Når nazistene marsjerer

Av Kirkehøyden.

Viser til: Når nazistene marsjerer, Vårt Land, 24 september, 2017.

Jeg har vært en erklært venn av Israel siden 1967, da jeg avtjente min verneplikt. Tenk at et lite demokratisk land forsvarte seg på alle fronter mot despotiske muslimske diktaturer. Mye senere ble jeg evangelisk kristen, og min støtte, kjærlighet for Israel og det jødiske folk fikk endog større dybde og mening. Og alle mine kristne venner står sammen med meg, særlig min innsiktsfulle bibelmentor. En mann på 60, som har åpnet opp Guds Ord for meg, og hva det jødiske folk har betydd for vår tro.

Da jeg var student på 69/ 70-tallet ble jeg meget overrasket av å lære at det fantes nazister i Norge, flere ansatte på Kolsåsbanen. Ja, dette nazipakket har sin retorikk, men de var likevel ingen fare for våre jødiske landsmenn etter krigen. Farlig ble det først når den muslimske innvandringen startet og venstresidens løgner om Israel, inkludert pressen og akademia begynte å gjøre seg gjeldende. 

Norske jøder måtte begynne å skjule sine symboler offentlig. Det samme har også kristne begynt med. Og i sommer bad PST oss være obs på store stevnearrangementer. Jeg og min mentor pleier årlig å dra på et slikt i Hardanger. På 17 mai måtte våre gater blokkeres for at våre barn ikke skulle risikere å bli meid ned "Nice style" - Ikke av nazister, men av muslimer, kombinert med vår venstreside. 

For volden skjer når de sistnevnte dukker opp, som 8.januar 2009. Fredelige Israel venner ble angrepet av en fascistisk mobb av muslimer, "anti rasister" og vår egen venstreside. Regjeringen var forresten også representert.  

Alt dette gjør meg bekymret for våre jødiske landsmenn, og jeg takker Gud for at de har et land som vil beskytte dem denne gang, i det en arabisk nazi voldskult nå invaderer Norge. 

Norske myndigheter kan ikke stoles på. Til og med langt inn i den borgerlige leir (KrF inkludert) fasiliterer de den muslimske invasjonen av Norge. KrF har endog endret vedtektene for å bli et (stort) parti for muslimer. Tenk at muslimer idag kan få tillitsverv i "Kristelig" Folkeparti. For å gjøre seg ekstra lekre for muslimene har KrF kastet Israel under bussen, og strategien går tilbake til Bondevik. Derfor kom PDK, og en av deres pilarer er støtten til Israel. Det samme gjelder Visjon Norge, samt mitt segment kristne. Vi vil alltid støtte Israel mot deres despotiske fiender.

Gud velsigne Israel og det jødiske folk! Uten dem ville ikke Frelsen ha kommet til oss "gentiles". Derfor føler jeg bare kjærlighet og takknemlighet for Israel og det jødiske folk.

Kirkehøyden