NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 13. august 2016

Kill and be killed - Natos islamister

Av Jan Hårstad.

At det offisielle Norge er et utrolig land av naivitet og ønsketenkning er noe de fleste vet. Uansett hva som skjer i verden, fortsetter den infantile virkelighetsoppfatningen som før.

Det mest slitsomme med å blande seg inn i islamdebatt i Norge, er at det propper opp debattanter som åpent erkjenner har de aldri har bladd i en Koran eller skaffet seg en bok om islams erobringskriger. Og åpenbart er stolte av sin grenseløse uvitenhet. Dette er noe som bare kan finne sted i Norge: å gjøre stas på sin egen uvitenhet.

Nå var det slik at Donald Trump snakket om Islamsk Stat på tv og begynte å hevde at Hillary Clinton hadde bygget terrororganisasjonen rundt 2006. Da gikk strømmen. Det spiller naturligvis en stor rolle i USA at Pentagon-CIA har hatt det mest intime samarbeid med det globale Jihad helt siden krigen i Afghanistan 1979.

Kranglingen mellom USA og det globale Jihad handler i stort om HVOR DE SKAL SAMARBEIDE OG HVOR DE SKAL KRIGE. Ambassaden i Baku (Aserbadsjan) har vært møtestedet for disse forhandlingene. Les bøkene til Sybil Edmonds.

Her skriver da den fremragende Christina Lin på Asia Times 15 juni at de militante islamske statene i Gulfen, anført av SaudiArabia, velter milliarder av dollar inn i SørøstAsia. Her bygges moskeer styrt av Wahhabister og koranskoler settes opp, madrassas. Det dreier seg om statene Thailand, Myanmar, Indonesia og Malaysia.

Et viktig poeng med dette er at finansiører av denne wahhabiseringen av SørøstAsia er stater som fra 4 mai 2016 ble medlemmer av Nato: Bahrein, Qatar og Kuwait - og flere ligger på hjul.

Når det gjelder finansieringen av islamistisk -terroristisk krigføring i den fem år lange Syriakrigen fram til dagens velutstyrte Jihadister i Aleppo, er det ingen hemmelighet at de nye Nato-statene har stått for dette samt Tyrkia (Nato) og SaudiArabia.(USA/England alliert) Uten trillioner av petro-dollar fra de nye Nato-statene hadde denne krigen ikke vart et år engang. Men den vil fortsette lenge enda.

Av alle tenketanker i USA som alltid har stått nærest Pentagon er Rand Corporation den viktigste. Denne har nå nylig offentliggjort et strategidokument om USA/Natos krig mot Kina som ifølge Rand bør finne sted rundt 2020 før Kina har fått utviklet ytterligere kvalitetsvåpen.

Andre lekasjer fra tenkningen om hvordan knuse Kina, går ut på at det aller svakeste punktet for Kina er den islamske provinsen Xinjiang hvor det allerede går hett for seg, men hvor Kina stopper all info om terrorismen der.

Det sier seg selv at når selve topporganisasjonen for den muslimske verden også har begynt å snakke om et Muslim Kalifat - Den islamske Konferansen- ønsker de at all verdens muslimer blir inkorporert i den nye Islamske verdensmakten. Dette inkluderer muslimene i Russland og Kina selvsagt.

Her sammenfaller da USA/Natos krigsplanlegging med ønskene til de muslimske Kalifatbyggerne. Sett fra Pentagon/Natos synspunkt er det strålende at det bygges Koranskoler/Madrassas i Asia hvis ungdom senere kan settes inn i "frigjøringen" av Xinjiang.

Forklaringen på hvorfor Taliban og Islamsk Stat - ja også Hamas - kan drive på med offring av selvmordsbombere i tusentall, skyldes at de militante organisasjonene - også i Europa - sluser inn småbarn i Madrassas / Koran skoler for hjernevask i "kill and be killed" som det står i Koranen. Selv i Østerrike er det rundt 150 koranskoler drevet av de militante.

Når Aftenposten idag 11 august 2016 på autorativ plass skriver at "Islam Nets jihad er et sunnhetstegn" tyder alt på at dette skjønner de heller ikke noe som helst av.

"Man skal ikke overdrive betydningen av jihaderklæringen. I praksis skal Islam Nets åndelige krig ut kjempes ved å skrive kronikker."

En må være godt betalt journalist i Aftenposten eller Klassekampen for å skrive noe så dustete.

Islam Net betrakter seg som den norske avdelingen av det globale Jihad, et "søsterparti" for Islamsk Stat og Qaida.

Oppgaven består i å bygge Koranskoler fra barnehagenivå, utdanne ungdom i skriftene til Hassan al-Banna, Sayyed Qutb og Osama bin Laden, utdanne den samme ungdommen i paramilitære kampsporter og teknikkene for asymetrisk krigføring som du kan studere på utallige nettsider, samt samle inn penger for transport av Jihadister til krigssonene.

Det offisielle Norge hater virkeligheten. Det er det verste de vet. Og de tror de løser det "norske problemet" med å avskaffe Norge ved å legge det under EUs finanspolitikk, Nato og Pentagon.

Våre offisielle vet ikke hvordan de skal få avskaffet Norge fort nok og lager naturligvis provinsielle fantasier om miljøet rundt Islam Net og.

Vi befinner også stadig i en prosess av hvordan gjøre det norske folk til medlemmer av en Nato/EU Koranskole for hjernevask. Kill and be killed for Nato.

Jan Hårstad