Nasjonalstatens ødeleggelse!

Av Dan Odfjell.

Hvem andre enn Gro Harlem Brundtland førte an: Allerede for snart 40 år siden i 1979, i forbindelse med Stortingsmelding nr 74 proklamerte hun: «Meldingen går i korte trekk ut på å omgjøre Norge fra et etnisk homogent samfunn til et flerkulturelt og fler-etnisk samfunn». Og ufortrødent fortsatte ministeren: «De voksne generasjoner er alt for fordomsfulle, fremtiden ligger i barna og måten vi kan forme dem».

Først, oss voksne; vi var for fordomsfulle, mot hva? Det må ha vært mht den utopiske sosialistiske verdens-tanken og Ap. Var vi nordmenn virkelig så gjenstridig umulige at Gro måtte bytte oss ut, med et helt nytt, et mer Ap-føyelig folkeslag; et som kunne bli velger-kveg? Det ser slik ut, med Jonas Gahr Støre i fortsettelsen - Gros løpegutt  - forøvrig fra beste vestkant han også. Og med de fagorganiserte, underlagt sin ubegripelige LO-ledelse, som «u-nasjonalt» sviktet sine trauste egne til fordel for den selv-ødeleggende flerkulturelle formasjonen.

Det med barna er ikke bare skremmende, men viser hvor hensynsløst sosialistene, som kommunistene, indoktrinerer og søker å skape sin egen elite-pyramide. For gjennom stortingsmeldingen fortsatte Gro med et detaljert opplegg for vår alles «konvertering» hvordan «barn skal formes og læres opp gjennom omfattende holdningskampanjer i skoler, frivillige organisasjoner, idrettslag og fritidsklubber». Alt ved hjelp av skoleverkets blod-røde «topp-styrelse» samt et pensum u-kristent» og ellers fordreid til formålet.. Om dette ikke var ensretting, vet ikke jeg. Av riksmedia ble Gro oss sågar «oppskrytt» til stor beundring. Utrolig, ikke minst etter å ha lest Niels Chr. Geelmuydens u-sensurerte Gro-intervju i 1993, gjengitt i forfatterens «Ærlighetens Komedie».

I Klassekampen 15/12/87, åtte år etter Stortingsmelding 74, og med Gro som statsminister anførte forfatteren Arild Dahl: «Hvor lenge må Norge være norsk? Videre i artikkelen:«Mitt beskjedne mål er å utslette Norge som nasjonalstat» «Tenk å se det norske flagget firt fra Stortinget for å bli erstattet av ett nytt og større, i farger vi ennå ikke har sett». Om denne Dahl-mannen er fra SV, Rødt eller Ap vet ikke jeg, men partiene tilhører alle en og samme ideologi. Selv Støre har snakket lyrisk om det fargerike, vårt flerkulturelle nye lykkelige «Vi». Flottere enn noensinne, ifølge Knut Arild Hareide nylig…

Fra Ibsens «En folkefiende» siteres ofte: «Her gjelder makt-sprog, ei rettferdighet» noe demonstrert til fulle da Gro som statsminister, etter to Nei-folkeavstemninger, likevel og grunnlov-stridig meldte oss inn i det udemokratiske elitepregede EU - via bakdøren EØS og uten stemmerett. Hvilken arrogant oppførsel, fra et kynisk maktparti, som ytterligere slik ga Norge på båten. Med Thorbjørn Jagland (bongo fra kongo) Generalsekretær i Europarådet. 

I stortingsvalget i år ser vi at sosialistene ikke en gang innrømmer «elefanten» i rommet. Isteden hakker de alle unisont på uredde Sylvi Listhaug, som oss tilforlatelig illustrerer - ved å vise til Sverige og andre land - hva Norge har i vente med sosialistenes fortsatte, ikke-vestlige innvandring. Om tapt trygghet og velferd, om økende vold, voldtekt og terror - og verst, den av Støre utlovede integreringen. Knapt mulig, uten at vi til slutt helt underkaster oss, som «dhimmier».

Er dette sannhet? Ja, og den må det opplyses om, samt diskuteres, ikke konformt forties. Så fedrelands-venner: Stå opp og stem for Norge, og for mer sannhet. Og gjerne, til sistnevnte formål ønsk dere som julepresang i år boken «Godhetens Tanketomme Ondskap» publisert nettopp av Kent Andersen. Hans er ikke et angrep på innvandrere og asylsøkere, men et knallhardt oppgjør med vestlige politikere, presse, pressgrupper og islameringen av Europa.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant