Konfirmasjon

Av P54. 

I Jarlsbergs avis av 21.mai 2016 var det et leserbrev om konfirmasjon hvor den tradisjonelle kirkelige konfirmasjon ble sammenlignet med overgangsriter fra barn til voksen og på lik linje med tradisjoner fra afrikanske stammesamfunn. 

Noen stammer har en tradisjon hvor lianer blir bundet rundt anklene på ungdommen og fra toppen av trær kaster de seg ut. Det er om å gjøre å komme nærmest bakken før lianen stopper ungdommen, men det hender det feilberegnes og de treffer bakken med død og invaliditet som resultat. 

Stakkars ungdommer. Disse hedningeritene har selvfølgelig ingenting med kirkelige tradisjoner å gjøre. Der hvor kristendommen utbredte seg ble disse og andre grusomme hedningeriter utryddet.

Konfirmasjon betyr å bekrefte (confirm) og da forskjellige kirkesamfunn begynte med barnedåp så fulgte de opp med konfirmasjon hvor barnet selv skulle bekrefte troen på Jesus Kristus som frelser. Hverken barnedåp eller konfirmasjon frelser noen og er ikke en lære fra Bibelen. Det er først når du er gammel nok til å høre evangeliet og tror at du kan bli født på ny og det er da man lar seg døpe i lydighet til Jesus Kristus. Det er en symbolsk handling hvor man under full neddykkelse i vann “dør” med Kristus, avkler det gamle mennesket og ikler seg Kristus. Det er Den Hellige Ånds virke i det indre som renser og gir det nye liv, ikke vannet.

Det står videre å lese at det er viktig å ha kunnskap om hva man uttaler seg om og påstår. Så følges det opp med noen påstander: “Det er naturligvis heller ikke et historisk faktum at noen som helst har oppstått fra de døde”. At noen tror på Jesu oppstandelse er basert på hvor du vokste opp, på egne føleser og ønsker”. Flertallet av jordas befolkning tror ikke på Jesu oppstandelse”.

Hvorfor er det så lett for mennesker å tro på historiske beretninger om mennesker som levde for tusener av år siden, men de historiske beretninger om Jesu liv, død og oppstandelse kan de ikke akseptere? Det er ikke antall mennesker som tror som avgjør hva som er sannhet. Heller ikke er det basert på følelser eller ønsker, men på det faktum at Jesus den dag idag griper inn i menneskers liv og forvandler det. Det var mange vitner til Jesu oppstandelse, selv Hans disipler var vantro, men da Han viste seg for dem trodde de. Jesus sa: "Salig er den som ikke ser, men likevel tror." Selv i moderne tid har døde blitt vekket til live og mirakuløse helbredelser skjer fortsatt. Fordi Jesus har stått opp.

Til slutt står det i leserbrevet at det er flott at vi har religions- og tankefrihet i Norge. Har du noengang tenkt på at det var kristne grunnlovsfedre som gav oss den friheten? Friheten Grunnloven gav oss var frihet innenfor de forskjellige kristne menigheter, ikke alle religioner. I tusen år har kristendommen fått utfolde seg i Norge, men dessverre har Grunnloven blitt endret slik at staten nå støtter med millioner av kroner andre fremmede religioner som ingen frelser har. Kristendommen i Norge gav frihet, demokrati, skoler og mange feriedager til minne om Jesus. Dette kan bli tatt fra oss hvis landet vender seg til andre religioner og hedningeskikker.

P54