Sp, tradisjonelt ikke-sosialistisk...

Av Dan Odfjell.

Etter VG-overskrifter om «Støre i krise» og sjokktall for Ap avtegner det seg nye Stortings konstellasjoner, som kan demme opp for SV og Rødt, som pga innvandrere i Oslo, og «røde» Hedmark og Oppland, har stor fremgang; begge partiene nå på rett side av 4% grensen.

En blogger på document.no foreslo en mindretalls regjering av FrP og Høyre der de kunne søke støtte fritt, etter hva som passer dem, som det greieste… 

Til hvilket en Anne Haugen meget fornuftig «kvitret» tilbake: «Hvorfor ikke søke støtte hos Sp? Høyre/FrP kan skrote Schengen-avtalen, ordne opp med å sikre grensekontrollen og sørge for at landbruket før den støtten de trenger. Slik at vi i løpet av kort tid, hvis det blir nødvendig, kan ha mat nok til befolkningen. Sylvi Listhaug får ordnet med utsendelse av alle som har ulovlig opphold, og dessuten sette debatt av kristne verdier på kartet igjen. Og så kan Høyre styrke næringslivet og handelen». Sitat slutt.

Denne tanken om fedrelands-kjære Sp, et borgerlig parti tidligere, er godt tenkt, fordi Sp er i kollisjon med Ap på flere områder. Jeg har egentlig aldri helt forstått hvorfor Trygve Slagsvold Vedum, partiformannen i Sp, ville alliere seg med en EU tilhenger og globalist som Støre. Som i snart 40 år har ønsket fremmed innvandring velkommen; og som har hatt og løyet om kontakt med terrorist-organisasjonen Hamas; med et Ap som direkte og indirekte har støttet islamistene, mot lille Israel.

Bravo til Anne Haugen, Sp har godt bondevett og bør gjenforenes på borgerlig side hvor de hører hjemme.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.