NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 30. september 2017

Vipperen Hareide

Av Dan Odfjell.

Han sier han skal gjenreise partiet ved bruk av vippemakten. Det Knut Arild Hareide sikkert mener, men overhodet ikke kan innrømme, er å gjenreise forfengelige seg selv... Andre var før meg ute med å kalle ham uvalgbar. Det samme ble sagt av VG om Jonas Gahr Støre som tilsvarende fikk velgernes dom. Begge egoistene fornekter sitt partis beste, begge er politiske dverger og globalister. Samt aller verst, begge setter seg selv foran fedrelandets beste. Noe vi klarest ser ifm innvandrings politikken.

Ap vil nok forbli et Stortingsparti. De, SV og Rødt er jo på lag med muslimene som raskt øker i antall stemme-berettige. 

Men, om ikke LO-ledelsen har forstått det, vær sikker på at LO-medlemmene begynner å forstå at de og deres «kontingenter» lenge har vært brukt til alt annet enn deres eget beste… Importert arbeidskraft, i Norge som i andre land, undergraver lokale arbeideres lønns- og andre betingelser. Ap er ikke lenger arbeidernes parti, de er akademikere og de halvstuderte røvernes parti. Men som den «karriere-fabrikk» Ap har vært for sistnevnte i etterkrigs-tiden, synes partiet nå ferdig. Godt nytt for det frimodige demokratiet.

KrF derimot lever farligere. Liberalisme avler liberalisme som igjen avler mer liberalisme som til slutt blir til samfunnsmessig kaos; det motsatte av konservatisme, det å tenke langsiktig. Enten blir Hareide selv «vippet av pinnen» og/eller partiet taper for sperregrensen ved neste valg. Enn så lenge har partiet, i likhet med avisen Vårt Land, flytt på eldre trofaste velgere samt folke-tregheten mht det å skifte parti og/eller avis. Men de eldre trofaste nordmenn faller gradvis fra og erstattes neppe med nye «skinnende» fargerike sådanne. Selv «forblindede» biskoper må innrømme at muslimer i all hovedsak er u-integrerbare, og slik tapt for kristendommen. Så hvorfra KrFs velgere skal komme, dersom ledelsen skyver fra seg de konservative - de bibeltro kristne - er spørsmålet.

Jeg er ingen filosof; kun en enkel selvlært mann. Jeg hverken forstår KrF-ledelsens strategi eller biskopers oppførsel, de som skulle være våre hyrder. Isteden synes sistnevnte fornøyd som høyt hevede seremoni-mestre, i sine flotte bispe-kapper - knapt til hjelp verken for KrF eller kristenfolket. Dekadensen synes slått inn også i disse heller tilbaketrukne kretser, uten reell ydmykhet, ei heller med stor åndelig kraft. Jeg er oppriktig redd for Norge i en kaotisk verden; med maktmennesker uten grenser…

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

fredag 29. september 2017

Når nazistene marsjerer

Av Kirkehøyden.

Viser til: Når nazistene marsjerer, Vårt Land, 24 september, 2017.

Jeg har vært en erklært venn av Israel siden 1967, da jeg avtjente min verneplikt. Tenk at et lite demokratisk land forsvarte seg på alle fronter mot despotiske muslimske diktaturer. Mye senere ble jeg evangelisk kristen, og min støtte, kjærlighet for Israel og det jødiske folk fikk endog større dybde og mening. Og alle mine kristne venner står sammen med meg, særlig min innsiktsfulle bibelmentor. En mann på 60, som har åpnet opp Guds Ord for meg, og hva det jødiske folk har betydd for vår tro.

Da jeg var student på 69/ 70-tallet ble jeg meget overrasket av å lære at det fantes nazister i Norge, flere ansatte på Kolsåsbanen. Ja, dette nazipakket har sin retorikk, men de var likevel ingen fare for våre jødiske landsmenn etter krigen. Farlig ble det først når den muslimske innvandringen startet og venstresidens løgner om Israel, inkludert pressen og akademia begynte å gjøre seg gjeldende. 

Norske jøder måtte begynne å skjule sine symboler offentlig. Det samme har også kristne begynt med. Og i sommer bad PST oss være obs på store stevnearrangementer. Jeg og min mentor pleier årlig å dra på et slikt i Hardanger. På 17 mai måtte våre gater blokkeres for at våre barn ikke skulle risikere å bli meid ned "Nice style" - Ikke av nazister, men av muslimer, kombinert med vår venstreside. 

For volden skjer når de sistnevnte dukker opp, som 8.januar 2009. Fredelige Israel venner ble angrepet av en fascistisk mobb av muslimer, "anti rasister" og vår egen venstreside. Regjeringen var forresten også representert.  

Alt dette gjør meg bekymret for våre jødiske landsmenn, og jeg takker Gud for at de har et land som vil beskytte dem denne gang, i det en arabisk nazi voldskult nå invaderer Norge. 

Norske myndigheter kan ikke stoles på. Til og med langt inn i den borgerlige leir (KrF inkludert) fasiliterer de den muslimske invasjonen av Norge. KrF har endog endret vedtektene for å bli et (stort) parti for muslimer. Tenk at muslimer idag kan få tillitsverv i "Kristelig" Folkeparti. For å gjøre seg ekstra lekre for muslimene har KrF kastet Israel under bussen, og strategien går tilbake til Bondevik. Derfor kom PDK, og en av deres pilarer er støtten til Israel. Det samme gjelder Visjon Norge, samt mitt segment kristne. Vi vil alltid støtte Israel mot deres despotiske fiender.

Gud velsigne Israel og det jødiske folk! Uten dem ville ikke Frelsen ha kommet til oss "gentiles". Derfor føler jeg bare kjærlighet og takknemlighet for Israel og det jødiske folk.

Kirkehøyden

torsdag 28. september 2017

Hva skjer med det norske oljefondet?

Tipset av May-Harriet Seppola. 

I løpet av de siste årene har Norges utenlandsgjeld «eksplodert» – til tross for at vi er i en situasjon, hvor vi egentlig ikke har hatt behov for å låne penger i utlandet.

Norge har i dag en brutto utenlandsgjeld på hele 4.318 milliarder kroner. Oljefondets verdi er nå (30 desember 2013) på 5.060 milliarder kroner.

Bruttogjelden er den samlede gjelden fra norske banker og husholdninger inkludert statsgjelden, som nå ligger på i underkant av 500 milliarder kroner inkludert offentlige innlån. 

Norges Bank ved Finansdepartementet er garantist for alle statlige lån som takes opp i utenlandske banker (primært IMF-fondet, Verdensbanken, FED og BIS – Bank of International Settlement). Disse 4 bankene er eid av den globale eliten, og styres med hard hånd, som et politisk verktøy for å oppnå et spesifikt mål om verdendominans.

DNB er den banken som har den største delen av utenlandsgjelden i Norge. DNB er underlagt og kontrollert av FED på Wall Street. Hvordan Norges største forretningsbank kom på FED sine hender er i seg selv en sak som er svært kritikkverdig, men det faktum at Monopolpengemaskinens høyborg, FED, nå kontrollerer Norges største forretningsbank, er kjernen i dette ranet av oljefondet. 

FED kontrolleres av Vatikanet, som er globalismens høyborg, og FED , IMF, BIS og Verdensbanken vil bli brukt til å tappe oljefondet, ved å føre Norge inn i en styrt finanskrise, hvor DNB skal fremstå som en bank i dyp økonomisk krise, hvor Regjeringen som en nikkedukke for Globalistene, skal “tvinges” til å bruke oljefondet vårt til å berge DNB fra konkurs, slik at de som eier DNB sin gjeld (FED/Vatikanet) vil få sine penger av vårt oljefond, og DNB blir dermed slaktet av sine eiere, som også overtar samtlige konti i banken, i denne kommende/pågående/planlagte operasjonen. 

