NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 31. januar 2017

Er alt som vi ser egentlig bare et stort hologram?

Av Spikeren.

Ny studie antyder at vi lever i et 2 dimensjonelt univers.

Betydelige bevis har blitt funnet om at alt som vi ser og føler faktisk bare kan være del av en stor illusjon, ifølge en ny studie fra en gruppe teoretiske fysikere og astrofysikere.

I tidsskriftet Physical Review Letters, skriver forskere i Canada, Italia og Storbritannia at de kom til denne konklusjonen mens de studerte uregelmessigheter i kosmisk bakgrunnsstråling (CMB) - den såkalte 'etter-gløden "av Big Bang.

Teorien om et holografisk univers ble først lagt frem på 1990-tallet og hevder at alt som utgjør vår 3 dimensjonale virkelighet, fra massive stjerner til små atomer, egentlig er 2 dimensjonalt.

Modellen teoretiserer også at tyngdekraften kommer fra tynne, vibrerende strenger som faktisk er hologrammer generert i et flatere univert som skaper en illusjon av å ha 3 dimensjonal dybde.

Den nye studien undersøkte store mengder data som samles inn av avanserte teleskoper og måleutstyr som brukes for å studere "hvit støy" av CMB og avsløre uregelmessigheter.

Teamet hevder at modellen kan hjelpe til med å fjerne noen av uoverensstemmelsene mellom Einsteins gravitasjonsteori og kvantefysikk, noe som kan forklares hvis universet er et hologram.

Medforfatter av studien, professor Kostas Skenderis fra University of Southampton, sammenligner teorien med å se en 3D-film, melder Phys.Org. Publikum oppfatter at bildene har høyde, bredde og dybde når det i virkeligheten bare er projeksjoner fra en 2D skjerm.

“We are proposing using this holographic universe, which is a very different model of the Big Bang than the popularly accepted one that relies on gravity and inflation,” sier studiens hovedforfatter Niayesh Afshordi, professor i fysikk og astronomi ved University of Waterloo, Canada.

“Each of these models makes distinct predictions that we can test as we refine our data and improve our theoretical understanding – all within the next five years.”

Spikeren

mandag 30. januar 2017

It’s a Mental State of Pride – not Shame

Tipset av Kirkehøyden fra Armstrong Economics.

COMMENT: I am shocked that these animals would rape a girl and broadcast it live. They have to be idiots on top of being animals.

REPLY: The critical point here is NOT the act of rape. If someone carried out a rape and KNEW it was wrong, then they would also try to hide it. Here we have not idiots for broadcasting this rape. It shows that they also DID NOT THINK IT WAS WRONG. They did not hide the evidence. Why? They were broadcasting this because they were PROUD of what they were doing – striking back not so different from a terrorist who blows themselves up.

The critical issue here in the mental state – not the act itself. So do not judge them as a normal type of rapist for such a person would not broadcast a crime live. This is a different mental state altogether – one of pride. They could easily also be the type of terrorist who blow themselves up.

Kirkehøyden

søndag 29. januar 2017

Om vranglære og redelighet

Av Odd S. Beverfjord

Biskop Atle Sommerfeldt har i Dagen 25 januar et tilsvar til Dagens redaksjons artikkel om kirkemøtet. Sommerfeldts tilsvar har overskriften, ”Uredelig, Selbekk!

Biskop Atle Sommerfeldt hevder at ekteskapet er mellom  en mann og en kvinne har ingen forankring i Bibelen. Biskopen sier at kristne ikke bekjenner en slik tro om ekteskapet.

Underforstått, bibelen sier ingen ting om ekteskapet, ifølge Sommerfeldt. Når det gjelder ekteskap og kjønn står enhver kristen til å tro hva man vil. Derimot er et ekteskap mellom to av samme kjønn (homo-ekteskap) en bred og bibelsk forankret forståelse av ekteskapet.

I lederartikkel 25 januar gir Dagens redaksjon tilsvar på biskop Sommerfeldts anklager mot Dagens redaktør, Vedbjørn Selbekk. Tilsvaret har tittelen,  ”Når ubibelsk blir helbibelsk”. Her blir biskopens vranglære imøtegått på en utmerket måte. Men i tilsvaret konkluderer Dagens redaksjon med at Atle Sommerfeldt er en redelig person. Det fikk meg til å reagere og beveget meg til å sende noen begrunnede spørsmål til Dagens redaksjon. Hvordan vranglærere og forførelse kan oppfattes som redelige av edruelige kristne redaktører er for meg en gåte.

Min melding til Dagen med referanse til ovenfor omtalte lederartikkel posteres gjenpart av her:

Ref. Når ubibelsk blir helbibelsk

Dagens redaksjon opplever Atle Sommerfeldt som en redelig person.

Dagen hevder at biskop Atle Sommerfeldt på en utrolig måte klarer å få Bibelen til å si det motsatte av det den faktisk sier.

Dagen anfører at biskopen sammenligner samvittighets- og bibeltroskapsspørsmålet med uenighet om bruk av diverse musikkinstrumenter i gudstjenester og møter. Dagen karakteriserer biskopens sammenligning som forfall (apostasia), likegyldighet og ignoranse.

Sommerfeldt beskylder Dagens redaktør for å redusere det bibelske ekteskapssynet til et spørsmål om kjønnspolaritet. Dagen svarer med å understreke at det er Bibelen selv som polariserer.

Dagen hevder at Sommerfeldt snekrer sammen en ny liturgi for inngåelse av homo-ektskap og [bevisst og med vitende og vilje] finner bibelvers som egentlig handler om noe annet enn ekteskap. Ved å vri og vende på bibelversene får han dem til å passe inn i et homofilt vigselsritual.

Dagens redaksjon konkluderer med at Atle Sommerfeldt er en redelig person.

Spørsmål med referanse til det ovenfor angitte:

Hvilken etisk og moralsk normgivende standard er det Dagens redaksjon forholder seg til når de oppfatter biskop Sommerfeldt som en redelig person? Hvordan er det denne standarden definerer redelighet?

Hva er det som får Dagens redaksjon till å oppfatte Atle Sommerfeldt som en redelig person?

Hva er det som er så redelig ved å hevde at det er rett som Guds Ord sier er urett?

Hva er det som er så redelig ved å hevde at det som er ubibelsk er helbibelsk?

Er det redelighet med vitende og vilje å tegne et kart over et terreng som ikke finnes i den hensikt å føre mennesker vill? Er det redelighet å forføre kristne til frafall (apostasia)?

Med vennlig hilsen,
Odd S. Beverfjord

Atle Sommerfeldt skriver i artikkelen, ”Uredelig, Selbekk!”,

”Dette [å gjøre sidespørsmål til bekjennelsesspørsmål] har skygget for det som er kirkens oppdrag i verden: Å forkynne den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus til frelse, salighet og nestekjærlighetens tjeneste for mennesker og skaperverk. I en luthersk kirke er dette Skriftens nøkkel. Vi tror på en levende Gud som ble menneske og viste oss hvordan Gud er, og at loven er til for menneskets skyld og ikke omvendt. Hva dette konkret betyr i ulike tidsepoker har kirken diskutert og levd med i to tusen år, med mange forskjellige svar. Det er en samtale vi må holde levende i kirken, slik Kirkemøtets forventede vedtak legger opp til.”

Slik Sommerfeldt er å forstå så er det fritt frem for en hver å gjøre hva man vil. Vi kan designe Gud etter våre egne ønsker. Åndelig vekst og modning i Kristus finnes ikke i biskopens verden. Det er kirkemøtet og biskopene som avgjør hvordan Gud skal være og hva som er Guds vilje. Gud skal lytte til biskopene og ta til etteretning det som blir avgjort på kirkemøtet. Det er ikke Gud som sier hvordan mennesker skal leve, men mennesker som forteller Gud hva han skal mene og hvordan han skal være og hvordan han skal oppføre seg mot mennesker. Og siden loven er til for menneskets skyld og ikke mennekset for lovens skyld (noe som forøvrig er helt korrekt), så er ikke Guds Ord noe å bry seg om, mener tydeligvis biskopen. Alle kan tolke Guds Ord i samsvar ned sine egne lyster og kjødelige behov. Vi kan skreddersy vår egen etiske og moralske normgivende standard som passer for en hver anledning.

Atle Sommerfeldt stiller i klasse med en kjent avdød professor og dr.teol. som hevdet at Bibelen ikke berører spørsmålet om homoseksuell legning.

Professoren var en av de privilegerte som kan lese og forstå grunnteksten i Bibelen. Han hevdet at det som står i Bibelen om homoseksuell legning dreier seg om heteroseksuelle som begår homoseksuelle handlinger.

Om jeg forstod professoren rett så dreier det seg altså om normale mennesker som begår perverse seksuelle handlinger (to personer av samme kjønn har samleie). Det er altså dette Bibelen taler om. Den taler ikke om personer som begår seksuelle handlinger med en av samme kjønn, dersom begge føler at de har behov for en slik aktivitet. Heller ikke sier bibelen noe om to kvinner som har samleie med hverandre (hvordan nå det foregår) dersom tilfellet er at begge føler et sterkt behov og har veldig lyst.

La oss gå videre med en slik "tolkning" som teologen forfekter idet vi tar for oss andre synder som Bibelen taler om. Det står skrevet: "Men utenfor er hundene (jfr. Salme 22:17) og trollmennene (jfr. 5 Mos 18:10-14 og Esaias 47:12,13) og horkarlene og manndraperne og avgudsdyrkerne og enhver som elsker løgn og taler løgn." (Åp. 22:15)

Hva slags type trollmenn er det Bibelen taler om? Er det de som driver med astrologi på hobbybasis som dømmes mens yrkesokkultister og shamaner og profesjonelle satanister blir frelst? Og hva slags type horkarler? Er det bare de som har et sidesprang i ny og ne som blir dømt, mens de som har seksuelle forhold i fleng, fordi de er skapt slik(?) går fri? Og hva slags type drapsmenn? Er det bare de som dreper noen få mennesker i løpet av sitt liv som trenger omvendelse og syndenes forlatelse, mens det for yrkesmordere (for eksempel i kriminelle miljøer) blir lagt ut en rød løper uten at de trenger å vende om? Og hva slags type avgudsdyrkere? Her finnes et nærmest uendelig antall kategorier. Og hva slags type løgnere? Er det hobbyløgnere eller mennesker som har gjort løgn til en livsstil Bibelen snakker om? Hvilken kategori løgnere var det Ananias og Saffira tilhørte? (Ap.gj. 5:1-11). Er Gud blitt mildere stemt overfor løgnere i dag, eller er han den samme i dag som i går, ja, til evig tid?

