NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 8. januar 2017

Du skal ikke ha andre guder enn meg

Andakt av Spikeren.

For et par dager siden uttalte Ola Borten Moe og Senterpartiet at de ønsker å fjerne trosstøtten til utenlandske statsborgere.

– Alle i Norge står selvsagt fritt til å utøve sin tro på vanlig vis, men det er ikke nødvendigvis det norske fellesskapets jobb å betale for (les: støtte) det, sier Ola Borten Moe.

Selv om jeg ikke tror at hverken Ola Borten Moe eller Senterpartiet med dette har noen "kristen agenda", var det likevel oppløftende lesning, og det fikk meg til å tenke på det første av Bibelens ti bud som står i 2 Mos 20,3: "Du skal ikke ha andre guder enn meg."

Men oppturen ble snudd til nedtur allerede i neste setning, hvor det står: "Dette stiller både SV og KrF(!) seg kritiske til. Forslaget undergraver nøytraliteten i livssynspolitikken, sier SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski."

I fjor mistet KrF nærmere 1.600 medlemmer. Partiet avviser at partileder Knut Arild Hareides deltakelse i Pride-paraden var årsaken. Ved årsskiftet hadde partiet i overkant av 27.000 betalende medlemmer. Det er nær 1.600 mindre enn for ett år siden, ifølge Dagen. I løpet av de siste ti årene har KrF mistet over 12.000 medlemmer.

Dette fikk meg til å tenke på et annet vers som står i Sal 106,36: "De dyrket deres avgudsbilder, og de ble en snare for dem." For det finnes ikke noen "nøytral livssynspolitikk", slik SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski hevder. Som Jesus sier i Matt 6,24 "Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon."

Her ser vi hvor viktig det er å ta Bibelens første bud på alvor: "Du skal ikke ha andre guder enn meg." For med en gang vi begynner å lefle med, tolerere og til slutt akseptere andre guder, da blir det til en snare for oss, som Sal 106,36 sier.

Det kan være både spennende og fascinerende å la seg sjarmere av avguder, men det vil alltid føre elendighet med seg til slutt. En kan nemlig ikke flørte med synden uten å bli fanget av den. Det er som når en flue lar seg tiltrekke av et fluepapir. Med en gang den berører det, sitter den fast. Husker du historien om Samson i Bibelen? Han la hodet sitt i filisterkvinnens fang, og innen kort tid klippet hun av hans styrke. Flørt med synd er dødelig for åndelig frihet.

Som Kirkehøyden skrev i en kommentar igår: "Vår, Israels Gud står bak all verdiskapning. Og når vi vender Gud ryggen, vil det lede til kriser."

Det er flørt med avgudsdyrkere og syndere som har ført både Krf og Norge som nasjon ned i den elendighet vi ser idag. Vi har nemlig brutt det første bud, og på dette bud hviler alle de andre. Er det første bud brutt, da er hele gudsforholdet i uorden. Hva som helst og hvem som helst man frykter, elsker, dyrker eller tjener ved siden av Bibelens Gud er fremmede guder.

"Da gikk Moses ned til folket (slik som Jesus kom ned til oss) og sa det til dem.
Gud talte alle disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset. 
Du skal ikke ha andre guder enn meg."  (2 Mos 19,25. 20,1-3)

Spikeren