Regjeringen vil ikke la DNB gå konkurs, og dermed er FED og sine eiere dermed eiere av store deler av oljefondet eller det som er igjen etter at dette internasjonale finanskrise-strategien fra FED og de 3 andre store finansinstitusjonene er satt i spill. Les mer om Ingunn Røiseland sin avhandling om DNB som er kontrollert av FED her, hvor hun oppsummerer hvorfor staten er korrupt og hvordan DNB underlagt FED bruke s i et spill for å ødelegge norsk økonomi

Når globalistene har gjennomført denne internasjonale finanskrisen, vil de sitte med mesteparten av realverdiene i verden, og innføre deres nye Fascistiske verdensorden New World Order – NWO, med en felles valuta og banksystem, en felles verdensregjering, felles millitær hær, felles politistyrke, Vatikanets verdenskirke og så videre.

En verdensfascistisk regjering kontrollert av Vatikanet med andre ord, med menneskene i verden som dets slaver. 

Kilde (les mer på): Mitt Nord-Norge Bloggen 

May-Harriet Seppola

onsdag 27. september 2017

En planlagt og villet invasjon av Europa

Av Amund Garfors.

Ja, hva skal man si til denne forskeren ved NUPI som nylig skreiv en rapport om at det er helt umulig å slå ut disse menneskesmuglerne som organiserer invasjonen av Europa? Der minst 10.000 afrikanere tar seg ulovlig inn i Europa hver eneste uke? Og det mens EU famler i blinde og har en del dårlige planer for å få kontroll med denne strømmen. En stadig strøm av økonomiske flyktninger eller såkalte migranter. Like vel så går trafikken til Italia over Middelhavet som om det hele er som det skal være. Der også Norge er med på denne galskapen!

Denne forskeren Bøås hos NUPI har nok helt rett i sine uttalelser. For EUs tiltak hittil er kun bare som et slag i lufta, der disse såkalte tiltakene som disse svikerne i Brussel diskuterer eller krangler om, ikke er verdt papiret det skrives på. Planene vil for det første ikke la seg gjennomføre i praksis, der det hele bare er ordgyteri. Dersom disse planene likevel skulle iverksettes, så vil de ikke ha noe nevneverdig virkning i det hele tatt. Dette er jo et rent spill for galleriet, formodentlig for at Europas etniske befolkning skal holde seg i ro og sløves ned.  Det mens terrorister, kriminelle, sosialklienter og snyltere bare fortsetter å velte inn i Europa. Et Europa som har mistet viljen til å beskytte og sloss for sine etterkommere…

Men er det ikke mulig å stanse dette? Selvfølgelig kan det stanses. Det er kun vilje det handler om nå! Oppskriften skal de få helt gratis hos meg. Og den er meget enkel: For det første må dette latterlige skuespillet som kalles Frontex opphøre umiddelbart! Det er jo ingen grensekontroll i det hele tatt, for det er faktisk det stikk motsatte som foregår. Frontex-fartøyene må ganske enkelt erstattes av marinefartøyer som senker og sender ubudne skip rett til bunns. Og det uten å redde en eneste overlevende! Absolutt alle skip som frakter alt fra terrorister via simple kriminelle til rene lykkejegere får dermed et kraftig varselskudd. Og som ikke er til å misforstå! Og her sikter jeg primært til fartøyer tilhører de forskjellige NGO-ere. Det er bare å gjøre det som en tidligere norsk admiral oppfordret til å gjøre med sovjetiske ubåter i sin tid, og som stadig var på ”besøk” i norske fjorder; ”SENK FANENSKAPET!

Ja, jeg er enig at min plan høres noe dramatisk ut. Men det er slik invasjoner via havet fiender alltid har vært stanset eller forsøkt stanset på. Ja på et hvert sted på denne jord. Og så lenge mennesket historisk har ferdes på sjøen.  En hver som gidder å sette seg inn i islams historie, noe de fleste politikere er alt for late til, de vet meget godt at islam har vært i krig med Europa helt siden Muhammeds dager.

Og Muhammeds egne ord og handlinger, ikke minst nåtidens islamister og den praksis hans etterkommere av denne lære driver med i Syria og Irak, de burde vite hva vi har i vente. 

Ja, kombinert med hva Koranens klare krigserklæring mot oss ”vantro” sier, så burde det holde i lange baner. Ikke minst til at disse galningene i Brussel som endelig burde få fingeren ut og koblet hodet inn. Før det hele er for seint!

NARVIK, 27.07.2017 AMUND GARFORS (Stortingskandidat og leder av Demokratene i Nordlamnd)

tirsdag 26. september 2017

Vi mistet Frank

Av Norvald Aasen.

Til redaktørar og alle i Norge idag: Håpar de vil lese dette?

"Vi mistet Frank", skriv avisa i ein av sine leiarar.

Det er mogeleg at Norge i Dag har mista sin Frank.
Då har avisa mista noko som eg IKKJE har mista!

Eg har opplevd han som ein venstreradikal brautande sleivkjeft som har belært i aust og vest og slengt skit mot dei som ikkje har vore samd med han. Eg ser dette berre som at Vår Herre har nekta han vidare taletid i den venstreinfiserte media i landet vårt.

Det er nok truleg tungt for nokon å oppleve, (også dykk?) men hans bortgang kan sjølvsagt hausast opp slik at dei kan skape ein opinion av gråtande massar. Slik de også kan gjere når det gjeld Per Fuggeli.

Underteikna fekk ei oppleving frå han som fortalde meg det eg trong vite om denne maskotten på venstresida. Då avisa Firda i 2008 intervjua meg, og der eg sa at "Det er ei ære å kjempe mot innvandring", måtte avisa kontakte Aarebrot for å få hans karakteristikk av eit slik monster som meg. Og den var ikkje særs nådig:

Om Norvald Aasen synes det er ei ære å kjempe mot innvandring, då er han ein aktivist. Og slike er forskrudde. Det er berre dumme folk som sagar av den greina dei set på. "Eit fellestrekk blandt slike folk som har slike haldningar (som Aasen har, mi tilføying) er at dei ikkje er dei mest vellukka her i verda, seier Aarebrot".

Vel, eg har kanskje klart meg så toleg bra sjølv utan professortittel?
Så NiD må gjerne syrgje over Franken dykkar. Eg gjer det ikkje!

Eg kjem nok til å støtte avisa frametter, om eg då ikkje skulle verte nekta vidare abonnement som forskrudd, men det er mange ting i avisa som passar meg rimeleg dårleg. Noko eg også høyrer frå anna hold. Men så lenge Dan og Suissa skriv artiklar her finn eg litt glede i den.

Norvald Aasen, 6983 Kvammen

mandag 25. september 2017

Biskopale ansettelser

Av Dan Odfjell.

Nylig fikk vi ny kvinnelig biskop i Nidaros, Herborg Finnset, og nå kommer nyheten om ny biskop i Oslo, kvinnelig hun også, Kari Veiteberg, som angivelig står nært Åpen folkekirke - som forøvrig har flertall i Kirkerådet med Preses Helga Byfuglien i spissen. At Kari Veiteberg i forkant av utnevnelsen promoterer seg selv intervjuet i avisen Vårt Land med uttalelsen: «Jeg er både varm og klok, sies det» virker lite ydmykt for å si det mildt.

Et mønster avtegner seg, dette er biskoper på venstresiden som er opptatt av å stå frem politisk. Dessuten, mens i tidligere tider menn ble utnevnt er det nå det motsatte. Når Preses også er kvinne gjør det oss tanker om denne liberalismen og modernismen som synes å fjerne kirken fra det konservative bibeltro, samt den biskopale mannlige rollen fra tidligere tider.

Jeg frykter denne sosialistiske retningen. Tidligere i år hadde jeg en kontrovers med KrFs Knut Arild Hareide som gikk ut i BT med negativ omtale av meg. Intet problem det, jeg tror meg noe mindre selvopptatt enn ham. Men jeg fikk problem med min tilsvarsrett i BT som tydeligvis ikke likte å trykke mine konservative synspunkter. Som inkluderte min påstand om at kristendom og sosialisme er gjensidig uforenelig.

Jeg valgte da å ta til motmæle gjennom den kristne avisen Norge IDAG hvor jeg argumenterte med en hel-side for mitt syn og direkte utfordret Hareide i sakens anledning. Men nei, han har ikke villet svare meg. Og slik står min påstand stadig fast, sosialisme og kristendom er to forskjellige ting som i blanding blir til, ja, tullball a la Hareide.