Dersom jeg har forstått folkekirkens skriftforståelse rett, så taler ikke Bibelen i Åp. 22:15 om yrkesokkultister og shamaner og satanister, gifte menn og kvinner som har utemomekteskapelige seksuelle forhold i fleng fordi de er skapt slik, yrkesmordere, og mennesker som har gjort løgn til en livsstil.

Vel, jeg tror vi trygt kan kalle folkekirkens teologi og biskopenes lære for kvasiteologi og forførelse. Derfor er det på sin plass å minnes apostelen Paulus’ advarende ord i sin avskjedstale til de eldste fra menigheten i Efesus,

For jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden; ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene etter seg.” (Ap.gj. 20:29-30)

Det som skjer i Den norske bispekirken i dag er et endetidstegn, for det står skrevet at i de siste tider, før Antikrist trer frem på scenen, før Herrens dag, skal det skje et stort frafall fra troen (2 Tess 2:3). Det er dette vi er vitne til. Jesus kommer snart.

Odd S. Beverfjord

lørdag 28. januar 2017

Til Sylvi Listhaug, Justisdept.

Av Norvald Aasen.

(Kopi til Per Edgar Kokkvold, kringkastingsrådet)

Har lese det Sylvi Listhaug uttalar om media og Journalistar.

Du har heilt rett! Om Kokkvold, som eg dessutan har hatt litt tru på, synes det er deprimerande å lese det du skriv og seier, så burde han vere endå meir skremd over korleis media opptrer og brukar si makt for å villeie befolkninga. Og korleis dei går fram mot meiningsmotstandarar, dei som tydelegvis ikkje er på journalistane si politiske side vert uthengde, latterleggjorde og framstilte på dei mest negative måtar.

Det dei driv er ikkje "kritisk journalistikk", men nedrakking av meiningsmotstandarar og mot dei som ikkje let seg leie som kveg inn i politisk korrekt tankegang. Sjølv har eg slutta å kjøpe aviser, riks- , regionalaviser og lokalaviser.

Eg har gjennom 30 år som innvandringskritikar verkeleg fått oppleve korleis journalistar oppfører seg. NRk brukar brautande bøllar som programleiarar som gjer at det NRK som vi er tvangsinnmelde i, og betalar for, er ei pest og ei plage. Det som NRK sjølv kallar "gullrekka" på fredagar er så usmakeleg og rein mobbing av slike som mediaeliten ikkje likar at TV-en som vi betalar for står svart gjennom kvelden. Som om ikkje fredagen er nok, så kjem dei med Lindmo på laurdagane. Nye kjendisar skal profilerast slik at vi skal lære oss kva vi skal tenke, meine, seie og korleis vi skal forhalde oss gjennom livet. Og all denne propagandaen skal så i dagar etterpå gå i reprise. Vi skal ver så god få planta sjiten deira inn i skallen.

Eg er overraska og skremd over at Kokkvold ikkje sjølv ser kva media driv på med når det gjeld å bruke eiga rå makt overfor opinionen. Han må då berre ha oppfatta korleis media og NRK har gått fram mot Trump, i valkampen, under valet og i ettertid. Der vert personen Trump framstilt med dei mest ufine andletsuttrykk og vi får servert gang på gang dei mest negative utsegner og handlingar som han vert tillagd. Medan motkandidaten vert servert på ei rosa sky. Har ikkje Kokkvold sett dette? Skal vi ha respekt og vere duknakka overfor ei slik media?

Eg har mykje meir eg kunne skrive her, eg har mange gonger opplevd ufyselege og bitande journalistar som opptrer som bøllar og er uhøflege. Eg forstår godt at mange sluttar å kjøpe aviser, og NRK-lisensen har vorte litt for mange sure kroner å betale for noko som byr oss i mot. Som medlem i FMI gjennom 30 år har eg sett usanne oppslag om vår sak og vår organisasjon, utan å kome til orde med korrigeringar eller å kunne tilbakevise usanne oppslag. Aviser har brukt opptil 10 sider på laurdagsunderhaldning med usanne og negative oppslag om FMI (her Agderposten). Eg skreiv eit motinnlegg, då eg kjenner organisasjonen svært godt. Det nekta avisa å ta inn. Redaksjonen som sjølv hadde brukt 10 sider på sjikane skulle nemleg bestemme kva eg skulle skrive. Dette klaga eg inn for PFU, der også Kokkvold sat den gongen, om eg ikkje tek feil. PFU avviste mi klage. Slik er den presse og media som vi vert nermast pålagde å ha respekt for. Eg synes uttrykket som no vert brukt, Lygarpresse eller Lygarmedia, er svært treffande. 

Dette burde uroe Kokkvold meir enn om Listhaug seier det som mange andre meinar om media og journalistar, men som få torer å seie frå om.

Dette brevet vert også sendt til ulike nettstadar.

Takk Listhaug for at du står på folket ditt si side, oss har media for lenge sidan vend ryggen til.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

fredag 27. januar 2017

Kan vi stole på matvareindustrien?


Av May-Harriet Seppola.

Nils Christian Geelmeyden har skrevet en meget viktig bok ved navn “Sannheten på bordet” der han avslører sannheten om maten vi spiser.

Sitat ”Boka gir grundig og ny informasjon om det vi finner i matbutikkens hyller, slik at vi kan velge den maten som er bra for oss. Forfatteren avslører sannheten om giftstoffene vi ikke får vite at maten inneholder. Om næringsinnholdet som avtar uten at vi får kjennskap til det. Om systematisk feilernæring, mishandling og medisinering av dyrene vi spiser. Om skyggesidene ved genmodifisering, pasteurisering, prosessering og emballering. Om tilsynsorganene som er mer opptatt av å betjene mektige næringsinteresser enn befolkningens helse. Og om all den gode, rene maten som heldigvis fortsatt finnes. Verdifull folkeopplysning i en tid hvor avstanden uavlatelig øker mellom dem som produserer maten og deg som spiser den. Urovekkende veldokumentert, velskrevet og viktig.”

I Norge er det merkelig nok slik at tilhengere av giftfri mat- og drikkeproduksjon med jevne mellomrom trakasseres offentlig, uten at medier eller myndigheter later til å ta nevnelig anstøt av det.

 Han skriver her:

“Etter syv debatter med ledelsen i Mattilsynet er det derfor en glede å fortelle at vi er skjønt enige om temmelig mye når det gjelder produksjonen av mat og drikke i vår tid.

Jeg vil nevne noen eksempler:

1. Det er enighet om at det meste som selges av frukt, bær og grønnsaker i Norge blir sprøytet med et eller flere giftstoffer en eller flere ganger før innhøsting.

2. Det er enighet om at giftstoffene som brukes er svært giftige og for en stor del livsfarlige. Hvilket forklarer hvorfor en tredjedel av alle selvmord globalt skjer ved hjelp av såkalte plantevernmidler.

3. Det er enighet om at nærmere 60 prosent av undersøkte frukt, bær og grønnsaker i norsk dagligvarehandel inneholder rester av slike giftstoffer. Det er også enighet om at andelen prøver med rester av flere giftstoffer lenge har vært tiltagende.

4. Det er enighet om at gjeldende grenseverdier er fastsatt for giftstoffenes virkning enkeltvis, som regel på basis av studier initiert og finansiert av sprøytemiddelprodusentene.

5. Det er enighet om at grov manipulasjon og snusk med premissgivende forskning er påvist i regi av sprøytemiddelgiganter som Monsanto og Dow Chemical, med tilhørende bøteleggelse i stor skala.

6. Det er enighet om at det var uklokt av myndighetene i mange land å stole på den forskningen som var initiert og finansiert av tobakksindustrien, da denne hadde åpenbar vinning ved å nedtone helserisikoen ved tobakk.

7. Det er enighet om at det finnes lite forskning når det gjelder såkalte kombinasjonseffekter ved eksponering for flere giftstoffer samtidig, ganske enkelt fordi det er svært vanskelig å forske på ettersom antallet kombinasjoner er langt større enn på et sjakkbrett.

8. Det er enighet om at norske jordbrukere sprøyter mindre enn tilfellet er i de fleste andre land. Samtidig er det enighet om at 96 prosent av frukt og bær som spises i Norge blir dyrket i land hvor det sprøytes vesentlig mer og oftere. Det samme gjelder mesteparten av grønnsakene og kornet.

9. Det er enighet om at 70 prosent av konvensjonelle norskproduserte frukter og bær ifølge Mattilsynet inneholder sprøytegiftrester.

10. Det er enighet om at myndighetene har kontrollert økologiske norske landbruksprodukter i 30 år uten å finne spor av et eneste sprøytegiftstoff.

11. Det er enighet om at kunstgjødsel og sprøytemidler gjennom avrenning utgjør et tiltagende problem for kvaliteten på drikkevannet både fra innsjøer og grunnvann.

12. Det er enighet om stadig mer av proteinene til norske husdyr og norsk oppdrettsfisk dyrkes i Sør-Amerika, hvor man bruker opptil 30 ganger mer sprøytemidler enn i Norge og dessuten bruker giftstoffer som av gode grunner har vært forbudt i vår del av verden siden forrige årtusen.

