Vil Norge overleve etter Stortingsvalget 2017?

Av Norvald Aasen.

Her kommer noen plukk fra de som tydeligvis ønsker utskiftning av vårt gamle folkeferd.

Gro Harlem Brundtland sin stortingsmelding nr.74 av 1979:
Sitat: «Stortingsmeldingen går i korte trekk ut på å omgjøre Norge fra et etnisk homogent samfunn til et flerkulturelt og fler-etnisk samfunn». «De voksne generasjoner alt for fordomsfulle, fremtiden ligger i barna og måten vi kan forme dem». Stortingsmeldingen planlegger i detalj hvordan barn skal formes og læres opp gjennom omfattende holdningskampanjer i skoler, frivillige organisasjoner, idrettslag og fritidsklubber til å gå inn for den totale omdannelsen av vår Norge.

Vi kan også minne om at AP-leder, Jonas Gahr Støre, har samarbeidet med fru Brundtland, også da hun satt som leder for WHO. Samme Gahr Støre hentet fru Brundtland til Norge for å gi ham drahjelp ved årets valg. (Publisert i media)

Men fru Brundtland har aktiv drahjelp til sin plan fra mange hold. Her noen smakebiter:

Forfatteren, Arild Dahl, i Klassekampen 15. 12. 1987: «Hvor lenge må Norge være norsk?»
Videre i artikkelen: «Mitt beskjedne mål er å utslette Norge som nasjonalstat». «Tenk å se det norske flagget blir firt fra Stortinget, for så å bli erstattet av ett nytt og større, i farger vi ennå ikke har sett».

Drammens Tidende, 19. 03, 1998, «Trollbandt sine egne». «Kristin Clemet – nyutnevnt viseadministrerende direktør i NHO – har ordet i sin makt og høstet applaus hos styreformann Anders Dahl og NHO Buskerud». Her uttalte hun: «Om hundre år er allting glemt og vi er alle bare blitt noe mørkere i huden, forsikret Clemet forsamlingen om».

Klassekampen, 18. 02. 1988: «Manifest for innvandring?» Forfattet av Jon Michelet, RV.
«Norge må som et rikt land med stort territorium, lite folketall og betydelige ressurser åpne grensene for en innvandring på linje med de store folkevandringene i forrige og i dette århundre». «Død over rasismen! Leve innvandrerne» «En million innvandrere til Norge i vår tid». (Sitater)

VG, 12. 07. 2005: SV-lederen, Kristin Halvorsen, driver valgkamp i Pakistan:
«Halvorsen brukte mesteparten av sin første dag i landet på å reise rundt i Khariandistriktet, hvor svært mange norsk-pakistanere har slekten sin». «Takk for all den blod , svette og tårer dere har brukt for å bygge opp Norge, sa hun til de fremmøtte og oppfordret dem til å stemme ved stortingsvalget i høst». (Ved valget i 2005.) Men Norge var jo allerede oppbygd da pakistanerne kom hit, (skribentens kommentar.)

SV i Sogn og Fjordane, Bergens Tidende, 11. des. 2007: Her kan det vel passe å ta med dette fra BT: SV vil ha slutt på at fylkestinget i Sogn og Fjordane tek til med songen «Gud signe vårt dyre fedreland».

Firda, 18. 08. 2011: «Brosvik (Krf) vil satse på meir innvandring». Trude Brosvik, førstekandidat for Krf til fylkestingsvalget i 2011 uttaler til avisen dette: «Ein moske ville vere ein styrke, om vi skal ta imot innvandrarar».

Nettavisen, 29. 08. 2017: «Krf-gimmick» «Krf og Hareide angriper Listhaug» De lyser ut stillingen som ny flyktningminister. Her heter det: «Personer som vektlegger mistenkeliggjøring, mistillit og bygger murer, oppfordres til ikke å søke». Hun takler ikke jobben sin, heter det.

Vi har vel oppfattet Hareide og co, og ikke minst, radarparet Skei Grande og Hareide, at de helst vil ha bort alle grenser og murer som er til hinder for fri tilgang til Norge. Med Listhaug borte vil de nok få et varmere samfunnet som de og Støre etterlyser. Når samfunnet koker i kaos blir det varmt.

