Bæretillatelse for høygaffel

Av May-Harriet Seppola.

For mange år siden kom jeg over bøkene til Frantz Kafka, han skrev ”Slottet", "Amerika" og "Prossessen” ved siden av en novellesamling, men "Prossessen” satte dype spor i meg.

Romanen handler om «Josef K.», som vekkes av politiet en morgen og arresteres på sin 30-årsdag uten å få opplyst hva han siktes for. I romanen følges hovedpersonens vei gjennom et absurd og labyrintisk rettssystem. Den har gitt navn til begrepet Kafka-prosess, en betegnelse på en umulig kamp mot et ugjennomsiktig byråkratisk system. «Josef K.» stilles for ukjente dommere, gjennomlider en marerittaktig tilværelse i ett år, og blir så stukket i hjertet og dør.

Da jeg leste boken hadde jeg fremdelse illusjonen om at noe slikt ikke ville skje i Norge.

Den illusjonen er borte nå.

For en tid tilbake fikk jeg tilsendt en rekke papirer vedr. en bonde i Nord-Norge, som i mange år hadde drevet sitt gårdsbruk uklanderlig, skjønt i dette landet har Janteloven stor makt.

Marerittet startet da han kjøpte kuene til Per og Veronica Orderud og sladderen begynte å gå i retning av at det var kanskje noe galt med han også.

Jeg har aldri trodd at ekteparet Orderud var skyldig i de bestialske mordene som fant sted på Orderud gård, men det er en annen historie.

Jeg har alltid ment at kvinner stort sett utvikler psykopatiske trekk når de får en lederstilling.

Seksjonsleder Hilde Haug og veterinœr Gro Leite Andersen samarbeidet meget effektivt om dette prosjektet med å ødelegge et livsverk, der de brukte en klassisk metode ved å anklage han for seksuelle overgrep overfor en stedatter. Her hadde politimester Ole Bedrup Sœverud en sentral rolle, men tapte kampen i første omgang.

Det later til at noen mennesker går over lik for å rammme en uskyldig mann.

Mattilsynet kom på utallige tilsyn og kom med unødige befalinger om hva som burde rettes opp på garden. Ett eksempel er at de skulle presse Svein Johnsen til å frakte 100 kyr fra fjellbeitet som ligger 6 mil fra garden, slik at veterinœr Gro Leite Andersen fikk oppleve at en mann la seg paddeflatt for henne.

Svein Johnsen er en stø og solid mann som har integritet. I kafkaprossessen som fulgte var det mange involverte, Skatt Nord, NAV, Fylkesmannen og Arbeidstilsynet. Politimester Ole Bedrup Sœverud ble belønnet for sine løgnaktige ryktemakeri ved at han ble forfremmet til statsadvokat.

Uten at det foreligger en eneste konkret dokumentasjon på at dyrene ble utsatt for noen form for brudd på dyrrevelferdsloven, ble dyrene tvangsslaktet og Svein Johnsen ble nektet å drive med dyr i 86 år.

Sitat:

I 2011 krevde Mattilsynet avvikling av gårdsdriften. Begrunnelsen er at Johnsen ikke har fulgt pålegg Mattilsynet har gitt.

Nå behandles en anke fra Johnsen, og da tilsynet kom på besøk med de samme kontrollørene som vedtok avvikling, stengte han fjøsen i protest.

- De er inhabile. Jeg mener å ha krav på at min anke blir behandlet av fagfolk som ikke er ansvarlig for de vedtakene som er gjort, sier han.

Politiet dukket opp fullt bevœpnet og gjorde seg nesten skyldig i drap ved at Svein Johnsen ble brutalt angrepet og det samme ble hans kone og han ble arrestert og lagmannsretten dømte han etter straffelovens § 128 for besittelse av en høygaffel, mens polititjenestemennene var bevœpnet.

Saken ble anmeldt til Sentralenheten for politisaker som kom til denne konklusjonen tiltross for at det foreligger dokumentasjon på at politiet løy i retten.

Vedtak:

Saken henlegges med den begrunnelse at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jfstraffeprossessloven § 224, førsteledd.

Alle sakens documenter ligger på støttesiden til Svein Johnsen.

Mattilsynet i praksis:

Ikke siden okkupasjonsmakten regjerte her i landet under siste verdenskrig, har landbruksbefolkningen opplevd at folk kommer inn på tunet og skyter bufeet foran øynene deres.

UNDERSKRIFTSKAMPANJE:

Fra 2003-2015 har Mattilsynet trakkassert og forfulgt Svein Johnsen og hans familie med umulige krav og trusler om avvikling av driften.

Det finnes ingen dokumentasjon på at dyrevernsloven noensinne har blitt brutt.

Det finnes dokumentasjon på at dyrene har hatt det uvanlig godt.

Ved å manipulere politi, NAV, Hålogoland lagmannsrett, atbeidstilsynet, skatt nord og alle impliserte parter, ble Svein Johnsen og hans kone overfalt i sitt eget hjem ved at uniformert og bevœpnet politi skulle tvinge fram et tilsyn på gården.

Svein Johnsen fremstod som en vennlig forekommende mann og prøvde med en rimelig løsning, men politiet var ikke interressert i en fredelig løsning.

De hadde fått sine ordrer og gjorde seg nesten skyldig i drap.

Politimestrer OLA B SÆVERUD sto senere på TV2 Nyhetene og forsvarte politiaksjonen med blind vold mot meg og min kone. Instruksen var Krystallklar: Ta ham og bruk våpen om nødvendig. Han sa at de var 12 mann! Sæverud og Mattilsynet var å regne som inhabile på hver sin måte. Nå er det bekreftet fra Nord-Troms Tingsrett og Senja Tingsrett at Politiet ikke hadde ransakingsordre, og at de hadde planlagt aksjonen i en uke. Derfor var dette en aksjon for å prøve å legitimere et overlagt drap på meg, Svein Johnsen født 020265, fordi jeg var i ferd med å avsløre alvorlig korrupsjon i det Norske samfunn, Svein Johnsen bør få tilbake sin konsesjon ril å drive sin GÅRD.

May-Harriet