13. Det er enighet om at ingen jordbrukere sprøyter plantene med gift for at maten skal smake bedre eller bli mer næringsrik.

14. Det er enighet om at økologisk mat i henhold til mange store internasjonale studier gjennomgående har et vesentlig høyere innhold av vitaminer, mineraler og antioksidanter enn konvensjonell mat. Det er også enighet om at økologisk mat i de samme studiene viser seg å ha et markant lavere innhold av kreftfremkallende tungmetaller.

15. Det er enighet om at konvensjonelt dyrket korn inneholder vesentlig mer muggsoppgift enn økologisk.

16. Det er enighet om at mergevinsten ved bruk av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler lenge har vært avtagende som følge av blant annet erosjon, resistens, redusert biologisk mangfold og hardpakking av jorden.

17. Det er enighet om at konvensjonelle norske kornavlinger har stått på stedet hvil siden 1980-tallet. Dette til tross for at bruken av sprøytegiften glyfosat er tredoblet i samme tidsrom.

18. Det er enighet om at FN, Worldwatch Institute og et internasjonalt panel av 400 forskere, støttet av Verdensbanken, i uavhengige rapporter nylig har utpekt økologisk drift som eneste farbare vei hvis en økende verdensbefolkning skal få nok å spise i 2050.

19. Det er enighet om at økologiske mat- og drikkevarer bare tillates å inneholde en tiendedel av de tilsetningsstoffene som brukes i konvensjonell produksjon.

20. Det er enighet om at syv av ti undersøkte konvensjonelle norske kyllingfileter i 2014 inneholdt antibiotikaresistente bakterier, mest sannsynlig fordi norske standardkyllinger i mange år daglig er blitt tilført det antibiotiske stoffet Narasin gjennom fôret.

21. Det er enighet om at Mattilsynet helt frem til høsten 2013 motsatte seg å definere Narasin som antibiotika, og på den måten årlig har unndratt 12,5 tonn antibiotika fra glansbildestatistikken.

22. Det er enighet om at husdyr innenfor økologisk drift sjelden tilføres antibiotika og andre medisiner, mest sannsynlig fordi de ikke er gjenstand for samme grad av organisert dyremishandling og feilernæring.

23. Det er enighet om at Vitenskapskomiteen for mattrygghet leverte en rapport til Mattilsynet 30/4 2014 hvor det konkluderes at økologisk er bedre enn konvensjonell på 21 av 28 undersøkte kriterier.

24. Det er enighet om at man i idrettens verden ville karakterisert et slik utfall som ren utklassing. På matområdet oppsummerte nær sagt alle norske medier unisont og av gammel autoritetstro vane rapporten med at økologisk mat ikke er noe sunnere.

Skagerak Film AS jobber med dokumentarfilmen "Sannheten på bordet". Filmen er basert på Niels Chr. Geelmuyden sin bok "Sannheten på bordet". Vi har til nå over 20 timer med råopptak fra vårt arbeidet høsten 2015. Vi jobber nå med å kvalitetssikre, logge og sette sammen dette. Her er en først del introduksjon som vi har gjort til prosjektet, med noe av alt det materialet vi har filmet. Følg oss og mer vil komme i  “2016”.


I samme åndedrett benytter jeg anledningen til å ta med en bokomtale av boken til  Eva Fjeldstad “Takk for maten

Hvorfor og hvordan maten du får kjøpt i norske butikker gjør deg syk.

Eva Fjeldstad er utdannet homeopat og har arbeidet med fysiske og psykiske fordøyelsesrelaterte helseproblemer siden 2005. Hun startet da egen praksis etter 3 år som generalsekretær i Norske Homeopaters Landsforbund.
 Eva har undervist terapeuter i testanalyser av forsinket matvareallergi og underviser nå deltid ved Tunsberg Medisinske skole, biopatlinjen. Hun driver utstrakt kurs- og foredragsvirksomhet. Eva er sosionom, har lederutdanning fra BI og hadde ulike lederstillinger i Kriminalomsorgen i 20 år før hun begynte å studere homeopati og medisin.

"Dette er en bok som vi burde hatt for lenge siden. På 360 sider har Eva Fjeldstad klart det nesten umulige: På en grundig og saklig måte tilegne seg – og formidle – det vell av opplysninger som foreligger om at maten vår kan være farligere enn vi har trodd.
 Boken inneholder lite om karbohydrater kontra fett eller protein, steinalder eller middelhavskost, men mye om noe som er viktigere: Hva gjør maten vi spiser med våre venner tarmbakteriene? De har lenge nok vært totalt oversett av både kostholdseksperter, Mattilsynet – og mange leger. I del 1 i boka tar Eva Fjeldstad dem fram i lyset og forteller oss i enkle ordelag hvor viktige disse vennene er for helsa vår.

I det neste kapitlet får vi en saklig korrekt, men innholdsmessig meget skremmende beskrivelse av det som tarmbakteriene utsettes for – av antibiotika, plantevernmidler og tilsetningsstoffer. Det er nesten umulig å forstå at de klarer den daglige kampen for tilværelsen i tarmen vår – og helt umulig å forstå hvorfor ikke myndighetene har reagert for lenge siden. Dette kapitlet er meget dagsaktuelt, og modig  som en Jean d'Arch går hun rett inn i den opphetede striden om antibiotika i kyllingfôr. Hennes brede kunnskaper er langt for gode til at hun vil falle i den striden. Ikke minst fôrfabrikantene til oppdrettsnæringen har mye å lære av å tilegne seg de opplysningene som hun presenterer.
   

Matvareallergi og ulike intoleranser er viet et helt kapittel. Også her er hun meget godt oppdatert med hensyn til forskningsfrontene på disse meget vanskelige feltene – både de praktiske og mer basale.


Kapitlet om "surt, søtt og fett" er kan hende det med mest sprengkraft. Her kastes gamle "sannheter" overbord og framtidskonsekvensene kan bli store. Visst har opplysningene vært kjent lenge, men her presenteres de så enkle så selv forbrukere kan forstå dem. Og i det neste kapitlet er det nettopp forbrukeren som hun – med rette – fokuserer på.
 Forbrukere har makt – og de bør bruke den. Mottoet er enkelt: Med forbrukermakt er ingenting umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid. Her i Sverige har det kommet ut flere bøker som tar opp kontroversielle sider ved dagens kost.

Som nordmann er det med glede at jeg kan konstatere at Eva Fjeldstads bok er minst like god som de beste svenske på markedet. Den har et meget didaktisk opplegg, med plass både til egne notater og med tips og gode råd – med tanke på hva som er bra for helsa. Jeg er selvfølgelig ikke enig i alle hennes synspunkter, men jeg har den største respekten for hennes faktakunnskaper.
 Best av alt: Hun setter vår framtid i fokus. Jeg er overbevist om at den vil nå fram til alle med sans for – og vilje til å kjempe for – en sunnere framtid.

Karolinska Institutet April 2015
. Tore Midtvedt
. Professor i medisinsk mikrobiell ekologi.

Denne boka anbefaler jeg på det varmeste til alle som ønsker å forstå sammenhengen mellom maten de spiser og hva slags helse de har. Selv har jeg blitt i mye bedre form – både fysisk og psykisk – ved å lære hvordan jeg steller bra med mine usynlige, men svært så hjelpsomme venner, tarmbakteriene. I tillegg har det vært viktig å utelate de proteinene fra kosten som gir meg forsinket matvareallergi. Denne kunnskapen har hjulpet meg til å helbrede kronisk utmattelse. 
Boka behandler komplisert fagstoff på en lettlest, forståelig og informativ måte. 
Den største utfordringen her i landet, er å finne mat man kan spise når nesten alt inneholder tilsetningsstoffer og sprøytemiddelrester som ødelegger tarmfloraen og utsetter immunsystemet for daglige belastninger. Jeg drar ofte til Sverige for å handle. Der legger myndigheter og matvarekjedene til rette for bedre og renere mat. Det er på tide at det samme skjer 
i Norge!

Anne Nielsen, forfatter og foredragsholder.

May-Harriet

torsdag 26. januar 2017

Provokasjonen av Merete Hodne

Av Amund Garfors.

I torsdagens utgave av VG (12.01.2017) kan vi lese om at denne ”lekemuslimen” Malika Bayan, ex Charlotte Antonsen, som ønsker en ny rettssak. Der hun vil ha 50.000 kroner i oppreisning etter at Merete Hodne har skrevet noen sannhetens ord om Bayan på sin facebook-side.  Og der Bayans advokat, Sulman Hussain, mener Hodnes uttalelser går utover Bayans heder og ære. Jo, vi kjenner mønstret. Muslimer vet hvordan de skal kjenne seg krenket, når de lukter penger. Hårsåre og hevnfulle som de alltid er…

Nei, en trenger ikke særlig stor intelligens for å innse at provokasjonen fra Muslim-Antonsen og mot Hodne, var en bevisst gjerning. Så vidt jeg vet så bor Bayan i Stavanger og Hodne har sin salong på Bryne. Hvorfor kjører Bayan den lange veien til Bryne for å la seg klippe? Jo, selvfølgelig for å stelle i stand trøbbel for Hodne! Ikke minst for å yte sitt beste for enda mer splittelse i landet. Og å bidra til enda mer ondskap mellom mennesker.

Denne treskallen av en dommer i lagmannsretten, han var selvfølgelig med på notene til Bayan. Og han føler sikkert at han gjorde en glimrende jobb med sin ”gode og rettferdige” dom. Der også han fikk yte sitt nyttige bidrag til islamiseringen og ødeleggelsen av fedrelandet.

Jo, det var nok av slike dommere også forrige gang Norge ble okkupert av fremmede inntrengere. Den gangen ble også gode nordmenn straffet med store bøter av de norske dommerne som jobbet i tjeneste for okkupantene. Så det er liten tvil om at historien gjentar seg. Det mens de nye okkupantene skryter av at de skal overta landet vårt ved hjelp av våre egne lover, vårt rettsvesen og vårt demokrati. Ja, hvor selv Den norske kirke med våre biskoper bidrar. Slik de også gjorde i 1940!

