Demokratiet som forsvant

Av May-Harriet Seppola. 

Det norske folket er blitt lurt av sosialistene siden 1940, den 10. Januar. Da det NYE stortinget tiltrådte var det de samme personene som satt med makten, ja som ble valgt i 1936, selv om loven sier at ingen kan sitte over tre år.

De forlenget stortingsperioden fra 3 til 4 år uten å spørre folket slik Grunnlovens § 112 krever. Til dette er å si, INGEN kan sitte over 3 år ved makten. Det har folket bestemt. Altså er dette som har skjedd både før og etter 1940 / 1945 et eneste bedrag og en straffbar handling som rammer samtlige involverte, jfr Strl § 83.

"Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller noget del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år".

Ja - også i dag - da de vel vitende om bedraget sitter i klisteret til Kartellet som ble etablert den 7. mai 1969 inne på stortinget.

Videre har lukkede forsamlinger IKKE adgang til Stortinget, jfr Strl § 330. Således er frimureriet og Europabevegelsen å kaste på glattcelle i morgen! Erna Solberg som er Norges statsminister i dag vet også dette. Ergo må både Olemic Thommessen og Erna Solberg bak lås og slå, i påvente av folkets dom. Likeså hele dommerstanden, PST, Høyesterett, Domstolsadministrasjonen, Politidirektoratet, Forsvarsstaben, stortinget og samtlige departement, pluss Presselosjen, Mediatilsynet og redaktører.

Dette er lureriet mot FOLKET i Norge som går gjennom hele Venstre-Høyre aksen.

Og bit dere merke i folkens, det er INGEN forskjell på dem, når de sitter på tinget. Da utgir de bare UTAD at de er uenige for å lure oss. Men innad er de 100% enige om å glemme oss, det vil si Norges nasjonalarv., noe også EU avstemningen i 94 viser til fulle, pluss EØS avtalen

I stedet har de overøst oss med skatter og avgifter, som VI ikke har godkjent. Likeså sendt vårt forsvar ut i kriger vi ALDRI har godkjent, såkalte operasjoner som forhenværende Forsvarsminister Grete Faremo- (AP) "pyntet det opp" med. Et regelrett brudd på menneskerettighetene med en ulovlig igangsatt krig mot Libya i 2011.

Kilde: BmOnline Norge - Demokratiet som forsvant.

May-Harriet Seppola