NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 28. september 2017

Hva skjer med det norske oljefondet?

Tipset av May-Harriet Seppola. 

I løpet av de siste årene har Norges utenlandsgjeld «eksplodert» – til tross for at vi er i en situasjon, hvor vi egentlig ikke har hatt behov for å låne penger i utlandet.

Norge har i dag en brutto utenlandsgjeld på hele 4.318 milliarder kroner. Oljefondets verdi er nå (30 desember 2013) på 5.060 milliarder kroner.

Bruttogjelden er den samlede gjelden fra norske banker og husholdninger inkludert statsgjelden, som nå ligger på i underkant av 500 milliarder kroner inkludert offentlige innlån. 

Norges Bank ved Finansdepartementet er garantist for alle statlige lån som takes opp i utenlandske banker (primært IMF-fondet, Verdensbanken, FED og BIS – Bank of International Settlement). Disse 4 bankene er eid av den globale eliten, og styres med hard hånd, som et politisk verktøy for å oppnå et spesifikt mål om verdendominans.

DNB er den banken som har den største delen av utenlandsgjelden i Norge. DNB er underlagt og kontrollert av FED på Wall Street. Hvordan Norges største forretningsbank kom på FED sine hender er i seg selv en sak som er svært kritikkverdig, men det faktum at Monopolpengemaskinens høyborg, FED, nå kontrollerer Norges største forretningsbank, er kjernen i dette ranet av oljefondet. 

FED kontrolleres av Vatikanet, som er globalismens høyborg, og FED , IMF, BIS og Verdensbanken vil bli brukt til å tappe oljefondet, ved å føre Norge inn i en styrt finanskrise, hvor DNB skal fremstå som en bank i dyp økonomisk krise, hvor Regjeringen som en nikkedukke for Globalistene, skal “tvinges” til å bruke oljefondet vårt til å berge DNB fra konkurs, slik at de som eier DNB sin gjeld (FED/Vatikanet) vil få sine penger av vårt oljefond, og DNB blir dermed slaktet av sine eiere, som også overtar samtlige konti i banken, i denne kommende/pågående/planlagte operasjonen. 

Regjeringen vil ikke la DNB gå konkurs, og dermed er FED og sine eiere dermed eiere av store deler av oljefondet eller det som er igjen etter at dette internasjonale finanskrise-strategien fra FED og de 3 andre store finansinstitusjonene er satt i spill. Les mer om Ingunn Røiseland sin avhandling om DNB som er kontrollert av FED her, hvor hun oppsummerer hvorfor staten er korrupt og hvordan DNB underlagt FED bruke s i et spill for å ødelegge norsk økonomi

Når globalistene har gjennomført denne internasjonale finanskrisen, vil de sitte med mesteparten av realverdiene i verden, og innføre deres nye Fascistiske verdensorden New World Order – NWO, med en felles valuta og banksystem, en felles verdensregjering, felles millitær hær, felles politistyrke, Vatikanets verdenskirke og så videre.

En verdensfascistisk regjering kontrollert av Vatikanet med andre ord, med menneskene i verden som dets slaver. 

Kilde (les mer på): Mitt Nord-Norge Bloggen 

May-Harriet Seppola