Hvem kan jeg stole på?

Andakt av Spikeren.

"Om jeg bare hadde hatt en venn."
"Om bare min far ikke hadde sviktet."
"Om bare mor hadde vært mer støttende."
"Om bare ..." 

Mennesker kan svikte oss, men likevel fortsetter vi å sette all vårt håp til dem. Vi glemmer ofte at mennesker er feilbarlige og dødelige, akkurat som vi selv er.

Når vi så involverer oss i andre menneskers liv, la oss da huske på å holde fram vårt håp som er knyttet til Guds Sønn. Han som beseiret døden og førte udødelighet fram i lyset. Han som aldri vil forlate eller svikte oss.

Jesaja 2:22: "Stop trusting in man, who has but a breath in his nostrils. Of what account is he?"

Tilgi meg, kjære himmelske Far, når jeg har satset all min velvære og lykke på å bli akseptert av en bestemt gruppe mennesker eller elsket av en bestemt person. Jeg vet at mitt eneste, varige håp er i Jesus, i hvis navn jeg ber.

Amen.

Spikeren