NARVIK, 13.01.2017  >AMUND GARFORS

onsdag 25. januar 2017

Enker og farløse innflyttere

Andakt av Spikeren.

I Bibelen står det en del om hvordan vi som kristne skal behandle enker og farløse innflyttere. Jeg siterer følgende vers:

5 Mos 10,18 "Han hjelper farløse og enker til deres rett og elsker innflytterne, så han gir dem mat og klær."

5 Mos 24,21 "Når du høster vingården din, skal du ikke sanke de druene som er igjen. Dem skal innflyttere, farløse og enker ha."

Det er nok litt av disse gamle bibelske tankene som ennå henger igjen hos våre gudløse politikere.

For det er rett at vi skal hjelpe enker og farløse slik som det står i Sak 7,10 "Dere skal ikke undertrykke enker og farløse, fremmede og nødlidende, og ingen av dere skal i sitt hjerte tenke ut ondt mot andre."

Problemet er bare at idag har disse tankene blitt dradd ned på et verdslig og egoistisk nivå. Det at vi skal hjelpe enker og farløse har nemlig en mye dypere mening i bibelsk sammenheng.

For hva er en enke? - Det er en kvinne uten mann.
Og hva er en farløs? - Det er et barn uten en far.

Den bibelske tanken om at vi skal hjelpe enker og farløse bunner nemlig ut i at enhver som ikke har Gud som sin Far er farløs, og enhver som ikke har Jesus som sin Brudgom er enke. For Gud er alles Far, og Jesus er alles Brudgom.

Derfor står det slik i Jak 1,27 "En ren og usmittet tjeneste for Gud og Faderen er dette: Å se til foreldreløse barn og enker i deres nød, og å holde seg selv usmittet av verden."

Javisst skal vi hjelpe foreldreløse barn og enker i deres nød. Vi skal gi dem både mat og husly og mere til. Men i bibelsk sammenheng er det ikke de verdslige tingene som er det viktigste. For som det står i Matt 4,4 Jesus svarte: "Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn."

Det politikerne våre gjør idag er å misbruke den bibelske tanken om å hjelpe enker og barn til å skaffe seg personlig vinning. Det hele får meg til å tenke på det som djevelen sa til Jesus i Luk 4,6-7 "Jeg vil gi deg makten over alt dette og la deg få all denne herlighet. For det er gitt i min hånd, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt."

Her kunne det like gjerne stått: "Om du bare faller ned og stemmer på meg, skal alt være ditt." Poliktikerne gir ingenting selv, men er "gavemilde" på andres vegne. Derfor bryr de seg ikke om de ofrer både landet og folket vårt på "selvgodhetens" alter. Ja, de er til og med villig til å ofre vår Gud om de bare kan kapre seg stemmer fra avgudsdyrkere.

La oss hjelpe enker og farløse, men la oss aldri gjøre det for egen vinnings skyld, for da vil vi bare være noen store hyklere. For som Jesus sier i Luk 4,8 "Det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene."

Spikeren

tirsdag 24. januar 2017

To spørsmål til våre stortingspolitikere

Av Amund Garfors.

I et Norge, hvor man ikke lenger føler seg trygg. I hvert fall ikke på offentlige steder som flyplasser,  jernbanestasjoner eller på større shoppingsenter, hvor det kan smelle når og hvor som helst. Der vil jeg herved bare gjøre det klinkende klart, at jeg legger ALL skyld på våre politikere som har vært de ansvarlige for at det kan smelle. Og der man hver dag går rundt med angst og redsel for at noe kan skje.

Nylig drepte en asylsøker en polsk trailersjåfør i Berlin, der han stjal denne store semitraileren og dundret bilen inn i stor folkemasse. I Sverige voldtok nylig ni asylsøkere en svensk kvinne på en grusom og meget bestialsk måte. Og som trolig har ødelagt denne kvinnen for resten av hennes liv. Ja, hvem skal denne kvinne takke for dette? Jo, dette ansvaret hviler på tyske og svenske myndigheter. Ikke minst på Angela Merkel sin ”åpne-grenser-politikk” – der det var mulig å sende terrorister inn i Europa. Og for å drepe oss eller voldta kvinnene.

Spørsmålet til vår justisminister og resten av gjengen i regjering og i storting er: Dersom det samme skulle skje her, som i Berlin eller i Brussel, hvem har da det politiske ansvaret?

Så vidt jeg vet så foreligger det IKKE noe slags stortingsvedtak om at den norske befolkning skal skiftes ut. Men når man ser hva som er i ferd med å skje i dagens Norge, da vil jeg gjerne ha svar på nok et spørsmål: Hvor mange nordmenn risikerer å bli sprengt i lufta, knivstukket eller påkjørt av terrorister, før sikkerheten til det norske folk blir tatt på alvor? Og der våre grenser lukkes for mennesker som absolutt IKKE skal være tilstede i dette landet?

NARVIK, 12.01.17. AMUND GARFORS

mandag 23. januar 2017

Til Olav Fykse Tveit, Leiar av Kirkens verdensråd

Olav Fyske Tveit
Av Norvald Aasen.

Eg fekk sjå deg på Nrk Tv sin nyheitsending den 19. jan. 2017 der du visstnok deltek i samlinga av verda sin maktelite.

Du fortel at du er aktiv med å fortelje utanlandske delegatar om asylsøkjarar sine kår i Norge. Det er å forstå slik at du svertar ditt eige land overfor andre delegatar i dette rottebolet (min karakteristikk). Dette fordi landet ikkje ønskjer at innvandrarar og asylsøkarar skal lyge seg til opphald i Norge. Din innsats på dette feltet har vel samanheng med den saka som no er aktuell om mannen som har fått tilbaketrekt statsborgarskapet grunna det som utlendingsforvaltninga meinar er lygn om hans identitet. 

Du seier at Norge gjer mannen statslaus. Det treng han då ikkje verte. Han kan reise tilbake til heimlandet der han verkeleg kom frå og der familie og nærmiljø kan stadfeste hans opphav. Eit kvart land i Afrika, og andre u-land, vil ta imot ein slik mann med dei kunnskapar og den kompetanse han har erverva seg etter studiar og arbeid i Norge. Meinar Kirkens verdensråd, og du, at det er rett å vere aktiv i å bidra til hjerneflukt frå fattige land for at dei kan ha eit betre materielt liv og høgare løn i vårt land enn dei vil ha i heimlanda? Då gløymer truleg dette kyrkjelege rådet skilnadane i levekostnadane her og ute. Og de bryr dykk heller ikkje om kva god utdanning betyr for land som skal byggast opp?

Elles så trur eg at du vil nytte dine kontaktar, som du skapar ved å sverte Norge, til forståing for at i vårt land kan einkvar kome og fritt lyge og bedrage og likevel få vere.

Er det dette signalet du vil ha ut i verda, Olav Fykse Tveit?

Vi har alt ei stor innvandrarbefolkning her i landet som litt etter litt vil vekse oss nordmenn over hovudet, og der vi nordmenn med tida vil verte fortrengde og utvaska som nasjon.

Er dette også i dine planar, saman med dette truleg venstrevridde kyrkjerådet? Der er du i alle høve ikkje på kollisjonskurs med kyrkjeleiinga i Norge. Eg sjølv trur ikke på venstrevridd "kristendom", religion var bannlyst av såvel Mao som Hitler og Stalin. Så venstrevridd "kristendom" trur eg er ønskje om å kunne binde menneske i politisk korrekte tvangstrøye og lygn.

Om din, og dykkar, plan er at nordmenn som nasjon litt etter litt skal utviskast så trur eg du kan sjå lyst på framtida for dykkar sak. Det er mange mektige krefter som samarbeidar i det prosjektet. Globalistane likar ikke frie menneske og eigne frie nasjonar!

Når verknadane av dykkar prosjekt vert det daglege liv for restane av eit gamalt folkeferd, vil eg be deg at du fortel dine etterkomarar at dette var du med på å stelle i stand for dei. Kanskje vil dei takke deg - kanskje ikkje?

Slik eg oppfattar deg og andre "kristne" leiarar i fedrelandet så viser den aktuelle saka om Mahamud at de ønskjer at lygn og uærlegdom skal løne seg. Det er det nok mange ute i den store verda som vil drage nytte av. Dette vil vere ei av fylgjene av dine svertekampanjar mot Norge i rottebolet i Davos. I slike miljø blømer globalismen og ufridom.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
T: 57731844

søndag 22. januar 2017

Ropte "Jesus" - så smalt det

Andakt av Spikeren.

Over 900.000 kristne har blitt drept for sin tro de 10 siste årene, anslår en kristen forskningsinstitusjon tilknyttet Gordon-Conwell Theological Seminary i Massachusetts.

Gordon-Conwell Senter for studie av global kristendom har nylig gitt ut sin årlige rapport om forfølgelse av kristne. De fant ut at så mange som 90.000 kristne døde for sin tro bare i 2016. Det vil si èn kristen hvert sjette minutt.

Ifølge Åpne Dører har forfølgelse av kristne økt over hele verden i løpet av de siste tre årene, og 2016 var "det verste året for forfølgelse", sier rapporten.

Senter for studier av global kristendom fant også ut at kristne er den mest forfulgte religiøse gruppen i hele verden. Til og med i Norge bevilget vår ugudelige Statsminister 50 millioner skattekroner til "forskning" på såkalte "høyreekstreme kristne fundamentalister".

Erna burde heller tatt seg en tur på bedehuset, for da hadde hun fått hørt følgende:

I Joh 15,17-21 sier Jesus:

Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre! 
Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden; jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere. Husk at jeg sa: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld, for de kjenner ikke ham som har sendt meg.

