Mann nektet adgang til frisørsalong

Av Odd S. Beverfjord.

Epost-melding til Gulating Lagmannsrett
m/cc til relevante nyhetsredaksjoner og stortingsgrupper

Mann nektet adgang til frisørsalong, heter det i en melding fra NTB, datert torsdag 12, januar 2017. Flere aviser har trykket meldingen, bl.a. Dagbladet og Dagen. Også NRK har lagt den ut.

Årsaken til nektelsen er at angjeldende salong har muslimske kvinner med slør og hijab som kunder. Slike plagg må taes av når den muslimske kunden skal få stelt håret. Da kan det ikke være noen mann til stede, idet han da vil få se håret til den muslimske kvinnen.

Jeg kan ikke se noen prinsippiell forskjell mellom denne hendelsen og den som fant sted i Merete Hodnes frisørsalong, hvor sistnevnte ble bøtelagt i Gulating Lagmannsrett for å ha nektet en provoserende hijabkledd muslimjente hårklipp.

Det er å håpe at mannen som ble nektet inntreden i ovenfor omtalte frisørsalong – som etter NTB-meldingens ordlyd å dømme selger sine frisørtjenester kun til hijabkledde, muslimske kvinner, fortrinnsvis fra Somalia –  vil anmelde forholdet for brudd på diskrimineringsloven (§53b) av allmennpreventive hensyn.

Det kunne være interessant å se hvordan rettsapparatet håndterer disse to sakene i forhold til hverandre.

Saken som er nevnt innledningsvis ligger ikke under Gulatings domsogn, men dersom saken kunne gå for Gulating lagrett, etter eventuell anke, vil jeg tro at domsavsigelsen vil kunne bli både lærerik og avklarende, idet man forhåpentligvis vil kunne se om lagretten behandler etniske nordmenn og det nye muslimske herrefolket på lik linje.

Men etter dommen mot Hodne er det kanskje for meget å håpe at domstolen tar hensyn til lovens intensjon i saker hvor fornærmede og saksøkte som tilhører hver sin etnisk/religøse gruppe er motparter i en sak som føres for lagretten i Gulating.

Med vennlig hilsen,
Odd S. Beverfjord