Til Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

Av Norvald Aasen.

Kopi til PST, Justisdepartementet og Statsministeren.

Viser til saken mellom Anders Bering Breivik og staten. 10.01 2017. På Dagrevyen den 10. jan. d.å vises innslag fra rettsaken.

Det som gjør at jeg skriver dette brevet er at det forundrer meg at Regjeringsadvokaten kaller A.B. Breivik for en "høyreekstremist".
Etter mitt syn er en persom som tilkjennegir seg ved en motbydelig nazihilsen en troende nazist. Som også Regjeringsadvokaten sikkert vet så var nazismen som ideologi og politikk sosialisme, og hører dermed hjemme på venstresiden. Det riktige ville derfor være å benevne Breivik som venstreekstremist.

Hvorfor et nesten samlet offentlig Norge finner å vri nazismen over på høyresiden har lenge forundret meg. Og jeg har ofte stilt meg spørsmål om grunnen er at det offentlige/offisielle Norge synes selv å være samlet på den mer eller mindre radikale venstresiden? 

At alle og enhver som er kritisk til en fremmed innvandring som vil forandre og forvandle vårt norske samfunn til det ugjenkjennelige på historisk kort tid blir benevnt som "høyreekstreme", må etter mitt syn være begrunnet i ondskapsfull stempling av enhver sin rett til å ha egne oppfatninger om dette aktuelle samfunnsspørsmålet. Det finnes som kjent mennesker som har ærlige, velbegrunnede og kritiske meninger om masseinnvandringen til et lite folkefellesskap, og som er å finne innen alle politiske partier, noen mer og andre mindre, men mange innvandringskritikere har ingen tilknytning til den politiske høyresiden, her finnes også eldre kommunister.  Derfor blir det å benevne  innvandringskritikere som "høyreekstreme" fullstendig feil, trolig bevisst! Kanskje også ondskapsfullt?

At også PST synes å legge seg på denne linjen er vel for å kunne være samstemt med det politisk korrekte over-Norge?

Dette brevet skriver jeg i medhold av § 100 i Grunnloven, om retten til å kunne ytre meg, og i tråd med Artikkel 19 i FNs internasjonale konvensjoner om Menneskerettighetene der det i pkt. 1 heter: "Enhver har rett til meningsfrihet uten inngrep".

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
Tel: 57731844
Klikk på bilde for å gjøre det større.