Allahs veiviser for terrorister

New York torsdag den 11. september, 2001.
Av Odd S. Beverfjord.

Siden valgdagen faller sammen med minnedagen for 9/11, kunne det kanskje være passende å poste ”Allahs veiviser for terrorister” som en liten påminnelse om hvilken berikelse vi har i vente dersom vi fortsetter med dagens innvandrings- og asylpolitikk? Vet egentlig de som ønsker islam velkommen i samfunnet vårt hvilken livsfarlig ideologi de faktisk er med på å importere?

Terrorens inspirasjonskilde

Islamsk (muslimsk) terrorisme består av terrorangrep gjort av muslimer som er viet til religionen islam slik den er uttrykt i Koranen (angivelig inspirerte ord av den islamske gud, Allah) og Sunnah (nedtegnelsene av grunnleggeren av Islam, Muhammad ibn Abdullahs liv og gjerninger) for å fremme islams religiøs-politiske sak. Islams endelige mål er er opprettelse av et globalt muslimsk kalifat med tyranni, terror og undertrykkelse i "Dar as-Salam" (fredens hus).

Den islamske terror skjer globalt - i Afrika, Australia, Midtøsten, Europa, Sør- og Sør-øst Asia, Sør-Amerika, Kaukasus, Stillehavet og Nord-Amerika. De muslimske terrororganisasjonene anvender taktikker som inkluderer selvmordsangrep, bomber, forfølgelse, voldtekter, tortur, massedrap, etnisk utryddelse, snikmord, flykapringer, kidnappinger, korsfestelse og halshugginger.

Alt i henhold til de ord og bud og mandat gitt av Allah i Koranen og eksemplifisert ved Mohammeds liv og gjerninger.

Begrepet "moderate muslimer" som vestlige politisk korrekte redaksjoner har oppfunnet, dvs. muslimer som ikke praktiserer sin religion, eksisterer ikke. Disse menneskene, som media referer til som moderate muslimer, er faktisk apostater av islam. De er egentlig gode mennesker som ikke ønsker vold og fysisk jihad og verdensherredømme (kalifat). Men i og med at de ignorerer den sanne lære og grunnleggende tro i den islamske ideologi, er disse "moderate" muslimene å betrakte som frafalne og følgelig henfalne til dødsstraff i samsvar med den islamske sharialoven (koranen). ISIS og andre muslimske jihadister og terrororganisasjoner derimot, oppfyller Allahs bud i Koranen og følger Mohammeds liv og gjerninger.

Siden 11. september 2001 har muslimer utført 23.800 (-tjuetrestusenåttehundre-) terrorangrep rundt om i verden og drept hundretusener av uskyldige mennesker ved bombing, massedrap, tortur, halshugging etc., etc.

Mens vi ser nyheter og leser rapporter om den terroren og de grusomhetene som nå skjer i Syria og Iraq, Nigeria, og praktisk talt hvert eneste sted i verden hvor muslimer har makt og muligheter til å utøve og praktisere sin religion, kan det være timelig å trekke frem det som skjedde i New York torsdag den 11. september, 2001.

Instruksene til de 19 muslimske terroristene som kapret fire fly og kjørte to av dem inn i World Trade Center og det tredje inn i Pentagon og drepte over 3000 uskyldige mennesker, gir et lite innblikk i muslimske terroristers sinnssyke og destruktive tanker.

Det som følger etter denne innledningen, med overskriften, "Allahs veiviser for terrorister" er en fullstendig oversettelse av et firesiders dokument som ble brukt av terroristene (de muslimske massemorderne) som var ansvarlig for flykapringene den 11. september 2001. Dokumentet ble offentliggjort av FBI den 28. september 2001 og ble oversatt for New York Times av Imad Musa ved Capital Comunnications Group, et internasjonalt konsulentfirma med base i Washington DC.

I den engelske oversettelsen er ‘Allah’ oversatt med ’God’ (Gud). I denne norske oversettelsen er det engelske ‘God’ oversatt med ‘Allah’. Det er for at muslimenes gud, "Allah" ikke skal forveksles med den eneste, sanne Gud, Yahweh.

Noen steder i teksten står det [uklart]. Det er deler som den som oversatte den arabiske originalen til engelsk ikke har klart å få noe meningsfylt ut av.

