NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 31. mai 2018

Nordlandsforskning i utakt med virkeligheten

Helga Eggebø
Av Amund Garfors. 

I går kunne vi lese i flere aviser og ikke minst få det inn med teskje via nyheter på NRK, at denne såkalte integreringen i Norge, av fremmede folkegrupper - og som vi aldri er blitt spurt om vi vil ha, ville komme til gå så enda mye bedre, bare disse som tidligere er kommet, kunne få enda flere av sine til Norge. 

Når man vet at i dette landet brukes det årlig 17 milliarder, 17 000 000 000 kroner på denne galskapen, ja bare på opplæring i norsk og såkalt integrering, da er det jo hinsides og pøse på med enda mer. Likevel mener denne venstrevridde "forskeren" Helga Eggebø og som jobber ved Nordlandsforskning i Bodø, at det er bare å få inn langt flere. For vi vet jo at disse venstrevridde fantastene, ja som aldri har gjort et ærlig arbeid, tror at penger kommer dalende ned fra trær når man rister på dem.

Sannheten er den, at denne Eggebø som driver med å forske på denne sakte men nokså sikre utskifting av den norske mann og kvinne, hun driver IKKE med forskning - men heller en slags stygg aktivisme på nordmenns regning. Der hun kamuflerer det hele som forskning, når det heller er ren politikk. Politikk som med tiden skal skifte ut Ola og Kari Nordmann. Slik at vi til slutt skal komme til å bli en minoritet i vårt eget land. Og hvilke svada er det Eggebø egentlig kommer med, når hun kan si at en streng politikk for familieinnvandring, vil bli til hinder for god integrering? Å si noe slikt, det er jo ren svindel og løgn. Da vi vet at jo flere som kommer, jo mindre behøver de å tilpasse seg eller lære språket. Ja, for da kan de leve i sitt eget lille samfunn, betalt av norske skattebetalere, og kun omgås sine egne landsmenn. Og det blir ikke særlig mye integrering av slikt. For det er ganske logisk, at jo flere av sin egen familiekrets og klan en innvandrer har rundt seg, jo mindre integrerte og språkkyndige blir de. Men en må vel være forsker for å ikke forstå noe så innlysende?

At vi får alle disse vanvittige forskningsresultatene, det er jo kun fordi våre nokså uansvarlige og lite oppegående politikere trenger bestandig en slags understøttelse for sitt enorme pengeforbruk og ideer om "Det nye Norge". Og som ikke skal være til å kjenne igjen om en generasjon eller to. Der slike forskere som denne sosialisten Eggebo, ønsker ganske sikkert fullt og helt å påvirke en samfunnsutvikling som bare blir mer og mer skremmende, fremmed og lite hyggelig. Men ingen av disse forskerne tør forske på den virkelige grunnen til at det er tilnærmet INGEN integrering - og nesten ingen i jobb. Og som heler ikke snakker skikkelig forståelig norsk i disse miljøene som Norge har brukt hundretalls milliarder på de siste årene. Eggebø burde snarest begynne å forske på hvorfor muslimene som er kommet til fredelige vestlige land, heller lar imamer, familieklanen og storfamilien få stå i veien for at de finner seg til rette og begynner å omgås nordmenn. Ja, der de tar med seg sine kleskoder og den samme elendighet hit. Og som de har rømt vekk fra, slik som de forteller oss.

Det er på tide at det blir slutt på hjernevaskingen og løgna som spres til det norske folk, der denne forskeren påstår at import av ektefeller (ofte 4 i slengen pluss 10-12 barn) og som nødvendigvis vil skape enda flere enklaver og klansamfunn, er bra for Norge. Ja der tilhørigheten til nordmenn uteblir - og som igjen blir til dannelsen av parallelsamfunn. 

Å lytte til denne forskeren Eggebø er bortkastet tid og penger. Uansett hvilke skylapper man presser nedover hodet på naive nordmenn, der en gjør grove forsøk på å tilpasse terrenget til kartet, så vil dette ende ganske tragisk for oss nordmenn. For vi vil ha landet vårt i fred! Det er langt bedre at disse menneskene sendes hjem der de tilhører, for her blir det kun problemer. Noe vi allerede ser på hvilke vei det nå går i Oslo.

Ja, de kan heller bygge opp sine egne land enn å gå her i Norge på stas og på beite. Noe som koster oss store milliardsummer. Vi kan ikke bli et slags verdens sosialkontor, selv om det er drømmen til disse venstreradikale kvinnfolka som ikke klarer å tenke framover og tror at honnings-krukka aldri vil gå tom. Der statskassa vår i hvert fall vil tømmes, fordi det er blitt litt for mange sugerør ned i den. 

Uansett så vil ikke folk la seg lure og der vi skal fortelles av forskere, at fremmede som danner kolonier i Norge, der de vokser seg større, år for år, er særlig integreringsfremmende. Og nå er det på tide at Justisminister Wara og Integreringsminister Sanner tar dette til etterretning og setter foten ned . Nok er nok!

30.05.2018  AMUND GARFORS

onsdag 30. mai 2018

Sveitsisk direkte folkestyre

Av Dan Odfjell. 

Det eller de partier som programfester fremtidige folkeavstemninger mht viktige samfunns spørsmål, for å detronisere det skinn-demokratiet vi nå opplever får min støtte. For det er blitt partiene, deres ledelser, som i realiteten fratar oss folkedemokratiet. De utpeker lojale til seg selv, ikke til Norges beste, faktisk hvem vi får «lov» til å stemme på til, å representere «oss» på Stortinget. Dette systemet med norske stemme-lister gjør dette mulig. Men, det kan da ikke være slik, at etter folkets mandat er hanket inn kan politikerne fortsette etter eget hode?

Med et bakteppe av tidens problemer er det på tide at vi reiser oss for å redde det som reddes kan. Det kan vi ikke lenger overlate til politikere som arbeider for seg selv,  ikke for oss, vi som betaler deres lønn og andre fordeler. Det vi mangler er en «nødbremse» til å forhindre at folkets vilje kan desavueres i fire år. Vi så det med Nei til EU, og vi ser det i spørsmålet om landet omgjort til noe ugjenkjennelig, gjennom stor ikke-vestlig innvandring.

Vi, folket, tillater et politisk pretensjons-spill som samtidig arbeider til riksmedienes fordel, som «selger» annet enn sannhet. Den 4de statsmakt var ment sannferdig og generelt å rapportere, ikke å propagandere; å holde statsmaktene til ansvar til landets beste. Hva som er landets beste kan diskuteres, men ikke når andre meninger enn venstresidens knapt får slippe til. Dette vil selvsagt riksmedia ikke høre på, men sammenlign med nettstedet document.no og andre slike, inkludert dette, og det åpner seg for dine øyne en helt annen og sannferdig verden.

Problemet er en ensidig presse ledet av monopolisten NRK som folket «tvinges» til å betale lisens for, for å bli ensidig «indoktrinert» mht verdens realiteter. For folk er late og, som i det gamle Roma, folk flest liker å bli «foret» med brød og sirkus. I Norge er det sport, og derved påtvinges TV-skjermen oss, som er subsidiert nettopp for sosialistisk å holde på oss. Og slik, i realiteten, opprettholdes propaganda-monopolet - uten at folk en gang forstår det.

Dette er ensretting og bedrag, intet mindre. Gi oss sveitsiske folkeavstemninger.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

tirsdag 29. mai 2018

Prest føler seg teologisk sensurert av NRK


Fredag 25 mai hadde Dagsnytt atten "presten" Gyrid Gunnes i studio der hun beklaget seg over at hun følte seg teologisk sensurert av NRK. Du kan se Dagsnytt atten innslaget her.

Den kontroversielle presten Gyrid Kristine Gunnes skulle denne uka holdt Morgenandakt i NRK, men brøt samarbeidet da hun ikke fikk si det hun ville. – Jeg har aldri opplevd at noen har gått så langt som det NRK gjør, sier hun.

