Island sier nei, men Erna vil lure oss inn i ACER

Av Dan Odfjell. 

Selv om Island nå sier nei til ACER og blokkerer for Norges medlemskap, vil Erna Solberg og regjeringen lure Norge inn i ACER.  For Per Andreas Bjørgan, en tidligere høytstående tjenestemann i EØS-maskineriet, sa i april til avisen Klassekampen at «Norge og EU ville finne en pragmatisk løsning på bakrommet - dersom Island sier nei».

Der er en meningsmåling på Island som nå viser 80,4% motstand mot ACER, og at Alltinget derfor neppe vil underkaste seg EUs energiressurser.

Derved torpederes saken fordi alle EFTA landene har vetorett. Da, Erna Solberg, må vi spørre hvilke redskaper dere nå har til å lure Norge bakveien inn i ACER? 

Det var gale nok med Gro Harlem Brundtland som neglisjerte to folkeavstemninger med Nei til EU, om ikke du, vår nåværende statsminister, også går imot folkeviljen. For folkeviljen fikk rett, det ser vi, og på mange måter nå i etterkant.

Men statsministeren ser ut til å være ute av stand til å lære av historien. For hun har tidligere utbasunert i  forbindelse med ACER-saken: «Vi må lære oss å sloss for EØS».

Nei, det må vi aldeles ikke lære oss, Erna; tvert imot. Flertallet av det norske folk ønsker ikke ytterligere suverenitets-avståelse til EØS/EU, har ikke statsministeren fått det med seg?

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant