Takk til husdyrene våre


Av Spikeren. 

Det er husdyrene våre vi kan takke for den fine varme sommeren som vi nå opplever i store deler av Norge.

Det er flere årsaker til at husdyrene våre har så stor innvirkning på den norske sommervarmen:

Drøvtyggere slipper nemlig ut store mengder av klimagassen metan når de skiter og promper. Metan har 23 ganger høyere oppvarmingseffekt enn CO2.

I tillegg til utslipp av andre klimagasser knyttet til oppvarming, er kyr, geiter og griser ansvarlig for hele 18 prosent av de globale CO2-utslippene.

Verdens samlede utslipp av klimagassen metan fra drøvtyggere, sauer, geiter og griser som promper og skiter, er på om lag 86 millioner tonn i året, anslår en fersk rapport fra FNs Organisasjon for mat og landbruk (FAO).

- Husdyr er med andre ord en av de største bidragsyterne til de fine sommer temperaturene som vi nå opplever, sier FAO-leder Henning Steinfeld.

Kilde: VG.

Spikeren