Dokumentet med den engelske oversettelsen, som jeg har oversatt til norsk, ligger ikke lenger på nett. Av forståelige grunner. Det er ikke politisk korrekt å offentliggjøre den i disse dager. Det kan få noen til å tro at islam ikke er "fredens religion’, og etter at Den Islamske Stat (ISIS/IS) trådte frem på scenen og begynte med sine ufattelige grusomheter er islam blitt mer populær enn noensinne blandt norske venstrepolitikere og forvirrede og kunnskapsløse avisredaktører – og en praktiserende muslim er ønsket som nestleder i Norges største politiske parti.

Dokumentet "Allahs veiviser for terrorister" levner ingen tvil om at koranen og sunnah er terrostistenes inspirasjons- og motivasjonskilde – og deres lærebok. Det er altså ikke document.no og gatesofvienna.net som er terroristenes inspirasjonskilden, slik media og PK-eliten vil ha oss til å tro. Det er ”Allah”, koranen og ”profeten” Mohammed.

Odd S. Beverfjord

Allahs veiviser for terrorister

Den siste natten

 1. Avlegg ed på å dø og forny dine intensjoner. Barber bort kroppshår og ta på eau de cologne. Ta en dusj.
 2. Forviss deg om at du kjenner godt til alle deler av planen, og forvent en respons, eller en reaksjon, fra fienden.
 3. Les al-Tawba og Anfal [Sura 9, Bruddet, og Sura 8, Hærfanget, de tradisjonelle krigskapitlene i Koranen, overs. anm.] og reflekter over deres betydning og husk alle de ting Allah har lovet martyrene.
 4. Minn din sjel om å lytte og lyde [alle guddommelige ordrer] og husk at du kan møte avgjørende situasjoner som kan hindre deg fra å være 100 prosent lydig, så legg bånd på din sjel, rense den, overbevis den, få den til å forstå, og vekke den opp. Allah sa: "Vær lydig mot Allah og hans budsender, og kjemp ikke blant dere selv, for ellers vil dere mislykkes.”
 5. Be i løpet av natten og være iherdig i å be Allah om å gi deg seier, kontroll og erobring, og at han må gjøre vårt oppdrag lettere og at vi ikke blir avslørt.
 6. Tenk på Allah ofte, og den beste måten å gjøre det på er, ifølge alle lærde, sa vidt jeg vet, å lese den hellige koranen. Det er nok for oss at den (koranen) er ordene til han som har skapt jorden og plantene, og ham som du vil møte (på dommens dag).
 7. Rens din sjel fra alt som er urent. Glem fullstendig noe som kalles ”denne verden” (eller “dette livet”). Tiden for lek er slutt og den alvorlige tid er over oss. Hvor mye tid har vi kastet bort i vårt liv? Skulle vi ikke utnytte disse siste timene til å ofre gode gjerninger og lydighet?
 8. Du skulle kjenne fullstendig fred og ro, fordi tiden mellom deg og ditt bryllup (i himmelen) er meget kort. Etterpå begynner det lykkelige liv, hvor Allah er fornøyd med deg, og den evige velsignelse ”i profetenes selskap, med følgesvennene, martyrene og de gode menneskene, som alle er i godt selskap.” Be Allah om hans nåde og vær optimistisk, fordi [profeten], fred være med ham, (pleide å foretrekke optimisme i alle sine anliggender).
 9. Husk på, dersom du skulle komme i vanskelighter, hvordan du vil handle og hvordan du kan forbli urokkelig og husk at du vil gå tilbake til Allah og husk at hva som enn hendte deg kunne ikke vært unngått, og hva som ikke hendte deg kunne aldri ha hendt deg. Denne testen fra den allmektige Allah er å heve ditt nivå [himmelske nivå] og utslette dine synder. Og vær sikker på at det er spørsmål om bare øyeblikk, så vil det være over, om Allah vil det, velsignet er så de som vinner Allahs store belønning. Allmektige Allah har sagt: ”Trodde dere at dere kunne komme til himmelen før Allah vet hvem blant dere som har kjempet for ham og er tålmodig?”
 10. Husk ordene til den allmektige Allah: “Dere så striden foran dere før dere tok del i den, og nå ser dere den med deres egne to øyne.” Husk: ”Hvor mange små grupper nedkjemper store grupper ved Allahs vilje.”  Og hans ord: ”Hvis Allah gir dere seier, da kan ingen beseire dere. Og hvis han forråder dere, hvem kan da gi dere seier uten ham? Så de trofaste setter sin lit til Allah.”
 11. Minn dere selv om de ydmyke bønner og om deres brødre og grunn på deres betydning. (Morgen- og kveldsbønnene, og bønnene for [å gå inn i] en by, og [uklar]-bønnene, og bønnene som sies før man møter en fiende.)
 12. Velsign din kropp med noen vers fra Koranen [dette blir utført ved at man leser koranvers inn i håndflatene og deretter gnir hendene over de stedene som skal velsignes, overs. anm.], bagasjen, klærne, kniven, dine personlige effekter, ditt identifikasjonskort, ditt pass, og alle dine papirer.
 13. Kontroller ditt våpen før du reiser og lenge før du reiser. (Du må gjøre din kniv skarp og du må ikke volde ditt dyr ubehag under slaktingen.)
 14. Stramme klærne dine [noe som referer til det å forvisse seg om at klærne til en hver tid dekker ens private kroppsdeler], idet dette er de frommes adferd etter profeten. De strammet alltid sine klær før kampen. Stram skoene dine også, bruk sokker slik at din føtter er stødige i dine sko. Alt dette er verdslige ting [som mennesker kan gjøre for å kontrollere sin skjebne, selv om Allah bestemmer hva som vil lykkes eller ikke, overs. anm.] og resten er opp til Allah, den beste vi kan stole på.
 15. Be morgenbønnen i en gruppe og grunne på den store belønning for den bønnen. Be ydmyke bønner etterpå, og forlat ikke din leilighet uten å ha utført renselse før du går, fordi (englene vil be om tilgivelse for deg bare så lenge du er i en tilstand av renselse, og vil be for deg). Dette ordet av profeten ble nevnt av An-Nawawi i hans bok, ”De beste forbønner”. Les Allahs ord: ”Tror dere at vi skapte dere uten noen grunn...” fra Al-Mu’minun kapitlet.