Ved siden av å prøve å omskape Gud i islams bilde, er Gunnes opptatt av å fremstille Gud som kvinne, eventuelt som intetkjønn.

Til det formålet bruker hun også sin egen kropp:

Gunnes har blant annet gjort seg bemerket ved å stryke menstruasjonsblod på bladene i Bibelen. I sin bok «Hellig, sårbar» fra 2012 beskriver hun det som «å dekorere en tekst om Gud med blod fra en kvinnes skjede».

Den 11 august 2016 skrev avisen Dagen en Lederartikkel om Gyrid Gunnes som de kalte "En prest i glasshus". Artikkelen innledes med følgende tekst:

Lyden av singling i glass har sjeldent vært så skjærende og gjennomtrengende som da vi leste prest og performancekunstner Gyrid Gunnes utfall mot Hanne Nabintu Herland i Vårt Land på lørdag. Gunnes sitter i sitt eget ekstremfeministiske glasshus og kaster stein på en annen kvinnelig samfunnsdebattant. Resultatet er ikke vakkert.

Gyrid Gunnes reagerer på at Herland ble invitert til å være deltager i en debatt under Olavsfestdagene i Trondheim i sommer.

– Ved å gi Hanne Nabintu Herland plass, så legitimerer Olavsfestdagene meningene hennes og gjør det til en del av det normale, mener hun.

Videre uttrykker Gunnes overfor avisen at hun selv «ikke er blant dem som tenker at det hjelper å ventilere kontroversielle meninger i offentligheten».

Helt til slutt i artikkelen skriver imidlertid Dagen noe som føles litt merkelig:

"Det viktige at vi alle sammen øver oss i å tåle å høre mennesker vi er uenige med. I en demokratisk, offentlig samtale skal det være et stort rom for mange ulike stemmer. Til og med for stemmen til Gyrid Gunnes."

Men vår stemme tålte de ikke den gang endel av oss ikke ønsket å stå frem med fullt navn i Dagens debattspalter. Det kan nemlig være svært farlig i disse internet-tider. Noen av oss har faktisk opplevd å bli truet, ja til og med oppsagt på jobben, ganske enkelt fordi vi ikke hadde de politisk korrekte meningene. 

Dessuten ser vi stadig eksempler på at de som ikke har de "riktige" meningene ofte blir hetset, stemplet og trakassert av pressen. Det skjedde blant annet i avisen Dagen gjennom en Lederartikkel i 2013 som de kalte for "Debatt uten finlandshette". Her ble vi fremstilt som noen halvkriminelle nettroll med digital finlandshette, bare fordi vi nektet å stå frem med fullt navn på internet. Da må jeg si det lyder noe hult når Dagen skriver "Det viktige at vi alle sammen øver oss i å tåle å høre mennesker vi er uenige med."

Spikeren

mandag 28. mai 2018

Island sier nei, men Erna vil lure oss inn i ACER

Av Dan Odfjell. 

Selv om Island nå sier nei til ACER og blokkerer for Norges medlemskap, vil Erna Solberg og regjeringen lure Norge inn i ACER.  For Per Andreas Bjørgan, en tidligere høytstående tjenestemann i EØS-maskineriet, sa i april til avisen Klassekampen at «Norge og EU ville finne en pragmatisk løsning på bakrommet - dersom Island sier nei».

Der er en meningsmåling på Island som nå viser 80,4% motstand mot ACER, og at Alltinget derfor neppe vil underkaste seg EUs energiressurser.

Derved torpederes saken fordi alle EFTA landene har vetorett. Da, Erna Solberg, må vi spørre hvilke redskaper dere nå har til å lure Norge bakveien inn i ACER? 

Det var gale nok med Gro Harlem Brundtland som neglisjerte to folkeavstemninger med Nei til EU, om ikke du, vår nåværende statsminister, også går imot folkeviljen. For folkeviljen fikk rett, det ser vi, og på mange måter nå i etterkant.

Men statsministeren ser ut til å være ute av stand til å lære av historien. For hun har tidligere utbasunert i  forbindelse med ACER-saken: «Vi må lære oss å sloss for EØS».

Nei, det må vi aldeles ikke lære oss, Erna; tvert imot. Flertallet av det norske folk ønsker ikke ytterligere suverenitets-avståelse til EØS/EU, har ikke statsministeren fått det med seg?

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

søndag 27. mai 2018

Gjør alle folkeslag til mine disipler

Jesu Misjonsbefaling.
Fra Matteus 28,19.
Av Kjell Skartveit (fra bladet Bibelsk Tro 3/2018). 

For mange år siden, det må være nærmere 40 år, viste NRK en dokumentar om kannibalisme på noen øyer i Stillehavet. En innfødt ble intervjuet om temaet og han kunne fortelle at hans bestefar husket at de spiste mennesker, rettere sagt fiendene som de drepte i krig. Og krig mellom stammene var åpenbart det normale. Men en dag sluttet de med denne skikken, og da journalisten spurte hva årsaken var til det, svarte den innfødte: “Vi ble kristne og begynte å leve i fred med hverandre.”

Jeg mener å erfare, uten å ha mulighet til å dokumentere påstanden, at det blir stadig mindre fokus på hva det vil si ikke å være en del av den kristne sivilisasjonen. Hva det innebærer at ondskapen ikke er eksistensielt problem for samfunnets innbyggere.

Men på en Kristi Himmelfartsdag, og med terroren i Manchester friskt i minne, bør det være rom for litt tid til å tenke over hva denne, for mange, merkelige dagen innebærer, og hva den kan si oss om den konflikten vi står oppe i.

Kristendommen er ikke en religion som alle andre. Mange vil hevde at den ikke er en religion i det hele tatt, men en åpenbaring av Guds mening med skaperverket. I kristen tro finner vi en Gud som, etter at skaperverket har vendt seg mot ham, steg ned og selv ble et menneske. Han ble sann Gud og sant menneske, vår bror og Guds enbårne Sønn tok regningen på seg. På Kristi Himmelfartsdag er det derfor en sann Gud og et sant menneske som tar farvel med sine disipler. Han er ikke lik deg og meg slik vi er i dag, han er slik han ønsker vi alle skal bli i oppstanden form.

Men uansett, det er vår menneskebror som på denne dagen for snart 2000 år siden stiger opp på det som siden er blitt hetende Kristi Himmelfartsdag, og med det ble han allestedsnærværende. Han er ikke lenger bundet til et bestemt sted eller en bestemt tid. Han ble grunnlaget for den kristne kirke hvis oppdrag var klart: gå ut og gjør alle folkeslag til hans disipler.

Kristendommen ble født inn i et samfunn som i aller høyeste grad var en sivilisasjon, men samtidig er det grunn til å spørre om det var mulig for det romerske samfunnet å komme på et høyere nivå uten en humaniserende tro. For hva skal man si om et samfunn der en hersker må gi hodet til Johannes døperen på et fat fordi stedatteren ber om det? Er det så sivilisert som mange vil ha det til?

Kristendommen gav imidlertid mennesket et nytt verdensbilde. Som en fugl Phønix vokste Europa fram etter Vest-Romerrikets fall. På skuldrene til den katolske kirke ble vi alle en del av noe større, både åndelig og materielt. Det er vanskelig for det moderne mennesket å forstå hva det innebærer at ondskapen ikke er et problem, vi er fortsatt så rotfestet i kristen tro at vi reagerer med avsky på overgrep mot uskyldige mennesker.

Denne forståelsen av ondskap er imidlertid en av de viktigste konsekvensene av kristen tro; vissheten om at ondskapen er et resultat av menneskets fall og at Gud selv ble mennesket for å reparere det som en gang gikk galt. At mennesket var så verdifullt at Gud ofret seg selv ga oss begrepet menneskeverd. Vi ble likeverdige innenfor Gud. Ingen var hevet over Guds vilje med sine liv. Selv konger måtte kle seg i sekk og aske dersom det var nødvendig for å gjøre bot.

