Innlegg

Spiren!

I ditt lys ser vi lys

Jesu frelsesobjekt!

Så mye han ville

Vær ved godt mot

Gratis buss og bane for asylsøkere

Nådens ord!

De små revene

En ærefull lidelse

Kom! - alt er ferdig!

Frykt ikke, for jeg er med deg

Hovmod står for fall!

Han er hellig!

Guds kjærlighet!

Ikke gjennomslag for økt kjøpekraft - LO er i streik

Be, og det skal bli gitt dere

Tro uten gjerninger

Samvittighetens renselse

Flere med oss enn med dem

15 etterretningsoffiserer ved Russlands ambassade i Oslo erklæres uønsket i Norge

Åndens attrå

Det enkle evangeliet

Få er de som finner!

For en annens skyld!