Drammens Tidende, under Bondevik 2 regjeringen på begynnelsen av 2000-tallet: «Kommunalminister Erna Solberg, (H) ønsker seg et muslimsk shariaråd i Norge, etter ide fra statssekretær Kristin Ørmen Johnsen fra Drammen»

Nå, i 2017 er Erna Solberg Norges statsminister og hun gjestet nylig (august 2017) muslimene sin Id-feiring. Her uttalte hun: «Det er viktig at vi i Norge klarer å bygge en fellesskapskultur. Vi lever i samme landet og likhetene er større enn forskjellene».

Kommentar: Norges statsminister vil altså skifte ut vår kultur for å imøtekomme innvandrere?

Vi er vel kjent med hva partiet Venstre mener om masseinnvandringen til Norge, derfor bør ikke denne meldingen fra Drammens Tidende sin nettutgave 3.(?) febr. 2015 overraske noen: «Vil ofre nordmenns velferd og trygghet for å ta imot flyktninger». «Venstrepolitiker Ulla Nordgarden mener vi bør ofre nordmenns velferd og sikkerhet for å hjelpe verdens flyktninger».

Bondebladet, 13. 11, 2003: Lars Sponheim, tidligere Venstreleder, nåværende fylkesmann i Hordaland: «Lars Sponheim vil ikke felle noen tårer over at bruk i drift går ned. Han mener nedgangen ikke er så negativ nyhet som media vil ha det til».

Culcom/ Universitetet i Oslo/ Thomas Hylland Eriksen, publisert 18.02, 2008:
Professor Thomas Hylland Eriksen er kjent for sin kamp mot nasjonalstaten Norge og nasjonen. Han må kunne sies å være en sterk støttespiller for Gro Harlem Brundtland sin stortingsmelding nr. 74 av 1979. I et intervju med Lorenz Khazaleh spør intervjueren: «Hvite flekker? Ting det bør forskes mer på?». Her svarer professor Hylland Eriksen dette: «Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger».

I en senere uttalelse håper han på fem nye år i Culcom slik at han kan forske videre på sin hjertesak. I klar tale sier altså professoren at nordmenn aldri mere skal være en majoritet i eget land!

Hylland Eriksen plan faller som hånd i hanske inn i andre planer som blir vedtatt over hode på landets urinnbyggere, nordmenn og samer. Gahr Støre sitt store «Vi» med en sterk befolkningsvekst vil medføre at det folket som engang var en majoritet i eget fedreland blir en minoritet – og vil bli behandlet deretter under nye herrefolk. Denne befolkningsveksten vil skje ved innvandring og innvandrernes etterkommere. Slik får globalisteliten bukt med nasjonalstaten og den «styggedommen» at mennesker kan leve som frie nasjoner innen egne trygge landegrenser.

Aftenposten, 28. 04. 2013: Pakistaneren, Khalid Salimi: «De som tviholder på det gamle Norge, vil måtte tape kampen». Han forteller også at det i dag er rundt 1000 innvandrerorganisasjoner i Norge. Salimi er tydeligvis en av disse som ser på seg selv som en representant for de nye herrefolk som vi bare må bøye nakken for. Og han har rikelig med støttespillere også blant mennesker av norsk ætt.

Nettavisen/nyheter, 13. 12, 2013: «Antallet etniske nordmenn har gått ned»
Nedgangen er fra 85% i 2004 til 77% i 2013.

Dette viser at de planer globalisteliten har syslet med bak befolkningens rygg bærer frukter. Nå ber de altså det folket som de planlegger å gjøre til en minoritet i eget land om å støtte dem også ved kommende valg – slik de alltid er vandt med skjer – og at planen snarest kan fullbyrdes.

Omveltningen i vårt samfunn går nå så raskt at innvandrerne og deres «norske» velgjørere sine stemmer om ganske få valgperioder vil utgjøre en overvekt av stemmene. Hva da, Kari og Ola?

Derfor: Det må handles nå ved å stemme ut de partier, det er nesten samtlige, og politikere, som har sverget troskap til en plan som vil avvikle Norge som nasjonalstat og gjøre vårt folk til husmenn i eget land. Tiden er snart ute for å kunne være herrer i eget fedreland.

6983 Kvammen, 1.sept. 2017. For FMI, Norvald Aasen, Tel: 57731844.