Dersom noen av disse nye politisk-ivrige biskopene ville svare meg var det fint, for de eldre biskopene svarer kun med «God-dag, mann økseskaft», ifølge en eldre erfaren venn av meg.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.


søndag 24. september 2017

Religion og Kultur

Den svenske fotografen Gunnar Lundh (1898-1960)
fanget tidsånden på 30, 40 og 50-tallet.
Det var en trygghet i det gjenkjennelige.
Menn var menn og kvinner var kvinner.
Andakt av Odd S. Beverfjord. 

"... og skikk dere ikke lik med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne." Rom 12:2  

Kent Andersen (KA) har en interessant kommentar på Document med tittelen, ”Eliten glemte det viktigste: Rett og galt”, datert 30 juli 2017.

KA skriver bl.a. at det ikke er noen kultur som er rett eller gal. Det vil si at islam er like rett eller gal som en ateistisk eller kristen kultur. Med utgangspunkt i dette argumentet (eller tesen) opplevde jeg det påtrengende å legge inn en kommentar.  Idet jeg tror temaet kan være interessant også for SCs debattanter har jeg oppfordret Spikeren til å legger ut min kommentar på SC som hovedinnlegg. 

Jeg tar også med svarkommentaren fra KA og mine tilsvar, samt kommentar fra signaturen, hayek356. 

O Beverfjord:

”En ting er viktig å understreke: Det finnes ingen ”riktig kultur” eller ”gal kultur” på universelt plan.”

Nå bør man først definere hva som er ”kultur”, hvordan en kultur oppstår og hva som er dens grunnleggende filosofi og det trossystem som skaper den, og hvilken effekt den har på interpersonale forhold og samfunnsetiske verdier, før man trekker en slutning om kulturen er riktig eller gal. Tesen om at det ikke finnes noen riktig eller gal kultur blir ikke nødvendigvis rett eller sann om man understreker den. Med mindre man seiler under Jolly Roger, så er det faktisk noe som er riktig og noe som er galt, noe som er godt og noe som er ondt, noe som er sannhet og noe som er løgn – også når det gjelder kulturer. Hvis ikke så har vi hverken årsak eller rett til å dømme jihad og terrorisme som noe ondt.

Når mennesker i et samfunn ikke har noen moralsk og etisk normgivende standard å forholde seg til som har mutuell konsens, så skapes kaos og forvirring. Når hver enkelt samfunnsmedlem har en standard som han selv har kokt opp i sitt eget hode, eller fått den skreddersydd slik at den passer for anledningen da øker og vold og terror. Det er mange moralsk og etisk normgivende standarder i bruk på verdensmarkedet i dag. Alle etiske grupper og politiske partier og ditto filosofier har hver sin – og mennesker velger den standarden de liker best, beroende på hvilke lyster, ønsker og begjær man har. De fleste vil helst ha en moralsk standard som ikke stiller individet til sosialetisk ansvar for sine handlinger eller skaper skyldfølelse i forhold til de mennesker man gjør vondt mot eller på noen måte skader.

I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. –C. S. Lewis

Vi bør ikke glemme at det nazistene gjorde i 30-årene og under krigen var rett, ut fra deres lovverk og den filosofi som var grunnlaget for loven. Rasisme og drap på jøder og holocaust var tillatt. Men dommerne i Nürnberg forholdt seg til en annen normgivende standard.

Når Gud fjernes og sannheten blir relativ kan hva som helst være tillatt. Enhver kan jo lage sin egen normgivende standard og definere rett og galt, godt og ondt, sannhet og løgn etter eget forgodtbefinnende, slik som på Dommernes tid i Israel: ”I de dager var det ingen konge i Israel, hver mann gjorde det som var rett i hans egne øyne.” Dom 17:6. På samme vis som den gang snakker man heller ikke i vår tid om riktige og gale normgivende etiske standarder. Svaret på hva som er rett og galt avhenger av sammenhengen og intensjonen hvori den brukes.

Factuality cannot be considered apart from a philosophy by which the facts are interpreted. –H. Schlossberg, M.Ph. am. historiker)

Det som skjer omkring oss i vår virkelighetsverden kan ikke vurderes uten en filosofi, det vil si en religiøs eller sekulær juridisk referanseramme, eller system av prinsipper, ved hvilken de faktiske hendelser blir analysert, forklart og forstått. Denne juridiske referanserammen er den etiske og moralske normgivende standard hvortil en person forholder sine avgjørelser, aktiviteter og handlinger.

Denne standarden er en beskrivelse av idéer, forhold og forutsetninger som bestemmer hvordan man skal forholde seg i mellommenneskelige forhold og anliggender. En slik standard beskriver hva som er rett og hva som er galt, hva som er godt og hva som er ondt i medmenneskelige og interpersonale forhold. Det er en del av en persons virkelighetsoppfatning; det vil si, den avgjør hvordan en person oppfatter seg selv og sine medmennesker. Det er denne filosofien som også motiverer og begrunner våre handlinger.

Uten gudstro/religion, en overordnet makt som man blir stilt til ansvar overfor, finnes det ingen moral. Religion/tro kommer først, deretter kultur. Det er religion og trossystem (eller mangel på sådan) som skaper grunnlaget for menneskers oppfatning om rett og galt – og som deretter skaper kultur. Det som avgjør hva slags samfunn vi skal få er derfor religion – enten det er ateisme, evolusjonisme/darwinisme, kommunisme/sosialisme, islam eller kristendom, eller annet. Derfor er det avgjørende hvilken religion det er hvorpå man bygger sin oppfatning av rett og galt, godt og ondt, sannhet og løgn. Uten religion finnes ingen normgivende standard for slike begrep.

Uten religion har vi ingen normgivende standard, og uten slik standard er det ikke mulig å skille mellom begrepene ondt og godt. Man blir som en antropolog som iakttar kannibalisme som noe faglig interessant, uten å ta stilling til om det er riktig eller galt å drepe og spise andre mennesker. Eller som en lege som ser sin pasient kun som et interessant studieobjekt og behandler pasienten uten tanke på det etiske forholdet mellom lege og pasient. For humanister og evolusjonister er mennesket et dyr og kan behandles som sådan. Helsevern og eldreomsorg blir irrelevant i en slik ideologi, for kun den sterkeste har rett til å leve (”natural selection”). Ingen har plikt til å bry seg om de som lider og har det vondt. Medfølelse, empati, sympati, omsorg for nødlidende og kjærlighet er surrealistiske begrep.

Skal man dømme muslimske terroristers handlinger så må man begrunne hvorfor det terroristene gjør er galt. Med grunnlag i den normgivende standard muslimer forholder seg til, koranen og hadith, er det riktig å drepe de som ikke er muslimer og plante frykt i de ”vantro”. Hvor kommer så den standarden fra som dømmer dette som ondt?

Hvem har ”monopol på sannheten” – islam, kristendom, sosialistene, ateistene, Humanetisk Forbund, eller andre?

Kanskje Dr Ravi Zacharias og C. S. Lewis kan et stykke på vei gi et svar..
Kent Andersen til O Beverfjord

Dette kunne jeg skrive en hel avhandling om, men kort og godt: Her tar du feil. 

Mennesket har normgivende standarder også uten religion, hvis ikke ville sekulære land falle nedover i anarki, mens religiøse land ville være ordnet og velfungerende. 
Empirien viser tydelig at det er omvendt. 

Jo mer religiøst et land blir, desto større preges det av hykleri, løgn, korrupsjon, maktmisbruk og ufrihet, og jo mer ustabilt blir det. 

Hele Skandinavia er et bevis for at jo mindre religiøse folk blir, desto bedre fungerer landene, noe som igjen beviser at din hypotese er feil. Jeg tror nøkkelordet her er "frihet". Gode mennesker får frihet til å gjøre gode ting på sin måte, i stedet for å være underlagt et godhetskrav. Og det finnes gode mennesker i alle religioner og ateistiske land. 

