Mannen som klarte det umulige

Av Kirkehøyden.

Viser til artikkel i avisen Dagen om "Mannen som klarte det umulige".

Siden 1997, har KrF tapt 10 %, ligger rett over/under sperregrensen. Det er ingen tvil om at det er Bondeviks strategi som har skylden, og at Hareide er en "puppet on string." Høybråten (konservativ) ble mobbet i senk, en samordnet aksjon, som den mot Jagland, med de samme aktører og teknikker. Bondevik sa at han som ung helst ville ha vært kristensosialist, som mange i SV. Det er antagelig hva han har vært hele tiden, men han måtte først arve partiet.

Så omfavner han Arafat (mens Kristiansen forlot Nobelkomiteen). Det "kristne" partiet var kuppet, og det kom signaler om at det var to "likeverdige" sider i Midt Østen konflikten. De kastet Israel under bussen, og startet arbeidet med å avkristne vedtektene, for å bli et parti for muslimer.

Mange konservative kristne stemmer FRP, mens Bondevik synes FRP og deres annenrangs velgere/ gode nordmenn kunne danne det parlamentariske grunnlaget i Bondevik 1 og 2. Han kunne dog ikke sitte i regjering med FRP, grunnet deres, og deres velgeres menneskesyn (mange kristne, særlig venner av Israel).

Jeg har spurt Bondevik via e-post, om hva som er FRP og deres velgeres menneskesyn. Jeg har spurt KrF'ere ved en hver anledning, inkludert den nye generalsekretæren og parlamentarisk leder, hva dette menneskesynet består av - i deres sinn. De svarer ikke, og det viser bare ondskapen og falskheten denne insinuasjonen består av.

Forklaringen er enkel, FRP har stått opp mot volds-ideologien Islam, kjempet for at den ikke invaderer oss. Ideologien sier at vi kristne, jøder og andre vantro skal henrettes, om vi ikke ikke konverter eller betaler en mafia(dhimmi)skatt. Vi skal henrettes sammen med en serie andre undermennesker iht til "profeten." Og den "andre siden" i Midt Østen konflikten (likeverdig iht KrF) har grunnlovsfestet at at Israel skal utslettes som folk og nasjon. De lærer også sine treåringer at det er en plikt å ære og drepe jøder.

De som sverger til dette menneskesynet vil KrF ha inn partiet som tillitsmenn, for å bli et stort parti i konkurranse med de andre partiene på Stortinget, FRP unntatt.

Og her er beviset for at strategien var/ er en allianse med avkristningspartiet de lux AP. Bondevik og Valgjerd kom ut og advarte mot regjeringssamarbeid med Høyre og Venstre, på samme tid som han "snakket tro" med den store strategen Valla.

Og hver gang de viser for mange av sine kort, må Hareide dra til bibelbeltet for å drive "damage control," for å holde grunnfjellet for narr, som om vi alle er idioter. Akkurat som da Eriksen tidlig signaliserte omfavnelse av den nye ekteskapsloven, som de i stillhet omfavnet partnerskapsloven. Og de har ikke løftet en finger for å stoppe en kirkelige liturgi, alt tyder på at dette er de også for. Hareide svarer ikke, derfor også homoparade, med nok en lite troende begrunnelse.

Så her får KrF en begrunnet analyse helt gratis, for vi er mange kristne velgere, som vil se partiet under sperregrensen, og så helt utradert. Jeg skal heller sitte hjemme, enn å stemme på dette svikefulle partiet. Om slike som Anita A. Sæle hadde ledet partiet, kunne de hatt 20% nå. I stedet har de fått to konkurrenter, fordi de har bare forakt for det kristne grunnfjellet.

Kirkehøyden