Hva er det med denne verden som hater Jesu lære (kristendommen) så intenst? Hva er det som er så provoserende med Jesu bud som sier "Elsk hverandre"? Hva er det som er så forferdelig med budene om at man ikke skal lyve, stjele, drive hor og drepe? Eller budet om at man skal hedre sin far og sin mor? Er det noe galt med budet om at man ikke skal misunne? Er det så fryktelig vanskelig å sette av èn dag i uken for å hvile? Hvorfor er det så om å gjøre å følge alle andre guder, utenom Bibelens Gud?

Svaret finner vi i Joh 15,19 "Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden; jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere." De engelske biblene sier det slik: "But I have chosen you out of the world."

Og slik er det med hver den som har tatt imot Jesus. Han har utvalgt deg og tatt deg "out of the world." Han har separert deg fra dette verdenssamfunnet som elsker å synde. Det betyr ikke at du aldri mer kommer til å synde, men at du ønsker å drives av Guds kjærlighet og hellighet, mens verden drives av kjærlighet til synden. Du ønsker ikke lenger å tilbe de verdiene som verdenssamfunnet setter høyest; materialisme, makt og ukontrollert menneskelig utfoldelse.

Luk 4,5-7 "Da førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker og sa: "Jeg vil gi deg makten over alt dette og la deg få all denne herlighet. For det er gitt i min hånd, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt."

Luk 4,8 Jesus svarte: "Det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene."

Jesus nektet å falle ned for djevelen som kunne gitt ham all verdens rikdommer, makt og herlighet. Jesus visste nemlig at denne verdens illusjoner aldri vil kunne gi mennesket fred.

Hva er en illusjon? Det er å ta det forgjengelige og gjøre det til det uforgjengelige. Å ta det onde og gjøre det til det gode. Å ta det urene og gjøre det til det rene. Å ta det ugudelige og gjøre det til det guddommelige. Til sammen blir dette avgudsdyrkelse, for "du skal ikke ha andre guder enn meg", sier Herren.

"Bare i håp til Gud er min sjel stille, fra ham kommer min frelse." står det i Sal 62,2.

Derfor sier Paulus i Fil 3,7-9 "Men det som før var en vinning for meg, ser jeg nå som et tap på grunn av Kristus. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og jeg ser det som skrap for at jeg kan vinne Kristus og være i ham. Her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro."

Roper du "Jesus", må du regne med at det smeller, for da vil du bli både latterliggjort, hetset og forfulgt av verden. Ja, du blir kanskje til og med drept for din tro.

2 Pet 3,10 "Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp."

Spikeren

lørdag 21. januar 2017

Til Heikki Holmås, SV. stortinget

Av Norvald Aasen.

Det var ganske utruleg å høyre deg på dagsrevyen i kveld (18.01.2017) der du snakkar om at når ein får norsk statsborgarskap så vert ein "nordmenn". Veit du så lite eller, som eg trur, det ligg andre ting bak, nemleg hå og mobbing. 

Det er utruleg at ein person som sit på stortinget ikkje veit at nordmenn er namnet på eit folk som har budd i dette landet gjennom mange tusen år. Det er også utruleg at ein slik person ikkje veit at det å ha fått eit dokument som eit statsborgarskap er dermed ikkje skifter etnisitet, men beheld sin etnisitet livet ut same kor mange statsborgarskap vedkomande får!

Ein person kan då ha fleire statsborgarskap, kor mange ulike nasjonalitetar vil vedkomande så ha? Då er det ein ting som gjenstår, herr Holmås, og det er at du, og andre som uttalar deg slik, ønskjer å håne og provosere oss som er nordmenn! Nett det er vorte ein sport hjå dei politisk korrekte i dette landet. Dei kan gjere nett som dei vil medan de held oss andre for ap.

Kven trur du Ivar Aasen meinte då han skreiv diktet Nordmannen? Der det heiter: Millom bakkar og berg utmed havet heve nordmannen fenge sin heim, der han sjølv heve tuftene grave og sett sjølv sine hus opp på deim.

Kva sa Høgsterettsjustitiarius Carsten Smith om kven sitt terrirorium staten Norge var etablert på. Jau, det var på territoriet til to folk, nordmenn og samar. Og der står ingenting i den teksten at staten Norge er etablert på territoriet til somaliarar, afghanarar, pakistanarar eller marokkanarar og vidare. Men tilhøyrde to folk, nordmenn og samar.

Hermed slær eg fast som min forståing av deg at du rett og slett hetsar og mobbar meg og dei delar av mitt folk som endå ikkje har vorte femtekolonnistar for dei nye herrefolka. Og slike som går i ærend for framandherrane er låke kvinner og menn.

Kan minne deg om kva Jus.prof. Nikolaus Gjelsvik skreiv alt i 1920 åra: For den som sputtar på sitt eige folk, og det som høyrer folket til den manne vert velsedd hjå framandherrane. Den mannen kann dei bruka. På den måten dreg framandstyret fram dei låke element hjå folket, og held dei gode nede, og folket vert lett demoralisera. 

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

fredag 20. januar 2017

Europas sakte selvmord

Av Amund Garfors.

En behøver ikke være demograf, framtidsforsker eller profet for å konstatere at Europa trolig har sett sine beste dager. Dersom disse folka i Brussel ikke snart tar til vett og forstand, så vil Europa gå i oppløsning i løpet av de neste ti åra. Allerede nå dør det flere etniske europeere enn hva som fødes. Men heller ikke dette får alarmklokkene til i ringe. Og når man først mister kontrollen på sin egen befolkning, da får dette øyeblikkelig store og raske folkevandringer i gang. Noe som vi nå er vitne til.

I løpet av de neste fire åra kan vi regne med at 15 millioner afrikanere vil være på vei inn i Europa. En folkemasse som lokkes hit av de store bidrag og den velferden som de gjerne ønsker å få en del av.

Selv om Afrika skulle finne på å sende 100 millioner mennesker til Europa de neste ti åra, så vil Afrikas befolkning fremdeles vokse betydelig i forhold til Europa. Men etter alle solemerker, vil antallet av de som kommer, trolig ikke bli så høyt. Men bare det faktum, at en slik mengde med såkalte migranter,  kan bli en teoretisk mulighet, det burde i aller høyeste grad mane til ettertanke på hva vi da kan vente av kaos og konflikter på dette kontinentet…  Og da er det kanskje på tide å minne om hva den godeste og kloke Aristoteles sa en gang: ”Toleranse og apati er et døende samfunns siste dyder”!

Muslimske land som Irak, Syria, Afghanistan, Pakistan, Egypt og Bangladesh har også er formidabel befolkningsvest. Dersom den islamske verden og Afrika dumper en kvart  milliard mennesker i Europa de neste ti årene, så vil likevel disse regionene fortsette å øke sitt folketall.

Og dette er meget skremmende fakta og tall som vestlig massemedia har plikt til å gjøre folk oppmerksomme på! Da det ikke finnes mulighet for nok resurser til å fø på en slik folkemengde. I stedet for å fortelle oss hvilke skremmende framtid som venter, så blir folket holdt i det uvisse, der de blir foret med dårlig samvittighet og emosjonell propaganda.

Den islamske verden og Afrika kan i de neste 10-20 år i prinsippet sende en konstant strøm av migranter som er ti ganger større enn det vi nå er vitne til i dag.  Og selv om dette skulle bli en realitet, så vil ikke dette løse de grunnleggende sosiale problemer. Og som bare bygger seg opp i den islamske verden og i Afrika. Derimot vil det ganske sikkert medføre en total kollaps i hele samfunnsstrukturen over hele Europa.

Det er på høy tid at Europa snart bestemmer seg for om de ønsker å leve i fred og harmoni. Eller begå et kollektivt selvmord!

NARVIK, 10.01.17. AMUND GARFORS

torsdag 19. januar 2017

Viser til mediaomtale av Mahamud saken

Av Norvald Aasen.

Til: UNE, UDI, Justisdept, Sylvi Listhaug.

På Dagsrevyen den 16. 01. 2017 ble seerne fortalt at det var kommet sterke reaksjoner mot tilbaketrekkingen av statsborgerskapet til Mahamud. Hvem er det som reagerer så sterkt mot dette vedtaket? Jo, de som reagerer sterkt mot alle slike saker. Ute i folket er reaksjonene at asylbløffer ikke skal belønnes. Fra annet hold er, som vi ofte ser, holdningen det motsatte.

Sylvi Listhaug gjorde som vanlig en sterk figur i intervjuet på Dagsrevyen ved å forklare hva som ligger bak det å trekke tilbake statsborgerskap.

Et annet forhold som bør komme frem er at mannens hjemland trolig har et skrikende behov for den kompetanse og kunnskap som denne mannen besitter etter utdanning i Norge. Hjerneflukt fra u-land bør ikke Norge bidra til selv om media, politikere, advokater og andre interessegrupper tydeligvis mener at slike forhold er uvesentlig.

Jeg vil be utlendingsmyndighetene om å stå frem og fortelle hva som ligger bak det å tilbaketrekke statsborgerskapet til vedkommende, da media har gått ut med sine versjoner som kan skape et feil inntrykk av hva som ligger under i saken. Media har som vi alle vet sin agenda, som de sammen med advokater, kan vri på slik at publikum får et feilaktig inntrykk av realitetene i saken.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
Tlf. 57731844

onsdag 18. januar 2017

Bæretillatelse for høygaffel

Av May-Harriet Seppola.

For mange år siden kom jeg over bøkene til Frantz Kafka, han skrev ”Slottet", "Amerika" og "Prossessen” ved siden av en novellesamling, men "Prossessen” satte dype spor i meg.

Romanen handler om «Josef K.», som vekkes av politiet en morgen og arresteres på sin 30-årsdag uten å få opplyst hva han siktes for. I romanen følges hovedpersonens vei gjennom et absurd og labyrintisk rettssystem. Den har gitt navn til begrepet Kafka-prosess, en betegnelse på en umulig kamp mot et ugjennomsiktig byråkratisk system. «Josef K.» stilles for ukjente dommere, gjennomlider en marerittaktig tilværelse i ett år, og blir så stukket i hjertet og dør.