Hvis man trenger religion for å oppføre seg sivilisert, så mangler man empati og sosiale antenner, og religion retter ikke på det. Norske fengsler er fulle av dypt troende muslimer, og se hvor det har tatt dem.


O Beverfjord til Kent Andersen

Mitt poeng var at de forholder seg til en moralsk og etisk normgivende standard enten de bekjenner seg som ateister eller annet. Også stater som ikke har noen offisiell statsreligion har i aller høyeste grad et lovverk som regulerer samfunnet. Lovverket er en etisk og moralsk normgivende standard, slik som også UDHR er det. Spørsmålet er hvorfra de har fått sin moralske standard (hva som er Lex Canon) som er idégrunnlaget for lovgiveren, og hvorfor mennesker velger den ene moralske standarden fremfor den andre. Et sted må empati og sosiale antenner og oppfatning om rett og galt komme fra. Spilte du av videoen med Ravi Zacharias og lyttet til hans svar?


O Beverfjord til Kent Andersen

Tillat meg å komme tilbake til min siste kommentar. Du skriver. ”Hvis man trenger religion for å oppføre seg sivilisert, så mangler man empati og sosiale antenner, og religion retter ikke på det. Norske fengsler er fulle av dypt troende muslimer, og se hvor det har tatt dem.”

Jeg er helt enig med deg i at religion ikke endrer ”hjertet”, like lite som Straffeloven gjør det. Loven etterleves av frykt for straff. Men det er ikke lett å føre en forståelig meningsutveksling dersom man har forskjellig oppfatning av hva som er religion. Det ender bare opp med at vi snakker forbi hverandre. Men dersom religion er menneskers streben etter å bli godtatt av Gud ved lovgjerninger og/eller sakralisme, så ble religion avskaffet da forhenget inn til det aller helligste i templet revnet i det øyeblikk Jesus døde for våre synder på Golgatas kors.

Her er video fra Mere Chistianity av C S. Lewis som berører det du skriver, "Mennesket har normgivende standarder også uten religion, hvis ikke ville sekulære land falle nedover i anarki, mens religiøse land ville være ordnet og velfungerende."


hayek356 til Kent Andersen

Nei empirien viser ikke det, uten kristen etikk og kristne dannelsesidealer hadde ikke Europa kunnet utvikle seg til de samfunn som eksempelvis de Skandinaviske er i dag. En utvikling som i gjennom århundrer har vært kontinuerlig forankret i kristen etikk og kultur. I vår moderne og ufattelige rike del av verden har dessverre substitutter som vulgær materialisme, konsum og politisering av samfunn, familie og individ tatt mye av plassen som religion og kultur hadde for ikke så veldig lenge siden. Rotløshet, familier i oppløsning og en manglende bevissthet om egen kultur er en trist konsekvens. Det er absolutt ingen god situasjon i et Europa under stort press.

Odd S. Beverfjord


fredag 22. september 2017

Dette må SV prøve å stoppe

Første seilas i selvbygd kano,
 kaptein Julie i midten med Erik bak og Kasper foran.
FOTO: Sigri Sandberg 
Av Kirkehøyden. 

Viser til Aftenpostens artikkel "I denne barnehagen er kanobygging en del av hverdagen".

Dette må SV prøve å stoppe, som at noen barn på Russeløkka fikk danseundevisning i skoletiden. Påskuddet er alltid; det er så urettferdig for de som ikke får bygge kano. 

Det skal ikke være forskjeller, som er kode for at alle skal fordummes ned på samme lave nivå. For SV kjemper for "de svake" ved å svekke flest mulig først.

Slik skal hele venstresiden skaffe en stor velgerpool, inkludert mistilpassede innvandrerbarn, helst analfabeter, som de skal "hjelpe", for så å skylde på kaptalismen, "brune" og andre farlige krefter, som de kristne. Men despotiet Islam er helt OK. Da Hagen tidlig krevde norskkunnskaper og integrering, skrek SV: rasisme.

Selv er deres fremste allierte i Midtøstem terror organisasjoner som PLO, .HAMAS og Hizbollah, som har lovfestet jødeutryddelse, som de sanne brune. SV hadde faktisk en partileder som var brun/ nazi under krigen. En annen partileder foreslo at NATO skulle bombe Israel, da de var i Libya uansett. Venstre - og høyreekstreme, forskjellig skjortefarge, men alltid den samme ulla. Her skriker de død over jøder: - De er brune selv i regjering.

Og derfor vil SV ha SFO, for å fordumme barna enda mer, med propaganda til langt på kveld, til de sendes hjem. Fordi foreldrene skal bare få lov å mate- og legge dem til neste morgen. SV har også vært ute med at ingen skal gjøre hjemmelekser, selvfølgelig for å ramme barn med ressursterke foreldre, som gjør den jobben "einskapsskulen" ikke gjør. De må også fordummes for å ta bort "forskjeller."

Nåværende forsvarsminister lagde en liste over alle tiltak fra SV i undervisningskomiteen, før de kom i regjering. Alt dreide seg om å handikappe ungene fra første klasse, som å utsette lesing og annen undervisning lengst mulig. Dette er SVs lekeskole, for å hindre at befolkningen skal få sann utdannelse, så de kan vinne flertallsmakt, suspendere demokratiet og få den våte drømmen oppfylt. 

Et moderne DDR (som de elsket) er selve forbildet, nå med moderne overvåkingsmuligheter av folket som det gamle DDR ikke kunne drømme om. Dessverre rev folket ned muren, så over natten ble SV miljøparti, for å lage en ny strategi for å ta fra oss friheten. Lysbakken sa en gang at det skal skje frivilling - gi SV all makt?? En mur langs svenskegrensen, så vi ikke stikker av?

Denne artikkelen er forøvrig sendt til hele SV.

Kirkehøyden

torsdag 21. september 2017

La deg høre!

Av Spikeren.

Nå kan du avgi ditt personlige høringssvar på regjeringen.no. Alle har adgang til å avgi svar til høringene på Stortinget. Høringssvarene vil bli lagt ut på regjeringen.no etter hvert som de kommer inn.

Saker sendes på høring for at interesserte parter - både organisasjoner, næringsliv og privatpersoner - skal få si sin mening og delta i den demokratiske prosessen. 

Høringssvar regnes som offentlig informasjon, og alle høringssvar som kommer inn, vil bli publisert på regjeringen.no. Unntaket er hvis svaret inneholder trusler eller injurier, eller hvis det inneholder personopplysninger.

Du kan avgi høringssvar på vegne av deg selv, på vegne av en bedrift eller organisasjon, eller anonymt. Det er mulig å registrere seg som bruker på regjeringen.no for å avgi høringssvar. Da vil du få en oversikt over alle høringssvar du har avgitt, og du vil også ha mulighet til å lagre utkast til høringssvar og jobbe videre på dem senere.

Jeg oppfordrer alle som en til å registrere seg og gi sine høringssvar i de sakene man brenner for. 

Gå inn og registrer deg HER.

Spikeren

onsdag 20. september 2017

8 nøkkelsitater fra Trumps FN-tale

Av Spikeren.

USAs president Donald Trump oppfordret nasjoner til å "omfavne sin egen suverenitet" i sin første tale på FNs generalforsamling i New York, men han lovet at USA ville utfordre Nord-Korea, Iran, Cuba og Venezuela for å oppføre seg på måter som USA ikke kan godkjenne.

Her trekker vi frem 8 nøkkelsitater fra Trumps FN-tale, så kan du komme med dine meninger om de forskjellige punktene i kommentarfeltet.

1. "The United States will forever be a great friend to the world and especially to its allies. But we can no longer be taken advantage of or enter into a one-sided deal where the United States gets nothing in return. As long as I hold this office, I will defend America's interests above all else."

2. "In America, we do not seek to impose our way of life on anyone, but rather, to let it shine as an example for everyone to watch… In America, the people govern, the people rule, and the people are sovereign. I was elected not to take power, but to give power to the American people where it belongs. In foreign affairs, we are renewing this founding principle of sovereignty."

