De små revene

 Av Einar Kristoffersen


Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene! Høys 2:15

«En liten surdeig syrer hele deigen» (1 Kor 5:6; Gal 5:9), skriver Paulus.

Slik er ikke vi vant til å tenke om det. Selv etter våre mange erfaringer av, hvor lite vi egentlig forstår oss på det åndelige, kan vi likevel ha ganske så bestemte meninger. «Det lille der gjør da vel ikke noe!» - kan vi si om ting som vi erkjenner ikke er helt etter Guds ord - «det er da så lite!»

Dette er helt fremmed for Guds ord selv, som vi også hørte det så klart fra apostelen: «En liten surdeig syrer hele deigen.»

Snart vil vi da godta mer og mer og mer! Hadde alt det som godtas i den kristne menighet i dag - og åpenbart strider mot Guds ord og Den Hellige Ånd - kommet på én gang, ville det ha blitt stor oppstandelse. - Men det er nettopp den ondes strategi å la det sive inn drypp for drypp, litt her og noe der, inntil hele vingården er ødelagt som vingård!

Slik også i den enkeltes personlige liv - litt etter litt lar du verden få sive inn, litt her og litt der, og snart er du så inntatt av «små rever» at du er blitt ubrukelig som et Herrens vitne. - Vitnesbyrdet stilner, eller det vitnesbyrd som før sprang frem av et fortrolig og inderlig samfunn med Herren, det er nå ikke annet enn et vitnesbyrd sprunget frem av kjødelig sikkerhet!

Men legg endelig merke til hva teksten vår taler om her - her står ikke: «La oss fange de små revene!» - Men det er formet som en bønn, rettet til en annen: «Fang revene for oss

Vi er ikke under loven hvor vi selv må ordne opp, men under nåden hvor vi har fått en hel og full adgang til Faderen, og kan be Ham om all den hjelp vi trenger.

Derfor ber vi sammen i dag, både med tanke på den enkelte av oss og vår menighet: «Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene!»

Kommentarer