NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 22. januar 2017

Ropte "Jesus" - så smalt det

Andakt av Spikeren.

Over 900.000 kristne har blitt drept for sin tro de 10 siste årene, anslår en kristen forskningsinstitusjon tilknyttet Gordon-Conwell Theological Seminary i Massachusetts.

Gordon-Conwell Senter for studie av global kristendom har nylig gitt ut sin årlige rapport om forfølgelse av kristne. De fant ut at så mange som 90.000 kristne døde for sin tro bare i 2016. Det vil si èn kristen hvert sjette minutt.

Ifølge Åpne Dører har forfølgelse av kristne økt over hele verden i løpet av de siste tre årene, og 2016 var "det verste året for forfølgelse", sier rapporten.

Senter for studier av global kristendom fant også ut at kristne er den mest forfulgte religiøse gruppen i hele verden. Til og med i Norge bevilget vår ugudelige Statsminister 50 millioner skattekroner til "forskning" på såkalte "høyreekstreme kristne fundamentalister".

Erna burde heller tatt seg en tur på bedehuset, for da hadde hun fått hørt følgende:

I Joh 15,17-21 sier Jesus:

Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre! 
Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden; jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere. Husk at jeg sa: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld, for de kjenner ikke ham som har sendt meg.

Hva er det med denne verden som hater Jesu lære (kristendommen) så intenst? Hva er det som er så provoserende med Jesu bud som sier "Elsk hverandre"? Hva er det som er så forferdelig med budene om at man ikke skal lyve, stjele, drive hor og drepe? Eller budet om at man skal hedre sin far og sin mor? Er det noe galt med budet om at man ikke skal misunne? Er det så fryktelig vanskelig å sette av èn dag i uken for å hvile? Hvorfor er det så om å gjøre å følge alle andre guder, utenom Bibelens Gud?

Svaret finner vi i Joh 15,19 "Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden; jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere." De engelske biblene sier det slik: "But I have chosen you out of the world."

Og slik er det med hver den som har tatt imot Jesus. Han har utvalgt deg og tatt deg "out of the world." Han har separert deg fra dette verdenssamfunnet som elsker å synde. Det betyr ikke at du aldri mer kommer til å synde, men at du ønsker å drives av Guds kjærlighet og hellighet, mens verden drives av kjærlighet til synden. Du ønsker ikke lenger å tilbe de verdiene som verdenssamfunnet setter høyest; materialisme, makt og ukontrollert menneskelig utfoldelse.

Luk 4,5-7 "Da førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker og sa: "Jeg vil gi deg makten over alt dette og la deg få all denne herlighet. For det er gitt i min hånd, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt."

Luk 4,8 Jesus svarte: "Det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene."

Jesus nektet å falle ned for djevelen som kunne gitt ham all verdens rikdommer, makt og herlighet. Jesus visste nemlig at denne verdens illusjoner aldri vil kunne gi mennesket fred.

Hva er en illusjon? Det er å ta det forgjengelige og gjøre det til det uforgjengelige. Å ta det onde og gjøre det til det gode. Å ta det urene og gjøre det til det rene. Å ta det ugudelige og gjøre det til det guddommelige. Til sammen blir dette avgudsdyrkelse, for "du skal ikke ha andre guder enn meg", sier Herren.

"Bare i håp til Gud er min sjel stille, fra ham kommer min frelse." står det i Sal 62,2.

Derfor sier Paulus i Fil 3,7-9 "Men det som før var en vinning for meg, ser jeg nå som et tap på grunn av Kristus. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og jeg ser det som skrap for at jeg kan vinne Kristus og være i ham. Her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro."

Roper du "Jesus", må du regne med at det smeller, for da vil du bli både latterliggjort, hetset og forfulgt av verden. Ja, du blir kanskje til og med drept for din tro.

2 Pet 3,10 "Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp."

Spikeren