Den andre fase:

Når drosjen tar deg til (M) [denne initialen kan stå for matar, som er flyplass på arabisk] så husk på Allah hele tiden i bilen. (Husk bønnene for å gå inn i en bil, for å gå inn i en by, bønnene for et sted og andre påkallelser.)

Når du er kommer frem til (M) og har gått ut av drosjen, be bønnen for et sted [”O Herre, jeg ber deg om det beste for dette stedet, og ber om at du beskytter meg mot dets ulykker”], og be den bønnen over alt hvor du går og smile og vær rolig, for Allah er med de troende. Og englene beskytter deg uten at du føler noe. Si denne bønnen: ”Allah er mer kjær enn hele hans skapelse.” Og be, ”O Herre, beskytt meg mot dem slik du ønsker.” Og be, ”O Herre, ta vreden ut av dem [fienden] og vi ber deg bevare oss fra deres ulykker.” Og be, ”O Herre, steng deres syn foran dem, slik at de ikke kan se.” Og si, “Allah er alt vi trenger, han er det beste vi kan sette vår lit til.” Husk Allahs ord: ”De som folket sa til, ’Folket har samlet seg for å ta dere, så frykte dem,’ men det bare styrket deres tro og de sa, Allah er alt vi trenger, han er det beste vi kan sette vår lit til.” Og etter at dere har sagt dette, vil dere finne [uklart] idet Allah lovte hans tjenere dette, de som sier denne bønnen: 

 1. De vil komme tilbake [fra strid] med Allahs velsignelse
 2. De var ikke skadet
 3. Og Allah var fornøyd med dem.

Allah sier: “De kom tilbake med Allahs velsignelse, de var ikke skadet, og Allah var fornøyd med dem, og Allah er evig-velsignende.”

Alt deres utstyr og deres sikkerhetskontroller og teknologi vil ikke hindre, heller ikke skade, uten at det er Allahs vilje. De troende frykter ikke slike ting. De eneste som frykter det er de som er alliert med Satan, som er djevelens brødre. De er blitt deres allierte, Allah frelse oss, for frykt er en mektig form for tilbedelse, og den eneste som er det verdig er Allah. Han er den eneste som fortjener det. Han sa i versene: ”Det er bare djevelen som skremmer de allierte” som er fascinert av Vestens sivilisasjon, og har drukket kjærligheten [til den vestlige, siviliserte verden] som de drikker vann [uklart] og er blitt redd for sitt svake utstyr ”så frykt dem ikke, og frykt meg, hvis dere er troende.”