3. "No one has shown more contempt for other nations and for the well-being of their own people than the depraved regime in North Korea… No nation on Earth has an interest in seeing this band of criminals arm itself with nuclear weapons and missiles. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea."

4. "The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into. Frankly, that deal is an embarrassment to the United States, and I don't think you've heard the last of it. Believe me."

5. "The United States is a compassionate nation and has spent billions and billions of dollars in helping to support this effort. We seek an approach to refugee resettlement that is designed to help these horribly treated people and which enables their eventual return to their home countries to be part of the rebuilding process. For the cost of resettling one refugee in the United States, we can assist more than 10 in their home region."

6. "The United Nations must reform if it is to be an effective partner in confronting threats to sovereignty, security and prosperity. Too often the focus of this organization has not been on results, but on bureaucracy and process. In some cases, states that seek to subvert this institution's noble end have hijacked the very systems that are supposed to advance them. For example, it is a massive source of embarrassment to the United Nations that some governments with egregious human rights records sit on the UN Human Rights Council."

7. "The United States is one out of 193 countries in the United Nations, and yet we pay 22 percent of the entire budget and more. In fact, we pay far more than anybody realizes. The United States bears an unfair cost burden, but to be fair, if it could actually accomplish all of its stated goals, especially the goal of peace, this investment would easily be well worth it."

8. "The Venezuelan people are starving and their country is collapsing. Their democratic institutions are being destroyed. The situation is completely unacceptable, and we cannot stand by and watch. As a responsible neighbor and friend, we and all others have a goal – that goal is to help them regain their freedom, recover their country, and restore their democracy."

Spikeren

tirsdag 19. september 2017

Om påstått boikott, trykkefrihet og trykkeplikt

Av Amund Garfors.

Vil herved takke redaktør Senning Andersen i Fremover for en god oppklaring og grenseoppgang i en del begreper som tydeligvis trenges å bli satt på dagsorden i dette landet. Det er neppe bare undertegnede som har levd i den villfarelse, der jeg tydeligvis har misforstått det hele. Ja, der Norge og norske politikere og avisredaktører alltid har slått seg på brystet om våre norske uklanderlige verdier. Der vi har vært de første med å komme med kritikk overfor andre land som vi mener bryter ett eller annet. Og som vi på ingen måte ønsker å bli sammenlignet med. 

Nei, Fremovers redaktør er aldeles ikke aleine om å vise til denne selverklærte loven som de kaller for ”trykkeplikt” eller det som kanskje passer bedre å kalle for ”trykkeforbud”? Leserinnlegg som ikke passer inn i deres egen selvpålagte sensur… 

Jeg fikk testet ut 7-8 aviser i Nordland Fylke i ukene før valget. Og jeg må bare at si at jeg ble lite imponert over deres velvilje til å trykke mine skriv. Her var den ene avisa verre enn den andre. Noe som burde vært innrapportert både til PFU og Kommunaldepartementet. De som betaler ut hundrevis av millioner i subsidier til disse landets aviser.

Det er ingen overraskelse at både lokalaviser og riksmedia vrir seg og vegrer seg og finner på alle mulige unnskyldninger for å slippe å trykke noen sannhetens ord. Der de glatt nekter ytringsfrihet for vårt absolutt største samfunnsproblem og samfunnseksperiment noen sinne. Nei, det har aldri manglet på advarsler. Og sjøl har jeg stått på om dette i minst 30 år. Egentlig har jeg for lengst gått trøtt av det hele, og har mest lyst til å gi opp. Men har alltid ment at man har plikt til å rope ut når man ser at landet er i fare, der vi nå nærmer oss stupet.

Jeg burde jo heller kommet godt ut av det med disse politiske redaktørene, særlig når man som enkeltmenneske bare gjør noe så banalt som å lytte til eget instinkt, egen ryggmargsrefleks og egen magefølelse. Samt ved å observere og notere den radikale islamske ”verdiutøvelse” som våre politikere kaller for ”hendelser” som skjer verden over. Men der de aldri tar ordet terror i sin munn. Og da konkluderer jeg bare med at slikt må en ha lov til å reagere på og skrive om. Ja disse ”verdier” som vi SLETT IKKE ønsker i Europa eller i vårt eget land. ”Verdier” som vi snarest må ta kampen opp mot. Om vi liker det eller ikke… 

Har vært noen ganger på besøk i Stortinget, og der i vandrehallen, der står det et glassmonter innrammet og på sokkel. Der kan man lese fra Grunnlovens paragraf 100, og hvor det står følgende: ”FRIMODIGE YTRINGER, OM STATSSTYRELSEN OG HVILKENSOMHELST ANDEN GJENDSTAND, ERE ENHVER TILLADTE” sitat slutt. 

Kanskje noe å tenke over for noen og enhver når man bare ønsker å komme til ordet med de verdier som man gjennom bl.a oppdragelse hjemme, skolegang og folkeopplysning fikk inn med morsmelka? Og ikke minst alle mine år som sjømann, der vi opplevde verden slik den er. Nei, det er ikke alltid like lett å uttrykke disse verdiene man er oppflasket med, der avisene er enig til enhver tid. Men de kan ikke forvente at man skal stå på hodet, samtidig løse ei ligning med fem ukjente og lire av seg et eller annen som alltid skal falle i god jord. Mens man altså også skal holde kjeft om sannheten og våre umistelige norske verdier? For først kanskje å skjønne at det er riv ruskende galt, og åpenbart inhumant å skjære hodet av folk med kniv, sprenge tenåringer som går på konsert, i stumper og biter. Drepe så mange mennesker som mulig med lastebil eller varebil. Eller sprenge primitive bomber på tog og busser. Og der de ellers jakter på jenter for å voldta dem. Eller dreper mennesker med macheter og kjøttøkser; alt legitimert i noe jeg bare med stor grad av velvilje og imøtekommenhet i gode stunder, kan kalle for en religion… 

Uenigheten om hva folk skal eller ikke skal få lov til å skrive om i landets aviser, det burde for lengst ikke være noe tema. Nå bør tid og krefter heller brukes på langt alvorligere ting. For nå brenner det på dass og brannvesenet har ikke tid til å komme. Der vi sjøl må slukke flammene!

Ytringsfriheten har en grunnleggende betydning, noe som jeg mener står svakt i dette landet. Og derfor er det helt avgjørende at den benyttes slik at dens verdi blir synlig. Utrolig bra at den avdøde Frank Aarebrott, Ap sin gamle guru, og som var på Tv forleden i et slags minneprogram, så godt minnet oss om hva den franske filosofen Voltaire i sin tid sa; ”Jeg er uenig i det du sier, men vil forsvare til døden, din rett til å si det” sitat slutt. Gakk hen dere avisfolk og lev etter Voltaire sine ord! Og ta ikke ordre fra politikerne. For da vil dere få respekt!

NARVIK, 18de september 2017 Amund Garfors

mandag 18. september 2017

Petition to declare George Soros a 'terrorist' and seize his assets gains required 100k signatures

RT.com.

In less than a fortnight, more than 100,000 people have signed a petition accusing billionaire investor George Soros of sedition against the US, demanding that he and his affiliates be declared “domestic terrorists” and that his assets be seized.

The petition was initially launched on August 20 by “E.B.” on the White House petitions website. Since it reached the threshold of 100,000 signatures before the September 19 deadline, the White House will now have to provide a formal response.

The creators of the petition on the website ‘We the People’ say that Soros has “willfully” tried to “destabilize and otherwise commit acts of sedition against the United States and its citizens.” To achieve these goals, the author says, “Soros has created multiple organizations with a sole purpose is to apply Alinsky model terrorist tactics to destroy the US government.”

The “Alinsky model” refers to American community organizer and writer Saul Alinsky. In his book ‘Rules for Radicals,’ he outlines 13 rules for political struggle to seize power.

The petition calls on the Department of Justice to “immediately declare George Soros and all of his organizations and staff members to be domestic terrorists, and have all of his personal an organizational wealth and assets seized under Civil Asset Forfeiture law.”

