Fengselsleiar slår alarm

Av Kirkehøyden. 

Viser til NRKs artikkel fra 2 mai som sier: Fengselsleiar slår alarm: Innsette blir rusavhengige av statleg medisin. Opp mot kvar femte fange i Bergen fengsel får utdelt Lar-medikament. – Det var lett å fortsette rusen her inne. Eg vart meir og meir avhengig, seier «Erik».

NRK vil aldri belyse det fantastiske arbeidet Evangeliesenteret og Maritastiftelsen gjør. De gjør dem rusfri, gir dem nytt liv, som inkluderer yrkesutdannelse,  mange stifter familie og de lever fullverdige liv. Mange har kommet til tro, og blitt satt fri umiddelbart, som følge av troen på Jesus. Undertegnede ble selv løftet ut av den totale håpløshet etter fylte 60. 

Grunnen er: N(A)RK driver med kulturmarxisme, aktiv avkristning, i pakt med denne intensjonen

Dernest sender NRK programserier med direkte lattergjøring av troende kristne, og har som formål å erstatte vår kristne kulturarv med Islam, ateisme og kulturmarxisme. 

Derfor utstår ikke NRK et 13 mm kors på et håndledd, men fremmer det som del av en propagandistisk strategi. Og når det kom så mange klager, fortiet NRK at det var grunnet forskjellsbehandlingen i kors-saken. Takk til Vebjørn Selbekk, som i Kringkastingsrådet avslørte at en liten brøkdel var rettet mot Faten, hijab eller  var usakelige/ hatefulle. Han stakk hull i NRK propagandaen, og misbruket av det som skjedde

For å lattergjøre kristne bruker NRK en ateist/ "komiker," før hver nye serie er han gjest hos Fri Tanke (HEF), og smører det inn hvilke idioter troende kristne er. 

Alt dette styres fra toppledelsen i NRK (les marxister), og det har ledet til at Fader Vår ikke skulle bes under andakten, Nasjonalsalmen skulle ikke spilles på søndagsmorgen. Det kom mange protester fra kristne, så tar gjerne NRK ett skritt tilbake, finner andre innfallsvinkler, for å avkristne Norge helt, sammen med politiske partier, inkl "borgerlige. De satser på muslimske velgere, inkl. KrF, som avkristnet vedtektene for å bli ett parti for muslimer. 

Åpenbart målet er å fremme marxisme i allianse med Islam og ateisme. En prest tilber Allah på Høstutstillingen, en annen forkynner fra Harry Potter (hedenskap), og biskopen i Stockholm sier: Riv ned korset og la oss vende oss mot Mekka. Det kommer nok her også...

Derfor kan ikke NRK fortelle hvilke fantastisk arbeid troende kristne bedriver, og mange flere enn de org. allerede nevnt. Mirakuløse dokumenterte historier, hvor helsevesenet har gitt opp.

Og klart NRK kan jo ikke fortelle at helsevesen og utdanning var grunnlagt av kristne, og derfor fortier de også hva nasjonsbyggeren Hans Nielsen Hauge bidro med, lenge før marxismen og islam dukket opp her på berget. 

Og om det fantes innsikt og ærlighet, så ville de ha visst at moderne vitenskap vokste ut av den judeo kristne tradisjon, fordi Bibelen viser til grunnleggende lovmessigheter i naturen (skaperverket). Og kinesiske forskere har funnet, til sin store overraskelse, at dette var vestens suksessformel.

Newton var kristen, det er jøder som er de fremste vitenskapelige bidragsydere, og Israel en teknologisk/ vitenskapelig stormakt, for Bibelen er fundamentet. I  Midt Østen er NRK/ norsk presse en integrert del av terror org. PLO og HAMAS propaganda-arm. De som har lovfestet at Israel skal utryddes som folk og nasjon. Her gir de sine barn utdanning

Åpenbart dette må også begeistre NRK at Islam kaller på henrettelse av oss kristne, jøder og vantro, om vi ikke konverterer eller betaler en mafia(dhimmi)skatt. Henrettes sammen med en serie andre undermennesker iht til profeten/ Sharia. 

Og nå strømmer det inn sjokkrapporter fra "berikelsen" av Groruddalen og andre byer, alt i pakt med avkristning, og tilsidesettelse av kristen etikk, med "noe mye bedre." Her oppsummer Jesus hvordan alle medmennesker skal behandles, men han er selvfølgelig persona non grata hos NRK:

Matt 22,36-40 "Mester, hvilket bud er det største i loven?" Han svarte: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.

NOEN BEDRE?

Kirkehøyden