Da jeg leste boken hadde jeg fremdelse illusjonen om at noe slikt ikke ville skje i Norge.

Den illusjonen er borte nå.

For en tid tilbake fikk jeg tilsendt en rekke papirer vedr. en bonde i Nord-Norge, som i mange år hadde drevet sitt gårdsbruk uklanderlig, skjønt i dette landet har Janteloven stor makt.

Marerittet startet da han kjøpte kuene til Per og Veronica Orderud og sladderen begynte å gå i retning av at det var kanskje noe galt med han også.

Jeg har aldri trodd at ekteparet Orderud var skyldig i de bestialske mordene som fant sted på Orderud gård, men det er en annen historie.

Jeg har alltid ment at kvinner stort sett utvikler psykopatiske trekk når de får en lederstilling.

Seksjonsleder Hilde Haug og veterinœr Gro Leite Andersen samarbeidet meget effektivt om dette prosjektet med å ødelegge et livsverk, der de brukte en klassisk metode ved å anklage han for seksuelle overgrep overfor en stedatter. Her hadde politimester Ole Bedrup Sœverud en sentral rolle, men tapte kampen i første omgang.

Det later til at noen mennesker går over lik for å rammme en uskyldig mann.

Mattilsynet kom på utallige tilsyn og kom med unødige befalinger om hva som burde rettes opp på garden. Ett eksempel er at de skulle presse Svein Johnsen til å frakte 100 kyr fra fjellbeitet som ligger 6 mil fra garden, slik at veterinœr Gro Leite Andersen fikk oppleve at en mann la seg paddeflatt for henne.

Svein Johnsen er en stø og solid mann som har integritet. I kafkaprossessen som fulgte var det mange involverte, Skatt Nord, NAV, Fylkesmannen og Arbeidstilsynet. Politimester Ole Bedrup Sœverud ble belønnet for sine løgnaktige ryktemakeri ved at han ble forfremmet til statsadvokat.

Uten at det foreligger en eneste konkret dokumentasjon på at dyrene ble utsatt for noen form for brudd på dyrrevelferdsloven, ble dyrene tvangsslaktet og Svein Johnsen ble nektet å drive med dyr i 86 år.

Sitat:

I 2011 krevde Mattilsynet avvikling av gårdsdriften. Begrunnelsen er at Johnsen ikke har fulgt pålegg Mattilsynet har gitt.

Nå behandles en anke fra Johnsen, og da tilsynet kom på besøk med de samme kontrollørene som vedtok avvikling, stengte han fjøsen i protest.

- De er inhabile. Jeg mener å ha krav på at min anke blir behandlet av fagfolk som ikke er ansvarlig for de vedtakene som er gjort, sier han.

Politiet dukket opp fullt bevœpnet og gjorde seg nesten skyldig i drap ved at Svein Johnsen ble brutalt angrepet og det samme ble hans kone og han ble arrestert og lagmannsretten dømte han etter straffelovens § 128 for besittelse av en høygaffel, mens polititjenestemennene var bevœpnet.

Saken ble anmeldt til Sentralenheten for politisaker som kom til denne konklusjonen tiltross for at det foreligger dokumentasjon på at politiet løy i retten.

Vedtak:

Saken henlegges med den begrunnelse at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jfstraffeprossessloven § 224, førsteledd.

Alle sakens documenter ligger på støttesiden til Svein Johnsen.

Mattilsynet i praksis:

Ikke siden okkupasjonsmakten regjerte her i landet under siste verdenskrig, har landbruksbefolkningen opplevd at folk kommer inn på tunet og skyter bufeet foran øynene deres.

UNDERSKRIFTSKAMPANJE:

Fra 2003-2015 har Mattilsynet trakkassert og forfulgt Svein Johnsen og hans familie med umulige krav og trusler om avvikling av driften.

Det finnes ingen dokumentasjon på at dyrevernsloven noensinne har blitt brutt.

Det finnes dokumentasjon på at dyrene har hatt det uvanlig godt.

Ved å manipulere politi, NAV, Hålogoland lagmannsrett, atbeidstilsynet, skatt nord og alle impliserte parter, ble Svein Johnsen og hans kone overfalt i sitt eget hjem ved at uniformert og bevœpnet politi skulle tvinge fram et tilsyn på gården.

Svein Johnsen fremstod som en vennlig forekommende mann og prøvde med en rimelig løsning, men politiet var ikke interressert i en fredelig løsning.

De hadde fått sine ordrer og gjorde seg nesten skyldig i drap.

Politimestrer OLA B SÆVERUD sto senere på TV2 Nyhetene og forsvarte politiaksjonen med blind vold mot meg og min kone. Instruksen var Krystallklar: Ta ham og bruk våpen om nødvendig. Han sa at de var 12 mann! Sæverud og Mattilsynet var å regne som inhabile på hver sin måte. Nå er det bekreftet fra Nord-Troms Tingsrett og Senja Tingsrett at Politiet ikke hadde ransakingsordre, og at de hadde planlagt aksjonen i en uke. Derfor var dette en aksjon for å prøve å legitimere et overlagt drap på meg, Svein Johnsen født 020265, fordi jeg var i ferd med å avsløre alvorlig korrupsjon i det Norske samfunn, Svein Johnsen bør få tilbake sin konsesjon ril å drive sin GÅRD.

May-Harriet

tirsdag 17. januar 2017

Litt mer edruelighet fra NRK, please!

Av Amund Garfors.

Jeg ble sittende å se på dette programmet ”Flukt” som NRK har hyret inn denne bosnieren Leo Ajkic, til å være en slags programleder for. Og som skal få oss til å sitte her å føle dårlig samvittighet. Ja, dårlig samvitighet for at vi i Norge ikke vil ha en ustoppelig strøm av flyktninger, migranter, asylsøkere, inntrengere, kriminelle, terrorister etc. (stryk det som ikke passer)  inn i Vest-Europa. Og som til slutt skal havne her i Norge.

I tirsdagens episode var denne Leo ute på tukt med det norske supply-skipet ”Siem Pilot”. Et skip som for lengst burde vært hentet tilbake til Norge. Ja, vi fikk se hundrevis av desperate mennesker, gravide kvinner og små barn som har satt livet sitt på spill for en bedre framtid i et Europa, og som aldeles ikke har noe framtid verken for disse eller sine egne innbyggere. For det er sannelige på tide at både Leo Ajkic, NRK, politikere og myndigheter snart begynner å forstå at denne planen om å importere horder av muslimer til Europa, det vil kun skape kaos, konflikter og krig!

Nei, en trenger ikke være rakettforsker eller profet for å skjønne hva utviklingen kommer til å bli. Målet ser ut til å hellige middelet, der disse nokså naive, farlige, onde og uansvarlige politikerne til slutt kan ta over  og forme Europa etter deres eget bilde. Enhver som følger med på utviklingen ser jo konkurser, oppsigelser og permitteringer overalt. Samtidig som importen av analfabeter og fremmede som ikke passer inn i Europa går sin gang. Og finansieres av skattebetalerne…

Den demografiske dynamikken har demonstrert hva som har ligget i kortene bare fem skarve kilometer fra EU-paralamentet de siste 20 åra. Og der jødene skal ut som det fredelige folket de er, mens jihad, muslimer og intifada skal inn. Brussel er nå som en islamsk by, der ingen lenger er trygg, noe bombeangrepet på flyplassen vitner om.

Og Europa er blitt et synkende skip som ligner på Titanic, etter at livets høvding er kastet på dør. For slikt fører til store  konsekvenser!  Samtidig som kloke og forstandige mennesker nå forlater dette synkende skip. Ja, Europas framtid er dyster. Noe vi dessverre kan takke våre egne for!

Samtidig som jeg til slutt ber Leo Ajkic om å velge sine ord med omhu. Der han freidig nok, forteller oss at disse flyktningene er kommet til Norge for å tømme våre søppelkasser.  Nei  Leo, de tømmer ikke våre søppelkasser.  Det er det nordmenn som gjør! Den eneste kassa de tømmer er statskassa!  Men pass deg for at ikke Norge en dag blir til det samme helvete som der du sjøl kom fra! Og som du måtte rømme fra. Husk, at vi er et sårbart lite folk. Der det som nå foregår for full maskin i Middelhavet, det vil føre til at snart er det vi som må rømme!

NARVIK, 11.01.2017  AMUND GARFORS

mandag 16. januar 2017

Mann nektet adgang til frisørsalong

Av Odd S. Beverfjord.

Epost-melding til Gulating Lagmannsrett
m/cc til relevante nyhetsredaksjoner og stortingsgrupper

Mann nektet adgang til frisørsalong, heter det i en melding fra NTB, datert torsdag 12, januar 2017. Flere aviser har trykket meldingen, bl.a. Dagbladet og Dagen. Også NRK har lagt den ut.

Årsaken til nektelsen er at angjeldende salong har muslimske kvinner med slør og hijab som kunder. Slike plagg må taes av når den muslimske kunden skal få stelt håret. Da kan det ikke være noen mann til stede, idet han da vil få se håret til den muslimske kvinnen.

Jeg kan ikke se noen prinsippiell forskjell mellom denne hendelsen og den som fant sted i Merete Hodnes frisørsalong, hvor sistnevnte ble bøtelagt i Gulating Lagmannsrett for å ha nektet en provoserende hijabkledd muslimjente hårklipp.

Det er å håpe at mannen som ble nektet inntreden i ovenfor omtalte frisørsalong – som etter NTB-meldingens ordlyd å dømme selger sine frisørtjenester kun til hijabkledde, muslimske kvinner, fortrinnsvis fra Somalia –  vil anmelde forholdet for brudd på diskrimineringsloven (§53b) av allmennpreventive hensyn.

Det kunne være interessant å se hvordan rettsapparatet håndterer disse to sakene i forhold til hverandre.

