Svenske myndigheter forbereder borgerne på krise og krig

Vi jobber med en egen beredskapskampanje.
Av Spikeren.

Viser til artikkel i ABC nyheter som bl.a. skriver følgende:

I disse dager sendes brosjyrer med budskapet «Om krisen eller kriget kommer» til 4,8 millioner svenske husstander. 

Det er svenske sikkerhetsmyndigheter som står bak. De ønsker blant annet å forberede svenskene på krig, naturkatastrofer, et stort cyberangrep og militære konflikter.

– Vi vet gjennom undersøkelser at den svenske befolkningen savner håndfaste råd om hvordan man skal forholde seg under kriser. Nå forsøker vi å dekke det behovet, sier Daniel Eliasson i den svenske myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap, til Sveriges Radio.

I en annen artikkel fra ABC nyheter får vi vite om Norges planer i så måte. Her blir plutselig det nasjonale viktig. Er politikerne våre iferd med å bli nasjonalister?

Idet svenske myndigheter sender ut brosjyrer til den svenske befolkningen hvor de forbereder på krig og krise, varsler DSB at det kommer en kampanje i Norge.

– Vi jobber med en egen beredskapskampanje som skal ut i løpet av høsten. Blant annet fokuserer vi på en krisesituasjon hvor man ikke har tilgang på strøm på 72 timer. Vi jobber med konkrete råd. Dette blir en nasjonal kampanje, og går ut på mye av den samme logikken som det myndighetene i Sverige skriver i sin brosjyre, opplyser Cecilie Daae, direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), til ABC Nyheter.

DSB kommer ikke til å trykke opp brosjyrer, men skal blant annet bruke sosiale medier til å fronte kampanjen.

Les gjerne hele artiklene på ABC nyheter ved å klikke på linkene.

Spikeren