NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 21. september 2017

La deg høre!

Av Spikeren.

Nå kan du avgi ditt personlige høringssvar på regjeringen.no. Alle har adgang til å avgi svar til høringene på Stortinget. Høringssvarene vil bli lagt ut på regjeringen.no etter hvert som de kommer inn.

Saker sendes på høring for at interesserte parter - både organisasjoner, næringsliv og privatpersoner - skal få si sin mening og delta i den demokratiske prosessen. 

Høringssvar regnes som offentlig informasjon, og alle høringssvar som kommer inn, vil bli publisert på regjeringen.no. Unntaket er hvis svaret inneholder trusler eller injurier, eller hvis det inneholder personopplysninger.

Du kan avgi høringssvar på vegne av deg selv, på vegne av en bedrift eller organisasjon, eller anonymt. Det er mulig å registrere seg som bruker på regjeringen.no for å avgi høringssvar. Da vil du få en oversikt over alle høringssvar du har avgitt, og du vil også ha mulighet til å lagre utkast til høringssvar og jobbe videre på dem senere.

Jeg oppfordrer alle som en til å registrere seg og gi sine høringssvar i de sakene man brenner for. 

Gå inn og registrer deg HER.

Spikeren