Jesu budskap om å gjøre alle folk til hans disipler har bidratt til å sivilisere store deler av verden. I Manchester var vi vitne til en kultur som har avvist dette budskapet. I islam er ikke ondskap et problem. Hevder man det, rokker man ved troen på Allahs allmakt. Ondskapen er derfor nødt til å bli tolket inn som en del av det skapte, den må utgå fra Allah selv, som en del hans store spill med det skapte.

Hadde terrorangrepet skjedd for 50 år siden, ville vi våget å ha sagt at det handler om en kollisjon mellom to kulturer, mellom en kultur der ondskap er et problem og en kultur der den ikke er det. I dag har vi forkastet kristendommen, vi står igjen med en sekulær humanisme som står rådvill i møte med krefter den ikke forstår. Den sekulære humanismen ser ikke forskjell på sivilisasjoner, den klarer knapt å skille godhet fra ondskap. Den blir fornærmet dersom noen hevder at det vi trenger for å løse dagens konflikter, er å ta Jesu ord om å gjøre alle folkeslag til hans disipler på alvor: Hva muslimene trenger er rett og slett å bli omvendt til kristen tro.

I dag vil et slikt budskap bli oppfattet som like ekstremt som terroren i Manchester. Vi vil imidlertid tape kampen mot islam dersom vi fortsatt tror at den kan vinnes ved hjelp av politiske og militære virkemidler. Hva vi nå står oppe i, er en religiøs konflikt, og en slik konflikt løses kun ved hjelp av religiøse virkemidler.

God Kristi Himmelfartsdag!

(Denne artikkelen ble skrevet i mai 2017)

Kjell Skartveit

lørdag 26. mai 2018

Takk til husdyrene våre


Av Spikeren. 

Det er husdyrene våre vi kan takke for den fine varme sommeren som vi nå opplever i store deler av Norge.

Det er flere årsaker til at husdyrene våre har så stor innvirkning på den norske sommervarmen:

Drøvtyggere slipper nemlig ut store mengder av klimagassen metan når de skiter og promper. Metan har 23 ganger høyere oppvarmingseffekt enn CO2.

I tillegg til utslipp av andre klimagasser knyttet til oppvarming, er kyr, geiter og griser ansvarlig for hele 18 prosent av de globale CO2-utslippene.

Verdens samlede utslipp av klimagassen metan fra drøvtyggere, sauer, geiter og griser som promper og skiter, er på om lag 86 millioner tonn i året, anslår en fersk rapport fra FNs Organisasjon for mat og landbruk (FAO).

- Husdyr er med andre ord en av de største bidragsyterne til de fine sommer temperaturene som vi nå opplever, sier FAO-leder Henning Steinfeld.

Kilde: VG.

Spikeren

fredag 25. mai 2018

WHO advarer: Kongo's Ebola-utbrudd er på "epidemiologisk knivsegg"

Ebola Outbreak Map (ongoing)
Av Spikeren. 

RT.com melder at det siste Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo er på en "epidemiologisk knivsegg". Det er økende bekymring for at det dødelige viruset kan spre seg til urbane områder - eller andre land, advarer WHO.

Så langt er 27 personer i DRC døde som følge av Ebola utbruddet som ble oppdaget tidligere denne måneden. Helsearbeidere sier at identifisering av de som har blitt smittet med viruset bare er halve jobben.

Ifølge Reuters flyktet to Ebola-pasienter fra en isolasjonsavdeling på et sykehus i havnebyen Mbandaka mandag kveld. De deltok på et bønnemøte sammen med 50 andre mennesker,  noe som potensielt utsatte hele gruppen for det dødelige viruset. De to pasientene som flyktet led begge av oppkast, og en døde etter at bønnssesjonen var avsluttet, fortalte en medisinsk koordinator for organisasjonen "Medecins Sans Frontieres" (leger uten grenser) til Reuters.

Antall rapporterte Ebola-tilfeller har steget jevnt og har "potensial for å stige", advarte Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ebola er ingenting å fnyse av. Den virale hemoragiske feberen har ingen kjent kur og dreper rundt 50 prosent av de som blir smittet. Hittil har Verdens helseorganisasjon sendt 7,540 eksperimentelle vaksiner til DRC. Det vil bli sendt ytterligere 8000 doser, laget av farmasøytfirmaet Merck, i løpet av de neste dagene.

Viruset forårsaker feber, oppkast og diaré, samt ekstern og intern blødning som følge av skadede blodårer. Døden er ofte forårsaket av flere organsvikt.

Så spørs det da når vi får de første meldingene om alvorlige virus-utbrudd i Europa - og Norge...

Spikeren

torsdag 24. mai 2018

Svenske myndigheter forbereder borgerne på krise og krig

Vi jobber med en egen beredskapskampanje.
Av Spikeren.

Viser til artikkel i ABC nyheter som bl.a. skriver følgende:

I disse dager sendes brosjyrer med budskapet «Om krisen eller kriget kommer» til 4,8 millioner svenske husstander. 

Det er svenske sikkerhetsmyndigheter som står bak. De ønsker blant annet å forberede svenskene på krig, naturkatastrofer, et stort cyberangrep og militære konflikter.

– Vi vet gjennom undersøkelser at den svenske befolkningen savner håndfaste råd om hvordan man skal forholde seg under kriser. Nå forsøker vi å dekke det behovet, sier Daniel Eliasson i den svenske myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap, til Sveriges Radio.

I en annen artikkel fra ABC nyheter får vi vite om Norges planer i så måte. Her blir plutselig det nasjonale viktig. Er politikerne våre iferd med å bli nasjonalister?

Idet svenske myndigheter sender ut brosjyrer til den svenske befolkningen hvor de forbereder på krig og krise, varsler DSB at det kommer en kampanje i Norge.

– Vi jobber med en egen beredskapskampanje som skal ut i løpet av høsten. Blant annet fokuserer vi på en krisesituasjon hvor man ikke har tilgang på strøm på 72 timer. Vi jobber med konkrete råd. Dette blir en nasjonal kampanje, og går ut på mye av den samme logikken som det myndighetene i Sverige skriver i sin brosjyre, opplyser Cecilie Daae, direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), til ABC Nyheter.

DSB kommer ikke til å trykke opp brosjyrer, men skal blant annet bruke sosiale medier til å fronte kampanjen.

Les gjerne hele artiklene på ABC nyheter ved å klikke på linkene.

Spikeren

onsdag 23. mai 2018

Én million husstander kan miste TV 2-kanaler

Av NTB. 

TV 2 og Telenor forhandler om prisen på formidlingen av TV 2s kanaler. Avtalen utløper fredag 1. juni.

Dersom partene ikke blir enige, kan det ramme nær en million husstander som har Canal Digital, skriver Kampanje.

Nettstedet har fått tilgang til en melding som er lagt ut på TV 2s intranett. Der skriver TV 2s sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes at en konflikt kan bli utfallet.

– Vi har lenge vært i samtaler med Telenor og forhandler nå om en ny distribusjonsavtale. Over én million husstander og dermed nesten halvparten av seerne i Norge kan fra 1. juni miste TV 2s kanaler, hvis vi ikke kommer til enighet, heter det i meldingen.

Meldingen skal ha blitt lagt ut tirsdag formiddag og kommer som et resultat av at TV 2 «lenge har vært i samtaler med Telenor» uten å lykkes.

– Vi skal gjøre alt i vår makt for å finne gode løsninger med Telenor helt fram til fristen, heter det videre. 

(©NTB)

tirsdag 22. mai 2018

17de mai - Nasjonaldag eller en flerkulturell dag?

Av Amund Garfors. 

Det er vel med god grunn man kan spørre seg om hva 17de mai egentlig nå er blitt for slags dag? Etter min mening ser det ut som det viktigste nå er satt til sides, og der dagen skal brukes til å promotere og reklamere for "Det nye Norge" - og som ingen nordmann er spurt om de vil ha. Dessverre er vår nasjonaldag omgjort til en "multikulturell" og globalistisk festdag, der det er mangfold, multikultur og globalisme som skal gjelde for alle penger. Men der det meste som har med nasjonale verdier er tonet kraftig ned. Og der feiringen for at Norge fikk sin egen grunnlov i 1814, knapt nok skal nevnes i festtalene.