Saken som er nevnt innledningsvis ligger ikke under Gulatings domsogn, men dersom saken kunne gå for Gulating lagrett, etter eventuell anke, vil jeg tro at domsavsigelsen vil kunne bli både lærerik og avklarende, idet man forhåpentligvis vil kunne se om lagretten behandler etniske nordmenn og det nye muslimske herrefolket på lik linje.

Men etter dommen mot Hodne er det kanskje for meget å håpe at domstolen tar hensyn til lovens intensjon i saker hvor fornærmede og saksøkte som tilhører hver sin etnisk/religøse gruppe er motparter i en sak som føres for lagretten i Gulating.

Med vennlig hilsen,
Odd S. Beverfjord

søndag 15. januar 2017

Børge Brendes velsignelse eller forbannelse


Andakt av Spikeren.

Jeg får ikke tankene bort fra denne såkalte internasjonale "fredskonferansen" som holdes i Paris fra 15 til 17 januar.

Her vet vi at også vår Utenriksminister, Børge Brende, vil være til stede og avgi sin stemme angående Israels framtid.

Derfor har jeg sendt mail til Brende både på fredag og lørdag, og i dag vil jeg sende ham denne som jeg tror kan passe som dagens andakt:


Kjære Børge! Jeg skal ikke plage deg mer nå, men jeg har lyst til å avslutte med å gi deg først et lite bibelvers som sier noe meget viktig om Israel, så to korte historier fra virkeligheten som jeg håper du vil tenke grundig gjennom.

Bibelverset er hentet fra 1 Mos 12,3 og det lyder slik: "Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes."...

I begynnelsen av andre verdenskrig, da sannheten om skjebnen til det jødiske folk ble kjent og det fortsatt var måter å spare dem på, kom det fram at noen hundre jøder hadde gått sammen og kjøpt et skip for å få sine familier over til Amerika. Men de trengte visum. Derfor gikk de til den amerikanske ambassadøren i London og spurte om de kunne få dette. Det var ikke vanskelig for ambassadøren i London å gi dem visum, men han nektet plent. Jødene hadde da ingen annen mulighet enn å reise uten visum for å redde sine familier.

Da ambassadøren i London fikk vite dette, kontaktet han Washington og sa at et skip med ulovlige innvandrere nærmet seg Amerika. Jødene klarte å nå Amerikas kyst, men de fikk ikke komme i land. De ble beordret til å snu og vende tilbake til Europa, der alle til slutt ble brent i tyskernes konsentrasjonsleire.

Da tragedien ble avslørt, gikk den jødiske rabbineren i London til den amerikanske ambassadøren og sa: "Dine gjerninger er ikke bare upassende for din stilling, du er ikke engang verdig til å kalles menneske! Og nå, siden du har forårsaket hundrevis av menneskers død, vil du og dine etterkommere i generasjoner bli forbannet!"

Navnet på den amerikanske ambassadøren var KENNEDY...

Den andre historien lyder som følger:

Igjen, andre verdenskrig, denne gang i Litauen: Den japanske visekonsul, Chiune Sugihara, som senere ble kalt The "Japanese Schindler", var helt uenige med nazistenes forbrytelser. Han var opptatt av fremtiden for de europeiske jøder. Han brukte sin visekonsulstatus til å utstyre jødene med visum til Japan, og derfra emigrerte de blant annet til Amerika. Dermed reddet den japanske visekonsulen livet til tusenvis av jøder.

Da tyskerne fant ut hva Sugihara holdt på med, krevde de ham fjernet. Japanerne, som var nazistenes allierte, fulgte anmodningen. Men Sugihara hadde fortsatt noen uker igjen før han måtte tilbake Japan. Disse ukene jobbet han nærmest døgnet rundt med å utstede enda flere visa. På den måten reddet han livene til enda flere jøder.

Her kan du lese dem fascinerende og gripende livshistorien til Chiune Sugihara.

Sluttord:

Kjære Børge Brende: På den såkalte "fredskonferansen" som du nå deltar på, har du to valg. Du kan enten velge å fordømme Israel, eller du kan velge å velsigne Israel. Vi håper og ber vi om at du på denne konferansen vil foreta et valg som fører til velsignelse, ikke bare for degselv og dine etterkommere, men også for Norges land og befolkning.

Spikeren

lørdag 14. januar 2017

Mener konferanse i Paris er «rigget»

NTB

Utenriksminister Børge Brende (H) fikk ikke noe «bon voyage» fra den israelske statsministeren før søndagens møte i Paris.

Da de to møttes i Jerusalem torsdag, ga Israels statsminister Benjamin Netanyahu klar beskjed om hva han mener om konferansen, der over 70 land møtes i et forsøk på å gjenopplive fredsprosessen mellom Israel og Palestina.

– Det er en rigget konferanse, rigget av palestinerne med støtte fra Frankrike for å vedta enda flere antiisraelske standpunkter.

Dette skyver freden bakover. Vi vil ikke være bundet av dette. Det er en levning fra fortida. Det er en siste krampetrekning fra fortida før framtida gjør seg gjeldende, sa Netanyahu under møtet.

Brende akter å delta på konferansen, som går av stabelen bare fem dager før Donald Trump overtar som president i USA.

I etterkant av møtet sier Brende på telefon til NTB at kommentarene fra Netanyahu får «stå for hans egen regning».

– Møtet i Paris vil være viktig for å sette spørsmålet om en tostatsløsning på dagsorden. Der er det ikke i dag. Jo lenger tid det tar før reelle politiske samtaler kommer i gang mellom Israel og Palestina, og jo flere bosetninger som bygges, desto vanskeligere blir det å finne gode og gjennomførbare løsninger i framtida, sier Brende.

Netanyahu har gjort det klart at Israel ikke vil delta på konferansen i Paris. Direkte samtaler med palestinerne er eneste vei framover, fastholder han.

Konferansen får derimot støtte fra palestinernes president Mahmoud Abbas, som håper den vil munne ut i en ny tidsplan for den fastlåste fredsprosessen. Men heller ikke palestinerne vil delta i Paris.

Frankrikes president François Hollande mener det er rom for konferansen, selv om han sier seg enig med Netanyahu i at direkte samtaler ikke er til å komme utenom.

– Det er kun israelerne og palestinerne som kan skape fred, ingen andre, sier Hollande.

(©NTB)

fredag 13. januar 2017

Til Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

Av Norvald Aasen.

Kopi til PST, Justisdepartementet og Statsministeren.

Viser til saken mellom Anders Bering Breivik og staten. 10.01 2017. På Dagrevyen den 10. jan. d.å vises innslag fra rettsaken.

Det som gjør at jeg skriver dette brevet er at det forundrer meg at Regjeringsadvokaten kaller A.B. Breivik for en "høyreekstremist".
Etter mitt syn er en persom som tilkjennegir seg ved en motbydelig nazihilsen en troende nazist. Som også Regjeringsadvokaten sikkert vet så var nazismen som ideologi og politikk sosialisme, og hører dermed hjemme på venstresiden. Det riktige ville derfor være å benevne Breivik som venstreekstremist.

Hvorfor et nesten samlet offentlig Norge finner å vri nazismen over på høyresiden har lenge forundret meg. Og jeg har ofte stilt meg spørsmål om grunnen er at det offentlige/offisielle Norge synes selv å være samlet på den mer eller mindre radikale venstresiden? 

At alle og enhver som er kritisk til en fremmed innvandring som vil forandre og forvandle vårt norske samfunn til det ugjenkjennelige på historisk kort tid blir benevnt som "høyreekstreme", må etter mitt syn være begrunnet i ondskapsfull stempling av enhver sin rett til å ha egne oppfatninger om dette aktuelle samfunnsspørsmålet. Det finnes som kjent mennesker som har ærlige, velbegrunnede og kritiske meninger om masseinnvandringen til et lite folkefellesskap, og som er å finne innen alle politiske partier, noen mer og andre mindre, men mange innvandringskritikere har ingen tilknytning til den politiske høyresiden, her finnes også eldre kommunister.  Derfor blir det å benevne  innvandringskritikere som "høyreekstreme" fullstendig feil, trolig bevisst! Kanskje også ondskapsfullt?

At også PST synes å legge seg på denne linjen er vel for å kunne være samstemt med det politisk korrekte over-Norge?

Dette brevet skriver jeg i medhold av § 100 i Grunnloven, om retten til å kunne ytre meg, og i tråd med Artikkel 19 i FNs internasjonale konvensjoner om Menneskerettighetene der det i pkt. 1 heter: "Enhver har rett til meningsfrihet uten inngrep".

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
Tel: 57731844
Klikk på bilde for å gjøre det større.

torsdag 12. januar 2017

Så tok islam nok et stikk i Norge

Av Amund Garfors.

Saken mot frisørdama Merete Hodne gikk dessverre nok en gang i muslimsk favør. Lagmannsretten turte ikke annet. Dommere og de fleste politikere gjør nå alt de kan for å tilfredsstille de som vil forandre Norge for all framtid. Og dette indikerer bare hva slags uhyggelig framtid vi går i møte. Pressen har underkastet seg. Politikerne har underkastet seg, og nå går sannelig rettsvesenet samme vei.

Denne norske dama, Malika Bayan, som tidligere hete Charlotte Antonsen, og som åpenlyst går i ærende for islam, ja som hater sitt eget fedreland og sitt eget folk, hun ser jeg på som en sviker og en stor provokatør. Hun oppsøkte Merete Hodne, da hun var meget godt informert om at Hodne var ei kvinne som hatet islam og jihad. Og alt det denne ideologien står for. Det burde denne nokså svake dommeren forstått, at Hodnes avvisning om å klippe Bayan, IKKE hadde noe med Hodnes syn på religionsfrihet å gjøre! Men heller som en politisk aksjon og en provokasjon fra Bayan sin side.