George Soros is a Hungarian-American billionaire with a net worth of $25 billion and 33rd richest man in the world, according to Forbes. The 87-year-old investing heavyweight is behind many organizations and projects, some of which have been the target of criticism for years. His Open Society Foundation, along with USAID and the National Endowment for Democracy, have been accused of fomenting color revolutions to install governments friendly to the US – from Serbia in 2000 to Ukraine in 2014.

The White House, however, has left almost a dozen petitions unanswered since Donald Trump took office in February, and is considering shutting the service down.

RT.com.

søndag 17. september 2017

It's all about love

Klikk på bildet for å høre "Father's Love Letter".
Andakt av Kirkehøyden.

Jeg har sagt det før, men sier det igjen: «It's all about love». Jeg har også vært her før: Klikk på bildet for å høre "Father's Love Letter". Jeg hørte om det første gang fra en kvinne på Visjon Norge.

Den første tiden etter jeg kom til tro, lyttet jeg til vitnesbyrd, gjerne fra dem med endog verre utgangspunkt enn meg selv. Rusmisbrukere og andre i dype kriser, som hadde mottatt frelsen, nåden, og igjen som meg selv kommet til tro på Jesus – vår Herre og Frelser. Og gjennomgående snakket de om den Kjærligheten (Guds), som hadde inntatt dem, deres oppriktige takknemlighet, som min egen.

En kvinne hadde tatt på seg å printe ut «Father's love letter» på mange språk, dro endog på bussturer langs bibelbeltet på Sørlandet, for å gi brevet til landsmenn, innvandrere, og hun vitnet om god respons.

Jeg tenkte, kristne eller Guds barn kan virke «snåle» for det sekulære Norge, men jeg vet/ visste intuitivt at dette er medmennesker, som har opplevd Guds grenseløse Kjærlighet. De har et inderlig ønske om å formidle de gode nyhetene i Evangeliet, det nye testamentet, alt profetert i GT.

Lytt til brevet på engelsk eller norsk, fra tid til annen. Det vil gi visshet om at vi er så inderlig elsket av vår Fader i Himmelen, ikke bare i våre jordiske liv, men for all Evighet.

På slutten av 80 og tidlig 90-tallet, var jeg slik lokalisert at jeg så «Saturday night live from New York» hver uke. Den gang kvalitet, mange ble store stjerner. Og det var et fast innslag med en «talk show host» - en noe homsete psykolog - må jeg si. Han startet alltid med stille spørsmål til gjesten, som om han var interessert, en gang med selveste Jack Nicholson i studio. Gradvis snakket han bare om selv selv, men fikk aldri napp. Så ble sketsjen hver uke avsluttet med at programlederen så inn i kamera og sa: «I just wanna be loved, you have a problem with that?»

Og jeg tenkte: Er ikke det sant, og jeg tenker på alle mine egne krumspring i mine 70 år, for «I just wanted to be loved.»

Ja, vi kan ta det så langt at selv mordere har dette ene motivet, men sagt på en annen måte – bli kvitt smerten over ikke å bli elsket. Når den grufulle handlingen er over så håper de på en slags forløsning. Så godt beskrevet i Tom Jones «Deliah» med tekst.

Det samme gjelder dem som kontemplerer selvmord («been there done that»), smerten å være avsondret fra Guds Kjærlighet blir uutholdelig Men finn trøst her:  Sal 34,19  Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd.

Ja, jeg var der, «rock bottom», som mange andre kan vitne om. Vi ropte på Jesus/ Gud, vi bad en bønn og han svarte med sin Kjærlighet, for «it's all about love.»

Så her er vi - vi har kommet til troen på Jesus, og den ene sanne Kjærligheten er vår fødselsrett. Ved den Hellige Ånd har vi pantet på at denne Kjærligheten er evig. I motsetning til alle surrogatene, med en enorm reklameindustri etc. der ute for å distrahere oss.

Guds Kjærlighet hadde ikke kommet «Tom Jones» til del, og vi skjønner hvor ille det kan gå om vi søker Kjærligheten i det ytre eller i det forgjengelige. Og la meg ikke nedvurdere Kjærligheten mellom mann og kvinne eller den kjærlighet vi oppriktig føler for sanne venner og familie. Når den oppleves som god og ekte, så reflekterer vi faktisk Guds Kjærlighet. Det har intet å gjøre med begjær, for den beskrives presist her:

1 Kor 13,4-13 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt. Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

Og vi oppnår dette ikke ved «å skjerpe oss,» men ved å dø, og bli gjenfødt I Ham - i Kristus Jesus, i KJÆRLIGHETEN, så klart beskrevet her: Ef 2,8-10 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.

Jeg har fortalt at i unge år hadde jeg en hindu guru, som på mange måter var særdeles briljant. Et canadisk kristent par kom innom ashramen i Himalaya, hun var faktisk svensk/ finsk. Mannen leste sentrale vers for oss og guruen tolket versene.

Det gjorde slikt inntrykk på canadieren at han begynte å gråte. Og jeg ble selv så grepet at jeg begynte mine egne bibelstudier, hadde en KJV reisebibel med glidelås, som jeg fortsatt har her. Igjen, hvorfor skulle jeg vente flere tiår før jeg tok i mot Jesus, som min Herre og Frelser? Dette sa guruen i sin visdom om Jesus: «You must just claim that status.»

For det er sannheten, vi er ikke bare i Ham, vi er Jesus. Ikke vær så høy på pæra? Nei det ligger ikke der, men i vissheten om hva som Ef 2.8-10 beskriver har funnet sted i våre liv, nå er det hans gjerninger som gjelder, ikke våre, og når vi ber, alltid i Jesu navn. Slik ser Gud oss.

Er verden full av distraksjoner? Ja, da vet hver og en av oss, hva skal vi gjøre når det stormer og Peter (du lite troende) ikke lenger kan gå på vannet. Vi gjør som Peter, strekker ut hånden til Jesus/ Kjærligheten, eller igjen «we claim that status». Innse at det gamle «jeg» døde på korset, selv om hukommelsen minner oss om vårt gamle "Jeg". Vit at vårt sanne JEG ble gjenfødt med Jesus på den tredje dag. La oss ikke distraheres av tid og rom, for vi var påtenkt før skapelsen. Dette er hva vi tror om hva som skjedde på korset. Der ble vi Guds barn, og det er nå ikke bare tro, men visshet.

Så hva gjør vi når det stormer? Vi leser Guds Ord eller vi lytter til «Father's love letter». Vi sier Fader Vår med fokus på hver linje (der alt er innbakt) og vi uttrykker vår sanne og ekte takksigelse til vår Far i Himmelen. Kjærligheten «strøymar på, så me knapt kan andas.»

Les gjerne Joh 1ste brev (bare fem kapitler) eller lytt til Kabb bibelen. Her er alt vi trenger å vite om Kjærligheten (Jesus). For «we just wanna be loved,» og vi bryr oss ikke om noen har problemer med det.

1 Joh 4,10-12 Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud; men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.

Kirkehøyden

lørdag 16. september 2017

Til redaktør, Finn Jarle Sæle, Norge idag

Av Norvald Aasen. 

Eg les ein av dine leiarar i denne veka si avis. Der er du millom anna inn på dette at vi på borgarleg side må røyste fram Venstre, og i beste fall slik at dei kan få 8-10 kandidatar på tinget. Venstre er ikkje slik det eingong var, då var dei nasjonale, idag er dei millom dei mest unasjonale. 

Nasjonalstaten og folket skal vekk, vi skal globaliserast. Hitler skulle skape det ariske tyske superfolket, Stalin skulle skape sovjetfolket, og derfor måtte nasjonale tankar vekk gjennom tvungen folkeflytting. Historia gjentek seg, vi skal verte dei globalistiske "superfolka".  

Eg er heilt usamd med deg!

Venstre si siste plan no, saman med Krf, er eit nytt asylopprør, landet og folket skal dø på svikarane sine alter. Vi er alt eit lite folkeferd som er i ferd med å verta avretta, både gjennom abortlova og gjennom masseinnvandring, og det går tydelegvis for langsomt for både Krf og Venstre, saman med dei fleste andre partia.

Kvifor ikkje få desse etterlengta 8 - 10 kandidatane frå PDK, eller Kystpartiet? Kvifor ikkje oppmode veljarane om å røyste desse partia fram, Sæle?