Ja, jeg holdt på å sette kaffen i halsen da jeg slo på NRK-TV. Heldigvis var reporterne i streik, men teknikerne som styrte over utstyret, de zoomet plutselig inn på en gjeng med hijabkledde jenter som kom drassende med et stort FN-flagg. Et banner som var godt synlig og som gjorde meg skikkelig forbannet. Fordi et FN- flagg har absolutt INGENTING i en norsk nasjonalfeiring å gjøre! Der det kun virker malplassert og frekt. FN i mine øyner er ikke annet enn et korrupt regime som er dominert av globale krefter. Og som gjerne ser at nasjonalstatene forsvinner med tiden.  

Dessverre finnes det krefter i dette landet som mener det burde være lov med alle typer flagg i 17de.mai-toget. Og dette er folk som egentlig går inn for å avskaffe Norge som nasjon. Der de prøver å få oss som er glad i vårt norske flagg til å få dårlig samvittighet hver gang vi heiser det opp i flaggstanga.

Jo, det var mye rart å se i dette 17de-mai-toget som kom i en evig strøm der på Slottsplassen. Der jeg kunne se enda flere hijaber og fremmede nasjonaliteter som bare øker fra år til år. Som også skal kalles for nordmenn, selv om de ikke anerkjenner de verdiene som dette landet er bygget på. Her skal alt kokes sammen, om det er bunad, hijab, burka eller Nikab - så er alt like bra. Denne såkalte integreringen er bare et munnhell, svada og tøv, der de av oss som kritiserer ei utvikling i landet som stadig blir mer fremmed og skremmende. Og der vi som åpner kjeften blir skjelt ut som noen fæle fyrer og rasister og det som verre er. Ethvert oppegående menneske som sjøl kan tenke og analysere denne farlige utviklingen, de må jo innse at dersom vi får for mye av dette fremmede inn i landet, da er ikke Norge lenger det Norge vi kjente som det trygge og gode landet.

For nå er det også blitt så galt i dette landet at det er omtrent blitt en hemsko å være født etnisk hvit nordmann. Våre egen folkegruppe blir nå valgt bort som reportere og programledere i NRK under feiringen av vårt eget land. Ja, så langt er det nå kommet i kongeriket, tro det eller ei! Dette er straffa for å være norsk og hvit! Men vi skal likevel sjøl få lov til å betale for å holde liv i denne forskrudde institusjonen på Marienlyst. Der sjefen sjøl tjener 3 millioner kroner i årslønn. Har denne fyren vansker med å forstå at det var nettopp Grunnloven vi feiret i går? For den dagen var nemlig ALDRI ment eller beregnet for muslimer! Og la det være klinkende klart, and make no mistakes about it, som Bush brukte å si; at i en tid der ALT skal rives ned, ja alt som minner oss om våre umistelige norske og våre kristne og kulturelle verdier, de kommer til å gå tapt i dette vanvittige eksperimentet. Verdier som er uerstattelige, de vil vi nemlig ALDRI få tilbake, dersom ikke vett og forstand nå kobles inn hos våre evneveike og svikefulle politikere! Ja, dette er harde ord, men de må sies. For nå står vi snart på stupet! Grunnloven som vi feiret 17de mai, den var skrevet og ment for den kristne nasjonen Norge! Og aldeles ikke for alle nasjonaliteter og trosretninger som har lurt seg inn i landet for å avskaffe det hele!

Dessverre ser ikke denne planen særlig festlig ut, der vi nordmenn med tiden skal bli en minoritet i vårt eget land. Ser ut som vi allerede nå skal oppdras til å akseptere dette omfattende bedraget og sviket. Påført oss av våre egne uansvarlige og feige politikere som har bøyd seg for overmakta i Brussel. Og som t.o.m holder kjeft om planene, fram til det som er målet med det hele.

Men fram til målet ser det ut til at vi må gjennom både sikkerhetstiltak, kontroller og overvåkning mot terror og død, før hele dette prosjektet er på plass. Jeg fikk en del bilder fra Oslo på 17de mai, og da så hovedstaden ut som en beleiret by i krig. Men slikt får vi ikke se på TV eller lese om i avisene. Det blir ikke zoomet inn på disse koranklossene, leddbussene, lastebilene, gravemaskinene og annet tungt utstyr som hadde stengt av Oslo sentrum hermetisk. Og der ingen hadde muligheter til å kjøre inn med lastebiler eller andre kjøretøy som eventuelt skulle brukes til terror. Her var også politifolk utplassert på hustak og på hvert gatehjørne med skuddklare automatpistoler for å overvåke det hele. Ja dit har vi altså nå kommet!! Begynner vi sakte men sikkert nå og forstå hva denne utskiftingen av folket og dette vanvittige "multikulturelle" eksperimentet med en hel nasjon dreier seg om? Begynner vi å forstå hva vi har mistet av trygghet, samhold, fred og harmoni i kongeriket? Og som vi ALDRI vil få tilbake? Når skal hjernedøde politikere, pressefolk og myndigheter begynne å innrømme og innse galskapen og at den lovpriste multikulturen er blitt til det rene mareritt for oss alle?

I stedet for at det ryddes opp i galskapen som nå er blitt ført i over 40 år, så ser alt ut til å gå fra vondt til verre. Som denne Anniken Huitfeldt sa en gang; "dette skal dere få om dere liker det eller ikke!" Reine ord for pengene. Men det som burde gjøres var å lempe ut de som ikke passer inn hos oss, ja som bare vil oss vondt, noe Oslo var en grelt forvarsel om den dagen. Istedet for at disse fremmede og farlige menneskene blir sendt tilbake der de høre hjemme, så skal heller våre egne byer sperres av og overvåkes. For hvem husker vel ikke tilbake da Norge var et trygt land, der det var helt utenkelig at noen skulle angripe oss på vår egen nasjonaldag? Men nå, nå vannes vi ut i et rasende tempo, der vi tar imot 20.000 såkalte "familegjennforente" i året. Og der mange av disse bare vil oss vondt! Ja selv nasjonaldagen styres nå av elefanten i rommet, og som alle nekter å se. 

Det er liten tvil hos meg at jo snillere og mer tolerante vi blir, jo mer beleiring må til der angsten og skrekken i samfunnet blir større jo flere fremmede som hentes hit. Hvor lenge må man mase og skrive om dette før de ansvarlige vil lytte? Og det verste av alt; all denne galskapen grunnet en ideologi som er forkledd som en religion. Når skal vi endelig lære?

Amund Garfors

mandag 21. mai 2018

Herrens velsignelse

Av Olav Hermod Kydland. 

Begrepet ”velsignelse” betegner en sentral sannhet i Den Hellige Skrift. Allerede ved skapelsen av det første menneskepar tilkjennega Skaperen sin velsignelse: ”Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.”  (1 M 1,28).

Velsignelsen er uttrykk for Guds godhet og nåde overfor sin ypperste skapning. Denne velsignelsen omfatter både materielle og åndelige goder. Reformatoren Calvin sier: ”Guds velsignelse er Guds godhet i handling, gjennom hvilken en rikdom av alt godt strømmer ned til oss fra ham som er all godhets kilde.”

At Israel fikk en spesiell velsignelse, henger sammen med Guds utvelgelse av Abraham og hans ætt. Gjennom denne ætt skulle hele verden velsignes (1 M 12,3). Israel var Guds eiendomsfolk utskilt fra andre folk for at i dette folket skulle det komme en frelser. 