Frykt er en mektig tilbedelse. Allahs allierte tilbyr ikke slik tilbedelse unntatt til den eneste gud, som kontrollerer alt. [uklart] med absolutt sikkerhet om at Allah vil avsvekke de vantros onde planer. Allah sa: ”Allah vil svekke de vantros onde planer.”

Dere må huske på deres brødre med all aktelse [?]. Ingen bør legge merke til at dere ber bønnen, “Det er ingen gud uten Allah,” for om du sier det 1000 ganger så vil ingen kunne si om du bare er stille eller tenker på Allah. Og blant dets mirakler er hva profeten, fred være med ham, sa: ”En hver som sier av hele sitt hjerte, ’Det er ingen gud uten Allah,’ kommer til himmelen.” Profeten, fred være med ham, sa: ”Om du legger alle verdener og universer i den ene vektskålen, og ’Ingen gud uten Allah’ i den andre, så vil ’Ingen gud uten Allah’ veie tyngre”. Du kan gjenta disse ordene tillitsfullt, og dette er bare en av kreftene i disse ordene. En hver som tenker dypt over disse ord vil finne at de ikke har noen prikker [i den arabiske bokstav] og dette er bare en av dets storheter, for ord som har prikker i dem har mindre vekt enn de som ikke har det. Og det er nok at disse er monoteismens ord, som vil gjøre dere urokkelig i strid [uklart] som profeten, fred være med ham, og hans ledsagere, og de som kom etter dem, om Allah vil det, inntil Dommens Dag.

Dessuten, se ikke forfjamset ut eller vise tegn til nervøs spenning. Vær glad, optimistisk og rolig fordi dere er på vei til en gjerning som Allah elsker og vil godta [som en god handling]. Det vil bli dagen, om Allah vil det, som dere tilbringer sammen med paradisets kvinner.

[lyrikk] Smil midt under vanskeligheter, unge mann, for du er på vei til evig paradis.

Dere må huske på å be ydmyke bønner hvor dere enn går, og til en hver tid dere gjør noe, og Allah er med sine trofaste tjenere, han vil beskytte dem og gjøre deres oppdrag lettere, og gi dem suksess og kontroll, og seier, og alt...

Den tredje fase:

Når du reiser med (T) [sannsynligvis tayyara, fly på arabisk], før din fot trår inn i det, og før du går inn i det, ber du en bønn med påkallelser. Husk at det er en kamp for Allahs sak. Som profeten, fred være med ham, sa: (En gjerning for Allahs sak er bedre enn alt det som er i denne verden), eller som han sa. Når du trer inn i (T), og setter deg på ditt sete, begynn med de kjente bønner og påkallelser vi har nevnt før. Vær opptatt med stadig å minnes Allah. Allah sa: “O dere troende, når dere finner fienden så vær urokkelig, og tenk stadig på Allah slik at dere lykkes.” Når (T) beveger seg, endog bare litt, mot (Q) [ukjent referanse], be bønnen for en reise. Fordi dere er på reise til den allmektige Allah, så vær påpasselig med denne turen.

Når [uklart] og da tar det av. Dette er øyeblikket da begge grupper kommer sammen. Så husk på Allah, som han sa i sin bok: O Herre, øse din tålmodighet over oss og gjør våre føtter stødige og gi oss seier over de vantro.”

Og hans ord: “Og det eneste de sa Herre, tilgi oss våre synder og overflod og gjør våre føtter stødige og gi oss seier over de vantro.” Og hans profet sa: ”O Herre, du har åpenbart boken, du flytter skyene, du ga oss seier over fienden, overvinn dem og gi oss seier over dem.” Gi oss seier og la grunnen skjelve under deres føtter. Be for dere selv og for alle deres brødre, at de må bli seierrike og treffe sitt mål og [uklart] og be Allah gi dere martyrdom foran fienden, ikke løpe fra det, og at han gir dere tålmod og følelsen av at hva som enn hender dere så er det for ham.  

Da skulle hver av dere være forberedt til å utføre sin rolle på en måte som vil tilfredsstille Allah. Dere skulle bite tennene sammen, slik de tidligere fromme generasjoner gjorde.  

