Europas sakte selvmord

Av Amund Garfors.

En behøver ikke være demograf, framtidsforsker eller profet for å konstatere at Europa trolig har sett sine beste dager. Dersom disse folka i Brussel ikke snart tar til vett og forstand, så vil Europa gå i oppløsning i løpet av de neste ti åra. Allerede nå dør det flere etniske europeere enn hva som fødes. Men heller ikke dette får alarmklokkene til i ringe. Og når man først mister kontrollen på sin egen befolkning, da får dette øyeblikkelig store og raske folkevandringer i gang. Noe som vi nå er vitne til.

I løpet av de neste fire åra kan vi regne med at 15 millioner afrikanere vil være på vei inn i Europa. En folkemasse som lokkes hit av de store bidrag og den velferden som de gjerne ønsker å få en del av.

Selv om Afrika skulle finne på å sende 100 millioner mennesker til Europa de neste ti åra, så vil Afrikas befolkning fremdeles vokse betydelig i forhold til Europa. Men etter alle solemerker, vil antallet av de som kommer, trolig ikke bli så høyt. Men bare det faktum, at en slik mengde med såkalte migranter,  kan bli en teoretisk mulighet, det burde i aller høyeste grad mane til ettertanke på hva vi da kan vente av kaos og konflikter på dette kontinentet…  Og da er det kanskje på tide å minne om hva den godeste og kloke Aristoteles sa en gang: ”Toleranse og apati er et døende samfunns siste dyder”!

Muslimske land som Irak, Syria, Afghanistan, Pakistan, Egypt og Bangladesh har også er formidabel befolkningsvest. Dersom den islamske verden og Afrika dumper en kvart  milliard mennesker i Europa de neste ti årene, så vil likevel disse regionene fortsette å øke sitt folketall.

Og dette er meget skremmende fakta og tall som vestlig massemedia har plikt til å gjøre folk oppmerksomme på! Da det ikke finnes mulighet for nok resurser til å fø på en slik folkemengde. I stedet for å fortelle oss hvilke skremmende framtid som venter, så blir folket holdt i det uvisse, der de blir foret med dårlig samvittighet og emosjonell propaganda.

Den islamske verden og Afrika kan i de neste 10-20 år i prinsippet sende en konstant strøm av migranter som er ti ganger større enn det vi nå er vitne til i dag.  Og selv om dette skulle bli en realitet, så vil ikke dette løse de grunnleggende sosiale problemer. Og som bare bygger seg opp i den islamske verden og i Afrika. Derimot vil det ganske sikkert medføre en total kollaps i hele samfunnsstrukturen over hele Europa.

Det er på høy tid at Europa snart bestemmer seg for om de ønsker å leve i fred og harmoni. Eller begå et kollektivt selvmord!

NARVIK, 10.01.17. AMUND GARFORS