Samvittighetens renselse

 Av Einar Kristoffersen

- hvor meget mer skal da Kristi blod - rense vår samvittighet. Hebr 9:14

Guds ord bruker også her det sterke uttrykket: - hvor meget mer! - For likesom å understreke dette for oss.

Ja, slik taler altså Ordet om vår nye stilling innfor Gud, etter at den annen Adam, Jesus, har vært her på jord og gjort sin velsignede gjerning for oss.

Som vi leser om det i brevet til romerne: «Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved Hans blod, ved Ham bli frelst fra vreden.» (Rom 5:9). Hørte du? Rettferdiggjort og frelst ved Hans blod! - Og så videre: «For om døden kom til å herske ved den ene (Adam), fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus.» (Rom 5:17). Igjen hørte du: - ved den ene!

Der hvor dette budskap får sive inn i vårt åndelige mørke og bringe det livgivende lys fra himmelens Gud, der blir du stående med en renset (en ren) samvittighet - for der hvor synden er sonet og forlatt, der er ingen grunn til en uren og dårlig samvittighet. Der er synden ikke mer!

La Kristi blod få være den renselse for deg som det er gitt til å være, for giveren er ikke hvem som helst, men den høyeste Gud, som Ordet uttrykker det!

Vi kan jo si: Tror vi og har tillit til mennesker vi holder for å være pålitelige, hvor meget mer skulle vi ikke da tro på og ha tillit til Gud!

Kommentarer