Guds kjærlighet!

 Av Einar Kristoffersen


Mange vann kan ikke slokke kjærligheten. Høys 8:7

Dette er også hva vi ser blant annet der hvor Herren taler til israelsfolket, gjennom profeten Jesaja: «Du har bare trettet meg med dine synder, og voldt meg møye med dine misgjerninger. Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.» (Jes 43:24-25).

Tenk - ja, stans virkelig opp for dette en stund: Herren taler like ut om hvordan det sto til. - De hadde bare trettet Ham med sine synder, og bare voldt Ham møye med sine misgjerninger. - Med andre ord bare gjort ondt og intet godt! - Men det hadde altså ikke slokt Hans kjærlighet!

Kanskje er det nettopp slik du også har det, stilt innfor Herren? Du må lete etter det som kan kalles virkelig godt uten å finne det, mens du finner mer enn nok - ja, overflod av ondt, av svikt, av hykleri, av feighet, og annen synd! Du må si, når sant skal sies: Jeg har bare trettet deg ...! Jeg har bare voldt deg møye ...!

Men har det slokt Hans kjærlighet til deg? Tror du Han er annerledes overfor deg, enn Han var overfor dem Han taler til i teksten hos Jesaja her? Han er og blir jo den samme, i går, i dag og til evig tid! (Hebr 13:8).

Det budskapet du leser hos Jesaja her, det er det samme Han sier deg når Han holder frem for deg Jesus Kristus korsfestet i ditt sted! Han døde for syndere!

Grip dette nå! Det finnes ikke noe annet gitt, verken i himmel eller på jord, som kan bli deg til frelse! - Men dette blir det!

Du har syndet, ja, men det har ikke maktet å slokke Hans kjærlighet! Se nå bare til at du ikke vender deg fra dette til noe annet! Frelsen er gitt oss i dette: «Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.»

Kommentarer