Enker og farløse innflyttere

Andakt av Spikeren.

I Bibelen står det en del om hvordan vi som kristne skal behandle enker og farløse innflyttere. Jeg siterer følgende vers:

5 Mos 10,18 "Han hjelper farløse og enker til deres rett og elsker innflytterne, så han gir dem mat og klær."

5 Mos 24,21 "Når du høster vingården din, skal du ikke sanke de druene som er igjen. Dem skal innflyttere, farløse og enker ha."

Det er nok litt av disse gamle bibelske tankene som ennå henger igjen hos våre gudløse politikere.

For det er rett at vi skal hjelpe enker og farløse slik som det står i Sak 7,10 "Dere skal ikke undertrykke enker og farløse, fremmede og nødlidende, og ingen av dere skal i sitt hjerte tenke ut ondt mot andre."

Problemet er bare at idag har disse tankene blitt dradd ned på et verdslig og egoistisk nivå. Det at vi skal hjelpe enker og farløse har nemlig en mye dypere mening i bibelsk sammenheng.

For hva er en enke? - Det er en kvinne uten mann.
Og hva er en farløs? - Det er et barn uten en far.

Den bibelske tanken om at vi skal hjelpe enker og farløse bunner nemlig ut i at enhver som ikke har Gud som sin Far er farløs, og enhver som ikke har Jesus som sin Brudgom er enke. For Gud er alles Far, og Jesus er alles Brudgom.

Derfor står det slik i Jak 1,27 "En ren og usmittet tjeneste for Gud og Faderen er dette: Å se til foreldreløse barn og enker i deres nød, og å holde seg selv usmittet av verden."

Javisst skal vi hjelpe foreldreløse barn og enker i deres nød. Vi skal gi dem både mat og husly og mere til. Men i bibelsk sammenheng er det ikke de verdslige tingene som er det viktigste. For som det står i Matt 4,4 Jesus svarte: "Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn."

Det politikerne våre gjør idag er å misbruke den bibelske tanken om å hjelpe enker og barn til å skaffe seg personlig vinning. Det hele får meg til å tenke på det som djevelen sa til Jesus i Luk 4,6-7 "Jeg vil gi deg makten over alt dette og la deg få all denne herlighet. For det er gitt i min hånd, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt."

Her kunne det like gjerne stått: "Om du bare faller ned og stemmer på meg, skal alt være ditt." Poliktikerne gir ingenting selv, men er "gavemilde" på andres vegne. Derfor bryr de seg ikke om de ofrer både landet og folket vårt på "selvgodhetens" alter. Ja, de er til og med villig til å ofre vår Gud om de bare kan kapre seg stemmer fra avgudsdyrkere.

La oss hjelpe enker og farløse, men la oss aldri gjøre det for egen vinnings skyld, for da vil vi bare være noen store hyklere. For som Jesus sier i Luk 4,8 "Det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene."

Spikeren