Når konfrontasjonen begynner, hugg til som mesterkjempere som ikke ønsker å gå tilbake til denne verden. Rop ut, ”Allahu Akbar” [Allah er stor], fordi dette slår skrekk i hjertene på ikke-troende. Allah sa: ”Slå dem over nakken, og slå alle deres ytre deler.” Vit at paradisets hager venter på dere i all sin skjønnhet, og paradisets kvinner venter, de kaller og sier, “Kom hit, Allahs venner.” De er kledd i sine vakreste klær.

Om Allah forordner noen av dere til å slakte, da bør dere vie slaktingen til deres fedre og [uklart], fordi dere har forpliktelser overfor dem. Vær ikke trassig, men adlyd. Om dere slakter, så påfør ikke de som dere dreper ubehag, fordi dette er noe av det profeten praktiserte. På en betingelse: at dere ikke blir distrahert av [uklart] og forsømmer det som er viktigere, å være oppmerksom på fienden. Det vil være forræderi, og vil gjøre mer skade enn gagn. Om dette skjer, den gjerning som er for hånden er viktigere enn å gjøre det [utføre menneskeslaktingen uten at offeret føler smerte], fordi gjerningen er en forpliktelse, og [de andre ting] er valgfritt. Og en forpliktelse har prioritet fremfor et valg.  

Søk ikke din egen hevn. Slå til for Allahs skyld. En gang slåss Ali bin Talib [en følgesvenn og nær slektning av profeten Muhammed], må Allah velsigne ham, mot en ikke-troende. Den ikke-troende spyttet på Ali, må Allah velsigne ham. Ali [uklart] sitt sverd, men slo ham ikke. Da kampen var over spurte profetens følgesvenner ham hvorfor han ikke hadde slått den vantro. Han svarte, ”Etter at han hadde spyttet på meg, fryktet jeg for at jeg ville hevne meg for meg selv, så jeg løftet mitt sverd.” Etter at han hadde fornyet sine motiver, gikk han tilbake og drepte mannen. Dette betyr at før dere gjør noe, så forsikre dere om at deres sjel er klar til å gjøre alt for Allah og ham alene. 

Ta deretter i bruk den måten hvorpå profeten tok fanger. Ta fanger og drep dem. Som den allmektige Allah sa: ”Ingen profet skulle ha fanger før han har gjennomvætet landet med blod. Dere ønsker denne verdens belønning [i bytte for fanger] og Allah ønsker den andre verden [for deg], og Allah er absolutt sterk, absolutt vis.”

Om alt går bra, da skulle hver og en av dere klappe de andre på skulderen i tillit til at (M) og (T) utgjør (K). Minn hverandre om at denne gjerningen er for allmektige Allah. Forvirr ikke og distrahere ikke dine brødre. Han skulle gi dem gode budskap og gjøre dem rolig, og minne dem [om Allah] og oppmuntre dem. Hvor vakkert det er for en å lese slike ord fra Allah som, ”Og disse som foretrekker livet etter døden fremfor denne verden skulle stride for Allahs sak.” Og hans ord: ”Tro ikke at de som blir drept for Allahs sak er død, de lever...” Og andre. Eller de skulle synge sanger for å styrke deres moral, slik den første generasjon fromme gjorde i kampens hete, for å bringe ro, stillhet og glede i hjertet til sine brødre.     

Glem ikke å ta imot en generøs gave, selv om det bare er et glass vann for å slukke din egen eller dine brødres tørst, om det er mulig. Når virkelighetens time kommer, nullpunkt-timen, [uklart] og hils døden velkommen av hele deres hjerte for Allahs sak. Ha alltid Allah i minne. Avslutt ditt liv mens du ber, sekunder før målet, eller la dine siste ord være: ”Det er ingen gud uten Allah, Muhammed er hans budbringer”. 

Deretter vil vi alle møtes i den høyeste himmel, om Allah vil det.

Om du oppfatter fienden som sterk, så husk gruppen [som hadde dannet en koalisjon for å bekjempe profeten Muhammed]. De var 10 tusen. Husk hvordan Allah ga seier til sine trofaste tjenere. Allah sa: ”Når de trofaste så gruppen, sa de, dette er hva Allah og profeten lovte, de sa sannheten. Det bare styrket deres tro.”

Og må Allahs fred være over profeten.