NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 19. januar 2017

Viser til mediaomtale av Mahamud saken

Av Norvald Aasen.

Til: UNE, UDI, Justisdept, Sylvi Listhaug.

På Dagsrevyen den 16. 01. 2017 ble seerne fortalt at det var kommet sterke reaksjoner mot tilbaketrekkingen av statsborgerskapet til Mahamud. Hvem er det som reagerer så sterkt mot dette vedtaket? Jo, de som reagerer sterkt mot alle slike saker. Ute i folket er reaksjonene at asylbløffer ikke skal belønnes. Fra annet hold er, som vi ofte ser, holdningen det motsatte.

Sylvi Listhaug gjorde som vanlig en sterk figur i intervjuet på Dagsrevyen ved å forklare hva som ligger bak det å trekke tilbake statsborgerskap.

Et annet forhold som bør komme frem er at mannens hjemland trolig har et skrikende behov for den kompetanse og kunnskap som denne mannen besitter etter utdanning i Norge. Hjerneflukt fra u-land bør ikke Norge bidra til selv om media, politikere, advokater og andre interessegrupper tydeligvis mener at slike forhold er uvesentlig.

Jeg vil be utlendingsmyndighetene om å stå frem og fortelle hva som ligger bak det å tilbaketrekke statsborgerskapet til vedkommende, da media har gått ut med sine versjoner som kan skape et feil inntrykk av hva som ligger under i saken. Media har som vi alle vet sin agenda, som de sammen med advokater, kan vri på slik at publikum får et feilaktig inntrykk av realitetene i saken.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
Tlf. 57731844