NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 10. september 2017

De 5 trinn som fører til ødeleggelse av en nasjon

Andakt av Spikeren.

"Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen." Slik står det i Forkynneren 1,9.

De fem trinnene som førte til ødeleggelsen av Israel i Jeremias tid finner vi igjen i vårt eget ugudelige samfunn idag. Det var en periode med rikdom og velstand, men folket manglet åndelighet og gudsfrykt. La oss lese hva Jeremia skriver om dette og se om vi finner noen likheter med vår egen tid.

Jer 6,10-16 Hvem skal jeg tale til og vitne for, så de hører? Se, deres øre er lukket, så de ikke kan høre. Se, Herrens ord er blitt til spott blant dem, de har ingen glede i det. Men jeg er fylt av Herrens vrede. Jeg er trett av å holde den tilbake. Øs den ut over barnet på gaten og over de unge menns fortrolige krets! Ja, både mann og kvinne skal rammes, både den gamle og den eldgamle. Deres hus skal gå over til andre, likeså deres marker og deres hustruer. For jeg vil rekke ut min hånd mot landets innbyggere, sier Herren. For alle sammen, både små og store, søker urettferdig vinning. Både profet og prest farer med svik. De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred. De skal bli til skamme, for de har gjort avskyelige ting. De skammer seg ikke, og vet ikke hva det er å rødme av skam. Derfor skal de falle blant dem som faller. På den tid jeg hjemsøker dem, skal de snuble, sier Herren. Så sa Herren: Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den.

Trinn 1 (Jeremia 6,10):
Det var et folk som hadde forkastet og spottet Herrens ord og den visdom det gir. Det var et folk som hadde lukket ørene sine. De nektet å høre og motta korrigering, selv om det ble advart at de kom til å miste husene, markene og kvinnene sine. Ikke rart at det gikk bakover og ikke fremover med dem.

Trinn 2 (Jeremia 6,13):
Alle sammen, både små og store, var grådige og søkte urettferdig vinning. Her må vi bare ta inn over oss at grådighet faktisk er avgudsdyrkelse, og vi må ta oss i vare mot det. For frelse kan ikke kjøpes med sølv eller gull, og Gud lar seg heller ikke imponere over de skatter som vi samler oss her på jorden.

Trinn 3 (Jeremia 6,14):
De sa: "Fred, fred, når det ikke var fred". De var et folk som nektet å innse problemene som omgav dem. Mange i dag unnlater å erkjenne de problemene som landet vårt står overfor. Jeremia taler også om profeter og prester som farer med svik. Lettvint forkynner de et budskap som sier "Don't worry, be happy!"

Trinn 4 (Jeremia 6,15):
De hadde glemt den fine kunsten det er å rødme for de eide ikke skam i livet. Usømmelighet var blitt tidens tegn, og det syntes ikke å være noe som kunne kalles for synd lenger. Barna og de unge var frekke, ville og opprørske, og all synd gikk upåaktet henn. Med utenforstående øyne ville vi ha sagt at dette var et folk som trengte å vende tilbake til Guds standard.

Trinn 5 (Jeremia 6,16):
Men de nektet å vandre på de gamle stier. De ville heller gå etter det som er nytt og spennende. Her må vi bare innse og erkjenne at veien til det gode og til en bærekraftig nasjon ligger i vår judeo-kristne kulturarv. Vi må vende tilbake til "de gamle stier", ellers vil vi ende opp som en ødelagt nasjon.

Konklusjon:
Som du ser, ingenting endres egentlig. Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen. Vi kan lære veldig mye av å lese det Gamle Testamentet. Og om vi attpåtil lærer oss å betrakte tingene opp imot vår egen tid, kan vi faktisk unngå de trinnene som fører til ødeleggelse.

- Og husk: Det begynner alltid med "MEG"...

Spikeren