Nordlandsforskning i utakt med virkeligheten

Helga Eggebø
Av Amund Garfors. 

I går kunne vi lese i flere aviser og ikke minst få det inn med teskje via nyheter på NRK, at denne såkalte integreringen i Norge, av fremmede folkegrupper - og som vi aldri er blitt spurt om vi vil ha, ville komme til gå så enda mye bedre, bare disse som tidligere er kommet, kunne få enda flere av sine til Norge. 

Når man vet at i dette landet brukes det årlig 17 milliarder, 17 000 000 000 kroner på denne galskapen, ja bare på opplæring i norsk og såkalt integrering, da er det jo hinsides og pøse på med enda mer. Likevel mener denne venstrevridde "forskeren" Helga Eggebø og som jobber ved Nordlandsforskning i Bodø, at det er bare å få inn langt flere. For vi vet jo at disse venstrevridde fantastene, ja som aldri har gjort et ærlig arbeid, tror at penger kommer dalende ned fra trær når man rister på dem.

Sannheten er den, at denne Eggebø som driver med å forske på denne sakte men nokså sikre utskifting av den norske mann og kvinne, hun driver IKKE med forskning - men heller en slags stygg aktivisme på nordmenns regning. Der hun kamuflerer det hele som forskning, når det heller er ren politikk. Politikk som med tiden skal skifte ut Ola og Kari Nordmann. Slik at vi til slutt skal komme til å bli en minoritet i vårt eget land. Og hvilke svada er det Eggebø egentlig kommer med, når hun kan si at en streng politikk for familieinnvandring, vil bli til hinder for god integrering? Å si noe slikt, det er jo ren svindel og løgn. Da vi vet at jo flere som kommer, jo mindre behøver de å tilpasse seg eller lære språket. Ja, for da kan de leve i sitt eget lille samfunn, betalt av norske skattebetalere, og kun omgås sine egne landsmenn. Og det blir ikke særlig mye integrering av slikt. For det er ganske logisk, at jo flere av sin egen familiekrets og klan en innvandrer har rundt seg, jo mindre integrerte og språkkyndige blir de. Men en må vel være forsker for å ikke forstå noe så innlysende?

At vi får alle disse vanvittige forskningsresultatene, det er jo kun fordi våre nokså uansvarlige og lite oppegående politikere trenger bestandig en slags understøttelse for sitt enorme pengeforbruk og ideer om "Det nye Norge". Og som ikke skal være til å kjenne igjen om en generasjon eller to. Der slike forskere som denne sosialisten Eggebo, ønsker ganske sikkert fullt og helt å påvirke en samfunnsutvikling som bare blir mer og mer skremmende, fremmed og lite hyggelig. Men ingen av disse forskerne tør forske på den virkelige grunnen til at det er tilnærmet INGEN integrering - og nesten ingen i jobb. Og som heler ikke snakker skikkelig forståelig norsk i disse miljøene som Norge har brukt hundretalls milliarder på de siste årene. Eggebø burde snarest begynne å forske på hvorfor muslimene som er kommet til fredelige vestlige land, heller lar imamer, familieklanen og storfamilien få stå i veien for at de finner seg til rette og begynner å omgås nordmenn. Ja, der de tar med seg sine kleskoder og den samme elendighet hit. Og som de har rømt vekk fra, slik som de forteller oss.

Det er på tide at det blir slutt på hjernevaskingen og løgna som spres til det norske folk, der denne forskeren påstår at import av ektefeller (ofte 4 i slengen pluss 10-12 barn) og som nødvendigvis vil skape enda flere enklaver og klansamfunn, er bra for Norge. Ja der tilhørigheten til nordmenn uteblir - og som igjen blir til dannelsen av parallelsamfunn. 

Å lytte til denne forskeren Eggebø er bortkastet tid og penger. Uansett hvilke skylapper man presser nedover hodet på naive nordmenn, der en gjør grove forsøk på å tilpasse terrenget til kartet, så vil dette ende ganske tragisk for oss nordmenn. For vi vil ha landet vårt i fred! Det er langt bedre at disse menneskene sendes hjem der de tilhører, for her blir det kun problemer. Noe vi allerede ser på hvilke vei det nå går i Oslo.

Ja, de kan heller bygge opp sine egne land enn å gå her i Norge på stas og på beite. Noe som koster oss store milliardsummer. Vi kan ikke bli et slags verdens sosialkontor, selv om det er drømmen til disse venstreradikale kvinnfolka som ikke klarer å tenke framover og tror at honnings-krukka aldri vil gå tom. Der statskassa vår i hvert fall vil tømmes, fordi det er blitt litt for mange sugerør ned i den. 

Uansett så vil ikke folk la seg lure og der vi skal fortelles av forskere, at fremmede som danner kolonier i Norge, der de vokser seg større, år for år, er særlig integreringsfremmende. Og nå er det på tide at Justisminister Wara og Integreringsminister Sanner tar dette til etterretning og setter foten ned . Nok er nok!

30.05.2018  AMUND GARFORS