Men Herren forbød Israel å tilbe andre guder og følge deres syndige avveier, men bød dem å tilbe han og følge hans lover og bud: ”Se, jeg har i dag lagt fram for deg livet og det gode, og døden og det onde. Jeg byder deg i dag å elske Herren din Gud, og vandre på hans veier og ta vare på hans bud og hans lover og hans forskrifter, så du kan leve og bli tallrik, og Herren din Gud kan velsigne deg i det land du kommer inn i og skal ta i eie.” (5 M 30,15-16).

Å elske Gud og lyde hans røst fører til velsignelse i livet. Men dersom Israel ikke ville tilbe Herren og vandre etter hans lover og bud, da ville de gå til grunne (5 M 30, 17-18). Dette er døden og det ondes vei som resulterer i at de kommer under Herrens forbannelse.

Men dersom folket vil holde seg til Herren og følge hans lover og bud, da vil han gi regn i rette tid, jorden skal gi sin grøde og trærne skal gi frukt. Det skal bli rikelig av korn og vin slik at folket skal kunne spise seg mette av brød som de dyrker. Det skal være fred i landet, og ingen fiender skal forferde dem (3 M 26,3 ff.)

Alt dette er utrykk for Herrens velsignelse. Herren vil ta seg av sitt folk på alle måter, både på det menneskelige plan og på det åndelige plan.

Guds største velsignelse til både jøder og hedninger, var løftet om Messias, Jesu Kristi komme: ”- Og i deg skal all jordens slekter velsignes.” (1 M 12,3; se også Gal 3,8).

Den gudfryktige Simeon fikk se Herrens frelse som var beredt for alle folks åsyn, og utbrøt om han: ”et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.” (Luk 2,32)

Guds løfte til Abraham gikk i oppfyllelse i tidens fylde, for da steg Guds enbårne Sønn ned. Jesus Kristus, sann Gud og sant menneske, kom for å bringe velsignelse til jordens slekter.

I Ef 1,3 utbryter apostelen: ”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.” 

Den velsignelse Gud gir dem som har tatt sin tilflukt til Jesus, er av himmelsk karakter. Denne velsignelse er knyttet til Kristus i himmelen hvor Guds barn er satt med ham (Ef 2,6-7).

Hva består så denne åndelige velsignelse i? For det første har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt (Ef 1,4), vi har fått barnekår (v. 5), Guds nåde (v.6), forløsning (v, 7), arvelodd (v. 11) og i ham har vi også fått Den Hellige Ånd (v, 13-14).

Også nattverdens gaver rommer Guds velsignelse for alle dem som tar imot (1 Kor 10,16). Ved nattverdsmåltidet velsignes Guds barn og fornyes i samfunnet med Jesus Kristus. 

E. Wirén sier om velsignelsen: ”Velsignelsen er en overnaturlig kraft som virker i det skjulte, en vidunderlig åndskraft som kan gjennomtrenge, hellige og foredle alt, endog det minste, noe som gir det som er lite, kraft til å vokse og gjør menneske delaktige i Guds gaver. Disse gavene er imidlertid ikke bare timelige. Velsignelse er fremfor alt den frelsende nåde, den kjærlighetens rikdom som gjennom Jesus Kristus strømmer ned fra Faderen i himmelen. Velsignelse er dypest sett livsfelleskap med Gud.”

Det er Guds velsignelse som gjør at vi får alt det vi trenger til vårt liv her i verden, og den åndelige velsignelse gjør at vi får alt i Jesus Kristus. Vi har Guds åndelige velsignelse her på jord, men i evigheten skal det åpenbares for oss hva den himmelske velsignelsen i Jesus innbærer for oss i all sin herlighet, for da skal vi ”se ham som Han er.” (1 Joh 3,2).

Den aronittiske velsignelse

I den gamle pakt bød Herren Moses å be Aron og hans sønner å velsigne Israel med disse ord: ”Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!” (4 M 6,24-26).

Martin Luther førte den aronittiske velsignelsen inn i den evangeliske gudstjeneste og sier: ”Denne velsignelsen bærer kraften i seg, slik at de åndelige gavene skjenkes som noe virkelig og nærværende, der hvor troen er. For det er Guds verk ved vårt embete og tjeneste. Derfor dreier det seg ikke bare om ønskevelsignelser, men om velsignelser som også rekker og skjenker oss disse gavene.”

Den apostoliske velsignelse

Den apostoliske velsignelse lyder: ”Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!” (Kor 13,13)

Den treenige Guds høyeste ønske er å velsigne sine barn og følgelig gi dem av sine gaver både for tid og evighet. Herren Jesu Kristi nåde tok bort all synd og alle misgjerninger ved sin forsoning og død. Ved Jesu Kristi frelsesverk erkjenner den troende Guds kjærlighet til en fortapt menneskeslekt ved at Gud lot sin enbårne Sønn lide døden for alle mennesker. Den Hellige Ånd åpenbarer for hjertene Guds frelse og forener oss med Faderen ved Jesus Kristus.

La derfor den apostoliske eller den aronittiske velsignelsen lyde og gjentas i bedehusene! La Herrens velsignelse lyde over Guds folk, for Den treenige Gud ønsker å gi oss alt godt i livet og ved dødens terskel 

”dra båten i land” til evig liv og herlighet! 
 Gud være lovet, både i tid og all evighet!

(Leder i Bibelsk Tro nr 4/2014)

Olav Hermod Kydland

søndag 20. mai 2018

Lovnaden gjeld (Apg 2,36-41)

Av Tollak Jakobsen. 

Apg 2,36-41 "Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne Jesus som dere korsfestet, har Gud gjort både til Herre og Messias. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. For løftet gjelder dere og deres barn og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» Også med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem: «La dere frelse fra denne vrange slekt.» De som tok imot hans budskap, ble døpt, og den dagen ble rundt tre tusen lagt til menigheten."

Då Den Heilage Ande kom den første pinsedagen, tala apostelen Peter til folket som hadde korsfesta herlegdomens Herre, og sa at dei måtte venda om. For lovnaden om den Heilage Ande gjeld – dykk og barna og alle dei som er langt burte, så mange som Herren vår Gud kallar til seg. Til alle som er på ville vegar og vender om har Gud i nåde gjeve den Heilage Ande for å leia oss på rett veg mot det evige Livets mål. 

Bibelen fortel og livet syner oss at me vert påverka i vårt tankeliv av idear i tida som leiar oss bort frå Gud - vår skapar og Far. Lett kan me dragast med til å tenkje og gjere synd. Slik den gong og slik i dag. Men Gud sjølv var i Jesus og forlikte oss med seg - på krosssen - så Han ikkje tilreknar oss misgjerningane våre. Jesus har sona straffa vår og den som tek i mot Han - er fri. Men djevelen og all hans forførande makt vil få sin dom.  

Sanningsanden syner oss vegen til fridom ved at me høyrer og les Ordet i Bibelen, så Han får omvende og frelse oss medan det er nådetid. Det står skrive at kvar den som kallar på Herrens namn skal verta frelst.

Den første pinsedagen vart om lag 3000 sjeler frelste ved å omvende seg og la seg døype i Jesu namn til syndsforlating. Seinare har millionar av mennesker gjort det same. Gud skal ha takk for at lovnaden om syndsforlating i Jesu namn ved Ordet og Anden også gjeld i dag for alle som omvender seg.  

Ånd fra himlen kom med nåde, kom med liv og lys her ned.
La din Guddoms makt nå råde, gjør oss vis til salighet”.
(Frå sang nr 56 i "Sangboken - Syng for Herren")

Tollak Jakobsen

lørdag 19. mai 2018

Nei til bønnerop fra moskeene

Skrevet av: Eivind Gjerde (bildet), Olav H. Kydland, Jon Olav Østhus, Bernhard Sunde, Magne Sunde, Bjarne Bjelland, Jostein Bjerga, Einar Sunde, Olav Berg Lyngmo, Magnar Gudmestad, Per Kørner, Gunnar Holth, Olav Stokka, Finn Indrebø, Eivind Nilsen, Steinar Handeland, Isak Skorpen, Tor Henry Aase, Otto Jakobsen, Harald Dahlstrøm, Erik Høiby og Gustav A. Gustavsen.
fredag 11. mai 2018.

