Når skal dette marerittet ta slutt?

Av Amund Garfors.

Hvor enn man snur og vender seg, så står det grupper av asylsøkere/flyktninger og skriker om å få bosette seg her i Norge. Akkurat nå (24.11,2016) er det 500 syriske asylsøkere som har samlet seg utafor UDI sine kontorer i Oslo. Og der de omtrent skal true seg til opphold.  Slike som lurte seg inn over Storskog, da myndighetene lot denne grenseovergangen stå på vidt gap. Mens de ikke engang forsøkte å stoppe den vanvittige trafikken med inntrengere. Ja, som kom på sykkel, da de hadde oppdaget et smutthull i loven. Og nå nekter Russland å ta tilbake en eneste en av disse. Her kan man virkelig snakke om at norske myndigheter har lagt egget?

Og nå har trafikken med nye asylsøkere tatt til igjen. Men ikke over Storskog. Derimot flys de inn til Norge. Og dette er vel noe av dem som piratskipet ”SIEM PILOT” har hentet utafor kysten av Libya? Ja, faktisk skal 1500 av disse nå flyttes til Norge. De første 20 er allerede kommet. Og i løpet av 2016/17 vil vi til sammen få inn 3000 av slike såkalte asylsøkere som befinner seg i leire i Italia og Hellas. Dette skal visstnok være et frivillig norsk bidrag til EUs såkalte relokaliseringsprogram. Dessverre har Norge forpliktet seg til dette gjennom avtaler som ble signert i Italia den 29.august og i Hellas den 16.september i år.

Det som virkelig er skremmende, det er at innvandring til Norge står nå for 80 prosent av befolkningsveksten. Men det er jo forståelig at nordmenn vegrer seg å få barn i et land som vil være muslimsk om mindre enn 30 år! Og denne økningen i innvandring er svært kraftig om vi sammenligner Norge med andre europeiske land. Dessverre vil andelen av fremmede folkeslag øke betydelig i årene framover, ifølge SSB. (Statistisk sentralbyrå)

Ved inngangen til 2016 var det 698.550 innvandrere og 149.657 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge, ifølge SSB. Det utgjør 16,3 prosent av folkemengden. Og det er en økning på 119 % fra 2006! I år 2060 er andelen ventet å stige til 33%.  I samme år er tallet ventet å bli 1,7 millioner innvandrere i det mest sannsynlige alternativet. Derimot vil tallet vise 2,4 millioner i alternativet med høy innvandring. 

Nei, framtida virker ikke særlig lystig. I hvert fall ikke for våre stakkars etterkommere.  Og aldri tidligere har vi hatt mer behov for en slags Donald Trump her i Norge, enn i disse vanvittige tider!

NARVIK, 24.11.2016  AMUND GARFORS