvoret i sin argumentasjon og gi sine ord ytterligere vekt ved å påkalle Dejevelens (Fandens) og Satans navn ved å bruke ord som Faen”, ”Fa’n”, ”Fa’en i helvetet” og lignende når det kan overhøres av troende kristne?
11) Kan norsk TV brenne bibler?
12) Kan historisk-kritiske programmer om kristendom vises på NRK?
13) Kan filmen Life of Brian fortsatt vises offentligt?

14) Kan historisk-kritiske programmer om ”profeten” Muhammed og islam vises på NRK?
15) Kan sannheten om islam og dens historie publiseres offentlig?
16) Vil det være brudd på Strl §135a å bruke uttykket “Ved profetens skjegg!”?
17) Kan man i TV og medier viderebringe oppfordringer til mord på tegnere og forfattere?
18) Kan Disneys Aladdin fortsat distribueres?
19) Kan den kritiske utforskning av koranens historiske tilblivelse fortsatt drives ved universitetene?
20) Kan koranen avbildes i norske medier?
21) Kan Oehlenschlägers Aladdin settes opp på et norsk teater?
22) Kan en norsk filmprodusent lage film om Muhammeds liv?
23) Kan kulturdepartementet bevilge støtte til islamkritiske filmprosjekter?
24) Kan kulturdepartementet bevilge støtte til kristendomskritiske filmprosjekter?
25) Kan journalister undersøke forskjellen mellom tale og handling hos imamer og andre muslimske geistlige?
26) Kan journalister undersøke forskjellen mellom tale og handling hos biskoper og prester i Den norkse kirke?

27) Kan kvinneundertrykkelse i islam kritiseres?
28) Kan den islamske Sharia-loven kritiseres?
29) Kan muslimske menigheter i Norge indføre egne regeler for ytringsfrihet som kun gjelder for menighetens medlemmer?
30) Kan tegneserien Iznogood fortsatt trykkes og utgis?
31) Bør kristne, ateister og demokrater i arabiske (muslimske) land tie i respekt for islam?
32) Kan det foretas sosiologiske undersøkelser av de forskellige muslimske grupper og deres ideologiske orientering?
33) Kan malerier som tematiserer islamiske og andre religiøse emner henges opp i kunstgallerier og museer?
34) Kan navn på tegnere og forfattere som omfattes av dødsdommer i form av fatwaer publiceres?
35) Kan selve fatwaene som er nevnt i spm. 34 publiceres?
36) Kan den osmanske beleiringen av Wien omtales?
37) Kan slaget ved Poitiers (oktober 732) omtales?
38) Kan bakgrunnen for Korstogene, som var islamsk undertrykkelse og folkemord, omtales?
39) Kan den historiske person Muhammed (islams grunnlegger) omtales i negative eller kritiske termer?
40) Kan bilder (kunstneriske oppfatninger) av den historiske person Muhammed oppbevares privat, dersom man unngår offentliggørelse?
41) Kan Ibn Warraqs Hvorfor jeg ikke er muslim fortsatt utgis?
42) Kan Salman Rushdies Sataniske vers fortsatt trykkes og utgis?

43) Hvilke religioner er omfattet i forbudet mot religionskritikk?
44) Kan man karikere Jehovas Vidner, Smiths Venner, mormonerne og Scientologikirken?
45) Er politiske ideologier av religiøs støpning omfattet av forbudet i Strl § 135a?
46) Kan man karikere politiske ideologier av religiøs støpning som, a) nazismen? b) kommunismen? c) sosialismen?
47) Kan man karikere ideologier med religiøs hengivelse som, a) evolusjonismen? b) darwinismen? c) humaismen (jfr. Det Humanistiske Manifest)?
48) Er antisemittiske karikaturer fra arabisk presse også omfattet av det nye politisk korrekte atferdskodeks?
49) Har religioner med organisert nettverk av boykott og trusler og terrorvirksomhet (jihad) større krav på respekt enn andre religioner og trossamfunn?
50) Er det visse medier som har større frihet til å karikere religioner og livssyn end andre? I så fall, hvilke medier og hvilke religioner og hvilke livssyn er det tillat å karikere?
51) Kan en religions ledere forby gudsbilder i konkurrerende religioner? Kan slike gudsbilder destrueres?
52) Har større religioner/trossamfunn krav på mere respekt enn mindre religioner/trossamfunn?
53) Har satanister krav på like stor respekt for sin tro og religionsutøvelse som muslimer?
54) Omfatter respekten for tro og livssyn kun religioner, eller omfatter den også kulturer og andre verdensanskuelser? I så fall, hvordan defineres ”kultur”?
55) Hvordan avgjør man hvilken blant en religions mange talsmenn som har autoritet og rett til å bli krenket?
56) Omfattes krænkelsen av enkeltpersoner og deres overbevisninger også av det politisk korrekte atferdskodekset, eller angår den kun grupper og deres tro/livssyn?
57) Vil religionskritikk bli fjernet i fremtidige utgaver av religionshistoriske tidsskrifter?
58) Kan intern kritikk blant en religions eller trossamfunns forskjellige strømninger aksepteres? Kan f.eks. den norske folkekirken angripe Pinsebevegelsen og vice versa?
59) Kan ateister og agnostikere krenkes?
60) Kan satanister krenkes gjennom kritikk av deres religiøse tro?
61) Kan norske dagligvarekjeder selge jødekaker dersom muslimer blir krenket?

62) Kan Mahomet (om muslimers religiøse fanatisme) av Voltaire settes opp og spilles på norske teatre?
63) Kan menneskerettsorganisasjoner fortsatt publisere sine årlige oversikter over menneskerettighetsovertredelser i muslimske land?
64) Kan Open Doors (Åpne Dører) fortsatt publisere sine årlige oversikter over muslimske land som forfølger, fengsler, torturer, myrder og halshugger kristne?
65) Vil LDO og UD holde befolkningen løpende oppdatert med en liste over boikottrusler fra kilder omtalt i spm. 31 som man kan innrette sine utsagn etter?

66) Hvordan avgjør man hvorvidt en gruppe som hevder seg krenket, faktisk er krenket?

67) Kan Charles Darwins teser om den hvite rases overlegenhet fritt trykkes og distribueres?
68) Er man å betrakte som rasist dersom man bekjenner seg til evolusjonsteorien og darwinismen?
69) Er det mulig å være evolusjonist og darwinist uten å være rasist?
70) Skal det fortsatt være tillatt å undervise i evolusjonslæren og darwinismen i grunnskolen?

Mvh
Odd S. Beverfjord

* de fleste av disse ble opprinnelig publisert i Weekendavisen