Spørsmålet om bønnerop er et spørsmål om hvilken tro og hvilke verdier som skal få makt i vårt land.

Et flertall på Frp sitt landsmøte har gått inn for å forby bønnerop fra moskeene i det offentlige rommet. Det er all grunn til å hilse dette forbudet velkommen. Derfor er det med undring vi ser at nestlederen i KrF går imot dette forbudet.

Hun argumenterer blant annet med at et slikt forbud kan føre til et kaldere samfunn. Vi kan spørre: Finner vi ikke nettopp kalde og menneskerettighetskrenkende samfunn nettopp i de mislykkede, terror og krigsherjede muslimske statene i Midtøsten?

Hvorfor bør vi støtte et vedtak om å forby muslimske bønnerop i vårt land? Det er flere grunner til det. Men hva blir sagt i bønneropet:

«Allah er den største. Allah er den største. Allah er den største. Allah er den største. Jeg vitner at det er ingen gud uten Allah. Jeg vitner at det er ingen gud uten Allah. Jeg vitner at Muhammed er Allahs budbærer. Jeg vitner at Muhammed er Allahs budbærer. Kom til bønn. Kom til bønn. Kom til frelse. Kom til frelse. Allah er den største. Allah er den største. Det er ingen gud uten Allah.»

Bønneropet er en utvidelse av den første søylen i islam som er trosbekjennelsen. Den sier: «Det er ingen gud uten Allah og Muhammed er hans profet.»

Islam er en misjonerende religion. Målet for verdens muslimer er at Norge skal bli et muslimsk land. Islam ønsker verdensmakt og ønsker at dens suverenitet skal proklameres over alt. Det er mer enn en utøvelse av religion når bønneropet lyder.

Det er samtidig proklamasjon om at det området bønneropet lyder over, tilhører islam. Islam skiller ikke mellom politikk og religion. Det finnes ikke to regimenter i islam, ett verdslig og ett åndelig regimente. Det er bare ett rike.

Spørsmålet om bønnerop er et spørsmål om hvilken tro og hvilke verdier som skal få makt i vårt land. Skal vi tillate muslimene å proklamere sin religiøse og politiske suverenitet over vårt land? Svaret er et rungende nei!

Det muslimske bønneropet er et angrep på Den treenige Gud, vår kristne tro, våre verdier og våre menneskerettigheter. Det lyder heldigvis ikke noe bønnerop fra noen moské i Norge i dag. Men i framtida vil nok dette spørsmålet bli aktualisert.

Sett i lys av den kristne tro er hele budskapet i bønneropet antikristelig og falskt. Allah er ikke gud. Jesu Kristi Far, himmelens og jordens Skaper, er den eneste sanne Gud. Herren sier: «Kom i hu de første ting, fra evighet! Jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg.» (Jes 46,9)

Muhammed er heller ikke budbærer for den sanne Gud. Det er profetene i Det gamle testamentet og Jesu apostler i Det nye testamentet som er det.

Nå må vi våkne opp, verne om og fremme vår kristne kulturarv som er tusen år gammel. Åpningen av Gulatingsloven av 1024 lyder slik: «Dette er opphavet til lovene våre at me skal venda oss mot aust og be til Kvite-Krist om godt år og fred, at me må få halda landet vårt bygd og drotten vår ved god helse. Han være vår ven og Gud være ven åt oss alle.»

Vi kan og skal ikke likebehandle den kristne tro og islam. Kristendommen er en avgjørende årsak til den friheten vi har i vårt land. Islam med sin visjon om verdensherredømme, vil ta denne friheten i fra oss. Vårt naboland, Sverige, er et trist eksempel på hva som skjer når islam får mer makt.

Forfatterne

fredag 18. mai 2018

Fengselsleiar slår alarm

Av Kirkehøyden. 

Viser til NRKs artikkel fra 2 mai som sier: Fengselsleiar slår alarm: Innsette blir rusavhengige av statleg medisin. Opp mot kvar femte fange i Bergen fengsel får utdelt Lar-medikament. – Det var lett å fortsette rusen her inne. Eg vart meir og meir avhengig, seier «Erik».

NRK vil aldri belyse det fantastiske arbeidet Evangeliesenteret og Maritastiftelsen gjør. De gjør dem rusfri, gir dem nytt liv, som inkluderer yrkesutdannelse,  mange stifter familie og de lever fullverdige liv. Mange har kommet til tro, og blitt satt fri umiddelbart, som følge av troen på Jesus. Undertegnede ble selv løftet ut av den totale håpløshet etter fylte 60. 

Grunnen er: N(A)RK driver med kulturmarxisme, aktiv avkristning, i pakt med denne intensjonen

Dernest sender NRK programserier med direkte lattergjøring av troende kristne, og har som formål å erstatte vår kristne kulturarv med Islam, ateisme og kulturmarxisme. 

Derfor utstår ikke NRK et 13 mm kors på et håndledd, men fremmer det som del av en propagandistisk strategi. Og når det kom så mange klager, fortiet NRK at det var grunnet forskjellsbehandlingen i kors-saken. Takk til Vebjørn Selbekk, som i Kringkastingsrådet avslørte at en liten brøkdel var rettet mot Faten, hijab eller  var usakelige/ hatefulle. Han stakk hull i NRK propagandaen, og misbruket av det som skjedde

For å lattergjøre kristne bruker NRK en ateist/ "komiker," før hver nye serie er han gjest hos Fri Tanke (HEF), og smører det inn hvilke idioter troende kristne er. 

Alt dette styres fra toppledelsen i NRK (les marxister), og det har ledet til at Fader Vår ikke skulle bes under andakten, Nasjonalsalmen skulle ikke spilles på søndagsmorgen. Det kom mange protester fra kristne, så tar gjerne NRK ett skritt tilbake, finner andre innfallsvinkler, for å avkristne Norge helt, sammen med politiske partier, inkl "borgerlige. De satser på muslimske velgere, inkl. KrF, som avkristnet vedtektene for å bli ett parti for muslimer. 

Åpenbart målet er å fremme marxisme i allianse med Islam og ateisme. En prest tilber Allah på Høstutstillingen, en annen forkynner fra Harry Potter (hedenskap), og biskopen i Stockholm sier: Riv ned korset og la oss vende oss mot Mekka. Det kommer nok her også...

Derfor kan ikke NRK fortelle hvilke fantastisk arbeid troende kristne bedriver, og mange flere enn de org. allerede nevnt. Mirakuløse dokumenterte historier, hvor helsevesenet har gitt opp.

Og klart NRK kan jo ikke fortelle at helsevesen og utdanning var grunnlagt av kristne, og derfor fortier de også hva nasjonsbyggeren Hans Nielsen Hauge bidro med, lenge før marxismen og islam dukket opp her på berget. 

Og om det fantes innsikt og ærlighet, så ville de ha visst at moderne vitenskap vokste ut av den judeo kristne tradisjon, fordi Bibelen viser til grunnleggende lovmessigheter i naturen (skaperverket). Og kinesiske forskere har funnet, til sin store overraskelse, at dette var vestens suksessformel.

Newton var kristen, det er jøder som er de fremste vitenskapelige bidragsydere, og Israel en teknologisk/ vitenskapelig stormakt, for Bibelen er fundamentet. I  Midt Østen er NRK/ norsk presse en integrert del av terror org. PLO og HAMAS propaganda-arm. De som har lovfestet at Israel skal utryddes som folk og nasjon. Her gir de sine barn utdanning

Åpenbart dette må også begeistre NRK at Islam kaller på henrettelse av oss kristne, jøder og vantro, om vi ikke konverterer eller betaler en mafia(dhimmi)skatt. Henrettes sammen med en serie andre undermennesker iht til profeten/ Sharia. 