Har Venstre saman med krf vore noko anna enn ei pest og plage for den sitjande regjeringa, Sæle? Dei har jo vore på nippet å velte regjeringa ved fleire høve, og då i samband med regjeringa sine freistnadar på å stramme inn asyl-innvandringa, ein galskap som er i ferd med å kvele vår nasjon - som planen er!

Eg las også ein artikkel i NiD av ein gutunge som heitte Joel Ystebø. Han fortel om det heilt fortreffelege ved Krf. Er det avkristninga og abortlova som Krf gladeleg er med på som er så fortreffeleg for denne guten? Han burde vekse nokre tiår til på seg før han fortel oss si gladmelding om Krf. Då har han kanskje fått røynsle for kva han har vore med på å skape for folk og fedreland. Kanskje blåmandagen for slike vert raud nok? !

Nei, Finn Jarle Sæle: Venstre får aldri meir mi røyst, den gangen dei fekk det er mange tiår sidan, og då var det menn og kvinner som hadde ansvarkjensle for samfunnet som var mannskap i Venstre, og som la si ære i å gje sine gjerningar for det norske samfunnet, utan at dei skulle verte rike av den grunn. Slik er det ikkje i vår tid, og dette at ungar skal inn i styre og stell i samfunnet må berre gå galt avstad. For det fyrste er dei hjernevaska av globalistane og venstrekreftene gjennom oppveksten frå barnehagane til øverste skuletrinn. For det andre har dei aldri hatt noko befatning med arbeidsliv, og for det tredje så har dei null livsrøynsler på noko felt i samfunnet. Dei er som oppblesne tåkedottar som har givnadane å prate - prate og prate.

Men dei høver godt i den no så sterkt synlege diktaturrørsla på venstresida i samfunnet. Det er her dei er forma, og det er her planane er at dei skal nyttast, slik at samfunnet kan skapast i sosialismen sitt blodige andlet.

Og då, Finn Jarle Sæle og Norge iDag, då vert resultatet at vårt gamle folkeferd, nordmenn, går i grav eller i beste fall vert husmenn i det som eingong var vårt  folk sitt fedreland! Då dei rydja og bygde seg grender og så trudde dei at dei eigde rydningen sin. Men då visste dei heldigvis ikkje at det kom etterslekter som gav vekk tuftene og rydningane som dei hadde slite fram. Då viste dei ikkje at det kom unge skrikhalsar, og andre som la si ære i å forære bort den gamle arven! 

Med helsing, og ynskje om ei borgarleg regjering, utan Venstre og Krf.

Norvald Aasen, 6983 Kvammen

fredag 15. september 2017

NATO's Anarchist Brigades

                «No God, no state!».
«Come and defend the state of «Rojava»
and fight against all forces of reaction» 
- alongside the American Empire.


Presented in the West as the realization of a friendly utopia, the brand new «Rojava» is in reality a colonial state, designed and cemented in blood by Washington. This time, the plan is to expel the populations of the North of Syria and replace them with people who were not born there. In order to implement this ethnic cleansing, the Pentagon and the CIA have mobilised combatants from the circles of the European extreme-left. Thierry Meyssan reveals this insane project which has been ongoing for the last eighteen months.

In February 2016, the White House «anti-terrorist Tsar», Brett McGurk, was sent by President Obama to supervise the battle of Aïn al-Arab (Kobane). On this occasion, he was decorated by the YPG (People’s Protection Units), whose head office - the Turkish PKK – is nonetheless considered by Washington to be a «terrorist organisation».

In the ’80’s and ’90’s, Kurdish society was extremely feudal and patriarchal. It was maintained in a severe state of under-development, which pressured the Kurds to rise up against the military dictatorships which succeeded one another in Ankara.

The Kurdistan Workers’ Party or PKK was a Marxist-Leninist organisation, supported by the Soviet Union, which fought against the dictatorships of the Kemalist generals, who were members of NATO. It freed women and joined progressist combats. With the aid of Hafez el-Assad, it set up a military training camp in the Lebanese plain of Bekaa, under the protection of the Syrian Peace Force, close to the camp of the Popular Front for the Liberation of Palestine (FPLP).

During this period, the PKK could not find words strong enough to denounce «American imperialism».

When the USSR collapsed, the PKK had more than 10,000 full-time soldiers and more than 75,000 reservists. This war of liberation destroyed more than 3,000 villages and displaced more than 2 million people. Despite their immense sacrifice, it failed.

Arrested in Kenya in 1999, during a joint operation with the Turkish, US and Israëli secret services, the historic leader of the revolt, Abdullah Öcalan, was imprisoned on the island of İmrali in the Sea of Marmara. The PKK collapsed, divided between its imprisoned chief, favourable to peace negotiations, and its lieutenants, for whom war had become a way of life. There were a few more terrorist attacks but it was not clear which were due to combatants who refused to disarm, or to a fraction of the gendarmerie, the JITEM, (Gendarmerie Intelligence and Counter-Terrorism) which also refused the cease-fire.

At the beginning of the «Arab Spring», from his cell, Abdullah Öcalan rebuilt the PKK around a new ideology. After secret negotiations with NATO in the İmrali prison, he abandoned Marxist-Leninism for «libertarian municipalism». This man, who had always struggled against Turkey in order to build his own state, Kurdistan, now believed that any state is in itself a tool of oppression.

The militants of the PKK, who had been forced to flee Turkey during the civil war, had found refuge in the North of Syria. In the name of his followers, Öcalan had pledged in writing that he would never lay a claim to Syrian territory. In 2011, at the beginning of the Western war against Syria, the Kurds formed militias to defend the country which had given them shelter and awarded them Syrian nationality.

However, on 31 October 2014, Salih Muslim - one of the co-presidents of the YPG, the Syrian branch of the PKK, took part in a secret meeting at the Elysées Palace with French President François Hollande and his Turkish opposite number, Recep Tayyip Erdoğan. There he was promised that he would become the head of state if he agreed to re-create Kurdistan… in Syria.

Immediately, the International Coalition, which the United States had just created, allegedly to counter Daesh, offered support to the YPG, providing it with money, training, weapons and supervision. All the imprecations against US imperialism were abandoned, since Washington had now become such a worthy ally. The Kurdish organisation began to expel the original inhabitants from the regions they had chosen for themselves.

Since so far there had been no military engagement by the YPG against Daesh, the United States stage-managed a terrible confrontation at Aïn al-Arab, rebaptised for the occasion with the Kurmanji name of Kobane. The international Press was invited to cover the event without risk. The town of Kobane is situated on the Syro-Turkish border, and the journalists were able to follow the combats from Turkey - with binoculars. We don’t really know what happened at Aïn al-Arab, since the Press was not allowed to enter the town. However, we are in possession of images filmed with tele-photo lenses, and they seem clearly to confirm the stories telling of the brutality of the combats. In any case, the West unanimously concluded that the Kurds were the allies they needed to fight Daesh and Syria.

The Western Press assures us that half of the Kurdish soldiers are women, as are, by statute, half of the leaders of the PKK/YPG. However, on the ground, their presence is rare. Journalistes also affirm that they terrify the jihadists, for whom dying at the hand of a woman is a curse which would forbid them access to paradise. Curiously, the same Press seems to ignore that the Syrian Arab Army also includes female battalions which the jihadists attack with the same rage as their male counterparts.

Despite appearances, the YPG are not as numerous as they claim. Many Syrian Kurds consider the United States as an enemy power, and Syria as their new homeland. They refuse to adhere to the fantasies of Salih Muslim. So the Pentagon has added to the number of «their» Kurds, not only a few Arab and Assyrian mercenaries, but above all, militants from the European extreme-left.

