NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 9. september 2017

Jeg er motstemmen

Av Pluto.

Jeg er motstemmen, som sier kontant og konsekvent NEI til den system-politisk-korrekte globaliseringspolitikk som både Høyre og Arbeiderpartiet representerer!

Jeg er motstemmen; som absolutt IKKE vil gi statsminister Erna Solberg fornyet tillit for fire nye år med fortsatt fremmedinnvandring, fremmedgjøring, islamisering og EU-tilpasning!

Jeg er motstemmen; som absolutt IKKE vil gi Jonas Gahr Støre min stemme for de neste fire år med fortsatt fremmedinnvandring, fremmedgjøring, islamisering og EU-tilpasning!

Jeg er motstemmen, som i dette valget «på ære og samvittighet» derfor hverken kan eller vil gi min tillitsstemme til noen av samarbeidspartiene som støtter opp om Høyreleder Erna Solberg og/eller Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre!

Jeg er motstemmen, som velger meg et politisk-alternativ som vil verne om Norge og norske interesser. Jeg er motstemmen, som ikke nok en gang vil være «en nyttig idiot» ved å stemme for mere av den politiske galskap som landet allerede lider av under dagens multikulturalistiske regime.

Jeg er motstemmen, som har skjønt at Fremskrittspartiet også er et markedsliberalistisk, globalistisk parti som ingen grenser har for vern av Folk og Land! Jeg er motstemmen, som har skjønt at høyre-venstre-dikotomien (at de står i motsetning til hverandre) er et bedrag, en pk-propaganda-illusjon!

Jeg er motstemmen, som har skjønt at «det grenseløse samfunn» (flerkultur-dogmatikken og multikulturalismens doktrinære totalitarisme) er et naturstridig utopiprosjekt som vil ødelegge Europas nasjoner!

Jeg er motstemmen, som vil stemme ut fra fornuft og forstand, og jeg vil stemme ut fra patriotisme og fedrelandskjærlighet for vern av Det norske Folk og Vårt norske territorium. For intet er viktigere enn å bevare vår særegne norsk-autonome selvstendighet! Derfor stemmer jeg på et av de små partiene som drives av uselviske idealister, hvor sannhet, rettferdighet og realpolitisk bærekraftighet er viktigere enn det pk-brødpolitiske (falsk)spillet fra de opportunistiske maktmenneskene innenfor det kartell-politisk-korrekte partihierarki - som maktfullkomment og karriere-egosentrert besitter dagens pk-svadaforsøplede storting.

Jeg er motstemmen som våger at gå motstrøms: Som frimodig og utvunget våger at tenke selvstendig, og som våger livskampen for Norge i en tid da det er revolusjonært å fortelle den bitre sannhet! Dagens (u)representative partivelde vil det samme for de neste fire år som for fire år siden, og intet i dette landet er blitt til det bedre; men verre - på alle samfunnsnivå!

Jeg er motstemmen, som stemmer for de små og på de små - av våre egne, slik at de skal kunne vokse seg store for en sikker framtid - til glede og gavn for nordmenn flest i et fortsatt, framtidig eget fedreland!

Jeg er motstemmen, som vil bevare den norsk-etnisitet folkegruppe; vår særegne norske kulturarv og våre hevdvunnede stolte tradisjoner, språk, seder og skikker. Våre historisk-betingede røtter og norsk-nasjonale identitet er evig forpliktende – og ikke minst i denne forfalls- og oppløsningstid som er en livstrussel overfor oss alle!

SÅ; Stem alternativt-politisk DU også ved årets stortingsvalg, for nettopp Din stemme teller som en Motstemme overfor pk-partienes høyre-venstre-symbiotiske samspill for det anti-folkelige-, grenseløse-, globalkapitalistiske-, kulturmarxist-infiserte vanstyre, som de facto ER den egentlige akutte årsaken til det som samfunnsskribenten Dan Odfjell kaller for «Nasjonalstatens ødeleggelse»!

Pluto