En annen ting som denne dommeren hoppet glatt over, det var at Bayan, som påstår hun er muslim, ikke på noen måter har tillatelse fra sine religiøse lærde og imamer, noen steder i den islamske verden, til å besøke en frisørsalong der menn kommer for å la seg klippe. Og der disse mannfolka kan se håret på en muslimsk kvinne. For det er STRENGT FORBUDT i den muslimske verden! Det burde denne partiske dommeren tatt med i sine premisser, til denne urettferdige dommen over Merete Hodne!

NARVIK, 09.01.2017 AMUND GARFORS

onsdag 11. januar 2017

Hvem kan jeg stole på?

Andakt av Spikeren.

"Om jeg bare hadde hatt en venn."
"Om bare min far ikke hadde sviktet."
"Om bare mor hadde vært mer støttende."
"Om bare ..." 

Mennesker kan svikte oss, men likevel fortsetter vi å sette all vårt håp til dem. Vi glemmer ofte at mennesker er feilbarlige og dødelige, akkurat som vi selv er.

Når vi så involverer oss i andre menneskers liv, la oss da huske på å holde fram vårt håp som er knyttet til Guds Sønn. Han som beseiret døden og førte udødelighet fram i lyset. Han som aldri vil forlate eller svikte oss.

Jesaja 2:22: "Stop trusting in man, who has but a breath in his nostrils. Of what account is he?"

Tilgi meg, kjære himmelske Far, når jeg har satset all min velvære og lykke på å bli akseptert av en bestemt gruppe mennesker eller elsket av en bestemt person. Jeg vet at mitt eneste, varige håp er i Jesus, i hvis navn jeg ber.

Amen.

Spikeren

tirsdag 10. januar 2017

Åpent brev til Statens Strålevern

Av May-Harriet Seppola.

Jeg referer til Deres nettside om automatiske strømmålere.

Sitat: “Innan 1. januar 2019 skal alle husstandar i Noreg ha installert straummålarar (smartmålarar, smartstraum, strømmålere), der straumforbruk som er lese av, automatisk blir overført frå kunde til netteigar.

Det er fleire teknologiar som er aktuelle når netteigarar etter kvart skal gjennomføre fjernavlesing av straumforbruket. Nokre sender signal via straumnettet, mens andre sender via mobilnettet. Felles for desse teknologiane er at strålinga vi blir utsett for, alltid vil vere kortvarig og svak, og det vil ikkje vere innebere noko helserisiko å få slike sendarar installerte i bustaden.

Sidan den svake strålinga frå smartmålarane ikkje vil føre til negative helseeffektar, kan ikkje Strålevernet gi netteigarar retningslinjer for bruk. Viss straumkundar ønsker å reservere seg mot installering av smartmålarar, er det ei sak mellom netteigar og kunde.” Sitat slutt.

Jeg led av den store misforståelse at Statens Strålevern var den som skulle beskytte befolkningen mot strålinger som virker inn på vår helse.

Lovens saklige virkeområde

Loven kommer til anvendelse på enhver tilvirkning, import, eksport, transport, overdragelse, besittelse, installasjon, bruk, håndtering og avfallsdisponering av strålekilder. Loven kommer videre til anvendelse på menneskelig aktivitet som medfører forhøyet naturlig ioniserende stråling fra omgivelsene.

Loven gjelder også planlegging og beredskap mot uhell, ulykker og andre hendelser.

Statens strålevern tar kun utgangspunkt i strålingen fra automariske målere. Hva med “coctailblandingen” av mobiltelefon, wifi og andre ting i huset som reagerer samtidig?

Ronald M. Powell har doktorgrad i anvendt fysikk fra Htward Universitet.

Allerede i 2013 gjorde han en analyse av “smartmålere" og helseskader, der han understreker  at virkningene av radiofrekvent strålinguten at mennesker legger merke til dem, f.eks. økt hyppighet av DNA -skader, kreft og redusert fruktbarhet, nevrologiske virkninger på søvn hukommelse, lœring og annen adferd. Ufødte barrn og små barn påvirkes.

Biologiske effekter av elektromagnetiske felt – EMF – ser ut til å kunne være additive og kumulative: jo flere kilder, jo sterkere virkning, – og jo lenger tid, jo større risiko for virkning. Det betyr at jo flere kommuniserende ting vi har rundt oss, jo større sjanse for biologisk skadelige virkninger. Og jo flere naboer med «smarte målere», jo mer eksponering.

De offentlige grenseverdiene er forøvrig beregnet utfra strålingens oppvarmingsevne ved kontinuerlig signal. «Smarte målere» leverer «utbrudd» som er korte, firkantpulset og polariserte. De har kraftigere biologisk effekt av helt andre slag enn oppvarming, men kommer sjeldnere og er altså ganske korte, noe som viser at grenseverdiene er irrelevante fordi skader skjer selv uten oppvarming.

En sender skal sende måleravlesningene med faste intervaller til nettoperatøren som eier strømnettet. Avlesningsintervallene kan f.eks. være ett døgn eller én time, men der er eksempler på at med litt feil og ugunstige nettverkstyper (maskenett) kan man komme opp i 190.000 meldinger på et døgn. (Visjonen er egentlig enda oftere: Tanken er et strømmarked som er kontinuerlig og «friksjonsfritt». Det betyr kontinuerlig avlesning, men det er urealistisk.)

Teknologiene til denne kommunikasjonen er mobildata og / eller en variant trådløse lokalnett. En nødløsning for nettoperatøren er å bruke kabelbasert bredbånd, for det er dyrere å installere, og mindre fleksibelt. Uansett vil trådløse løsninger være reserveløsning som automatisk koples inn. Lyse Elnett presenterer rikignok kablet kommunikasjon som første opsjon for dataoverføring mellom måler og dem selv, men gjør det klart at det gir abbonenten er liten merutgift ved installasjonen.

Dessuten er altså tanken at målerne skal kommunisere med ting i huset, dels for å megle strømforbruk, dels for å muliggjøre nye tjenester for kundene, som samtidig betyr nye markeder der nettoperatøren får en forretningsmessig nøkkelposisjon, omtrent slik kabeloperatøren har på TV-siden gjennom boksen som tilbyr deg kanalene, lagring og filmer, og dessuten samler inn dine brukerdata.

Til disse kommunikasjonsoppgavene, som først «siver inn» etterpå, brukes WiFi, Bluetooth og andre kommunikasjons-løsninger for korte avstander. Dette markedet er enormt, næringsinteressene tilsvarende, og mange vil kjempe om kontrollen: nettoperatører, tjenesteleverandører, forbrukerutstyrsprodusenter, betalingsformidlere, strømmeklere og Google. For å bygge opp dette markedet vil ting selges med trådløs kommunikasjon påslått i utgangspunktet uten at kunden vet det, slik som Tesla-bilene, fordi det er smart forretningsstrategi. Men om man vil åpne hjemmet for slik internkommunikasjon – og datainnhenting – er i prinsippet ens eget valg.

Føyd til 25.01.16: I Tyskland har en føderal domstol besluttet at man ikke kan sette opp mobilmaster i et borettslag med mindre alle beboere er enige. Burde ikke det være tilfelle også for «smarte målere»?

Strålevernet og helsemyndighetene kan vi ikke regne med, for de sitter inne i sin egen boble, der de stadig får bekreftet fra sine egne at alt er vel og at formalitetene er i orden, ettersom grenseverdiene ikke overskrides og lov og forskrift forøvrig sier at strålingen skal holdes så lavt som praktisk mulig. Og dessuten får de vite – også fra sin egen klan – at det ikke foreligger bevis på helsemessige konsekvenser som er tilstrekkelig sterke til at de behøver hensyntaes.

I 2011 slår det russiske strålevernet fast at kronisk eksponering for TF stråling over tid leder til flere typer alvorlige helseproblemer hos barn og unge, bl.a. økt sjanse for hjernekreft.

Det russiske strålevernet har i mange år advart sterkt mot skadelige helsevirkninger. Russiske helsemyndigheter anbefaler blant annet at både barn under 18 og gravide kvinner å avstå fra å bruke mobiltelefon.

Mennesket er som andre dyr helt avhengig av å utnytte elektromagnetiske felt – i nervesystemet, i celler og i omgivelsene. Vi er også avhengige av at de feltene vi omgir oss med, er så svake at de ikke forstyrrer. Referansene under viser at nå gjør de ofte det – selv når de er svakere enn dagens strålegrenser.

De generelle virkningene på dyrelivet kan summeres opp slik:

Forstyrret orienteringsevne, forstyrret celleutvikling, påvirket celledeling, endret immunforsvar, forstyrret reproduksjon, målbare skadevirkninger på arveanlegg (DNA), tydelige virkninger på nervesystemet, påviselig dårligere fruktbarhet, ugunstige virkninger på dyrelivet nær sendemaster.

Det som forundrer meg er at både Statens strålevern og helsemyndighetene i Norge virker så uhyre kunnskapsløse og skyver fra seg ansvaret for noe som er til de grader helsefarlig.

Over hele kloden protesterer våkne mennesker på dette monstret som blir brutalt dratt over våre hoder og regningen får vi som forbrukere fordi politikerne er mere opptatte av å eksportere mere strøm til utlandet og det hjelper lite å få en legeerklœring i egen bolig så lenge naboen innstallerer dette uhyret som overvåker oss 24/7 og dertil sørget for at folk blir syke.

Jeg ønsker en dokumentasjon på at vedlagte data er feil og at det ikke er skadelig, selv om Statens strålevern har overlatt ansvaret til diverse nettselskap, som ikke informerte om dette før de startet med installasjonen i noen fylker.

"Smarte strømmålere" avgir helseplagende stråling 24 timer i døgnet. Selv om dette ikke er merkbart for mange, er det nok av dem som har fått helseplager som konsentrasjonssvikt, hodepine, el-overfølsomhet m.v. som en direkte konsekvens av å ha fått s-meter installert i sitt umiddelbare nærmiljø, I SITT EGET HJEM!

Signeres av: alle strømkunder.


May-Harriet