Just as the CIA has enrolled tens of thousands of young Western Muslims in order to turn them into Islamists, in the same way, it has recruited European anarchists to create the International Brigades, on the model of those which fought in 1936 in Barcelona against the fascists. We can also find auxiliary YPG/NATO troops such as the Internationalist Antifascist Batallion (Central Europe), the Bob Crow Brigade (English and Irish), the Henri Krasucki Brigade (French), the International Revolutionary People’s Guerrilla Forces (Americas), the Revolutionary Union for Internationalist Solidarity (Greek), the Unity of the Marxist-Leninist Party (Spanish), and all the pro-US Turkish groupuscules (DK, DKP, MLSPB-DC, PDKÖ, SI, TDP, TKEP/L, TKPML) to mention only the most visible.

Read more at Voltairenet.org

Etter å ha lest denne artikkelen på Voltairenet, kom jeg til å tenke på at vi allerede i januar 2016 hadde en interessant artikkel her på SC angående dansk militærmobilisering mot "sosial uro". Du finner artikkelen her: "Klar til social uro: Militæret skal sættes ind mod demonstranter".

Spikeren

torsdag 14. september 2017

Demokratiet som forsvant

Av May-Harriet Seppola. 

Det norske folket er blitt lurt av sosialistene siden 1940, den 10. Januar. Da det NYE stortinget tiltrådte var det de samme personene som satt med makten, ja som ble valgt i 1936, selv om loven sier at ingen kan sitte over tre år.

De forlenget stortingsperioden fra 3 til 4 år uten å spørre folket slik Grunnlovens § 112 krever. Til dette er å si, INGEN kan sitte over 3 år ved makten. Det har folket bestemt. Altså er dette som har skjedd både før og etter 1940 / 1945 et eneste bedrag og en straffbar handling som rammer samtlige involverte, jfr Strl § 83.

"Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller noget del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år".

Ja - også i dag - da de vel vitende om bedraget sitter i klisteret til Kartellet som ble etablert den 7. mai 1969 inne på stortinget.

Videre har lukkede forsamlinger IKKE adgang til Stortinget, jfr Strl § 330. Således er frimureriet og Europabevegelsen å kaste på glattcelle i morgen! Erna Solberg som er Norges statsminister i dag vet også dette. Ergo må både Olemic Thommessen og Erna Solberg bak lås og slå, i påvente av folkets dom. Likeså hele dommerstanden, PST, Høyesterett, Domstolsadministrasjonen, Politidirektoratet, Forsvarsstaben, stortinget og samtlige departement, pluss Presselosjen, Mediatilsynet og redaktører.

Dette er lureriet mot FOLKET i Norge som går gjennom hele Venstre-Høyre aksen.

Og bit dere merke i folkens, det er INGEN forskjell på dem, når de sitter på tinget. Da utgir de bare UTAD at de er uenige for å lure oss. Men innad er de 100% enige om å glemme oss, det vil si Norges nasjonalarv., noe også EU avstemningen i 94 viser til fulle, pluss EØS avtalen

I stedet har de overøst oss med skatter og avgifter, som VI ikke har godkjent. Likeså sendt vårt forsvar ut i kriger vi ALDRI har godkjent, såkalte operasjoner som forhenværende Forsvarsminister Grete Faremo- (AP) "pyntet det opp" med. Et regelrett brudd på menneskerettighetene med en ulovlig igangsatt krig mot Libya i 2011.

Kilde: BmOnline Norge - Demokratiet som forsvant.

May-Harriet Seppola

onsdag 13. september 2017

Ny biskop i Nidaros

Herborg Finnset
Av Dan Odfjell.

Avbildet i Vårt Land - som i samme avis-utgave på lederplass ønsket seg et regjeringsskifte ved dette valget - ble Herborg Finnset vigslet av Preses Helga Byfuglien Haugsland til biskop i Nidaros; her den første kvinnelige sådanne. «Nok en selvutslettende venstrepolitisk biskop» var straks-kommentaren fra Kjell Skartveit på document.no. 

Og vi teller mange som fortviler, både over Vårt Land, biskopene samt KrF med pretenderende Knut Arild Hareide. At han fortjente et bedre valgresultat er jeg sterkt uenig med svulstige ham i.

Umiddelbart, i sin innsettelsestale gikk den nye biskopen Finnset ut med sitt politiske budskap, hvor hun anklaget det norske samfunnet (men bare forsiktig indirekte) for ikke å verdsette migranter og arbeidsinnvandrere. Dette med de u-integrerbare stakkers muslimer synes for biskopene en forsvars-besettelse ha blitt, for å hevde sin store godhet. Overfor hvem? Heller tydeligvis det, enn å være våre hyrder og det å forkynne bibelens ord. For disse «moderne» biskopene, er vi norske blitt for fordomsfulle? Slik Gro Harlem Brundtland uttrykte det, i 1979, da hun la løpet for å erstatte oss nordmenn med fremmede innvandrere; et nytt stemmekveg?

Hvorfor står kirkene tomme? Kan det muligens ha noe med biskopene å gjøre? Jeg anbefaler dem alle å lese mitt innlegg «Nasjonalstatens ødeleggelse» samt, å ønske seg til jul Kent Andersens nye bok «Godhetens Tanketomme Ondskap» som forøvrig omtalt i min kronikk.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

tirsdag 12. september 2017

Finnes det noe framtid å trakte etter?

Av Amund Garfors.

Det er ikke bare Jonas Gahr Støres tilnærming til innvandringsdebatten og hans holdning til Sylvi Listhaug som bringer tankene hen til Jesu lignelse om fariseeren og tolleren. For hele det politiske etablissement kappes nå i disse valgkamptider om å fremstå som moralens voktere. Og det trass i at de selv ikke har verken ryggrad eller et eneste moralsk bein i kroppen. Selv våre hyklere innafor NRK er gjennomsyret av en besynderlig tro på en slags moralsk opphøyethet. Der de opererer som politiske aktører og tar side med de venstrevridde, i stedet for at de skal være nøytrale nyhetsformidlere.

Og for ikke å snakke om Den norske kirke, den som er fullstendig overtatt av fariseerne, og som i sin egen ”prektighet” har kastet seg om halsen på muslimene og sparket kristendommen på skraphaugen. Men som i sin egen ”prektighet”- samtidig håner enhver som ikke stiller opp på deres politiske forkynnelse…

Å ta til motmæle mot disse kreftene som ønsker Norge og det norske folk utskiftet og dit ”pepperen gror”, det koster. Noe jeg kan skrive under på. Det er mange i dette samfunnet som velger å holde kjeft, der de ikke tør hevde sin mening, fordi de er redd for jobben, rykte og familien sin.

Men å holde kjeft, når man ser at landet går mot stupet, det er en utilbørlig adferd og som ikke lover godt for demokratiet. For meg er dette direkte landssvik! Dette skjer dessverre både nasjonalt og internasjonalt, der Europa er blitt svekket gjennom EU. Og der kaos og konflikter venter. Det fordi EU ikke har evner til å beskytte sine egne beboere, i ei tid der grensegangene står vidåpne for egen undergang. For så mye veit jeg og som ingen kan motbevise; det er at kultur, nasjonalitet, tro og demografi er vår eneste framtid. Den dagen folket vannes ut, da er det nemlig slutt!

Historisk er muslimene blitt stoppet fra å overta Europa to ganger. Første gang ble de stoppet i Frankrike av Kong Carl Martell i 732. Neste gang det så svært så mørkt ut var i år 1683. Da holdt de på og sprenge seg inn gjennom Wiens porter. Der Europa ble reddet i siste liten av den polske kongen Jan Sobieski. Nei, disse inntrengerne gir aldri opp. For Europa skal nemlig erobres, med våpen eller barnevogner. Koste hva det koste vil. Og et svakt Europa med svake og svikefulle politikere inviterer faktisk til denne invasjonen.

Vi har partier som snakker om miljø og faren for temperturstigning. Men hvem snakker om befolkningseksplosjonen som er ”alle problemers mor”? Og dermed og den beste aktuelle argumentasjon for en permanent innvandringsstopp? For det trumfer all annen pk-relatert debatt rundt dette begrepet ”globalisering”, ”asylinstitutt”, ”menneskerettigheter”, ”flerkultur” og det ”grenseløse samfunn” som ser ut til å bli vår egen undergang…

NARVIK, 5.september 2017 Amund Garfors (Stortingskandidat og leder av Demokratenei Nordland)