Og nå strømmer det inn sjokkrapporter fra "berikelsen" av Groruddalen og andre byer, alt i pakt med avkristning, og tilsidesettelse av kristen etikk, med "noe mye bedre." Her oppsummer Jesus hvordan alle medmennesker skal behandles, men han er selvfølgelig persona non grata hos NRK:

Matt 22,36-40 "Mester, hvilket bud er det største i loven?" Han svarte: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.

NOEN BEDRE?

Kirkehøyden

torsdag 17. mai 2018

17 Mai helsing til Politikar og Presse


"Igjen står flaggstangen naken"
Av Norvald Aasen.
Av Norvald Aasen. 

Fyrst til Trygve Slagsvold Vedum og SP:

Eg ser på Nettavisen i dag at SP vil la NRK få streikefri 17. Mai slik at dei kan "berike" oss med det nye Norge sine fargerike innslag.

Det gler meg verkeleg at journalistar i NRK og andre mediabedrifter streikar denne dagen. La dei streike til det veks mose på dei! Streik, streik i veg! 

Eg er lei all denne propagandaen om det fargerike Nye Norge som også SP hyllar. De veit at dette vert vår nasjon og vårt norske samfunn sin undergang. Og det er dette de vil ha, også i SP!

Hadde eg kome til eit anna land og fått tildelt ei oppgåve av landssvikarar som gjekk ut på å provosere landet sin eigne folkegrupper - urfolka - så ville eg takka Nei!

Men i Norge får inntrengarane og okkupantane tildelt slike oppgåver som set urfolket i skuggen i ei feiring som gjev oss sterke kjensler omkring Grunnlovsdagen og det fundamentet for fridom som Grunnlova skal vere garantist for. Lygn og bedrag og hån på denne dagen kan vi klare oss utan, så berre streik i veg heile journalistadelen. Vi betalar lønene dykkar med lita glede, men som i andre diktaturstatar er også vi pålagde å gjere det.   

§1 i Grunnlova seier at "Kongeriket Norge er eit fritt, sjølvstendig, udelegeg og uavhendeleg Rike". Merk dykk  Uavhendeleg - for det er nett det som er fylgjene av det de bedriv no. I den samanhengen kan de også merke dykk §83 i Straffelova som set straff for slike som er delaktige i å avhende eller overdrage landet til framande.

Eg sender dykk diktet mitt frå 2004 der det heiter "Igjen står flaggstangen naken".

Så til Redaktør og redaksjonen i avisa Firda:

Eg les i dag ein heilsides annonse der Firda ønskjer lesarane ein fin og glad 17. mai.

Her trur eg dykk ikkje! Eg trur ikkje at de ønskjer oss alle ein glad Grunnlovsdag. Korleis kan vi som er glade i landet vårt vere glade når vi ser at Noreg vert avhenda bit for bit? Og media er ein av aktørane i den prosessen! 

Avhending er nemnt i §1 i Grunnlova og §83 i Straffelova som kan sjåast i samanheng med §1. I ein rettstat ville dei ansvartlege for brot på Grunnlova vorte stilte til ansvar, men i Noreg går dei ansvarlege straffefri!  

Ser også i avisa at journalistane forlet NRK-bygget i Førde for å streike! Takk og pris! Måtte dei streike til det gror mose på både journalistane og på palasset dei boltrar seg i.

Ser også i media i dag at journalistane vert kalla arbeidsfolk. Er ikkje dette eit hån mot dei som verkeleg er arbeidsfolk?

Norvald Aasen, 
6983 Kvammen

onsdag 16. mai 2018

17 mai forberedelser i 2018

Av Spikeren. 

Er det ikke merkelig å se hvordan NTB og norske main stream medier ivrig forteller om muslimenes høytider, mens våre egne kristne høytider ties ihjel?

Sent tirsdags kveld kunne nemlig NTB opplyse oss om hvordan millioner av muslimer verden over nå starter sin "hellige" fastemåned ramadan på torsdag, 17 mai.

"Under ramadan avstår de fleste muslimer fra å drikke og spise fra soloppgang til solnedgang. Når solen har gått ned, samles familien til måltider. Men å avstå fra mat og drikke så lenge solen er oppe kan være utfordrende for muslimer som bor på den nordlige halvkule når ramadan inntreffer på våren eller sommeren." blir vi bl.a. opplyst om.

Samtidig leser vi om hvordan Hamas på Gaza stripen plasserer kvinner og barn i skuddlinjen for å få høyere antall drepte, mens vår egen utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) går hardt ut mot israelske soldaters drap på "ubevæpnede palestinske demonstranter" på Gazastripen. Faktum er at disse folka hverken er "ubevæpnede", "palestinske" eller "demonstranter".

For det første er "palestinere" et oppdiktet folk, For det andre er det ikke fredlige "demonstranter" vi  her har med å gjøre, men fanatiske islamske terrorister. Og for det tredje er de slett ikke "ubevæpnede". Det er blant annet derfor vi selv ser oss nødt til å blokkere Oslos gater på vår egen nasjonaldag, slik at barna våre ikke skal risikere å bli meid ned av galne islamister.

Jeg lurer på om våre egne myndigheter ville stått stille og sett på at f.eks. barnetoget ble angrepet av fanatiske islamister utstyrt med steiner, molotov cocktails og andre remedier? For det er nettopp dette disse folka ønsker. De er kun ute etter å stjele, drepe og ødelegge - jøde først, så greker, står det i Bibelen.

Skal vi virkelig bare sette oss ned og godta, og attpå til forsvare det som skjer, uten å ta til motmæle?

Spikeren

tirsdag 15. mai 2018

17. Mai nærmer seg og Grunnloven feires

Av P54. 

I den nye Grunnloven heter det: ”Verdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv”. Hva som menes med den humanistiske arv kan en lure på. Er det slik det var før kristendommen? Siden humanistene undergraver kristendommen bør vi minne oss selv på noen strofer fra nasjonalsangen nå som vi nærmer oss 17. Mai:

Dette landet Harald berget med sin kjemperad, dette landet Håkon verget medens Øyvind kvad; Olav på det land har malet korset med sitt blod, fra dets høye Sverre talet Roma midt imod.

Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud! Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ud. Alt hvad fedrene har kjempet, mødrene har grett, har den Herre stille lempet så vi vant vår ret.

Det var kongene som brakte kristendommen til Norge og både under og etter 2.verdenskrig gjorde kongehuset en enorm innsats for Norge. Både Haakon og Olav var kristne og Norge har mye å takke dem for. Nå ønsker Hadia Tajik og det kristenfientlige arbeiderpartiet hun representerer å avskaffe monarkiet. Vil vi ødelegge det som en tusenårig historie med kristendom har skapt ved å vende oss fra Gud, endre Grunnloven, gi statsstøtte til fremmede religioner som ingen frelser har? 

Det kan bli en høy pris å betale for Norge i fremtiden. Opprinnelig var Grunnloven basert på Bibelen som rettesnor for landets lover og den evangelisk lutherske religion ble statens offisielle religion. Kongen og politikere måtte bekjenne seg til denne og kongen var troens og kirkens beskytter. Det var også religionsfrihet, men med det mente grunnlovsfedrene frihet innenfor kristendommen (de forskjellige kristne menigheter) og ikke alle andre religioner.

Tiden går og unger vokser opp uten å vite hva som brakte velsignelsene til landet. Kristne startet skoler for at alle skulle få lese Bibelen og skoledagen startet med bønn. På 60-70 årene begynte liberalismen og med alle oljepengene økte den i omfang. Folk fra andre land med andre religioner bosetter seg her og humanetisk forbund, Islamsk råd og andre livssynsgrupper øver press for å flytte grenser og forandre lover. 

Dette presset, feiltolkninger av den eksisterende loven og sekulære politikere førte til at Grunnloven ble forandret til ikke lenger bare å støtte kristendommen, men også andre tros- og livssynssamfunn. På den måten undergraves de verdier som bygde opp landet, det vi kaller den kristne arv. På sikt kan det føre til enda større forandringer av lovverket slik at fremmede religioner og deres lover befester seg. Vi kan gå en vanskelig tid i møte.

