Vipperen Hareide

Av Dan Odfjell.

Han sier han skal gjenreise partiet ved bruk av vippemakten. Det Knut Arild Hareide sikkert mener, men overhodet ikke kan innrømme, er å gjenreise forfengelige seg selv... Andre var før meg ute med å kalle ham uvalgbar. Det samme ble sagt av VG om Jonas Gahr Støre som tilsvarende fikk velgernes dom. Begge egoistene fornekter sitt partis beste, begge er politiske dverger og globalister. Samt aller verst, begge setter seg selv foran fedrelandets beste. Noe vi klarest ser ifm innvandrings politikken.

Ap vil nok forbli et Stortingsparti. De, SV og Rødt er jo på lag med muslimene som raskt øker i antall stemme-berettige. 

Men, om ikke LO-ledelsen har forstått det, vær sikker på at LO-medlemmene begynner å forstå at de og deres «kontingenter» lenge har vært brukt til alt annet enn deres eget beste… Importert arbeidskraft, i Norge som i andre land, undergraver lokale arbeideres lønns- og andre betingelser. Ap er ikke lenger arbeidernes parti, de er akademikere og de halvstuderte røvernes parti. Men som den «karriere-fabrikk» Ap har vært for sistnevnte i etterkrigs-tiden, synes partiet nå ferdig. Godt nytt for det frimodige demokratiet.

KrF derimot lever farligere. Liberalisme avler liberalisme som igjen avler mer liberalisme som til slutt blir til samfunnsmessig kaos; det motsatte av konservatisme, det å tenke langsiktig. Enten blir Hareide selv «vippet av pinnen» og/eller partiet taper for sperregrensen ved neste valg. Enn så lenge har partiet, i likhet med avisen Vårt Land, flytt på eldre trofaste velgere samt folke-tregheten mht det å skifte parti og/eller avis. Men de eldre trofaste nordmenn faller gradvis fra og erstattes neppe med nye «skinnende» fargerike sådanne. Selv «forblindede» biskoper må innrømme at muslimer i all hovedsak er u-integrerbare, og slik tapt for kristendommen. Så hvorfra KrFs velgere skal komme, dersom ledelsen skyver fra seg de konservative - de bibeltro kristne - er spørsmålet.

Jeg er ingen filosof; kun en enkel selvlært mann. Jeg hverken forstår KrF-ledelsens strategi eller biskopers oppførsel, de som skulle være våre hyrder. Isteden synes sistnevnte fornøyd som høyt hevede seremoni-mestre, i sine flotte bispe-kapper - knapt til hjelp verken for KrF eller kristenfolket. Dekadensen synes slått inn også i disse heller tilbaketrukne kretser, uten reell ydmykhet, ei heller med stor åndelig kraft. Jeg er oppriktig redd for Norge i en kaotisk verden; med maktmennesker uten grenser…

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.