Dette må SV prøve å stoppe

Første seilas i selvbygd kano,
 kaptein Julie i midten med Erik bak og Kasper foran.
FOTO: Sigri Sandberg 
Av Kirkehøyden. 

Viser til Aftenpostens artikkel "I denne barnehagen er kanobygging en del av hverdagen".

Dette må SV prøve å stoppe, som at noen barn på Russeløkka fikk danseundevisning i skoletiden. Påskuddet er alltid; det er så urettferdig for de som ikke får bygge kano. 

Det skal ikke være forskjeller, som er kode for at alle skal fordummes ned på samme lave nivå. For SV kjemper for "de svake" ved å svekke flest mulig først.

Slik skal hele venstresiden skaffe en stor velgerpool, inkludert mistilpassede innvandrerbarn, helst analfabeter, som de skal "hjelpe", for så å skylde på kaptalismen, "brune" og andre farlige krefter, som de kristne. Men despotiet Islam er helt OK. Da Hagen tidlig krevde norskkunnskaper og integrering, skrek SV: rasisme.

Selv er deres fremste allierte i Midtøstem terror organisasjoner som PLO, .HAMAS og Hizbollah, som har lovfestet jødeutryddelse, som de sanne brune. SV hadde faktisk en partileder som var brun/ nazi under krigen. En annen partileder foreslo at NATO skulle bombe Israel, da de var i Libya uansett. Venstre - og høyreekstreme, forskjellig skjortefarge, men alltid den samme ulla. Her skriker de død over jøder: - De er brune selv i regjering.

Og derfor vil SV ha SFO, for å fordumme barna enda mer, med propaganda til langt på kveld, til de sendes hjem. Fordi foreldrene skal bare få lov å mate- og legge dem til neste morgen. SV har også vært ute med at ingen skal gjøre hjemmelekser, selvfølgelig for å ramme barn med ressursterke foreldre, som gjør den jobben "einskapsskulen" ikke gjør. De må også fordummes for å ta bort "forskjeller."

Nåværende forsvarsminister lagde en liste over alle tiltak fra SV i undervisningskomiteen, før de kom i regjering. Alt dreide seg om å handikappe ungene fra første klasse, som å utsette lesing og annen undervisning lengst mulig. Dette er SVs lekeskole, for å hindre at befolkningen skal få sann utdannelse, så de kan vinne flertallsmakt, suspendere demokratiet og få den våte drømmen oppfylt. 

Et moderne DDR (som de elsket) er selve forbildet, nå med moderne overvåkingsmuligheter av folket som det gamle DDR ikke kunne drømme om. Dessverre rev folket ned muren, så over natten ble SV miljøparti, for å lage en ny strategi for å ta fra oss friheten. Lysbakken sa en gang at det skal skje frivilling - gi SV all makt?? En mur langs svenskegrensen, så vi ikke stikker av?

Denne artikkelen er forøvrig sendt til hele SV.

Kirkehøyden