P54

mandag 14. mai 2018

We Celebrate Israel's 70th Anniversary

We hereby wish to bring our warmest congratulations to the nation of Israel and all her people on this 70th year anniversary.

In this occasion we bring you two videos:

The first video is a brief 13 minute summary about Israel's miraculous achievements over the passed 70 years.


The second video is a 1 hour study of the prophecies and historical events that has lead Israel to what it is today.

If you don't believe in miracles, you will surely believe after seeing this video. I recommend everyone to set off 1 hour and watch this video.May God continue to bless and watch over Israel and her people as we wait for the coming return of our Lord and Savior Jesus Christ.

Spikeren


søndag 13. mai 2018

Respekt for ulike syn?

Olav H. Kydland, cand. theol., Bryne.
Av Olav Hermod Kydland. 

I Dagen 25.04.2018 refereres det til en debatt i Korskirken i Bergen, under tittelen ”Uenig til evig tid?” I ingressen hevdes det at siden Kirkemøtets vedtak om å innføre liturgi for likekjønnede par, har Den norske kirke (Dnk) vært i åpen konflikt.

I referatet hevdes det at Kristin Gunleiksrud Raaum, som sitter i styret for Åpen Folkekirke, forventer å bli møtt med respekt for sitt syn. Hun hevder at det er teologisk forankret og er ikke en tilpassning til tidsånden.

For å svare på dette spørsmålet, må vi gå til Dnks læregrunnlag, Skriften og bekjennelsen.

I Matt 19,4-6 bekrefter Jesus skapelsen av de to første menneskene, en mann og en kvinne og sier: ”Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.” Med andre ord: Ekteskapet er et livsvarig forhold mellom én mann og én kvinne. Alle andre forhold er ikke ekteskap i bibelsk forstand, men brudd med Guds bud.

Hva skal en da si til Kirkemøtets vedtak om å vie enkjønnede par? Ingen ord i Bibelen bekrefter at enkjønnede par kan vies og bli velsignet i kirken. Tvert imot kan en nevne flere ord, både fra GT og NT, som sier nei til dette og karakteriserer homoseksuelle forhold som synd. (Rom 1,27; 1 Tim 1,10).

Apostelen sier i 1 Kor 6,9-11: ”Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Følgelig slår Guds ord fast at homoseksuelle forhold fører til tap av Guds rike.

At Kirkemøtets flertall åpenlyst kan gå imot Guds hellige ord, vitner om respektløst forhold til Dnks basis og Den treenige Gud. At Kirkemøtet vedtok at Dnk skal ha to likestilte syn på ekteskapet, er svært kritikkverdig. To motsatte syn kan ikke være sanne samtidig. Jon Kvalbein sier: ”Og straks man sier at begge syn er likestilte, har det restriktive i praksis lidd nederlag. Det liberale er nå blitt kirkens offisielle lære. Å tro noe annet er en illusjon.” (D. 31.10.2017) 

Avslutningsvis sier Kvalbein: ”Kirken er blitt en postmoderne terapeutisk institusjon som skal tilfredsstille alle, uansett syn. Men da er den ikke lenger kirke i bibelsk forstand.

Kjell Skartveit tar også opp dette med to likestilte syn i Dnk. I et intervju med Ove Eikje i Dagen 07.11.2017 uttaler han: ”Disse to synene er basert på to forskjellige oppfatninger av mennesket og Gud. Det er ulike virkelighetsoppfatninger som kolliderer. Det nye synet anser tradisjonelle kristne normer for samliv og seksualitet for å være undertrykkende og i strid med menneskerettighetene. Det er ikke mulig for en kirke å forene to så ulike syn. Enhver kirke som lar seg påvirke av det liberale synet, vil gå under som et kristent samfunn.

Ragnar Andersen formulerer seg slik: ”Kirkens lære, dens tro og dens syn kan aldri være noe annet enn Bibelens budskap. Er det noe annet, er det ikke den hellige, allmenne kirke vi hører, uansett hva den kaller seg.” 

Jeg vil påstå at ingen har på grunnlag av Bibelen og bekjennelsen kommet til en holdbar konklusjon om at Den hellige skrift åpner for enkjønnede ”ekteskap”. Det er en annen virkelighetsforståelse og en annen forståelse av Gud som ligger bak dette nye synet. Bibelen er ikke lenger den normerende norm for tro, lære og liv. 

Selv om tidene forandrer seg, og forholdene de kristne lever under forandrer seg, så forandrer ikke Guds seg, heller ikke hans guddommelige ord. Gud har åpenbart seg og sin vilje ved Jesus Kristus. Professor Aksel Valen-Sendstad skriver at ”å bortforklare eller fornekte Guds bud, er ensbetydende med å bortforklare troen og fornekte Gud selv.” (”Troen og livet”).

Det er en forutsetning for all sann teologi at Gud er den samme i all evighet og forandrer seg ikke overfor sin ypperste skapning, mennesket, men vil gi frelse og evig liv til enhver botferdig synder. Dette er sannheten om Den treenige Gud.

Angående sannheten, så skriver Kjell Skartveit følgende: ”Forkjemperne av kjønnsnøytrale ekteskap angriper i prinsippet kjernen i kristen tro, nemlig troen på sannheten, en sannhet som er et resultat av Treenigheten. Når Jesus Kristus sier at han er veien, sannheten og livet, er ikke det bare et bilde, men en realitet. (…) Uten sannheten er Jesus Kristus en løgner og mennesket uten håp. Vi blir alle bare et resultat av natur og sosio-økonomiske betingelser. Mener vi virkelig at et slikt budskap lar seg forene med klassisk kristen forkynnelse?” (D. 29.11. 2016)

I Guds ord framstilles det jordiske ekteskapet som avbillede av det himmelske, åndelige forhold mellom Kristus og menigheten. (Ef 5,29). Jesus Kristus er brudgommen, og menigheten er bruden. I lys av dette ser vi hvor forførende og ubibelsk oppfatningen om enkjønnede ”ekteskap” er.

Stein Solberg sier: ”Hvis våre jordiske ekteskap avbilder det himmelske, gjelder dette også for et ”homoekteskap”. Anerkjenner vi slike ”ekteskap”, får vi et nytt syn på Kristus. Hvis et lesbisk ”ekteskap” er en rett avbildning av det guddommelige ekteskap, må vi forstå Kristus som en feminisert Kristus, eksempelvis ”Krista”. Menigheten står da i et åndelig-lesbisk forhold til Kristus. Han er blitt Brud eller Moder. På den annen side vil et homoekteskap avbilde en menighet som ikke trenger en brud, men ”brudgom”. Kristus lever da forenet med en ”mannlig ektefelle”. I begge tilfeller har Kristus blitt en ”Homokristus”, den samme som oss. Kjønnspolariseringen blir borte, synet på mann/kvinne i ekteskap og menighet endres og tjenestedelingen i våre forsamlinger utvannes. En ny Kristus framstår, skapt i vårt bilde. Denne nye Kristus er en variant av den gamle gnostiske vranglære. En forvrengning av Gudsbildet.” (”Bibelsk Tro” nr 1/2018)

I Dagen 06.03.2018 har Alf B. Oftestad et innlegg: ”Åpen Folkekirkes humanisme”, hvor han går i mot Gard Sandaker Nilsen og Kristin Gunleiksrud Raaum og hevder at de bortforklarer og omtolker Bibelen. Avslutningsvis skriver han: ”Menneskets syndige natur og syndefallets realisme fornektes, som er bakgrunn for vår frelse. Det er nødvendig å spørre om det etter hvert åpnes for en ”ny religion”, en humanisme ispedd elementer av kristentro.

Å bifalle enkjønnede ”ekteskap” er brudd med Bibelen og bekjennelse, men det er i samsvar med en sekulær virkelighetsoppfatning som ikke lar seg forene med bibelsk teologi og skriftsyn.

Olav H. Kydland