Han er hellig!

 Av Einar Kristoffersen


Du elsker rettferd og hater ondskap. Sal 45:8

«For det er skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig.» (1 Pet 1:16). Dette må vi ikke glemme - midt i vår streben etter å være «evangeliske» - at Herren er hellig! Han elsker rettferd og hater ondskap!

Skulle da ikke du som kaller deg barn av Ham også elske det som Han elsker og hate det som Han hater? Eller for å snu på det - hvordan kan du elske det som Han hater og hate det som Han elsker?

Å jo, du finner nok dessverre så altfor ofte at det er slik! Ditt gamle falne menneske er fremdeles til stede, men det er dette dessverre som viser det nye sinn. En kristen beklager, og forsvarer ikke dette!

Prøv deg selv, om det ikke skulle være ting i livet ditt som bør drive deg til frelseren med bønn om tilgivelse, frelse og ikke minst utfrielse! Her er et springende punkt for mange. Man forsøker å bruke evangeliet, Guds åpenbarte nåde mot syndere, som en mulighet for å bli værende i synd.

Da bedrar man seg selv! Da lever man etter kjødet, og den som gjør det skal som kjent ! (Rom 8:13).

Merk deg det nøye! Det er nytestamentlig forkynnelse dette!

Det er jo meningen at det som er avveier, det som er falskt, det som er synd skal bringe oss til Ham som elsker rettferd og hater ondskap, så vi kan finne forlatelse for dette. - Det er jo allerede naglet til korsets tre med Jesus! Hvordan kan vi da komme på den tanke, at vi skulle kunne leve i det som brakte Herren på korset!

Ta med deg dine fall - ja, din ondskap - og kom frimodig til Ham med det, Han som bar det opp på korsets tre.

- Og er det slik med deg, at du har våget deg til å tøye grensene her, så skynd deg mens det ennå heter i dag! Ennå i dag, i denne stund du leser dette, står Hans ord fast: «Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.» (Joh 6:37).

Men utsett det ikke!

Kommentarer